09/11/20 - Θεσπρωτικοί Αντίλαλοι

https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020

Ηγουμενίτσα: Αντίθετος και ο Ιατρικός Σύλλογος στη δημιουργία ποδηλατοδρόμου στην οδό Κύπρου

Σεπτεμβρίου 11, 2020 0
Ηγουμενίτσα: Αντίθετος και ο Ιατρικός Σύλλογος στη δημιουργία ποδηλατοδρόμου στην οδό Κύπρου


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 
Ν.Π.Δ.Δ. 
ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 17Α Ηγουμενίτσα :10/09/20 
46100 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 
ΤΗΛ. – FAX 2665025270 
Εmail: info@isthesprotias.gr 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΙΣΘ 

Το ΔΣ του ΙΣΘ σε συνεδρίαση του συζήτησε το θέμα του ποδηλατόδρομου στην οδό Κύπρου. 
Μετά από διαλογική συζήτηση κατέληξε στην απόφαση να εκφράσει την διαφωνία του με την κατασκευή του ποδηλατόδρομου. Πιο συγκεκριμένα: 

Η οδός Κύπρου είναι η μοναδική και κύρια οδική αρτηρία της πόλης και εξυπηρετεί όχι μόνο οχήματα που κινούνται εντός της πόλης αλλά και αυτά που την διασχίζουν λόγω έλλειψης περιφερειακής οδού. 

Ήδη η κυκλοφορία είναι ιδιαίτερα βεβαρημένη και περαιτέρω περιορισμός της με την δημιουργία ποδηλατόδρομου θα είχε ως συνέπεια επιπρόσθετη ταλαιπωρία των πολιτών. 

Και προφανώς πρωτίστως σκεφτόμαστε τους ασθενείς που επισκέπτονται τα ιατρεία της πόλης για τα οποία η πρόσβαση θα γίνει ακόμη πιο προβληματική αλλά και για την στάθμευση και διέλευση ασθενοφόρων. 

Φυσικά ως Ιατροί δεν θα μπορούσαμε να είμαστε κατά της άθλησης και ενός οικολογικού τρόπου μετακίνησης, όπως το ποδήλατο, όμως ποδηλατόδρομος στην Ηγουμενίτσα υπάρχει στην παραλιακή ζώνη και η δημιουργία ενός νέου στο κέντρο της πόλης με τις υπάρχουσες συνθήκες και υποδομές δεν θα συνέβαλε στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. 

Για το Δ. Σ. του Ι.Σ. 
Ο Πρόεδρος                      Ο Γεν Γραμματέας 
Πέτρος Οικονομίδης             Νικόλαος Τάσιος 

Συνέχεια...

Συνεδριάζει την Τετάρτη με 26 θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας

Σεπτεμβρίου 11, 2020 0
Συνεδριάζει την Τετάρτη με 26 θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου. 

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει δια ζώσης - κεκλεισμένων των θυρών (σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας που προβλέπονται στην αρ. εγκυκλίου 163/29-5-2020, προς αποφυγή της διάδοσης του νέου κορωνοϊού COVID-19) στις 16 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00’ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) με τα παρακάτω θέματα: 

ΘΕΜΑ 1ο 
Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας Οικον. Έτους 2020. 
-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος - Αντιδήμαρχος. 

ΘΕΜΑ 2ο 
Έγκριση έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής για την κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το Β’ τρίμηνο 2020. 
-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος - Αντιδήμαρχος. 

ΘΕΜΑ 3ο 
Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής με την υπ’ αριθμ. 248/2020 απόφασή της περί καθορισμού αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου. 
-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος - Αντιδήμαρχος. 

ΘΕΜΑ 4ο 
Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής με την υπ’ αριθμ. 249/2020 απόφασή της περί καθορισμού αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου. 
-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος - Αντιδήμαρχος. 

ΘΕΜΑ 5ο 
Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής με την υπ’ αριθμ. 264/2020 απόφασή της περί εξώδικου συμβιβασμού με Κων/νο Αθανασίου του Βάϊου για ιδιοκτησία του στα Σύβοτα λόγω εφαρμογής του σχεδίου πόλεως. 
-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος - Αντιδήμαρχος. 

ΘΕΜΑ 6ο 
Έγκριση εκμίσθωσης μετά από δημοπράτηση των αδιάθετων ακινήτων (καταστημάτων) ιδιοκτησίας του Δήμου Ηγουμενίτσας, που βρίσκονται στις Εργατικές Κατοικίες στην Κοινότητα Νέας Σελεύκειας. 
-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος - Αντιδήμαρχος. 

ΘΕΜΑ 7ο 
Εξέταση αιτήματος της Αστυνομικής Δ/νσης Θεσπρωτίας με το οποίο ζητά να της παραχωρηθεί το κτίριο της Φοιτητικής Εστίας που ανήκει στο Δήμο και βρίσκεται στη Νέα Σελεύκεια. 
-Εισηγητής: Δήμαρχος. 

