04/12/19 - Θεσπρωτικοί Αντίλαλοι
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/

Παρασκευή 12 Απριλίου 2019

Το ΚΚΕ στο “άβατο” των μεγάλων ιχθυοκαλλιεργειών της Σαγιάδας…!

Απριλίου 12, 2019 0

Εκεί που μόνο λίγοι και εκλεκτοί έχουνε πρόσβαση, εκεί που ακόμη και οι κρατικοί ελεγκτικοί μηχανισμοί …ξεχνάνε να πάνε για ελέγχους, εκεί ακριβώς φαίνεται ότι έχει βάλει στόχο το ΚΚΕ Θεσπρωτίας τα τελευταία χρόνια.
Εκεί, που με καμάρι, οι αιρετοί της περιοχής αποκαλούνε τη “βαριά βιομηχανία της Θεσπρωτίας με εκατοντάδες εργαζόμενους”, χωρίς όμως να λένε με ποιες συνθήκες εργασίας εργάζονται ή ποιες πόρτες πρέπει να χτυπήσουνε για να εξασφαλίσουνε μια θέση εργασίας.
Εκεί που και ορισμένοι “αριστεροί” μπροστά στο κέρδος μετατράπηκαν σε αριστερούληδες…!
Τη Λωρίδα Σαγιάδας και τις μεγάλες εταιρείες ιχθυοκαλλιέργειας έχει βάλει στο στόχαστρο το ΚΚΕ κι όχι άδικα, διότι οι εξελίξεις στον κλάδο γενικότερα, αλλά και στην περιοχή μας ειδικότερα, φαίνεται ότι θα είναι δυσάρεστες για τους εργαζομένους!

Κλιμάκιο του ΚΚΕ με επικεφαλής τον υποψήφιο Περιφερειάρχη Ηπείρου του ΚΚΕ, Γιώργο Πρέντζα και τον υποψήφιο Δήμαρχο Φιλιατών, Λαέρτη Ρέγκα, επισκέφθηκαν για ακόμη μια φορά τις μεγάλες ιχθυοκαλλιέργειες όπου και είχανε συνάντηση με τους εργαζομένους.
Σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ Θεσπρωτίας, σχετικά με την επίσκεψη, αναφέρει:

«Την Τετάρτη 10 Απρίλη, κλιμάκιο του ΚΚΕ, με επικεφαλής τον υποψήφιο Περιφερειάρχη Ηπείρου με τη Λαϊκή Συσπείρωση, Πρέντζα Γιώργο και τον υποψήφιο Δήμαρχο Φιλιατών με τη Λαϊκή Συσπείρωση, Ρέγκα Λαέρτη, πραγματοποίησε περιοδεία στις Ιχθυοκαλλιέργειες της Σαγιάδας.
Με τους εργαζόμενους έγινε συζήτηση γύρω από τις Ευρωεκλογές, τις Περιφερειακές και Δημοτικές εκλογές.
Αναπτύχθηκε επίσης έντονος προβληματισμός για τις εξελίξεις με την επικείμενη συγχώνευση των εταιριών ΣΕΛΟΝΤΑ – ΝΗΡΕΑ – ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ, και τις επιπτώσεις στους εργαζόμενους. Ιδιαίτερα για το ίδιο το έγγραφό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαιτεί να εκποιηθούν ιχθυοτροφεία, συσκευαστήρια, εκκολαπτήρια.
Τονίστηκε ιδιαίτερα το ζήτημα ότι για το ΚΚΕ, το ασφαλές κριτήριο ψήφου και σε κεντρικό και σε τοπικό επίπεδο χτίζεται λοιπόν από την απάντηση στο ερώτημα: "Ανάπτυξη για ποιον και από ποιον;".
Ανάπτυξη με βάση τις λαϊκές ανάγκες και τις δυνατότητες του τόπου και της εποχής μας; Ή με βάση την κερδοφορία και τον ανταγωνισμό των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, που όλο και πιο πολύ περιορίζουν την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών;
Πάνω σε αυτό κρίνονται όλες οι πολιτικές δυνάμεις και οι εκλεκτοί τους. Ανεξάρτητα εάν έχουν το χρίσμα ή τη στήριξη ενός ή παραπάνω κομμάτων…
Ανεξάρτητα αν κατεβαίνουν ως δήθεν ανεξάρτητοι, υπερκομματικοί, κάτι που φοριέται πολύ τώρα τελευταία.


