01/09/24 - Θεσπρωτικοί Αντίλαλοι
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/

Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2024

Συνάντηση δημάρχου Σουλίου Θανάση Ντάνη με την υφυπουργό τουρισμού Έλενα Ράπτη

Ιανουαρίου 09, 2024 0
Συνάντηση δημάρχου Σουλίου Θανάση Ντάνη με την υφυπουργό τουρισμού Έλενα Ράπτη

Συνάντηση με την υφυπουργό Έλενα Ράπτη είχε σήμερα στην Αθήνα ο δήμαρχος Σουλίου Θανάσης Ντάνης. Το αντικείμενο της συνάντησης ήταν να συζητηθούν οι προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης του δήμου Σουλίου.

Ο δήμαρχος Θανάσης Ντάνης μετά τη συνάντηση δήλωσε:

“Σήμερα πραγματοποιήθηκε μια πρώτη συνάντηση με την υφυπουργό τουρισμού Έλενα Ράπτη, στην Αθήνα. Η συνάντηση έγινε σε εγκάρδιο κλίμα και μου δόθηκε η ευκαιρία να συζητήσω με την υφυπουργό τουρισμού κ. Ράπτη και την προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής του Υπουργείου Τουρισμού Δρ. Παναγιώτα Διονυσοπούλου για τις προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης του δήμου μας. 

Φυσικά θα ακολουθήσουν και άλλες συναντήσεις ώστε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες που θα μας φέρουν πιο κοντά στην επίτευξη των προγραμματικών μας στόχων”.

Συνέχεια...

Μια τολμηρή πρόταση για την αντιμετώπιση των πλημμυρών στον Καλαμά - Του Δημήτρη Κοτσώνη*

Ιανουαρίου 09, 2024 0
Μια τολμηρή πρόταση για την αντιμετώπιση των πλημμυρών στον Καλαμά - Του Δημήτρη Κοτσώνη*

Ο Καλαμάς και η αντιμετώπιση της πλημμύρας στους κάμπους που βρίσκονται ανάντη του φράγματος!

Άνοιγμα θυροφραγμάτων- Κατασκευή νέων θυροφραγμάτων σε ‘Όλο το Μήκος της Στέψης του Φράγματος

Υπάρχει μία οικοδομή στον Κάμπο των Φιλιατών, την οποία ο ιδιοκτήτης της την θωράκισε με ανάχωμα, που κατασκεύασε γύρω από το οικόπεδό του και έτσι την προφυλάσσει από τις πλημμύρες του ποταμού Καλαμά, που συμβαίνουν μέχρι και 10 χιλιόμετρα ανάντη του Φράγματος, ενώ ο κάμπος της Κεστρίνης-Σαγιάδας, για την άρδευση του οποίου κατασκευάστηκε το Φράγμα Ραγίου, δεν πλημμύρισε ποτέ, καθ' όλο το διάστημα των 60 χρόνων, που πέρασε από την κατασκευή του μέχρι σήμερα, χωρίς μάλιστα να καλυφθεί από νερά πλημμύρας ούτε ένα στρέμμα της Αντιπλημμυρικής ζώνης του κάμπου Κεστρίνης-Σαγιάδας (Ζώνη Πλημμυρίδας, κατά την ορολογία της υδραυλικής επιστήμης, για να μην χανόμαστε).

Γεγονός που οφείλεται στην αλλαγή της κοίτης του ποταμού με τη διάνοιξη Νέας Κοίτης μετά το Φράγμα, η οποία είναι ευθύγραμμη και έχει μειώσει το μεγάλο μήκος της φυσικής κοίτης του, με συνέπεια να έχει αυξηθεί η κλίση του ποταμού και επομένως η ταχύτητα ροής στο κατάντη του φράγματος τμήμα του. Αύξηση που είχε ως αποτέλεσμα και την εκβάθυνση της κοίτης του ποταμού, η οποία αποτρέπει κάθε σκέψη για πλημμύρα στον κάμπο.

Αποδεικνύεται συνεπώς ότι οι πλημμύρες στις ανάντη πεδιάδες του φράγματος οφείλονται σε λανθασμένο σχεδιασμό του φράγματος, που μεγιστοποιήθηκε με την κατασκευή εγγειοβελτιωτικών έργων στις πεδιάδες ανάντη του φράγματος, Βρυσέλλας, Αετού, Γολάς, τα οποία έδωσαν εργασία και ελπίδα για μια καλύτερη ζωή στους κατοίκους αυτής της περιοχή και κυρίως απέτρεψε την εγκατάλειψη της και τη μετανάστευση.

Οι πεδιάδες αυτές έχουν έκταση περί τις 15.000 στρέμματα, τα οποία με συχνότητα 4-5 ετών πλημμυρίζουν, με όσα συνεπάγεται αυτό για την καταστροφή των καλλιεργειών τους. Καταστροφές που δεν αναπληρώνονται με τις όποιες αποζημιώσεις και όπως είναι φυσικό οδηγούν τους κατοίκους σε εγκατάλειψη της περιοχής.

ΜΕΤΑΦΕΡΑΜΕ δηλαδή με την κατασκευή του ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ή σωστότερα ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΜΕ πλημμύρες στα 15.000 στρέμματα, που δεν πλημμύριζαν ποτέ!

Το ερώτημα όμως που τίθεται και δεδομένου ότι η αλλαγή της κοίτης του ποταμού κατάντη του φράγματος, εξασφαλίζει απολύτως τον κάμπο από οποιαδήποτε πλημμύρα, ΕΙΝΑΙ ΕΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ το ΦΡΑΓΜΑ, το οποίο δεν προσφέρει κάτι περισσότερο από την ανύψωση της στάθμης της ροής του ποταμού, δεδομένης της μεγάλης ΠΑΡΟΧΗΣ του, προκειμένης της άρδευσης.

Αλλά ακόμη και αν κριθεί ότι χρειάζεται η διατήρησή του, μία λύση για την αντιμετώπιση του λάθους είναι η αποξήλωση μέρους του φράγματος μέχρι του ύψους της στέψης των υπερχειλιστών του και η αντικατάσταση του με θυροφράγματα. Αυτό ως συνέπεια θα έχει τον δεκαπολλαπλασιασμό της σημερινής δυνατότητας παροχέτευσης των πλημμυρικών παροχών του ποταμού, καθώς και τον υποβιβασμό της στάθμης του ανάντη του φράγματος, με συνέπεια την αποτροπή του μεγαλύτερου μέρους των πλημμυρών, οι όποιες συμβαίνουν ανάντη του φράγματος.