ΘΕΜΑ 8ο 
Μετατροπή της Εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ.» σε Αναπτυξιακό Οργανισμό του Ν.4674/2020 και συμμετοχή του Δήμου στο νέο σχήμα. 
-Εισηγητής: Δήμαρχος. 

ΘΕΜΑ 9ο 
Αποδοχή ένταξης στα ΚΔΑΠ του Δήμου όλων των παιδιών που έχουν κάνει αίτηση και πληρούν τις προϋποθέσεις. 
-Εισηγητής: Δήμαρχος. 

ΘΕΜΑ 10ο 
Έκφραση γνώμης επί του υπ’ αριθ. πρωτ. 2131.24/2664/2020 εγγράφου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας, που αφορά αίτημα χορήγησης (εκ νέου) άδειας τοποθέτησης πλωτής εξέδρας στη θέση «ΚΑΡΒΟΥΝΟ» της Τ.Κ. Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας 
-Εισηγητής: Κώστας Ελευθέριος - Αντιδήμαρχος. 

ΘΕΜΑ 11ο 
Έκφραση γνώμης επί της ΜΠΕ του έργου «Αναβάθμιση της υφιστάμενης Γ.Μ. 150 KV Υ/Σ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1-Υ/Σ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ». 
-Εισηγητής: Δήμαρχος. 

ΘΕΜΑ 12ο 
Έκφραση γνώμης επί των ΜΠΕ δραστηριότητας «Φ/B Πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 12,524 MWp στην Τ.Κ. Σπαθαραίων Δ.Ε. Μαργαριτίου Δήμου Ηγουμενίτσας ΠΕ Θεσπρωτίας” στις θέσεις ΠΑΛΗΟΣΦΑΤΙ 1 και ΠΑΛΗΟΣΦΑΤΙ 2 με φορέα πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας την εταιρεία «ABO WIND AG». 
-Εισηγητής: Δήμαρχος. 

ΘΕΜΑ 13ο 
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 322/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί αποδοχής συμμετοχής του Δήμου Ηγουμενίτσας στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΧ «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε σχολικές μονάδες». 
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ - Αντιδήμαρχος. 

ΘΕΜΑ 14ο 
Εισήγηση ΕΠΖ σχετικά με την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας στο Ο.Τ. 10Α. 
-Εισηγητής: Λώλης Ηλίας - Αντιδήμαρχος. 

ΘΕΜΑ 15ο 
Εισήγηση ΕΠΖ σχετικά με την αναγκαστική προσκύρωση έκτασης εμβαδού 0,23τ.μ. στην ιδιοκτησία με Κ.Α. 0206021 στο Ο.Τ. 110 της Κοινότητας Συβότων. 
-Εισηγητής: Λώλης Ηλίας - Αντιδήμαρχος. 

ΘΕΜΑ 16ο 
Εισήγηση ΕΠΖ σχετικά με την αναγκαστική προσκύρωση έκτασης εμβαδού 41,93τ.μ. στην ιδιοκτησία με Κ.Α. 0201001 στο Ο.Τ. 135 της Κοινότητας Πέρδικας. 
-Εισηγητής: Λώλης Ηλίας - Αντιδήμαρχος. 

ΘΕΜΑ 17ο 
Εισήγηση ΕΠΖ σχετικά με την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Πέρδικας του Δήμου Ηγουμενίτσας στο Ο.Τ. 23. 
-Εισηγητής: Λώλης Ηλίας - Αντιδήμαρχος. 

ΘΕΜΑ 18ο 
Εισήγηση ΕΠΖ σχετικά με την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου ως προαύλιου χώρου του παιδικού σταθμού Νέας Σελεύκειας, έπειτα από την από 04-06-2020 εισήγηση του ΠΑΚΠΠΟ/ΝΠΔΔ του Δήμου Ηγουμενίτσας. 
-Εισηγητής: Λώλης Ηλίας - Αντιδήμαρχος. 

ΘΕΜΑ 19ο 
Εισήγηση ΕΠΖ σχετικά με τον Κανονισμό οικοδομικών εργασιών και εργασιών οδοποιίας κατά τη θερινή περίοδο στις Κοινότητες Πέρδικας, Πλαταριάς και Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας. 
-Εισηγητής: Λώλης Ηλίας - Αντιδήμαρχος. 

ΘΕΜΑ 20ο 
Εισήγηση ΕΠΖ σχετικά με την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Παραποτάμου του Δήμου Ηγουμενίτσας στο Ο.Τ. 55. 
-Εισηγητής: Λώλης Ηλίας - Αντιδήμαρχος. 

ΘΕΜΑ 21ο 
Κατανομή Γ’ δόσης 2020 στις σχολικές επιτροπές Α’βάθμιας και Β’βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους και αποζημίωσης εθελοντών σχολικών τροχονόμων. 
-Εισηγητής: Λώλης Ηλίας - Αντιδήμαρχος. 

ΘΕΜΑ 22ο 
Έγκριση της με αριθμ. 46/2020 απόφασης του ΝΠΔΔ “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας” περί έγκρισης του Πρακτικού καταστροφής υλικού του Νηπιαγωγείου Μαυρουδίου. 
-Εισηγητής: Λώλης Ηλίας - Αντιδήμαρχος. 

