07/03/19 - Θεσπρωτικοί Αντίλαλοι

https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/

Τετάρτη 3 Ιουλίου 2019

Δήλωση του υποψήφιου βουλευτή Σπύρου Μπότου για τον πρωτογενή τομέα στη Θεσπρωτία

Ιουλίου 03, 2019 0
Δήλωση για τον πρωτογενή τομέα στη Θεσπρωτία έκανε ο υποψήφιος Βουλευτής Θεσπρωτίας με το Κίνημα Αλλαγής, κ. Σπύρος Μπότος. Ο κ. Μπότος αναφέρεται στο ρόλο του πρωτογενή τομέα στην περιοχή μας, τη γεωργία, την κτηνοτροφία, την αλιεία και τις ιχθυοκαλλιέργειες ενώ αναφορά κάνει και στα απαραίτητα έργα υποδομής στην περιοχή μας.
Αναλυτικά η δήλωση του κ. Μπότου έχει ως εξής: 
Στο Κίνημα Αλλαγής γνωρίζουμε τη μεγάλη οικονομική και κοινωνική σημασία, του αγροτικού τομέα. Γνωρίζουμε τον κρίσιμο ρόλο του, για την έξοδο της χώρας από την κρίση. Εκτιμούμε τη συμβολή του στην απασχόληση και τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής ειδικά σε μέρη όπως η Θεσπρωτία. Έχουμε επεξεργασθεί και καταθέσει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο πολιτικής για τους αγρότες και την ύπαιθρο. Έχουμε δεσμευτεί με βάση ένα Εθνικό Σχέδιο ανάπτυξης και παραγωγικής αναδιάρθρωσης, να προωθήσουμε συγκεκριμένα μέτρα και πολιτικές. 
Όσον αφορά τη Θεσπρωτία επιγραμματικά οι προτάσεις μας είναι οι εξής: 
1. Η Θεσπρωτία συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος της εγχώριας παραγωγής και των εξαγωγών ιχθυοκαλλιέργειας, συνεπώς οι ιχθυοκαλλιέργειες πρέπει να αποτελέσουν το «βαρύ πυροβολικό» μας στον πρωτογενή τομέα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει ενισχύεται υπέρμετρα έναντι παραδοσιακής αλιείας, αλλά και των προοπτικών τουριστικής ανάπτυξης. 
Στόχος μας είναι η υποστήριξη της λειτουργίας σύγχρονων μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας στις περιοχές όπου η συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν συγκρούεται µε την τουριστική χρήση και µε την παραδοσιακή αλιεία. 

2. Είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρξει σύνδεση δραστηριοτήτων του πρωτογενή τοµέα (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία) με τον τουριστικό κλάδο. Μέσω αυτής της σύνδεσης, θα επιδιωχθεί η τόνωση της φθίνουσας γεωργοκτηνοτροφικής και αλιευτικής δραστηριότητας, ώστε να αποτελέσει οικονομική δραστηριότητα συμπληρωματική του τουρισμού για την τοπική κοινωνία και να βελτιώσει την εµπειρία του επισκέπτη με γεύσεις, εικόνες και παραστάσεις από τον παραδοσιακό αγροτικό βίο της περιοχής (οικοτουρισμός - αγροτουρισμός). 

3. Για την ανάπτυξη κάθε τομέα της οικονομίας είναι απαραίτητο να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται νέα σύγχρονα και λειτουργικά έργα υποδομής. Η αγροτική οδοποιία, τα αρδευτικά και εγγειοβελτιωτικά έργα στην πεδινή και ημιορεινή ενδοχώρα όπως είναι οι περιοχές Μαργαριτίου, Παραποτάµου, κάμπου Παραμυθιάς, κάμπου Ασπροκκλησίου - Σαγιάδας, Σκάλας Φιλιατών κ.τ.λ.. πρέπει να ενισχυθούν με νέα σύγχρονα έργα υποδομής. Μόνο έτσι μπορεί να αναπτυχθούν εκεί με επιτυχία δραστηριότητες του πρωτογενούς και του δευτερογενούς τομέα αλλά και ορισμένες ειδικές μορφές τουρισμού (οικοτουρισµός -αγροτουρισμός). 

4. Όσον αφορά τη γεωργική παραγωγή απαιτείται η υποστήριξη του εκσυγχρονισμού και η ενίσχυση των ανταγωνιστικών προϊόντων ποιότητας, για τις δε μικρομεσαίες κυρίως μονάδες μεταποίησης, η υποστήριξη της λειτουργίας τους μέσω οικονομιών κλίμακας και η υποβοήθηση της προβολής - προώθησης των προϊόντων τους στη τοπική, περιφερειακή, εθνική και διεθνή αγορά.
Συνέχεια...