Επομένως οι πρώτες ενέργειες που πρέπει να γίνουν ΆΜΕΣΑ, είναι:

1) Η άμεση συνεννόηση με το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ προκειμένου να ανοίξουν οι υπερχειλιστές του φράγματος, που συνέπεια θα έχει τον υποβιβασμό της στάθμης των υδάτων ανάντη του φράγματος, η οποία οπωσδήποτε θα αποτρέψει, τουλάχιστον ένα μέρος των πλημμυρών στις ανάντη του φράγματος πεδιάδες, χωρίς φυσικά να παραβλέπουμε το πρόβλημα που, προφανώς, δημιουργούν οι φερτές ύλες, που έχουν αποτεθεί στην κοίτη του ανάντη του φράγματος, ένα μέρος των οποίων θα παρασυρθεί προς τη θάλασσα.

Η συνεννόηση με το υπουργείο ΥΠΟΔΟΜΏΝ, προτείνεται, διότι κανένα άλλο υπουργείο ή υπηρεσία δεν έχει την απαιτούμενη εμπειρία για να αντιμετωπίσει αυτό το τεχνολογικό πρόβλημα, ανεξάρτητα από τις αρμοδιότητες άλλων υπηρεσιών και τομέων της Διοικήσεως. Η διατήρηση του προβλήματος όλα αυτά τα χρόνια, έχει αποδείξει την αδυναμία όλων των υπηρεσιών, οι οποίες ασχολήθηκαν μέχρι σήμερα για την αντιμετώπιση του προβλήματος !

Στη συνεννόηση πρέπει να συμμετάσχουν και μηχανικοί από τη Διεύθυνση Υδροηλεκτρικών Έργων-Φραγμάτων της ΔΕΗ, η οποία διαθέτει μεγάλη και σοβαρή εμπειρία σε αυτά τα ζητήματα.

2) Η άμεση ανάθεση της μελέτης για τον ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟ ΤΗΣ ΣΤΕΨΗΣ του φράγματος στο ύψος της στάθμη των υπερχειλιστών και η ταυτόχρονη ανάθεση της μελέτης για την κατασκευή αρδευτικών έργων στη ζώνη πλημμυρίδας, από την αξιοποίηση των οποίων, όπως φυσικά και από την αποτροπή των ανάντη του φράγματος πεδιάδων, θα ωφελήσει την Εθνική Οικονομία, ώστε, μπορούμε να ισχυριστούμε, ότι η δαπάνη για τα προτεινόμενα έργα, θα προέλθει από αυτή τη ωφέλεια.

Είναι μια λύση η οποία πέραν της δαπάνης κατασκευής των Νέων Υπερχειλιστών και της δαπάνης για ενίσχυση των σημείων εκβολής του ύδατος των νέων υπερχειλιστών δεν χρειάζεται καμία άλλη δαπάνη.

3) Θα πρότεινα να προκηρυχθεί διεθνής διαγωνισμός, για την πρόταση της προσφορότερης τεχνικής αντιμετώπισης του προβλήματος, ώστε να ωφεληθούμε από τη διεθνή εμπειρία και βράβευση των τριών καλυτέρων προτάσεων και την ανάθεση της μελέτης του έργου στη μελέτη που θα έχει την καλύτερη βαθμολογία και φυσικά βραβεία για τις τρεις πρώτες, χωρίς τσιγκουνιές ένα θέλουμε αποτελέσματα.

*Δημήτριος Κοτσώνης
Πολιτικός Μηχανικός

Συνέχεια...

Πολιτικές ταυτότητες σε καιρούς αβεβαιότητας - Του Παντελή Κυπριανού

Ιανουαρίου 09, 2024 0
Πολιτικές ταυτότητες σε καιρούς αβεβαιότητας - Του Παντελή Κυπριανού

Για τους Διαφωτιστές, ιδιαίτερα τους υλιστές, θεμέλιο όλων ήταν ο Λόγος. Ο Μαρξ πάντρεψε τον Λόγο με το συμφέρον των κοινωνικών τάξεων, απόρροια της θέσης τους στην παραγωγική διαδικασία. Οι Ρομαντικοί ανέδειξαν την παράδοση σε θεμέλιο λίθο της κοινωνικής ύπαρξης. Στοχαστές, από τον Νίτσε ως τον Φουκό, πρόταξαν τη δύναμη, την εξουσία, ως το κατ’ εξοχήν στοιχείο διαμόρφωσης των πολιτικών πρακτικών.

Από τη σκοπιά της εκλογικής συμπεριφοράς, ως τη δεκαετία του 1980, δύο ήταν στις δυτικές χώρες τα βασικότερα κριτήρια ψήφου: η κοινωνική θέση και η θρησκεία. Οι φτωχότεροι ψήφιζαν αριστερότερα, οι θρησκευόμενοι δεξιότερα. Η εκλογική συμπεριφορά συνεπώς θα μπορούσε να συσχετιστεί με την κοινωνική θέση και με τις παραδόσεις, αλλιώς τα ταξικά συμφέροντα και τις θρησκευτικές αξίες. Ψήφος αριστερά, ωστόσο, δεν σήμαινε αναγκαστικά ψήφο στα κόμματα που ο Μαρξ θεωρούσε φορείς της επανάστασης. Αντίστοιχα, η ψήφος των θρησκευόμενων δεξιά δεν ήταν απόρροια μόνο της παράδοσης, των παραδόσεων. Μπορεί να ήταν παράγωγο της παρέμβασης ενός θρησκευτικού θεσμού, της «καλής» κοινωνικής θέσης των θρησκευόμενων, συνδυασμός τους.