ΘΕΜΑ 23ο 
Χορήγηση άδειας παραγωγού – πωλητή υπαίθριου εμπορίου (προϊόντων οικοτεχνίας). 
-Εισηγητής: Κώστας Ελευθέριος - Αντιδήμαρχος. 

ΘΕΜΑ 24ο 
Συγκρότηση της δημοτικής επιτροπής ισότητας. 
-Εισηγητής: Δήμαρχος. 

ΘΕΜΑ 25ο 
Ορισμός υπαλλήλου για τη συμμετοχή στην διαδικασία κατανομής του ενεργητικού και των υποχρεώσεων του Συνδέσμου Παρακαλάμιων Δήμων Προστασίας και Αξιοποίησης Ποταμού Καλαμά. 
-Εισηγητής: Δήμαρχος. 

ΘΕΜΑ 26ο 
Αποδοχή παραίτησης μέλους της ΔΕΥΑΗ και αντικατάστασή του. 
-Εισηγητής: Δήμαρχος. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΔΟΝΑΤΟΣ 
Συνέχεια...

Παραμένει Τομεάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης ο Μάριος Κάτσης

Σεπτεμβρίου 11, 2020 0
Παραμένει Τομεάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης ο Μάριος Κάτσης

Τους υπεύθυνους των τομέων που απαρτίζουν τη «σκιώδη» κυβέρνηση ανακοίνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ.
Έτσι την παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου ανά τομέα αρμοδιότητας αναλαμβάνουν οι παρακάτω βουλευτές της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ.
Τομέας Οικονομικών: Αχτσιόγλου Έφη, Αλεξιάδης Τρύφων (αναπληρωτής Φορολογικής Πολιτικής), Παπανάτσιου Κατερίνα (αναπληρώτρια Δημοσιονομικής Πολιτικής)
Τομέας Ανάπτυξης και Επενδύσεων: Χαρίτσης Αλέξης, Μαμουλάκης Χάρης (αναπληρωτής), Σαρακιώτης Γιάννης (αναπληρωτής Έρευνας και Τεχνολογίας)
Τομέας Εξωτερικών: Κατρούγκαλος Γιώργος, Μπουρνούς Γιάννης (αναπληρωτής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων), Τζάκρη Θεοδώρα (αναπληρώτρια Απόδημου Ελληνισμού και Εξωτερικού Εμπορίου)
Τομέας Προστασίας του Πολίτη: Σπίρτζης Χρήστος, Καφαντάρη Χαρά (αναπληρώτρια Πολιτικής Προστασίας), Καλαματιανός Διονύσης (αναπληρωτής)
Τομέας Εθνικής Άμυνας: Δρίτσας Θοδωρής, Τσίπρας Γιώργος (αναπληρωτής)
Τομέας Παιδείας και Θρησκευμάτων: Φίλης Νίκος, Τζούφη Μερόπη (αναπληρώτρια)
Τομέας Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων: Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα, Φωτίου Θεανώ (αναπληρώτρια Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)
Τομέας Υγείας: Ξανθός Ανδρέας, Βαρεμένος Γιώργος (αναπληρωτής), Αυγέρη Δώρα (αναπληρώτρια)
Τομέας Ενέργειας-Περιβάλλοντος: Φάμελλος Σωκράτης, Πέρκα Θεοπίστη (αναπληρώτρια)
Τομέας Πολιτισμού-Αθλητισμού: Αναγνωστοπούλου Σία, Σκουρολιάκος Πάνος (αναπληρωτής Πολιτισμού),Μωραΐτης Θάνος (αναπληρωτής Αθλητισμού)
Τομέας Δικαιοσύνης: Ξανθόπουλος Θεόφιλος, Αγαθοπούλου Ειρήνη (αναπληρώτρια Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Ισοτητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων)
Τομέας Εσωτερικών: Ζαχαριάδης Κώστας, Χατζηγιαννάκης Μίλτος (αναπληρωτής Τοπικής Αυτοδιοίκησης), Πολάκης Παύλος (αναπληρωτής Διαφάνειας της Διοικητικής Δράσης), Μάλαμα Κυριακή (αναπληρώτρια Μακεδονίας και Θράκης)
Τομέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Κάτσης Μάριος, Γκαρά Αναστασία (αναπληρώτρια Ενημέρωσης και Επικοινωνίας)
Τομέας Υποδομών-Μεταφορών: Παππάς Νίκος, Γιαννούλης Χρήστος (αναπληρωτής Μεταφορών)
Τομέας Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: Σαντορινιός Νεκτάριος, Μιχαηλίδης Ανδρέας (αναπληρωτής Νησιωτικής Πολιτικής)
Τομέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: Αραχωβίτης Σταύρος, Τελιγιορίδου Ολυμπία (αναπληρώτρια)
Τομέας Τουρισμού: Νοτοπούλου Κατερίνα, Αυλωνίτης Αλέξανδρος (αναπληρωτής)
Τομέας Μετανάστευσης και Ασύλου: Ψυχογιός Γιώργος
Συντονιστής ΕΠΕΚΕ και Υπεύθυνος Χρηματοπιστωτικού Τομέα: Φλαμπουράρης Αλέκος
Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι ορίζονται οι:
α) Τσακαλώτος Ευκλείδης
β) Σκουρλέτης Πάνος
γ) Ραγκούσης Γιάννης
Οι 3 κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι θα συντονίζουν του τομείς που περιλαμβάνονται στις διαρκείς επιτροπές που αναλαμβάνουν:
Ευκλείδης Τσακαλώτος: Οικονομικών Υποθέσεων – Παραγωγής και Εμπορίου
Σκουρλέτης Πάνος: Μορφωτικών Υποθέσεων –Κοινωνικών Υποθέσεων
Ραγκούσης Γιάννης: Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης –Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων
Συνέχεια...