Συνέχεια...

Η ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας προσλαμβάνει 5 άτομα με 8μηνη σύμβαση

Απριλίου 12, 2019 0

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2019 ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ηγουμενίτσα 10 - 4 - 2019
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1452
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
Ελευθερίας 7
46100 Ηγουμενίτσα
Τηλ.: 2665 0 23223
Fax: 2665 0 28910

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα:
ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Κωδικός θέσης - Υπηρεσία - Έδρα υπηρεσίας - Ειδικότητα - Διάρκεια σύμβασης  - Αριθμός ατόμων 

101   -ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας  - Ηγουμενίτσα      - ΔΕ Υδραυλικών    - 8 μήνες                      - 6 
102   - ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας   - Ηγουμενίτσα   - ΔΕ Ηλεκτρολόγων   - 8 μήνες                    - 2 
103 - ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας - Ηγουμενίτσα     - ΔΕ χειριστών μηχανημάτων έργων (αποφρακτικού οχήματος με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)                                       - 8 μήνες                      -1 
Οι υποψήφιοι των ανωτέρω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών
Τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης, τα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής, καθώς και οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες αναφέρονται λεπτομερώς στην Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2019 και στο σχετικό Παράρτημα (12-2-2019), τα οποία έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΕΥΑΗ και του Δήμου Ηγουμενίτσας, στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΗ και στο Διαύγεια.
Απαραίτητα Δικαιολογητικά
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την Ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «Προσκόμιση τίτλων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων» του Κεφαλαίου ΙΙ του Παραρτήματος.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας, Ελευθερίας 7, Τ.Κ. 46100 Ηγουμενίτσα, απευθύνοντάς την στη γραμματεία υπόψιν κ. Τσίπη (τηλ. επικοινωνίας: 2665023223). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και συγκεκριμένα από 13-4-2019 έως και 22-4-2019.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες à Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι à Ανεξάρτητες και άλλες αρχές à ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες à Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ
Σωτήριος Γ. Μήτσης
Αντιδήμαρχος ΗγουμενίτσαςΣυνέχεια...

Πωλείται οικόπεδο στη Νέα Σελεύκεια

Απριλίου 12, 2019 0

Πωλείται στη Νέα Σελεύκεια οικόπεδο 513 τ.μ. με οικοδομική άδεια για 400 τ.μ., με πηγάδι στο εσωτερικό.  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6946 418 880
Συνέχεια...

Ένα ακόμη βραβείο στο Δήμο Ηγουμενίτσας για την …κινητικότητα!!!

Απριλίου 12, 2019 0

«Ο Δήμος Ηγουμενίτσας για μία ακόμη χρονιά έλαβε τα εύσημα στην τελετή βράβευσης των Ελληνικών Δήμων. που συμμετείχαν στην εκστρατεία της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ για το 2018. Στην τελετή βράβευσης των Ελληνικών Συμμετοχών στην Εκστρατεία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2018, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 5 Απριλίου στο Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Πράσινο Ταμείο και την ΕΕΤΑΑ, ο Δήμος μας βραβεύτηκε για τη θέση που έλαβε τόσο σε Ευρωπαϊκό (μέσα στην πρώτη 5αδα) όσο και σε εθνικό επίπεδο. Το βραβείο παρέλαβε ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας κ. Ιωάννης Λώλος, ο οποίος δήλωσε μεταξύ άλλων:
«Το σημερινό βραβείο ανήκει στους πολίτες, γιατί η συνεκτική βιώσιμη αστική ανάπτυξη δεν είναι μια εξατομικευμένη διαδικασία, αλλά αποτέλεσμα συλλογικής αξιοποίησης χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων. Είναι αποτέλεσμα αξιών και πρακτικών, που ήδη ως Δήμος έχουμε υιοθετήσει, επιτυγχάνοντας την αλλαγή κουλτούρας και την ευαισθητοποίηση όλο και περισσότερων συμπολιτών μας στη χρήση εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης.

