01/13/20 - Θεσπρωτικοί Αντίλαλοι
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/

Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020

Ηγουμενίτσα: Προβολή δύο ταινιών στο θέατρο ΕΣΤΙΑ

Ιανουαρίου 13, 2020 0
Ηγουμενίτσα: Προβολή δύο ταινιών στο θέατρο ΕΣΤΙΑ

Στο θέατρο ΕΣΤΙΑ στο κτίριο του ΕΙΝ, στην οδό 28ης Οκτωβρίου 9, λειτουργεί κινηματογραφική αίθουσα 170 θέσεων. Η προβολή πραγματοποιείται από υπερσύγχρονο ψηφιακό σύστημα της Ιαπωνικής NEC, ενώ διατίθεται σύγχρονο σύστημα τρισδιάστατης απεικόνισης (3D) της Eyes3Shut με ενεργά γυαλιά, που υπόσχεται άριστη κινηματογραφική εμπειρία.
Συνέχεια...

Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Θεσπρωτίας: "Μαγειρέματα της Αποκεντρωμένης για εξυπηρέτηση συγκεκριμένης υπαλλήλου"

Ιανουαρίου 13, 2020 0
Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Θεσπρωτίας: "Μαγειρέματα της Αποκεντρωμένης για εξυπηρέτηση συγκεκριμένης υπαλλήλου"

AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ

Είναι γνωστό ότι το θεσμικό - νομικό πλαίσιο των Υπηρεσιακών Συμβουλίων κινείται στα πλαίσια των αποφάσεων και της πολιτικής που χαράσσουν κάθε φορά το κράτος και οι κυβερνήσεις, κινείται στα πλαίσια του αντιδραστικού Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα. Πλειοψηφία στα Υπηρεσιακά Συμβούλια έχει η εκάστοτε κυβέρνηση, αφού τα 3 από τα 5 μέλη είναι διορισμένα 
Τον τελευταίο χρόνο ως Σύλλογος διαμαρτυρηθήκαμε έντονα και καταγγείλαμε τη μη σύσταση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, με έγγραφά μας προς την αποκεντρωμένη αλλά και τον επιθεωρητή δημόσιας διοίκησης. 
Δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν οι υποψίες μας για το μαγείρεμα που γινόταν όλο αυτό το διάστημα και πλέον καταγγέλλουμε την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου & Δυτικής Μακεδονίας για την κατ εξακολούθηση μεροληπτική στάση της και την κατά το δοκούν ερμηνεία νόμων και εγκυκλίων προκειμένου να εξυπηρετηθεί συγκεκριμένη υπάλληλος του δήμου μας. 
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου είχε αποκλειστικά ευθύνη για την καθυστέρηση στη συγκρότηση του υπηρεσιακού. Ουσιαστικά άφησε 10αδες υποθέσεις εργαζομένων στο συρτάρι για 1 χρόνο μέχρι να καταφέρουν να συγκροτήσουν το υπηρεσιακό στα μέτρα τους... Αυτή είναι η "διαφάνεια" και αξιοκρατία που ευαγγελίζονται όλοι καθώς πλήρη επίγνωση για το θέμα με τις αναφορές μας για την πολύμηνη καθυστέρηση είχαν αποδέκτες και την προηγούμενη και τη σημερινή κυβέρνηση, αλλά βολεύονται όλοι με την τακτοποίηση ημετέρων. 
Συγκεκριμένα η Αποκεντρωμένη Διοίκηση λαμβάνοντας υπόψη προσωπικά έξω-υπηρεσιακά έγγραφα της υπαλλήλου και παραβλέποντας επίσημα υπηρεσιακά έγγραφα της διεύθυνσης προσωπικού του Δήμου Ηγουμενίτσας, τοποθέτησε την εν λόγω υπάλληλο ως τακτικό μέλος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ΟΤΑ Α΄ βαθμού του Νομού μας. 
Η συγκεκριμένη υπάλληλος ποτέ δεν κρίθηκε από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο ως προϊστάμενος διεύθυνσης ούτε και της έχει αναγνωριστεί ανάλογη προϋπηρεσία σε άλλον φορέα σε ανάλογη θέση, γι' αυτό και το όνομά της ποτέ δε συμπεριλήφθηκε στους σχετικούς πίνακες των εχόντων δικαίωμα τοποθέτησης ως τακτικά μέλη στο υπηρεσιακό συμβούλιο, τα ονόματα των οποίων απεστάλησαν με τα υπ΄ αριθμ, 3640/2-4-2019 έγγραφα της διεύθυνσης διοικητικού του δήμου Ηγουμενίτσας. Τα συγκεκριμένα έγγραφα περιλαμβάνουν τα ονόματα των υπαλλήλων που ασκούσαν κατά την έναρξη ισχύος της διάταξης (27/2/2016) και εξακολουθούν να ασκούν καθήκοντα προϊσταμένων διεύθυνσης κατόπιν επιλογής τους από υπηρεσιακό συμβούλιο. 
Με αυτήν την τακτική που θυμίζει παλιές εποχές αδικήθηκαν συνάδελφοι που έχουν κριθεί από το υπηρεσιακό συμβούλιο ως προϊστάμενοι διεύθυνσης και οι οποίοι και ασκούσαν και ασκούν ακόμη καθήκοντα διευθυντού, παρόλα αυτά δε ορίστηκαν σε αυτό. 
Επίσης παραβλέφθηκε σκοπίμως και η δέσμευση που προβλέπεται από το Άρθρο 161 κώδικα κατάστασης δημοσίων υπαλλήλων για την εκπροσώπηση των φύλων και αναφέρει τα εξής: 
"Στα Συμβούλια που συγκροτούνται με τις διατάξεις των άρθρων 157, 158, 159 (υπηρεσιακά συμβούλια) και 160 ο αριθμός των μελών που ορίζονται από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 1/3 του συνόλου των μελών του Συμβουλίου, εφόσον στην οικεία υπηρεσία υπηρετεί επαρκής αριθμός υπαλλήλων που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις για ορισμό και τα μέλη που ορίζονται είναι περισσότερα από ένα (1). Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο τουλάχιστον με το μισό της μονάδας." 