Ποδηλατόδρομος οδού Κύπρου! Δουλειές του ποδαριού και μελέτες της πλάκας! - Του Σταύρου Κωστάρα

Σεπτεμβρίου 11, 2020 0
Ποδηλατόδρομος οδού Κύπρου! Δουλειές του ποδαριού και μελέτες της πλάκας! - Του Σταύρου Κωστάρα

Ό,τι και να πει κανείς για την πολύπαθη Ηγουμενίτσα και την δημοτική αρχή είναι λίγο!
Θέλοντας να εκμεταλλευτούν την τελευταία στιγμή μια υπουργική απόφαση η οποία αφορά μόνο το διάστημα της πανδημίας, και για να προλάβουν την προθεσμία η οποία λήγει την 30/11/2020, αποφάσισαν, με μια μελέτη γραμμένη κυριολεκτικά στο πόδι, να προβούν στην αλλαγή χρήσης των κυριότερων δρόμων της πόλης.
Λες και αυτή την πόλη, η οποία πάσχει από δρόμους, πεζοδρόμια και πολλά άλλα, προτεραιότητα έχει η δημιουργία μερικών πρόχειρων και άχρηστων διαδρομών ποδηλάτων. Οι οποίες σημειωτέον χαρακτηρίζονται, από την ίδια την υπουργική απόφαση, ως προσωρινές.

Κι όλα αυτά χωρίς καμία κυκλοφοριακή μελέτη και κανένα στοιχείο κίνησης, στάθμευσης, χρηστικότητας και αποτελεσματικότητας.

Οι ποδηλατόδρομοι που χαράσσονται εντός του αστικού ιστού δεν έχουν ως σκοπό την ψυχαγωγία και την άθληση, αλλά την μετακίνηση των ανθρώπων από και προς την εργασία τους, αλλά και για τις λοιπές ασχολίες που απαιτείται μετακίνηση. Ευρεία δε χρήση τους γίνεται σε πόλεις όπου η μορφολογία του εδάφους το επιτρέπει. Όπως π.χ στην Ελλάδα είναι τα Τρίκαλα και η Καρδίτσα που, όντας κυρίως πεδινές πόλεις, μπόρεσαν να αναπτύξουν τέτοια δίκτυα. 

Η πόλη μας δεν έχει την ανάγκη να δημιουργήσει εντός του αστικού ιστού χώρους άθλησης και αναψυχής για ποδήλατο. Αυτό που έχει ανάγκη είναι να γίνουν ανθρώπινα τα πεζοδρόμια, αλλά και οι δρόμοι, τα οποία είναι σε κακό χάλι με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν οι πεζοί και να μην μπορούν να μετακινηθούν οι άνθρωποι με ειδικές ανάγκες!

Επειδή εγώ μετακινούμαι με ποδήλατο, και έχω την σχετική εμπειρία, γνωρίζετε εσείς της δημοτικής αρχής πολλούς κατοίκους του Γραικοχωρίου, των οδών Κουγκίου – Κιάφας, Γράμμου, Μπιζανίου αλλά και άλλων περιοχών με μεγάλη υψομετρική διαφορά, που θα κατέβουν στην πόλη για τις δουλειές τους με ποδήλατο? Η μήπως έχετε δει πολλούς να έρχονται από την Νέα Σελεύκεια, την Εθνική Αντίσταση και το Μαυρούδι? Όσο και να μην μας αρέσει η διαμόρφωση του χώρου, αλλά και οι αποστάσεις, δεν επιτρέπουν την χρήση του ποδηλάτου.
Όσον αφορά την αποτροπή του παράνομου διπλοπαρκαρίσματος, το οποίο απλά το νομιμοποιείτε με την «προσωρινή» στάθμευση που προβλέπετε, και την αποφυγή του επαναλαμβανόμενου κυκλοφοριακού μποτιλιαρίσματος, που αναφέρετε στην εισήγηση – μελέτη, είναι επιεικώς για γέλια. Μόνο χειρότερα μπορεί να τα κάνετε και όχι καλύτερα.