Σε κάθε περίπτωση, κοινωνική θέση και θρησκεία βάρυναν στην εκλογική συμπεριφορά, διαμόρφωναν πολιτικές ταυτότητες. Όριζαν πολιτικές επιλογές, φιλίες, αντιπαλότητες. Διαμεσολαβούνταν, βέβαια, από άλλα κριτήρια, κυρίως την εξουσία και τους μηχανισμούς της. Όσο πιο ισχυροί ήταν οι εξουσιαστικοί μηχανισμοί, τόσο περισσότερο διαμόρφωναν ή αναδιαμόρφωναν πολιτικές ταυτότητες. Η επιρροή τους ήταν εντονότερη σε κοινωνίες χωρίς θεσμικά αντίβαρα, άτομα εξαρτώμενα από πάτρωνες και κρατικούς μηχανισμούς.

Αβεβαιότητα και πολιτικός έλεγχος

Τα κριτήρια που όριζαν τις πολιτικές ταυτότητες εξασθένισαν από τη δεκαετία του 1980. Ιδιαίτερα η κοινωνική θέση. Η κρίση του κράτους πρόνοιας, η απόσυρση του κράτους, οι αναταράξεις στον χώρο εργασίας με την ιλιγγιώδη αύξηση της μερικής απασχόλησης και της επισφάλειας, άφησαν μεγάλο μέρος των εργαζομένων έκθετο. Αντίθετα με τις νεοφιλελεύθερες αντικρατικές διακηρύξεις, η ζωή των εργαζόμενων εξαρτάται πια περισσότερο από τους εργοδότες και τις δημόσιες πολιτικές. Η κατάρρευση του σοβιετικού «μοντέλου», από την άλλη, και, κυρίως, η δυσχέρεια των Σοσιαλδημοκρατών να προφέρουν μία εναλλακτική όπως εκείνη του κοινωνικού συμβολαίου στη μεταπολεμική Ευρώπη, θόλωσαν τις διαφορές ανάμεσα στα μείζονα πολιτικά ρεύματα, δυσχέραιναν την επιλογή των ψηφοφόρων.

Η δυσχέρεια διατύπωσης εναλλακτικών προτάσεων στον κυρίαρχο νεοφιλελευθερισμό διογκώθηκε από δύο αλλαγές που κατέστησαν τις πολιτικές ταυτότητες ακόμη πιο ευάλωτες. Με τις νέες τεχνολογίες και τα κοινωνικά δίκτυα, σχηματίστηκε η αίσθηση/ψευδαίσθηση της μαζικής δημοκρατίας από τα κάτω. Όλοι φανταζόμαστε τους εαυτούς μας πρωταγωνιστές στα κοινωνικά δίκτυα. Ταυτόχρονα, άλλαξε το τοπίο της πληροφορίας με τον έλεγχο ΜΜΕ και κοινωνικών δικτύων από βαρόνους. Πέρα από τον έλεγχο της πληροφορίας, η εξέλιξη αυτή άνοιξε τον δρόμο σε νέες μορφές αποικιοποίησης του πολιτικού, νέες μορφές διαπλοκής, συνήθως στα όρια δημόσιου/ιδιωτικού.

Τέλος, οι πολιτικές ταυτότητες μέχρι πρόσφατα συγκροτούνταν στο πλαίσιο του εθνικού κράτους. Ο διεθνισμός ασφαλώς δεν απουσίαζε, κάποιοι, συνήθως Αριστεροί, αναφέρονταν σε υπερεθνικές μορφές πολιτικής οργάνωσης. Ωστόσο, η υπερεθνική προοπτική φάνταζε μακρινή. Με την «παγκοσμιοποίηση» και την ευρωπαϊκή ενοποίηση, η προοπτική έγινε απτή. Έτσι, για πολλούς, ιδιαίτερα εκείνους που όμνυαν στην παράδοση, αλλά και εκείνους που θαρρούν ότι απειλούνται από την εξέλιξη αυτή, η αποδυνάμωση του εθνικού κράτους εκλαμβάνεται ως υπαρξιακή απειλή.

Εναλλακτικές πολιτικές ταυτότητες

Πέρα από τη δυσχέρεια συγκρότησης πολιτικών ταυτοτήτων, στο νέο περιβάλλον έχουμε δύο νέα δεδομένα: τη μεγαλύτερη δυνατότητα ελέγχου της πληροφορίας και την όσμωση των εξουσιών. Ασφαλώς αυτά προϋπήρχαν. Η διαφορά έγκειται στην κλίμακα. Σήμερα, λίγοι συγκεντρώνουν τεράστια οικονομική δύναμη, ελέγχουν την πληροφορία, αποκτούν πολιτική ισχύ. Ευφημισμός. Στην Ανατολή τους λέμε ολιγάρχες, στη Δύση μεγιστάνες. Ταυτόχρονα, λοιπόν, με τη δυσχέρεια συγκρότησης πολιτικών ταυτοτήτων, έχουμε υπερσυγκέντρωση ισχύος, σε μία συνθήκη μάλιστα που πολλοί, οι μισοί ενήλικοι στις δυτικές χώρες, είναι απόφοιτοι ΑΕΙ.

Η συνηθέστερη απάντηση στην κατάσταση αυτή η απώθηση της νέας συνθήκης, του υπερεθνικού, η άμυνα, η επιστροφή στο εθνικό και μάλιστα σε ωραιοποιημένες ακραίες του εκδοχές. Όπως και στον 19ο αιώνα, κάθε νεοτερισμός θεωρείται ξενόφερτος, απειλεί την ύπαρξή μας. Η παράδοση και οι συνήθειες προβάλλουν σαν ασπίδα στην αβεβαιότητα, σε έναν κόσμο επισφαλή. Έτσι εξηγείται η απήχηση των ακροδεξιών αντιλήψεων και κομμάτων, ενίοτε και γραφικών, που αυτοβαφτίζονται εθνικά/πατριωτικά. Στις μέρες μας η επίκληση του εθνικού παρελθόντος έγινε ένας εύσχημος τρόπος για να ακουστούμε, να αποκτήσουμε ακροατήριο. Το ίδιο και η καταδίκη του «ξένου» (άνθρωποι, ιδέες, θεσμοί).