Στον Δήμο μας η καμπάνια για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας έχει πλέον εδραιωθεί ως θεσμός που αναζητείται από τους πολίτες, αλλάζει την οδική συμπεριφορά των πολιτών και δημιουργεί κατάλληλο έδαφος για αλλαγές που προάγουν ήπιους και συνεργατικούς τρόπους αστικής μετακίνησης.
Με θέρμη και ενθουσιασμό θα συνεχίσουμε τις αλλαγές που έχει ανάγκη η πόλη μας εφαρμόζοντας πολιτικές ορθολογικής χρήσης του φυσικού μας πλούτου, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών μας.
Κλείνοντας, θέλω εκ νέου να ευχαριστήσω τους πολίτες, τους φορείς και τους συλλόγους, που ένωσαν τις δυνάμεις τους μαζί μας για έναν καλύτερο Δήμο».
Μετά τις βραβεύσεις ακολούθησε συζήτηση, στην οποία συμμετείχαν οι Δήμοι Ηγουμενίτσας, Καρδίτσας, Κοζάνης, Τρικκαίων και Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, αλλά και εκπρόσωπος του Δικτύου Civinet CY-EL, με θέμα ιστορίες καλών πρακτικών για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ: Το άνωθεν κείμενο είναι δελτίο τύπου του Δήμου Ηγουμενίτσας, το οποίο και δημοσιεύουμε αυτούσιο. Το μόνο που προσθέσαμε είναι η αρχική φωτογραφία που δείχνει «την οδική συμπεριφορά των πολιτών που αλλάζει» όπως αναφέρει και ο Δήμαρχος στην ανακοίνωσή του. Μόνο που φαίνεται ότι αφορά μόνο τους πολίτες, ενώ οι δημοτικοί άρχοντες και οι υπηρεσίες του Δήμου δεν πρόκειται να αλλάξουνε οδική συμπεριφορά, όσα βραβεία και να πάρουν.
Όσον αφορά τα βραβεία που παίρνει ο Δήμαρχος τους τελευταίους μήνες, τόσο στην Αθήνα, όσο και στις Βρυξέλλες, δεν αφορούν κάποιο έργο του Δήμου ή μελέτη που προωθεί τον εναλλακτικό τρόπο μετακίνησης ή κάτι βαρυσήμαντο.
Αυτό που έγινε ήταν ότι στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού διαγωνισμού με τίτλο «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας» ο Δήμος Ηγουμενίτσας διοργάνωσε μία καμπάνια μία ημέρα στην οποία, μαθητές δημοτικού ζωγράφισαν ζωγραφιές σχετικά με το θέμα και έκαναν μια ποδηλατάδα στον ποδηλατόδρομο. Γι’ αυτό βραβεύεται ο Δήμος Ηγουμενίτσας συνεχώς τους τελευταίους μήνες, όχι για κάτι άλλο.
Απ’ ό,τι φαίνεται όμως προσπαθούν να αλλάξουν την οδική συμπεριφορά των πολιτών, χωρίς όμως να είναι διατιθέμενοι να αλλάξουνε τι δική τους…!


Συνέχεια...

Στο προσκήνιο ξανά ο αγωγός φυσικού αερίου στην Πέρδικα

Απριλίου 12, 2019 0

Ένα θέμα που πολλοί νομίζουνε ότι έχει “παγώσει”, αυτό του αγωγού φυσικού αερίου που θα περνάει από την Πέρδικα Θεσπρωτίας και θα μεταφέρει φυσικό αέριο στην Ιταλία και τόσο έχει απασχολήσει την τοπική κοινωνία στο παρελθόν, είναι ακόμη εδώ και συνεχίζονται οι διαδικασίες της μελέτης και υλοποίησής του.
Εδώ και μερικά χρόνια το θέμα “θάφτηκε”, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το έργο έχει λήξει, δεν είναι όμως έτσι. Το θέμα έφυγε από το προσκήνιο και οι όποιες διαδικασίες γίνονταν στο παρασκήνιο, ίσως για να αποφευχθούν οι αντιδράσεις.
Η Περιφέρεια Ηπείρου έχει εγκρίνει τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων εδώ και μερικά χρόνια και συνεχίζει τις ενέργειες για την υλοποίηση του έργου. Ενός έργου, που αξίζει να σημειωθεί δεν θα φέρει φυσικό αέριο στην Ήπειρο, όπως ψευδώς αναφέρουνε ορισμένοι, αλλά θα μεταφέρει αέριο στην Ιταλία. (transit)
Μάλιστα προχθές, στην Περιφέρεια Ηπείρου έγινε μια ακόμη σύσκεψη για το θέμα με φορείς του έργου, υπό την Αντιπεριφερειάρχη κα. Καλογιάννη.
Βλέπετε στην Περιφέρεια έβλεπαν και βλέπουν με θετική ματιά το συγκεκριμένο έργο, όπως και τις εξορύξεις πετρελαίου, αρκεί να γίνεται με μυστικοπάθεια και χωρίς τη λαϊκή συγκατάθεση, κάτι που προφανώς θα βρουν μπροστά τους!