Όταν λοιπόν κύριοι της δημοτικής αρχής, σύμφωνα με τις υπουργικές αποφάσεις, ένας ποδηλατόδρομος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 3,20 μέτρα (2,50 και επιπλέον 70 εκατοστά απόσταση από την κίνηση των οχημάτων), και μία θέση στάθμευσης ή στάσης καταλαμβάνει χώρο 2,20 – 2,50 μέτρα, και εσείς προβλέπετε να μείνει υπόλοιπο στην λωρίδα των οχημάτων 3,75 μέτρα, τότε χρειάζεστε έναν δρόμο συνολικού πλάτους τουλάχιστον 11,50 μέτρων!!! Που σκοπεύετε να τον βρείτε τον χώρο που λείπει αφού η οδός Κύπρου έχει πλάτος μόνο 9 μέτρα?

Η μήπως σκοπεύετε να κάνετε μια μονόδρομη διαδρομή ποδηλάτου μόνο για αυτούς που θα κινούνται προς την έξοδο της πόλης? Κι αυτοί που θα μπαίνουν στην πόλη ή θα θέλουν να κινηθούν προς την οδό Κύπρου θα πρέπει να κάνουν ολόκληρο κύκλο? Κι αυτοί που θα κινούνται στον ποδηλατόδρομο πως θα αποφεύγουν τα φρεάτια και τα λοιπά εμπόδια?

Μελετήστε λοιπόν ξανά το τι προβλέπουν οι νόμοι και οι υπουργικές αποφάσεις και πάψτε να κάνετε δουλειές του ποδαριού και μάλιστα επικίνδυνες αφού μπορούν να στοιχίσουν ζωές!
Όσον αφορά τις λοιπές παρεμβάσεις, αν και δεν αξίζει να ασχοληθώ, θα το κάνω!

Στην οδό Δαγκλή (και όχι μόνο) όπου ορίζετε λωρίδες στάθμευσης και στάσης εκατέρωθεν του δρόμου, που ακριβώς θα βάλετε τα κολωνάκια? Πως θα παρκάρουν και θα εξέρχονται τα οχήματα? Επαρκεί το πλάτος της οδού για τον σχεδιασμό αυτόν αφού απαιτούνται τουλάχιστον 10 μέτρα οδοστρώματος? Τι ακριβώς εννοείτε όταν λέτε θα συνδεθεί ο ποδηλατόδρομος με το πεζοδρόμιο? Θα συνεχίζεται η κίνηση των ποδηλάτων επί του πεζοδρομίου? Δεν ξέρετε ότι κάτι τέτοιο απαγορεύεται?

Η πεζοδρόμηση τμήματος της 8ης Δεκεμβρίου είναι απορίας άξιον αφού τα πεζοδρόμια επαρκούν και δεν έχει κανένα νόημα η δημιουργία χώρου κίνησης πεζών μήκους 20 μέτρων.
Η σύνδεση ποιου ακριβώς ποδηλατοδρόμου θα γίνει από τον κόμβο μπροστά στην Π.Ε Θεσπρωτίας με τον ποδηλατόδρομο της 49 Μαρτύρων? Του παραλιακού? Σας έχει πει κάποιος ότι, πλην των οδών Κύπρου, Δαγκλή και Εθνικής Αντιστάσεως, που έχουν υψηλή κυκλοφορία, εμποδίζεται κάπου αλλού η κίνηση των ποδηλάτων? Το μόνο που την εμποδίζει στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο είναι η τραγική του κατάσταση! Τους δε πεζούς τους εμποδίζει η κάκιστη κατάσταση των πεζοδρομίων και όχι η μη ύπαρξη ειδικών πεζόδρομων!

Που ακριβώς παρουσιάζεται το πρόβλημα δημιουργίας χώρου κίνησης των πεζών και το συνδέετε και συγχέετε με την κίνηση των ποδηλάτων σε πολλές περιπτώσεις? Αν υφίσταται τέτοιο ζήτημα προφανώς φταίει η κακή κατάσταση των πεζοδρομίων και των δρόμων. Άλλωστε πουθενά δεν προβλέπεται κοινός χώρος κίνησης πεζών και ποδηλάτων. Παράλληλοι ναι, αλλά όχι κοινοί!
Ποια ακριβώς η συμβολή των όσων προτείνονται να γίνουν στην αντιμετώπιση της πανδημίας? Διότι το να κάνουμε αντιγραφή και επικόλληση κάτι που έγραψε κάποιος άλλος δεν αρκεί αν δεν μπορούμε να το αιτιολογήσουμε!
Κι άλλα μπορώ να γράψω αλλά ας σταματήσω εδώ! Έτσι κι αλλιώς όλα πάσχουν! Για τα προβλήματα στάθμευσης έχουν αναφερθεί και άλλοι. Το μόνο που με ανησυχεί έιναι ότι πιθανώς δεν γνωρίζουν εκεί στο δήμο πόσα αυτοκίνητα έρχονται κάθε μέρα από τα χωριά του δήμου αλλά και από γειτονικούς δήμους. Να μην υπολογίσω δε και τους διερχόμενους για Κέρκυρα και Αλβανία!