Καθώς η πρακτική αυτή αποδείχτηκε εκλογικά πετυχημένη, πολλά κόμματα, παντού, ιδιαίτερα τα συντηρητικά, επένδυσαν σ’ αυτήν. Δεν είναι, όμως, τα μόνα. Προς τα ‘κει στρέφονται και κόμματα που αυτοπροσδιορίζονταν, αυτοπροσδιορίζονται, ως φιλελεύθερα, ως προοδευτικά. Προφανώς και οι ίδιοι γνωρίζουν ότι η επιστροφή στο χθες είναι ατελέσφορη, αδιέξοδη. Γι’ αυτό ακροδεξιά κόμματα, μόλις πλησιάζουν στην εξουσία βάζουν μπόλικο νερό στο κρασί τους. Το ίδιο κάνουν κι άλλα κόμματα εξουσίας αναζητώντας αξιακούς συνδυασμούς. Ενδεικτικά η ΝΔ του Κ. Μητσοτάκη επιχειρεί να καλύψει την αβεβαιότητα με ένα κράμα «εθνικής παράδοσης» και εξιδανικευμένης εικόνας του παρόντος και του μέλλοντος.

Πώς μπορεί να αντιμετωπίσει τη γενικευμένη αβεβαιότητα και επισφάλεια ένα ριζοσπαστικό κόμμα της Αριστεράς σ’ έναν κόσμο σε περιδίνηση, σε μία συνθήκη αρνητική για τον κόσμο της εργασίας, σε συνθήκες μάλιστα ρουτίνας; Λέω σε συνθήκες ρουτίνας, καθημερινότητας, γιατί τα πράγματα πολιτικά είναι τελείως διαφορετικά σε εξαιρετικές καταστάσεις όπως, ενδεικτικά, ήταν η Μεταπολίτευση το 1974, ή η κρίση μετά το 2011.

Η απάντηση δεν είναι καθόλου αυτονόητη. Κάποιοι την αναζητούν στον ηγέτη γητευτή του πλήθους που θα δώσει μορφή στα όνειρά μας. Άλλοι στη συγκρότηση αντι-κοινωνίας με δικούς της γλωσσικούς κώδικες που ντύνει την αβεβαιότητα με αγωνιστική ασφάλεια. Στις μέρες μας τέλος, προβάλλεται μια νέα εναλλακτική: έντιμοι τεχνοκράτες, συχνά λαμπερά πρόσωπα των ΜΜΕ, που πλαισιώνουν τον ηγέτη, με στόχο να προσελκύσουν ψηφοφόρους δίνοντάς τους τα τεχνικά εχέγγυα για καλύτερη πολιτεία, για πιο αποτελεσματικό κράτος.

Περισσότερο συνετή και αποτελεσματική μου φαίνεται μία πολιτική αρθρωμένη σε δύο αλληλοσυμπληρούμενα πεδία. Ένα πρώτο, αυτό της κεντρικής πολιτικής σκηνής, γύρω από έναν λόγο οραματικό, που συνδυάζει αξίες και μετρήσιμα αποτελέσματα, εμπνέει και θέτει σε κίνηση ανθρώπους κάθε ηλικίας. Και ένα δεύτερο, αυτό των τοπικών κοινωνιών, το οποίο διαπνέεται από το πρώτο, το ανατροφοδοτεί, το ζωογονεί. Το πρώτο πεδίο δίνει τον τόνο και τον ρυθμό, το δεύτερο φέρνει κοντά ανθρώπους με όραμα/οράματα και την επιθυμία να αλλάξουν πράγματα γύρω τους. Οι κοινωνίες αλλάζουν και από πάνω και από κάτω.

Πέρα από το περιεχόμενο πολιτικής και των οραμάτων, το μεγάλο πρόβλημα είναι ασφαλώς η διάχυση του μηνύματος. Να ακουστεί, να αγγίξει κόσμο, να τον κινητοποιήσει και να μπολιαστεί από αυτόν. Πράγμα καθόλου αυτονόητο, ο λόγος φιλτράρεται, ελέγχεται για τους λόγους που προανέφερα. Εδώ χρειάζεται φαντασία όπως έλεγε πριν κάποιες δεκαετίες ο Τσαρλς Ράιτ-Μιλς. Αλλά και πάλι, αν το μήνυμα ακουστεί, ελλοχεύει πάντα η θανάσιμη σκιά της ρουτίνας, της γραφειοκρατίας. Μία από τις πηγές της, η πιο ευχάριστη και η πιο απτή, είναι οι παρέες. Οι παρέες φτιάχνουν ιστορία συνηθίζουμε να λέμε, αλλά σήμερα ξέρουμε καλύτερα από ποτέ ότι οι παρέες είναι συχνότατα το καλύτερο μέσο αναπαραγωγής του παλιού, των μικροεξουσιών, ο μεγαλύτερος εχθρός του νέου, των νέων.

ΠΗΓΗ: epohi.gr
Συνέχεια...

Πώς μέσα σε 3 δευτερόλεπτα ο Μάρκος Μπότσαρης με λίγους Σουλιώτες εξόντωσε 200 Τούρκους...! (+ΒΙΝΤΕΟ)

Ιανουαρίου 09, 2024 0
Πώς μέσα σε 3 δευτερόλεπτα ο Μάρκος Μπότσαρης με λίγους Σουλιώτες εξόντωσε 200 Τούρκους...! (+ΒΙΝΤΕΟ)

Του Νίκου Ασημακόπουλου*

Μάχη στα Δερβίζιανα (Ιούνιος 1821). Τον Ιούνιο του 1821, ο Μάρκος Μπότσαρης και ο Λάμπρος Βέικος (Ζάρμπας) μαζί με τριακόσιους πενήντα Σουλιώτες πήγαν να εκδιώξουν από τα Δερβίζιανα μια σημαντική δύναμη χιλίων πεντακοσίων Τουρκαλβανών. 

Οι Σουλιώτες άρχισαν την πολιορκία, ενώ οι πολιορκημένοι Τουρκαλβανοί, είτε επειδή τους φοβούνταν, είτε επειδή δεν ήξεραν τον ακριβή αριθμό τους, δεν έκαναν καμία κίνηση εναντίον τους. 

Ένας Τούρκος σωματάρχης από τη Μακεδονία, ο Καπλάν Μπέης, παρουσιάστηκε στον Χουρσίτ πασά και του υποσχέθηκε ότι θα διέλυε την πολιορκία των Δερβιζανών και θα έδιωχνε από εκεί τους Σουλιώτες, μόνο με τους τετρακόσιους Τουρκομακεδόνες του. Του ζήτησε όμως εκατό χιλιάδες γρόσια για να μοιράσει στους άνδρες του. Ο Χουρσίτ του έδωσε τα γρόσια που ζήτησε, και ο Καπλάν Μπέης ξεκίνησε για τα Δερβιζανά. 