Οι επιπτώσεις ... 
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου έχει ευθύνες και για την καθυστέρηση που θα προκύψει από εδω και μπρος με τις προσφυγές που θα γίνουν εναντίον της απόφασης σύστασης, όπως φυσικά και για την ακυρότητα που θα έχει οποιαδήποτε απόφαση αν τυχόν πάρει το Υ.Σ. που δεν έχει νόμιμη σύσταση! 
Συνάδελφοι και συναδέλφισες … 
Μελλοντικά θα κριθούμε από ένα υπηρεσιακό συμβούλιο μέλη του οποίου δεν έχουν τα ίδια κριθεί από αυτό. Σας καλούμε να βάλετε τα συμπεράσματα σας. 
Δίνουμε τη μάχη για την υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων των συναδέλφων, ενημερώνοντας, αποκαλύπτοντας, θα υπερασπιστούμε την αξιοπρέπεια των εργαζομένων ενάντια στις αυθαιρεσίες και τις άδικες αποφάσεις. 

Για το Δ.Σ. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΥΦΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ                  ΓΚΑΜΠΡΕΛΑ ΕΡΙΚΕΤΗ 

Συνέχεια...

Διδάγματα - Tου Κων/νου Τζέκη

Ιανουαρίου 13, 2020 0
Διδάγματα - Tου Κων/νου Τζέκη 

Μπορεί, πολλοί, να αμφισβητούν την αρχαία Ελληνική φιλοσοφία, αλλά και τα επιτεύγματα των Αρχαίων μας προγόνων. Δικαίωμά τους. Όμως, δεν μπορεί, να μην αναφέρθηκαν έστω μια φορά στη ζωή τους σε κάποιον από αυτούς και δεν μπορεί, να μην θαύμασαν, αυτό που ολόκληρος ο κόσμος αποκαλεί Ελληνικό Πολιτισμό. 
Όχι μόνο τους 6ο,5ο, 4ο, αιώνες αλλά από την αρχή σχεδόν της ύπαρξης του λαού αυτού, ακόμα και των προελληνικών χρόνων. 
Ας πάρουμε έναν μύθο ή ένα συμβάν ή μια μυθοπλασία ή όπως θέλει να τη χαρακτηρίσει ο καθένας από εμάς. 
Μιλούμε για τα Ομηρικά Έπη και συγκεκριμένα για την Οδύσσεια. Ειδικότερα για την άφιξη του Οδυσσέα στην Ιθάκη του και την προσπάθεια του να καθυποτάξει τους μνηστήρες, που ως γνωστόν, κατάτρωγαν την βασιλική περιουσία, περιμένοντας να αποφασίσει η αναποφάσιστη Πηνελόπη. Το όνομά της σημαίνει : (πήνη=υφάδι + λέπω=εκτυλίσσω), η καλλιτέχνης υφάντρια. 
Ο Οδυσσέας ως γνωστόν με θεϊκή βοήθεια εμφανίσθηκε στο παλάτι ως ζητιάνος και περίμενε την κατάλληλη στιγμή να εξοντώσει τους μνηστήρες. 
Κυριότεροι από αυτούς ήταν οι Αντίνοος, Ευρύμαχος, Αμφίνομος και ο Αγέλαος. 