Μόνο που χρωστάω μια απάντηση στον φίλο μου στον Δώρη που εξέφρασε απορία! Γιατί το έκαναν τώρα και ποιος ο λόγος ρώτησε. Λοιπόν:

1. Είτε επειδή εκπνέει η προθεσμία στις 30/11/2020 και έπρεπε να κάνουν κάτι (πιθανώς για να πάρουν χρήματα) τα οποία φυσικά θα δοθούν με απευθείας αναθέσεις και με μελέτες του ποδαριού.
2. Είτε γιατί τους «μάλωσαν» που έχασαν τέτοια ευκαιρία και σαν καλά παιδιά υπάκουσαν.
3. Είτε για να αλλάξει η ατζέντα από το θέμα του λιμανιού και να ‘χουμε να ασχολούμαστε με άλλα. ( Αυτό δεν του το ’χω αλλά μπορεί)!

Σταύρος Κωστάρας
Συνέχεια...

Θετικοί στον κορωνοϊό τουρίστες από τη Δανία που κάνουν διακοπές στα παράλια της Ηπείρου

Σεπτεμβρίου 11, 2020 0
Θετικοί στον κορωνοϊό τουρίστες από τη Δανία που κάνουν διακοπές στα παράλια της Ηπείρου

Σε συναγερμό έχουν τεθεί οι υγειονομικές αρχές της Ηπείρου καθώς τουρίστες που έφτασαν από την Δανία και ήδη βρίσκονται στην περιοχή βρέθηκαν θετικοί στον Covid-19.
Σύμφωνα με πληροφορίες στο αεροσκάφος το οποίο τους μετέφερε επέβαιναν πάνω από 140 άτομα.
Το σύνολο αυτών βρίσκεται σε παραλιακά καταλύματα του Νομού Θεσπρωτίας.
Από τον δειγματοληπτικό έλεγχο που είχε γίνει στο αεροδρόμιο του Ακτίου –δειγματοληπτικό και όχι στο σύνολο των επιβατών- βρέθηκαν δύο θετικοί στον κορωνοιό.
Το γεγονός ότι αυτοί ταξίδευαν επί αρκετές ώρες με τους υπόλοιπους τουρίστες έχει προκαλέσει αναστάτωση.
Σημειώνεται δε ότι δεν διαμένουν όλοι σε ένα ξενοδοχείο αλλά σε διαφορετικά καταλύματα της παραλιακής ζώνης.
Πρόκειται για ένα θέμα σύνθετο και δύσκολο στο χειρισμό του για το οποίο έχει ενημερωθεί ήδη ο ΕΟΔΥ και η Πολιτική Προστασία από όπου αναμένεται να δοθούν κατευθύνσεις.
Το πιθανότερο είναι οι δύο θετικοί τουρίστες να μεταφερθούν σε ξενοδοχείο καραντίνας, στα Γιάννινα ή την Πρέβεζα, καθώς στην Θεσπρωτία δεν υπάρχει τέτοια λειτουργία, ωστόσο είναι άγνωστο εάν θα υπάρξει υγειονομικός έλεγχος και στους υπόλοιπους που παραθερίζουν στην περιοχή.

ΠΗΓΗ: www.epiruspost.gr
Συνέχεια...

Εξόρμηση του Ορειβατικού Συλλόγου Ηγουμενίτσας στο φαράγγι της Λαγκάβιτσας την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου

Σεπτεμβρίου 11, 2020 0
Εξόρμηση του Ορειβατικού Συλλόγου Ηγουμενίτσας στο φαράγγι της Λαγκάβιτσας την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου

Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου ο Σύλλογος μας θα εξορμήσει στο φαράγγι της Λαγκάβιτσας. Η Λαγκάβιτσα είναι παραπόταμος του Καλαμά που πηγάζει από την Μουργκάνα. Η πορεία ξεκινάει από το μοναστήρι της Αγίας Μαρίνας απέναντι από το χωριό Χαραυγή, συνεχίζει μέσω της κοίτης του ποταμού και καταλήγει στο γεφύρι της Μπράνιας κοντά στο χωριό Λεπτοκαρυά.
Βαθμός δυσκολίας 2, 
ώρες πορείας 4-5. 
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να φορούν αθλητικό παπούτσι, 2 λίτρα νερό, κολατσιό και μαγιό ή σορτς. Ώρα αναχώρησης: 7.30 π.μ. από το Πάνθεον με αυτοκίνητα. 
Δηλώσεις συμμετοχής μόνο τηλεφωνικά: 697.336.9701 Φατήρας Κώστας.
Συνέχεια...

