06/06/22 - Θεσπρωτικοί Αντίλαλοι
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/

Δευτέρα 6 Ιουνίου 2022

"Πρέπει να παραμείνουμε μαζί σε ένα δυστυχισμένο γάμο για χάρη των παιδιών"; - Της Αγγελικής Τζοβάρα

Ιουνίου 06, 2022 0
"Πρέπει να παραμείνουμε μαζί σε ένα δυστυχισμένο γάμο για χάρη των παιδιών"; - Της Αγγελικής Τζοβάρα

Γράφει η Αγγελική Τζοβάρα
Ψυχολόγος- ψυχοθεραπεύτρια*

Οι έρευνες έχουν δείξει ότι οι δυσμενείς συνέπειες των συγκρούσεων των γονέων στα παιδιά, δεν εμφανίζονται μόλις λυθεί ο γάμος, αλλά νωρίτερα, μέσα στην οικογένεια, αφού πιθανόν προυπάρχουν κοινωνικά, προσωπικά, πολιτισμικά ή οικονομικά προβλήματα μεταξύ των συντρόφων με αποτέλεσμα τα παιδιά να γίνονται αποδέκτες αυτών των διαφορών. Όταν η συγκατοίκηση δύο γονέων που πρέπει να χωρίσουν παρατείνεται, ενδέχεται να οδηγήσει σε κακή υγεία των συντρόφων, σε υπονόμευση του ενός από τον άλλον και κατ’ επέκταση να πληγεί η γονεϊκή τους ιδιότητα, ενώ διάφορες μελέτες βρήκαν ότι οι συχνές διενέξεις μεταξύ των γονέων επηρεάζουν δυσμενώς τα παιδιά (Furstenberg & Kiernan, 2001).

Τα ζευγάρια που έχουν πάρει διαζύγιο εμφανίζονται περισσότερο ευτυχισμένα συγκριτικά με εκείνα που βρίσκονται σε δυστυχισμένους γάμους, με τα τελευταία να αναφέρουν ότι είναι ελάχιστα ικανοποιημένα από τη ζωή που βιώνουν μέσα στο γάμο σε αντίθεση με τα άτομα που έχουν χωρίσει, τα οποία δηλώνουν αρκετά ικανοποιημένα από τον τρόπο με τον οποίο έχει διαμορφωθεί η ζωή τους μετά το διαζύγιο, ενώ ταυτόχρονα η αυτοεκτίμηση του ατόμου που μένει σε έναν δυσλειτουργικό γάμο πλήττεται και διαφέρει σημαντικά, σε ό,τι αφορά στην αυτοεκτίμηση αλλά και την γενικότερη υγεία των ατόμων που προχώρησαν σε λύση του γάμου (Hawkins & Booth, 2005).

Παράλληλα τα ποσοστά της ευτυχίας και του ευ ζην γενικότερα, είναι χαμηλότερα όταν τα ζευγάρια επιλέγουν να συνεχίσουν έναν κακό γάμο, δεν απολαμβάνουν τη ζωή και τείνουν να παρουσιάσουν προβλήματα υγείας τόσο σωματικής όσο και ψυχικής, ενώ στα παραπάνω έρχονται να προστεθούν στοιχεία περαιτέρω ερευνών που διατείνονται ότι τα άτομα που πήραν διαζύγιο, συχνά δηλώνουν ευτυχισμένα σε σχέση με τα άτομα εκείνα που παραμένουν σε δυστυχείς γάμους, εύρημα που ποικίλει από το αν παντρευτούν εκ νέου (Hawkins & Booth, 2005). Στα παραπάνω έρχεται να προστεθεί και το γεγονός ότι οι διαμάχες και η γενικότερη δυσφορία που προκαλεί ένας δυστυχισμένος γάμος στους ανθρώπους, συνδέονται άμεσα με έκπτωση της λειτουργικότητας σε κοινωνικό επίπεδο, θλίψη, μειωμένες σχολικές επιδόσεις και διαταραχές στη συμπεριφορά των παιδιών (Katz & Gottman, 1996).