Μάλιστα η Περιφέρεια Ηπείρου θέλει να χρηματοδοτήσει και μέρος του έργου, ενός έργου που δεν θα αφήνει στην Ήπειρο ούτε δείγμα φυσικού αερίου, αλλά θα γίνει για τις ανάγκες των χωρών της Δυτικής Ευρώπης. Το πιο ενδιαφέρον δε, είναι το γεγονός ότι ο εν λόγο αγωγός "ΠΟΣΕΙΔΩΝ" θα μεταφέρει μέσω Τουρκίας φυσικό αέριο και οι εγκαταστάσεις που σχεδιάζουνε στην Πέρδικα θα υποδεχτούν στο μέλλον και τον αγωγό που θα μεταφέρει το φυσικό αέριο της Κύπρου, επίσης προς την Ευρώπη. Πρόκειται δηλαδή για έναν "ενεργειακό κόμβο", γεγονός για το οποίο δεν έχουνε ενημερώσει τους πολίτες. 
Σε δελτίο τύπου που εξέδωσε η Περιφέρεια Ηπείρου για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό, αναφέρει:

Σύσκεψη υπό την Αντιπεριφερειάρχη Τ. Καλογιάννη
για τον αγωγό Φυσικού Αερίου «ΠΟΣΕΙΔΩΝ»


«Την Τετάρτη 10/4/2019 και μετά την ολοκλήρωση της Συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Π.Η. πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη κας Τατιάνας Καλογιάννη σχετικά με τον εξέλιξη και την ωρίμανση του έργου του Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης ΠΟΣΕΙΔΩΝ (Κήποι Έβρου - Φλωροβούνι Θεσπρωτίας - Ιταλία).
Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκ μέρους της αρμόδιας εταιρείας "IGI POSEIDON" ο κ. Κωνσταντίνος Τυρογιάννης, (εκπρόσωπος του Φορέα του Έργου) οι εκπρόσωποι του μελετητικού σχήματος κκ. Πέτρος Καραγιάννης, Ιωάννης Δέτσης και  Δημήτρης Χουρμουζιάδης Σύμπραξη C&M/ ASPROFOS και από την Περιφέρεια Ηπείρου η Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού κα. Τατιάνα Καλογιάννη και οι κκ. Ευάγγελος Τσιάρας και  Ιωάννης Παπαγιάννης υπάλληλοι της Περιφέρειας Ηπείρου.
 Η κα. Τ. Καλογιάννη,  επιβεβαίωσε για ακόμη μια φορά την αμέριστη υποστήριξη της Περιφερειακής Αρχής σε κάθε υποδομή και δραστηριότητα που εξασφαλίζει την παροχή φθηνής ενέργειας στην Ήπειρο και εξέφρασε το ενδιαφέρον και την αναγκαιότητα υλοποίησης δικτύων διανομής φυσικού αερίου σε περιοχές της Ηπείρου.
Προς υλοποίηση του ανωτέρω σχεδιασμού έχει δεσμευτεί η  Περιφερειακή Αρχή, να συνδράμει στο χρηματοδοτικό σχήμα, με πιστώσεις μέσω του Ε.Π. «Ήπειρος 2014-2020». Τέλος η κα. Αντιπεριφερειάρχης ζήτησε από τα στελέχη της αρμόδιας εταιρείας τη συνεχή ενημέρωση της ως προς την εξέλιξη της πορείας υλοποίησης του έργου».

Συνέχεια...