Ο 39χρονος Θεσπρωτός, Χρήστος Τσουράς, νέος διοικητής του νοσοκομείου Φιλιατών

Σεπτεμβρίου 11, 2020 0
Ο 39χρονος Θεσπρωτός, Χρήστος Τσουράς, νέος διοικητής του νοσοκομείου Φιλιατών

Τέλος στο σήριαλ του διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Φιλιατών δίνεται, αφού σύμφωνα με πληροφορίες του thespro.gr, ο ιατρός Χρήστος Τσουράς αναλαμβάνει την διοίκηση του νοσοκομείου. 
Ο 39χρόνος Χρήστος Τσουράς με ειδίκευση Μαιευτικής Γυναικολογιας και καταγωγή από την Ηγουμενίτσα, αναμένεται να αναλάβει υπηρεσία τις επόμενες ημέρες και έχει υπηρετήσει το Ε.Σ.Υ. σε νοσοκομεία στην Αθήνα, την Τρίπολη και τα Ιωάννινα, ενώ εχει εργαστεί και στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
Έχει σπουδάσει ιατρική στο Πανεπιστήμιο της Μάλτας, νοσηλευτική στο ΑΤΕΙ Κρήτης ενω εχει εξειδικευτεί στην Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και Διαχείριση Κρίσεων με ΕΠΠ επίπεδο 7 κατεύθυνση "Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, και εχει Master of Business Administration, με κατεύθυνση τη Γενική ΕΠΠ επίπεδο 7 Διοίκηση. Τέλος ειναι μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Management Υπηρεσιών Υγείας και μέλος της European Health Management Association.
Συνέχεια...

Ανακοίνωση της ΕΛΜΕ Θεσπρωτίας για τον αριθμό μαθητών ανά τμήμα

Σεπτεμβρίου 11, 2020 0
Ανακοίνωση της ΕΛΜΕ Θεσπρωτίας για τον αριθμό μαθητών ανά τμήμα

Ε.Λ.Μ.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Ηγουμενίτσα 09/09/2020 
Αρ.πρωτ : 24 

Ανακοίνωση της ΕΛΜΕ Θεσπρωτίας για τον αριθμό μαθητών ανά τμήμα. 

Το ΔΣ της ΕΛΜΕ Θεσπρωτίας πραγματοποίησε παράσταση διαμαρτυρίας στον διευθυντή ΔΔΕ Θεσπρωτίας στις 07-09-2020 και στον περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης στις 08-09-2020 για το θέμα της συγκρότησης των τμημάτων στα σχολεία με τον μικρότερο δυνατό αριθμό μαθητών. 
Πέραν των άλλων θεμάτων που συνδέονται με την υγεία και ασφάλεια των μαθητών και εκπαιδευτικών στα σχολεία, όπως καθαριότητα, υγειονομικοί έλεγχοι, περισσότερα τέστς κ.λ. Τους καλέσαμε να αναλογιστούν τι θα συμβεί στα σχολεία όταν θα λειτουργήσουν τμήματα μέχρι 27 μαθητές, όπως ορίζει ο νόμος. Όταν τον Μάιο μετά το πρώτο κύμα πανδημίας ο ανώτατος προβλεπόμενος αριθμός ορίστηκε να είναι μέχρι 15 μαθητές, ενέχει σοβαρό κίνδυνο για την υγεία όλων η λειτουργία τμημάτων με μεγαλύτερο αριθμό . 

Τους καλέσαμε να προβληματιστούν για το θέμα του συνωστισμού των μαθητών στους διαδρόμους και τις αίθουσες των σχολείων με τα κρύα και τις βροχές. Να αναρωτηθούν για την περίπτωση να κλείσει μόνο το τμήμα που θα παρουσιαστεί κρούσμα σε μαθητή, όταν οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τους μαθητές όλων των άλλων τμημάτων. Να λογαριάσουν ότι οι εκπαιδευτικοί καλύπτουν το διδακτικό τους ωράριο σε πολλά τμήματα του σχολείου αλλά και σε δύο και τέσσερα και πέντε σχολεία στις περισσότερες περιπτώσεις . 

Αφού τέθηκαν πολλά ανάλογα ζητήματα, τους διαβεβαιώσαμε ότι εμείς οι εκπαιδευτικοί έχουμε αναλάβει πλήρως την παιδαγωγική και διδακτική ευθύνη όλο αυτό το διάστημα της πανδημίας. Επιτέλους πρέπει το κράτος να αναλάβει τη δική του ευθύνη προστασίας της υγείας των μαθητών και των οικογενειών τους και των εργαζομένων στα σχολεία. Όχι άλλη "ατομική ευθύνη" . 

Καλούμε λοιπόν τους αρμόδιους προϊσταμένους μας να αναλάβουν την διοικητική και εκπαιδευτική ευθύνη και να προτείνουν τμήματα μέχρι 15 μαθητών στα σχολεία . Γιατί πάνω απ΄όλα είναι η υγεία και η ζωή όλων μας και έχουμε χρέος όλοι να τα προστατεύσουμε . 

Ο Πρόεδρος                          Ο Γ. Γραμματέας 
 Βασιλειάδης Γεώργιος             Κιτσάτης Κωνσταντίνος
Συνέχεια...

Ηγουμενίτσα: Φιλόλογος παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου

Σεπτεμβρίου 11, 2020 0
Ηγουμενίτσα: Φιλόλογος παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου
c8ad2db3db77b401fb41b1b591aa2c31_XL


Φιλόλογος με φροντιστηριακή εμπειρία παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6947694438
Συνέχεια...