Σε μια οικογένεια στην οποία οι γονείς αντιμετωπίζουν προβλήματα μεταξύ τους, οι άμεσοι αποδέκτες είναι τα παιδιά και συγκεκριμένα αυξάνεται η συναισθηματική τους δυσφορία ενώ ταυτόχρονα η συμπεριφορά τους μεταβάλλεται σε σχέση με τα παιδιά που ζουν με ευτυχισμένους γονείς αφού στα παραπάνω έρχεται να προστεθεί και το συμπέρασμα των ερευνητών Hess και Camara σύμφωνα με το οποίο διαπιστώθηκε ότι η προσαρμοστικότητα των παιδιών επηρεάζεται από τις διαμάχες των γονέων σε σχέση με τα παιδιά των χωρισμένων γονέων (Jenkins & Smith, 1991). Παράλληλα, εντοπίζονται σημαντικές δυσκολίες στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται ο κάθε γονέας το πώς θα πρέπει να μεγαλώνει τα παιδί εφόσον υφίστανται διαμάχες μεταξύ των συντρόφων, με συνέπεια να πλήττεται ο συναισθηματικός κόσμος των παιδιών λόγω απουσίας κοινής γονεϊκής γραμμής (Jenkins & Smith, 1991).

Αρκετές έρευνες έδειξαν ότι τα παιδιά γονέων οι οποίοι έφτασαν στο διαζύγιο αργότερα, εμφάνισαν δυσκολίες τόσο στη συμπεριφορά τους όσο και στις σχολικές τους επιδόσεις 4 ως και 12 χρόνια πριν το διαζύγιο των γονέων τους ενώ ταυτόχρονα παρόμοιες δυσκολίες εμφανίστηκαν και σε παιδιά οι γονείς των οποίων παρέμειναν σε δυστυχισμένους γάμους συγκριτικά με παιδία ευτυχισμένων γάμων, με τις έρευνες να καταδεικνύουν ότι το είδος της διαμάχης των γονέων σε συνδυασμό με το πόσο συχνά και σε ποιο βαθμό συντελείται στην καθημερινότητα, δύναται να επηρεάσει τα επίπεδα προσαρμοστικότητας και λειτουργικότητας των παιδιών γενικότερα διαδραματίζοντας εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στα επίπεδα ανησυχίας στα μικρότερα παιδιά ενώ στα μεγαλύτερα σε ό,τι αφορά διαταραχές όπως κατάθλιψη, κακή συμπεριφορά, στρες συγκρινόμενα με παιδιά που βίωναν ελάχιστες και μικρής σημασίας συγκρούσεις στην οικογένειά τους (Kelly, 2000).

Πιο συγκεκριμένα, περαιτέρω μελέτες σύνδεσαν τις κακές σχέσεις των γονέων και τον δυστυχισμένο γάμο με τις δυσκολίες στην συμπεριφορά των παιδιών λαμβάνοντας υπόψη 
1) ότι η συχνότητα των συγκρούσεων των γονέων προκαλεί αυξανόμενη ανησυχία, στρες και προβληματική συμπεριφορά στα παιδιά, προβλήματα τα οποία μειώνονται όσο παύουν αυτές οι διαμάχες,
2) όταν τα παιδιά γίνονται μάρτυρες σωματικής κακοποίησης μεταξύ των γονέων παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα, 
3) στην ηλικία των 2 ετών τα παιδιά εμφανίζουν υπερευαισθησία στις διαμάχες των γονέων 
4) τα παιδιά ανεξαρτήτως φύλου δυσκολεύονται να προσαρμοστούν και να επιλύσουν προβλήματα όσο λαμβάνουν χώρα οι συγκρούσεις των γονιών τους (Grych & Fincham,1990).