Μετά από δύο ημερών πορεία, έφτασε στο αντικρινό βουνό από τα Δερβιζανά, που ονομαζόταν Προφήτης Ηλίας. Εκεί, στάθμευσε για λίγο να ξεκουράσει τους άνδρες του και αμέσως έδωσε εντολή να χτυπήσουν τα τύμπανα, για να τους ακούσουν οι πολιορκούμενοι στα Δερβίζιανα. 

Ακούγοντας οι Σουλιώτες τα τύμπανα, κατάλαβαν αμέσως ότι σε λίγο θα βρίσκονταν ανάμεσα σε δυο πυρά και υπήρχε μεγάλος κίνδυνος να συντριβούν. Σύμφωνα με τον Περραιβό, ο Λάμπρος Ζάρμπας πρότεινε στον Μάρκο ένα επικίνδυνο στρατήγημα, το εξής: 

Να χωριστούν σε δύο σώματα και να αρχίσουν μία ψευτομάχη. Το ένα από τα δύο σώματα θα έκανε ότι είχε ηττηθεί και θα υποχωρούσε προς το βουνό του προφήτη Ηλία, όπου βρισκόταν το εχθρικό σώμα, και θα υποκρίνονταν ότι ήσαν Τουρκαλβανοί που είχαν έρθει απ’ την Πρέβεζα για να βοηθήσουν τους συγγενείς τους που ήταν κλεισμένοι στα Δερβίζιανα. Θα τους ζητούσαν δε να ενωθούν μαζί τους. Έπειτα, θα διασκορπίζονταν ανάμεσα στο εχθρικό σώμα και θα πρόσεχαν να είχε ο καθένας εμπρός του δύο με τρεις Τούρκους. Όταν θα δινόταν το σύνθημα, που ήταν η λέξη “σπαθί” θα πυροβολούσαν πρώτα με τα κουμπούρια τους εκείνους που θα βρίσκονταν ακριβώς μπροστά τους και μετά θα έσυραν τα γιαταγάνια και θα τους πετσόκοβαν. 

Το σχέδιο πέτυχε και αφού ενώθηκε το ένα τμήμα των Σουλιωτών με το σώμα του Καπλάν Μπέη, όταν έφτασαν πολύ κοντά στα Δερβίζιανα, ακούστηκε το σύνθημα: “σπαθί”. Με τις δύο κουμπουριές που έριξε ο κάθε Σουλιώτης στους δύο μπροστινούς του Τούρκους, πάνω από 200 Τούρκοι έπεσαν αμέσως νεκροί. Μετά έβγαλαν τα γιαταγάνια τους και άρχιζαν να τους σφάζουν. Ο Καπλάν μπέης τραυματίστηκε και πιάστηκε αιχμάλωτος μαζί με άλλους τριάντα, τους οποίους θα πήγαιναν στο Σούλι για να ζητήσουν λύτρα, ενώ από τους τραυματισμένους ελαχιστοι κατάφεραν και κρύφτηκαν στους παρακείμενους λόγγους. 

Όταν οι Τουρκαλβανοί των Δερβιζιανών είδαν μπροστά στα μάτια τους τη φοβερή αυτή σφαγή, πανικοβλήθηκαν τόσο πολύ απ’ την πολεμική ανωτερότητα των Σουλιωτών, ώστε έστειλαν μία αντιπροσωπεία, που τους ανήγγειλε την άνευ όρων παράδοσή τους. Το φέρσιμό τους αυτό χτύπησε στο φιλότιμο τον Μάρκο Μπότσαρη και όλοι μαζί οι Σουλιώτες αποφάσισαν να τους αφήσουν να φύγουν με τα όπλα τους και όλα τα υπάρχοντά τους. 

Στη συνέχεια ακολούθησε ένα γεγονός, που μόνο θαυμασμό και υπερηφάνεια θα προξενούσε στις ψυχές των Ελλήνων και θα αποτελούσε φωτεινό παράδειγμα στα παγκόσμια στρατιωτικά χρονικά. Ο Μάρκος τους πρότεινε να φάνε όλοι μαζί στην ύπαιθρο, όπου και θα έψηναν τριακόσια αρνιά. Πράγματι, αφού έφαγαν όλοι μαζί και γλέντησαν με νταούλια και πίπιζες, στο τέλος αποχαιρετίστηκαν σαν φίλοι, υποσχόμενοι στον Μάρκο ότι δεν θα τον ξαναπολεμούσαν.


* Ομιλία του πολιτικού επιστήμονα, ιστορικού ερευνητή και συγγραφέα Νίκου Ασημακόπουλου, στην εκπομπή «ΆΡΩΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ» που παρουσίασε ο Εμμανουήλ Αξιώτης.

Συνέχεια...

Θεσπρωτία: Σχετικά με τα δελτία μετακίνησης ΑμεΑ για το 2024...

Ιανουαρίου 09, 2024 0
Θεσπρωτία: Σχετικά με τα δελτία μετακίνησης ΑμεΑ για το 2024...

Από το γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Θεσπρωτίας, γνωστοποιείται ότι ενόψει της έκδοσης της νέας ΚΥΑ για ΕΚΔΟΣΗ & ΘΕΩΡΗΣΗ Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2024, τα δελτία μετακίνησης των ΑμεΑ έτους 2023 θα γίνονται δεκτά για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται η χορήγηση των δελτίων αυτών για το έτος 2024.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το τηλέφωνο της υπηρεσίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας (26653 60185) καθώς και με τα ΚΕΠ των Δήμων του Νομού μας.
Συνέχεια...

Η Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Σουλίου για τις δυσμενείς εξελίξεις στις υπηρεσίες ύδρευσης - αποχέτευσης

Ιανουαρίου 09, 2024 0
Η Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Σουλίου για τις δυσμενείς εξελίξεις στις υπηρεσίες ύδρευσης - αποχέτευσης

Με την αλλαγή Δημοτικής Αρχής από 1η Γενάρη κρίνουμε ότι πρέπει να ενημερώσουμε το λαό του Δήμου Σουλίου για τις δυσμενείς εξελίξεις στις υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης.