Έναρξη χειμερινών μαθημάτων από το ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

Σεπτεμβρίου 11, 2020 0
Έναρξη χειμερινών μαθημάτων από το ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
118532256_588973171778966_2184170658969340457_n

Τα μαθήματα για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου σε Ιωάννινα, Ηγουμενίτσα και Φιλιάτες ξεκινήσαν την Τρίτη 01/09.
Ευχόμαστε σε όλα τα παιδιά καλή σχολική χρονιά!

Συνέχεια...

Εμπορικός Σύλλογος Ηγ/τσας: "Ακάθεκτη προχωρά η δημοτική αρχή στο σχέδιο του ποδηλατοδρόμου"!

Σεπτεμβρίου 11, 2020 0
Εμπορικός Σύλλογος Ηγ/τσας: "Ακάθεκτη προχωρά η δημοτική αρχή στο σχέδιο του ποδηλατοδρόμου"! 


ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 
Αγ. Αποστόλων 55 – Ηγουμενίτσα 
Email: esigoumenitsa@yahoo.gr 

Ακάθεκτη προχωρά η δημοτική αρχή στο σχέδιο του ποδηλατοδρόμου! 

Μετά από δυο συναντήσεις εκπροσώπων του εμπορικού συλλόγου, του φαρμακευτικού και του Επιμελητηρίου με το Δήμαρχο και την κατάθεση επιχειρημάτων και υπογραφών από τους άμεσα πληττόμενους, η απάντηση είναι να έρχεται το θέμα στην Επιτροπή Διαβούλευσης, μαζί με την «τεχνική» μελέτη. 
Αυτό ξεκαθαρίζει ότι είναι αποφασισμένοι να το εφαρμόσουν, διαλύοντας την οικονομική ζωή του κέντρου της πόλης. 
Στη σαθρή τεχνική μελέτη επικαλούνται την πανδημία (!!!!!!) κι ομολογούν ότι «σε κάθε περίπτωση ο χώρος που θα δοθεί σε πεζούς και ποδηλάτες θα παρθεί από χώρο των οδών, που σήμερα χρησιμοποιείται από το αυτοκίνητο για κίνηση και για στάθμευση». 
Δεν θα παρασυρθούμε σε συζήτηση περί της μελέτης και του έργου –σύντομα θα τα πούμε και για μια άλλη, καθώς θ’ ανοίγουμε τα θέματα ένα ένα– , αλλά αλήθεια: 

αν καταλάβαμε, ο ποδηλατόδρομος θα γίνει δεξιά του δρόμου προς την οδό Δαγκλή, όπως αποτυπώνεται στον χάρτη; εκεί που συνδέεται με τέσσερις οδούς –καθόδους στην Κύπρου; θα διασχίζει, ακόμη, και τη διασταύρωση Κύπρου – Δαγκλή στο «τρίγωνο»; θα ξεκινά ή όχι από το χώρο στάσης TAXI (γιατί άλλα γράφει η μελέτη κι άλλα αποτυπώνει ο χάρτης); με ποιον ποδηλατόδρομο θα συνδέεται στην αρχή του; 

Τέτοια βιασύνη; τέτοια προχειρότητα; τέτοια επικινδυνότητα; 

Μήπως να κάνατε μια βόλτα στην πόλη να δείτε την τύχη που είχαν τα κολωνάκια, όπου κι αν τοποθετήθηκαν, μιας που θα εξασφαλίσετε την ακεραιότητα των ποδηλατών με κολωνάκια; 
Με ποια βεβαιότητα πιστεύετε ότι στις θέσεις στάσης δίπλα στον ποδηλατόδρομο δεν θα βρίσκονται, μονίμως, οχήματα, καθιστώντας αδύνατη τη στάση ενός ασθενοφόρου, ας πούμε; 
Και κάτι ακόμη: εμείς, όπου μετρήσαμε βρήκαμε ότι το πλάτος της οδού Κύπρου είναι 9 (εννέα) μέτρα. Εσείς, που μετρήσατε; 

Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Αποσύρετε το θέμα από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης, και τα σχέδια για ποδηλατόδρομο και ξεκινήστε πραγματικές παρεμβάσεις και μεγάλα έργα για να γίνει το Κέντρο φιλικό στον επισκέπτη και στον καταναλωτή. Μην παίζετε με τις δουλειές μας, γιατί θα τις προστατεύσουμε. 

Και δυο σημειώσεις: 
με βάση το μέγεθος της πόλης πρέπει να είναι η πρώτη στην Ελλάδα, ήδη, σε πεζοδρόμους, ποδηλατοδρόμους, πλατείες. Δρόμους δεν έχουμε. 
Ο ποδηλατόδρομος του Λαδοχωρίου δεν έχει καμιά σχέση, γιατί εξασφαλίζει εκατέρωθεν κίνηση και στάθμευση οχημάτων. 

Ηγουμενίτσα 08/09/2020 
Το Δ.Σ.
Συνέχεια...

Ο καιρός στην Ηγουμενίτσα σήμερα