Επιπροσθέτως θα πρέπει να τονιστεί ότι οι σοβαρές διαμάχες μεταξύ των γονέων δημιουργούν την τάση στα παιδιά να μιμηθούν αυτές τις κακές συμπεριφορές με αποτέλεσμα να υιοθετήσουν ακατάλληλους τρόπους κοινωνικής αλληλεπίδρασης όπως ακραίες και επιθετικές συμπεριφορές στις συναναστροφές τους όπως και οι γονείς τους αφού δεν διδάσκονται λειτουργικοί και υγιείς τρόποι αντιμετώπισης μιας διαφωνίας (Kelly, 2000). Επίσης, εκτός από τις επιπτώσεις στη συμπεριφορά των παιδιών που βρίσκονται σε δυστυχισμένους γάμους, έρευνες εντόπισαν και συνέπειες σε σωματικό επίπεδο καθώς η αντίδραση των παιδιών στις διαμάχες και το δυσλειτουργικό κλίμα μεταξύ των γονέων, σχετίζονται με διαταραχές των καρδιακών ρυθμών και της πίεσης, εκδηλώσεις έντονου στρες στο σώμα και το πρόσωπο και αποστασιοποίηση με αποτέλεσμα αυτή η διαρκής έκθεση των παιδιών στις φιλονικίες να δυσχεραίνει την γενικότερη διαχείριση των συναισθημάτων (Kelly, 2000).

Συνελόντι ειπείν, οι συνέπειες της διατήρησης ενός γάμου στον οποίο οι γονείς δεν ευτυχούν και βιώνουν επαναλαμβανόμενες δυσλειτουργικές καταστάσεις, είναι εξαιρετικά περίπλοκες και αφορούν στην γενικότερη σωματική και ψυχική υγεία τόσο των γονέων όσο και στων παιδιών τους.

*Η Αγγελική Τζοβάρα είναι ψυχολόγος - ψυχοθεραπεύτρια με έδρα την Ηγουμενίτσα, τηλ. επικοινωνίας 6983719069
Συνέχεια...

Ηγουμενίτσα: Σήμερα η Ημερίδα από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσπρωτίας για την ενημέρωση του κοινού για τις απάτες

Ιουνίου 06, 2022 0
Ηγουμενίτσα: Σήμερα η Ημερίδα από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσπρωτίας για την ενημέρωση του κοινού για τις απάτες

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 6/6/2022 και ώρα 20:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο «Πάνθεον» στην Ηγουμενίτσα

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσπρωτίας, με αφορμή περιστατικά εξαπάτησης που έχουν σημειωθεί τόσο σε τοπικό όσο και σε πανελλαδικό επίπεδο, διοργανώνει ημερίδα για την ενημέρωση και την προστασία του κοινού.

Ειδικότερα, κατά την εκδήλωση θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν οι συχνότεροι τρόποι δράσης και μεθοδολογίες που χρησιμοποιούν οι επιτήδειοι, οι νέες μορφές απάτες, με έμφαση στις διαδικτυακές και ηλεκτρονικές, ενώ θα δοθούν χρήσιμες συμβουλές για την προστασία των πολιτών και των επαγγελματιών.

Στόχος της δράσης αυτής είναι να εκπαιδευτεί το κοινό ώστε να είναι σε θέση να εντοπίζει και να αντιλαμβάνεται ανάλογες συμπεριφορές, ώστε να αποφεύγει να πέσει θύμα απάτης.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 6 Ιουνίου και ώρα 20:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο «Πάνθεον» στην Ηγουμενίτσα και η είσοδος για τον κοινό είναι ελεύθερη, με την τήρηση των ισχυόντων υγειονομικών μέτρων.
Συνέχεια...