Νέο αποχετευτικό Παραμυθιάς – Νέα «ανταποδοτικά» χαράτσια

Η δημοτική φορολόγηση θα ενταθεί το αμέσως επόμενο διάστημα ακόμη περισσότερο. Ουσιαστικά ολοκληρώθηκε το έργο του νέου αποχετευτικού της Παραμυθιάς το οποίο φυσικά και θα λειτουργήσει και αυτό ως «ανταποδοτικού» χαρακτήρα υπηρεσία (όπως ύδρευση, ηλεκτροφωτισμός, απορρίμματα). Λες και η αποχέτευση δεν αποτελεί κοινωνική αναγκαιότητα και δημόσιο αγαθό… 

Το αποχετευτικό της Παραμυθιάς ήταν και είναι ένα απαραίτητο έργο από κάθε άποψη (περιβαλλοντική, πολεοδομική, ποιότητας ζωής). Ως τώρα η πόλη της Παραμυθιάς λειτουργεί με ένα μεικτό σύστημα βόθρων και συνδέσεων με το παλιό αποχετευτικό ομβρίων, που πλέον εδώ και δεκαετίες είναι παντορροϊκό, ρυπαίνοντας τον υδροφόρο ορίζοντα και τον κάμπο της Παραμυθιάς.

Πως πραγματοποιήθηκε λοιπόν το νέο αποχετευτικό; 

1) Με μια μελέτη που συντάχθηκε σε κάποιο γραφείο χωρίς την παραμικρή σχέση με την οικιστική, ρυμοτομική, γεωφυσική πραγματικότητα της πόλης. Αποτέλεσμα ήταν από πολλά σημεία να μην μπορέσει καν να περάσει. Άρα ο κάμπος θα συνεχίσει να δέχεται σημαντική ποσότητα ακάθαρτων υδάτων. 

2) Με πολλά σπίτια να βρίσκονται κάτω από το επίπεδο της σύνδεσης, γεγονός που θα οδηγήσει σε πρόσθετα μεγάλα κόστη για τους ιδιοκτήτες (24ωρη λειτουργία αντλίας, επιπρόσθετα έργα σε σχέση με μια απλή σύνδεση κα). 

3) Ακόμη και οι αποκαταστάσεις σε πολλούς δρόμους της πόλης μας ήταν και είναι «για τα πανηγύρια». Ακαλαίσθητα τσιμενταρίσματα, μερικά από αυτά επικίνδυνα ακόμη και για τους πεζούς. Κορωνίδα της τσαπατσουλιάς ο «ριγέ πεζόδρομος της πόλης μας». 

4) Πρόκειται για ένα έργο που όπως προαναφέρθηκε βασίζεται στη λογική της ανταποδοτικότητας και θα εκτινάξει το κόστος.

Πρόσφατα εγκρίθηκε από την πλειοψηφία και ο κανονισμός αποχέτευσης και οι νέες χρεώσεις που θα μας έρχονται με το λογαριασμό ύδρευσης και θα τον σπρώξουν στα ύψη. 

Εκεί προβλέπονται: 

1) δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης προς τον αγωγό που κοστολογείται στα 360.000€ και θα πληρωθεί τελικά από τους δημότες. Εδώ να σημειώσουν ότι η συγκεκριμένη εργασία δεν αναλαμβάνεται από την περιφέρεια. Δηλαδή αντί να μπει στον αρχικό σχεδιασμό, το έργο κόβεται κομμάτια αυξάνοντας τα βάρη. 

2) Ενιαίο τέλος σύνδεσης με δίκτυο με κόστος 2 ευρώ ανά m2

3) 100€ δαπάνη ανά διακλάδωση και 

4) τέλος χρήσης 70% στην αξία του καταναλισκόμενου νερού (προβλέπονται και άλλου είδους χρεώσεις ανάλογα την περίπτωση όπως τέλος εξεργασίας βοθρολυμάτων για όσους δεν συνδεθούν, τέλος απόφραξης παροχών κ.α.). 

Όπως καταλαβαίνουμε τα βάρη για όλους μας θα είναι μεγάλα. Άλλωστε είναι εξωφρενικό το νερό και η αποχέτευση να θεωρούνται εμπορεύματα, να φορολογούνται με ΦΠΑ (13% και 24% αντίστοιχα!) και να έχει τη δυνατότητα ο δήμος να κόψει την πρόσβαση σε αυτά τα δύο δημόσια αγαθά σε όσους δεν μπορούν να πληρώσουν. Εν συνεχεία στο επόμενο συμβούλιο εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία αύξηση στα τέλη ύδρευση (μέσω αναπροσαρμογής των κλιμακίων χρέωσης) που αποτελεί μόνο μια μικρή γεύση των μελλοντικών αυξήσεων λόγω πλήρους εμπορευματοποίησης των υπηρεσιών αυτών.

Νερό & Αποχέτευση: από βασική ανάγκη, πεδίο σκληρής φορολόγησης και κερδών

Όλα βέβαια τα παραπάνω δεν είναι νέα. Προβλέπονται από το νόμο 1069/80 που έχει ήδη εμπορευματοποιήσει την ύδρευση- αποχέτευση. Να ενημερώσουμε ότι εντός του 2024 προωθείται η συγχώνευση των υπηρεσιών ύδρευσης- αποχέτευσης του Δήμου μας με τις ΔΕΥΑ όλη της Ηπείρου. Όπως προωθούνται και άλλες συγχωνεύσεις στη χώρα με την αιτιολογία της κατάρρευσης των ΔΕΥΑ.

Με γρήγορους ρυθμούς λοιπόν οι κυβερνήσεις (και πρόθυμες Δημοτικές Αρχές) υλοποιούν την πολιτική της ΕΕ που έχει στόχο την πλήρη εμπορευματοποίηση του νερού (βλέπε τον νόμο 5037/23). Οι συγχωνεύσεις των ΔΕΥΑ στοχεύουν στο να δημιουργηθεί ένα μεγαλύτερο πεδίο στο οποίο οι διάφοροι εργολάβοι θα μπορούν να ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και να εξασφαλίζουν μεγαλύτερα κέρδη. 