Τα κρούσματα Covid-19 σήμερα Δευτέρα στη Θεσπρωτία - Η κατάσταση πανελλαδικά

Ιουνίου 06, 2022 0
Τα κρούσματα Covid-19 σήμερα Δευτέρα στη Θεσπρωτία - Η κατάσταση πανελλαδικά

Αναλυτικά η σημερινή κατανομή των κρουσμάτων στην Ήπειρο
ΠΕ Άρτας 17
ΠΕ Θεσπρωτίας 4
ΠΕ Ιωαννίνων 36
ΠΕ Πρέβεζας 15

Οι αριθμοί των κρουσμάτων αφορούν τα δεδομένα που καταγράφονται το τελευταίο 24ωρο έως και τις 9:00 το πρωί.

Ημερήσια έκθεση ΕΟΔΥ
Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου(άτομα) που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες ήταν 2.501. Ο συνολικός αριθμός των ατόμων που νόσησαν ανέρχεται σε 3.473.141 (ημερήσια μεταβολή +0.1%), εκ των οποίων 48.8% άνδρες. Ο αριθμός πιθανών νέων επαναλοιμώξεων που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες ήταν 300 ενώ από την αρχή της πανδημίας SARS-CoV-2 ο συνολικός αριθμός εκτιμάται σε 138.152 (3.8% του συνολικού αριθμού των θετικών αποτελεσμάτων).

Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 10, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 29.927 θάνατοι. Το 95.6% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 119 (60.5% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 70 έτη. To 92.4% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, 58 (48.74%) είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και 61 (51.26%) είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 4.687 ασθενείς. Οι εισαγωγές νέων ασθενών COVID-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 95 (ημερήσια μεταβολή +39.71%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 86 ασθενείς.Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 37 έτη (εύρος 0.2 έως 112 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 80 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη).
Συνέχεια...

Θεσπρωτία: Αναλυτικά τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων της εβδομάδας (6 - 12/6)

Ιουνίου 06, 2022 0
Θεσπρωτία: Αναλυτικά τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων της εβδομάδας (6 - 12/6)

Ανακοινώνεται ότι για την εβδομάδα 6 έως 12 Ιουνίου 2022 τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηπείρου θα είναι τα ακόλουθα:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ

ΩΡΑΡΙΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ

06/06/2022

Φοινίκι - Δάφνη  - Άνω Ξέχωρο - Ριζό (Αράχωβα) - Κοκκινο Λιθάρι - Νεροχώρι-Κεραμίτσα -  Αχουρία Κεραμίτσας - Μαλούνι - Αχουρία Μαλουνίου

  08:00-15:00

ΤΡΙΤΗ

07/06/2022

Φανερωμένη - Γηρομέρι - Μαυρονέρι - Κάτω Ξέχωρο - Κερασοχώρι - Παλαμπάς -  Άγιος Νικόλαος - Άγιοι Πάντες - Κρυονέρι – Αμπελώνας

18:00-01:00

ΤΕΤΑΡΤΗ

08/06/2022

Τσαμαντάς - Βαβούρι - Λιάς - Λίστα- Κουρεμάδι- Κεφαλοχώρι - Μηλέα - Γαρδίκι Φιλιατών - Αναβρυτός.

08:00-15:00

ΠΕΜΠΤΗ

09/06/2022

Γεροπλάτανος - Πηγαδούλια - Άγιος Αρσένιος - Σμπόκια - Κυπάρισσος-Παλαιοχώρι – Δονάτος -  Γολά - Ροδοστίβα.

18:00-01:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

10/06/2022

Αετός - Άνω Παλαιοκκλήσι -  Κάτω Παλαιοκκλήσι - Κοκκινιά (Τσατσουλέϊκα)  – Χλωμός - Αχλαδιά.

08:00-15:00

ΣΑΒΒΑΤΟ

11/06/2022

Πολύδροσο - Πέντε Εκκλησιές – Πλακωτή – Πετροβίτσα - Ραβενή – Καλλιθέα – Χαραυγή –Λεπτοκαρυά

08:00-15:00

Συνέχεια...