Οι εξελίξεις αυτές είναι απολύτως αρνητικές, θα οδηγήσουν σε εκτόξευση της τιμής του νερού και άλλων υπηρεσιών, θα οδηγήσουν σε χαμηλότερης ποιότητας νερό, υπηρεσίες, έργα, σε διάλυση των εργασιακών σχέσεων. Οι δε τιμές του νερού θα ελέγχονται και θα καθορίζονται από τη Ρυθμιστική Αρχή που προβλέπει o 5073 όπως γίνεται σήμερα με τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος (με τους ιδιώτες παρόχους να κάνουν πάρτι κερδοφορίας).

Να τονιστεί ότι κατάρρευση πολλών ΔΕΥΑ δεν αποτελεί συνέπεια της κακοδιαχείρησης από τους Δήμους (υπάρχουν βέβαια και τέτοιες περιπτώσεις) αλλά της κατακόρυφης μείωσης της χρηματοδότησης από το κεντρικό κράτος και της χρόνιας υποστελέχωσης. 

Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες όλης της χώρας υποχρηματοδοτούνται συστηματικά εδώ και 13 χρόνια. Πιο συγκεκριμένα από τα 3,85 δις € που προβλέπονται από τον Καλλικράτη, δίνονται λιγότερα από τα μισά (σε αυτό έχουν βάλει το χέρι όλα τα τελευταία κυβερνητικά κόμματα: ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΑΝΕΛ, ΔΗΜΑΡ). 

Αφήνονται λοιπόν Δήμοι και Περιφέρειες να λύσουν όσα προβλήματα μπορούν με ψίχουλα. Και όταν εμφανίζονται ταμειακά προβλήματα η λύση είναι η αύξηση της δημοτικής φορολόγησης.

Η λύση βρίσκεται στον αγώνα και την διεκδίκηση:

Ο λαός και της περιοχής μας θα αγωνιστεί ώστε:

- Να μην συγχωνευθούν οι ΔΕΥΑ και να μην γίνει το νερό πεδίο επιχειρηματικής δράσης.

- Να προσληφθεί μόνιμο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων στις υπηρεσίες ύδρευσης.

- Να δοθεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση η οποία θα καλύπτει την οικονομική επιβάρυνση των υπηρεσιών ύδρευσης από τη αύξηση του ενεργειακού τους κόστους.

- Να καταργηθεί ο ΦΠΑ στη τιμή του νερού και της αποχέτευσης.

- Να έχει κάθε οικογένεια φθηνό, ελεγμένο και ποιοτικό νερό.

- Να καταργηθεί η ανταποδοτικότητα στον τομέα της ύδρευσης και της αποχέτευσης.

Η διαχείριση του νερού προς όφελος του λαού προϋποθέτει απαλλαγή από τους νόμους της αγοράς και του καπιταλιστικού κέρδους. Νερό, μονάδες επεξεργασίας, δίκτυα, άρδευση, αποχέτευση να γίνουν κοινωνική κρατική ιδιοκτησία, για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και την προστασία του περιβάλλοντος. Προϋποθέτει όμως ριζικά διαφορετική οργάνωση της οικονομίας, με τις υποδομές και τους υδάτινους πόρους να αποτελούν κοινωνική ιδιοκτησία, με κεντρικό σχεδιασμό της παραγωγής και ενιαίο φορέα διαχείρισης όλων των υποδομών. 

Έτσι θα κατοχυρώνεται το νερό ως κοινωνικό αγαθό και θα διασφαλίζεται η συνδυασμένη ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών.

Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Σουλίου

Συνέχεια...

Το ΚΚΕ(μ-λ) Θεσπρωτίας για αγρότες, επιδοτήσεις και Καλαμά...

Ιανουαρίου 09, 2024 0
Το ΚΚΕ(μ-λ) Θεσπρωτίας για αγρότες, επιδοτήσεις και Καλαμά...
Κυβέρνηση και ΕΕ συνεχίζουν την επίθεση!
Γεωργοί και κτηνοτρόφοι να οργανώσουν την αντίσταση τους!

Συνεχίζεται με όλο και πιο έντονους ρυθμούς, η επίθεση απέναντι στους φτωχομεσαίους γεωργούς και κτηνοτρόφους, από την Κυβέρνηση για λογαριασμό της ΕΕ και του μεγάλου Κεφαλαίου. 

Σαν να μην έφταναν τα μέχρι τώρα μαζεμένα προβλήματα εξαιτίας της Ακρίβειας στα λιπάσματα, στις τροφές, τα πετρέλαια και όλα τα κόστη της συντήρησης των καλλιεργειών και των μονάδων, ήρθαν και οι τεράστιες περικοπές των επιδοτήσεων του 2023 και έπεται συνέχεια το 2024. 

Άλλωστε κανένας Υπουργός δεν αρνήθηκε τα προφανή μέχρι τώρα κοψίματα και κανένας δεν εγγυήθηκε! τι θα γίνει το 2024.

Ξέρουν μέχρι και οι πέτρες πως όλοι όσοι Κυβέρνησαν τη χώρα έκαναν και κάνουν ό,τι μπορούν για να αποτελειώσουν και τον τελευταίο μικρομεσαίο αγρότη. Έκαναν επίσης ό,τι μπορούν για να ξηλώσουν την αγροτική παραγωγή της ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ Ελλάδας, αφού αυτό απαιτούν τα Ευρωπαϊκά αφεντικά και τα συμφέροντα του ξένου και ντόπιου Κεφαλαίου. Φοροληστείες, Ακρίβεια (δηλαδή κλοπή), μέτρα καταστροφής της παραγωγής μέσω ΚΑΠ και μία σειρά από μέτρα και πολιτικές που ανάγκασαν τους παραγωγούς να εξαρτώνται από τις επιδοτήσεις και τώρα τις κόβουν κιόλας, ενώ την ίδια ώρα το μεγάλο Κεφάλαιο κερδοφορεί στις πλάτες μας.

Παράλληλα στο έλεος των καιρικών φαινομένων βρίσκονται χιλιάδες πλημμυρισμένα στρέμματα με καλλιέργειες, αφού προκλητικά αδιαφορούν και κανένα μέτρο δεν έχει ληφθεί χρόνια τώρα για την υπερχείλιση του ποταμού Καλαμά. Συνεχώς ακολουθούν την τακτική του κατευνασμού των αντιδράσεων, όταν αυτές ξεκινούν ή τις καταστέλλουν όταν γίνονται ενοχλητικές για το σύστημα (μπλόκα, διαδηλώσεις κλπ) και προσπαθούν να σύρουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τους παραγωγούς με κοροϊδία και ψίχουλα. Έχουμε γίνει θεατές στο ίδιο έργο των δήθεν διαβουλεύσεων όλες τις προηγούμενες δεκαετίες σε όλη τη χώρα.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι δεν έχουν καμία δουλειά να κάθονται στο ίδιο τραπέζι, για να βρεθεί λύση (;) στο πρόβλημά τους, με αυτούς που τους δημιουργούν το πρόβλημα και με αυτούς που εφαρμόζουν αυτές τις πολιτικές από όποια θέση και αν υπηρετούν το σύστημα. Όποιος Υπουργός ή βουλευτής και αν προσπαθεί να θολώσει τα νερά, οι παραγωγοί πρέπει να ακολουθήσουν τον δικό τους δρόμο. Αυτόν της Οργάνωσης, της Αντίστασης και της Διεκδίκησης.

Είναι πιο αναγκαία από ποτέ η δημιουργία συλλόγων και επιτροπών αγώνα παντού. Είναι πιο αναγκαίες από ποτέ οι συζητήσεις πάνω στα επίδικα ζητήματα και στις ανάγκες του αγροτικού κόσμου. Είναι πιο αναγκαίες από ποτέ οι συνελεύσεις (χωρίς κυβερνητικούς παράγοντες) με αποφάσεις αγώνα που να διεκδικούν να πέσουν οι τιμές στις πρώτες ύλες, να απαιτούν αποζημιώσεις και όχι ψίχουλα για τις καταστροφές της παραγωγής. Μπορεί ο δρόμος να είναι δύσκολος αλλά είναι ο μοναδικός που μπορεί να φέρει νίκες, πάντοτε στο πλάι του λαού που δέχεται σε όλα τα επίπεδα την βάρβαρη επίθεση και να ανοίξει προοπτική!

• Κάτω η αντιαγροτική πολιτική Κυβέρνησης – ΕΕ!
• Να παρθούν πίσω όλες οι αυξήσεις στις πρώτες ύλες, στο ρεύμα, στο νερό, σε πετρέλαιο και λιπάσματα!
• Tιμές σε γάλα , κρέας που να καλύπτουν το κόστος ζωής του φτωχομεσαίου κτηνοτρόφου
• Όχι στη φοροληστρική πολιτική του συστήματος!
• Να δοθούν πραγματικές αποζημιώσεις και όχι ψίχουλα και κοροϊδία!

Συνέχεια...

Θεσπρωτία: Τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων της εβδομάδας (8 - 14/1)

Ιανουαρίου 09, 2024 0
Θεσπρωτία: Τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων της εβδομάδας (8 - 14/1)

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι για την εβδομάδα (8 έως 14 Ιανουαρίου 2024) τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων της θα είναι τα ακόλουθα:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ

ΩΡΑΡΙΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ

08/01/2024

Φοινίκι - Δάφνη  - Άνω Ξέχωρο - Ριζό (Αράχωβα) - Κοκκινο Λιθάρι - Νεροχώρι-Κεραμίτσα -  Αχουρία Κεραμίτσας - Μαλούνι - Αχουρία Μαλουνίου

18:00-01:00

ΤΡΙΤΗ

09/01/2024

Φανερωμένη - Γηρομέρι - Μαυρονέρι - Κάτω Ξέχωρο - Κερασοχώρι - Παλαμπάς -  Άγιος Νικόλαος - Άγιοι Πάντες - Κρυονέρι - Αμπελώνας

08:00-15:00

ΤΕΤΑΡΤΗ

10/01/2024

Τσαμαντάς - Βαβούρι - Λιάς - Λίστα- Κουρεμάδι- Κεφαλοχώρι - Μηλέα - Γαρδίκι Φιλιατών - Αναβρυτός.

18:00-01:00

ΠΕΜΠΤΗ

11/01/2024

 Γεροπλάτανος - Πηγαδούλια - Άγιος Αρσένιος - Σμπόκια - Κυπάρισσος-Παλαιοχώρι - Δονάτος - Γολά - Ροδοστίβα.

08:00-15:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

12/01/2024

Αετός - Άνω Παλαιοκκλήσι -  Κάτω Παλαιοκκλήσι - Κοκκινιά (Τσατσουλέϊκα)  – Χλωμός - Αχλαδιά.

18:00-01:00

ΚΥΡΙΑΚΗ

14/01/2024

Σαμονίδα - Τσαγγάρι - Φροσύνη - Αυλότοπος - Κουκουλιοί - Γλυκή

08:00-15:00

Συνέχεια...

Ο καιρός στην Ηγουμενίτσα σήμερα

Αντιμετωπίστηκαν τα προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία στο Δήμο Σουλίου

Ιανουαρίου 09, 2024 0
Αντιμετωπίστηκαν τα προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία στο Δήμο Σουλίου

Αρκετά προβλήματα δημιούργησε η κακοκαιρία σε αρκετές περιοχές του Δήμου Σουλίου. Στην Παραμυθιά δέντρο έπεσε πάνω σε καλώδια της ΔΕΗ, ενώ άλλο δέντρο έπεσε στη Νεράιδα. 

Ακόμα υπήρξαν προβλήματα με φρεάτια στην περιοχή του Λυκείου Παραμυθιάς και στη Γλυκή, ενώ έγινε επέμβαση καθαρισμού ρεμάτων στο Σούλι, στη Χόικα και στο Γαρδίκι.

Η παρέμβαση της Πολιτικής Προστασίας του δήμου Σουλίου ήταν άμεση και έγινε αποκατάσταση όλων των προβλημάτων με την αρωγή της ΔΕΔΔΗΕ, του Πυροσβεστικού τμήματος Παραμυθιάς και της Αστυνομίας.

Η Πολιτική Προστασία είναι σε επιφυλακή ώστε να επέμβει σε κάθε περίπτωση.

Συνέχεια...