Βάζει πρώτον στο στόχαστρό του τον Αντίνοο. Το όνομά του σημαίνει την Αντινόηση. Την ικανότητα του να θολώνει και να διαστρεβλώνει την αλήθεια. Τον τρυπάει με το βέλος τον λαιμό. Τον καθιστά ανίκανο, αφού δεν μπορεί να μιλήσει. 
Ύστερα σκοτώνει τον Ευρύμαχο. Αυτόν που μάχεται με κάθε αθέμιτο μέσο, με κάθε τρόπο επιδιώκει να επικρατήσει. 
Επόμενος είναι ο Αμφίνομος. Αυτός που ζει απέναντι από τον νόμο. Ο παραβάτης και ο εγκληματίας. 
Ύστερα σειρά έχει ο Αγέλαος. Αυτός που παρασύρει τα πλήθη. Ο λαοπλάνος. Αυτός που κάνει τα πλήθη αγέλη. 
Ύστερα από την περιγραφή αυτή συνοψίζοντας, Ο Οδυσσέας που το όνομά του σημαίνει αυτός που προκαλεί αλλά και δέχεται πόνο, βρίσκει να αντιμετωπίζει μαχητικά και αποτελεσματικά, την αναλήθεια και την διαστρέβλωση της, τον αθέμιτο ανταγωνισμό, την παρανομία και τους λαοπλάνους και ψεύτες. 
Μπορεί και να μην υπήρξαν οι μνηστήρες, αλλά ο Οδυσσέας να βρήκε στο παλάτι του την κατάπτωση, την ρεμούλα, την κατασπατάληση, την παρανομία και την εξολόθρευσε, με την βοήθεια του ανήμπορου πατέρα του και του Τηλέμαχου, που σημαίνει ότι μάχεται από μακριά, του ανήμπορου δηλαδή λόγω της απειρίας του να αντιμετωπίσει την κατάσταση. 
Το τεράστιο ηθικό δίδαγμα είναι ότι ο κάθε Άρχοντας που έρχεται στην εξουσία θα πρέπει να αντιμετωπίσει, αρχικά, αυτές τις τέσσερις κύριες αδυναμίες του συστήματος εξουσίας. Συμβιβασμοί και αναβολές δεν επιδέχονται. Μόλις βρει την κατάλληλη ευκαιρία θα πρέπει να δράσει, όπως ο Οδυσσέας στην Ιθάκη του. Διαφορετικά θα συγχρωτιστεί με τις αδυναμίες και θα γίνει και αυτός συνένοχος και συμμέτοχος της διαφθοράς και της παρανομίας. Συνέχεια...

Η Ε' ΚΟΗ για το θάνατο του Θεόδωρου Νιτσιάκου

Ιανουαρίου 13, 2020 0
Η Ε' ΚΟΗ για το θάνατο του Θεόδωρου Νιτσιάκου 

Το Δ.Σ. της Ε’ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Ηπείρου εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του Θεόδωρου Νιτσιάκου, που έφυγε τόσο άδικα από τη ζωή. 
Ο Θεόδωρος Νιτσιάκος υπήρξε ένας Ηπειρώτης επιχειρηματίας που δημιούργησε από το μηδέν, μία καθετοποιημένη μονάδα πρωτογενούς παραγωγής, πρότυπο λειτουργίας στον κλάδο της πτηνοτροφίας, ενώ το ανήσυχο πνεύμα και η διορατικότητά του, τον οδήγησαν και στον τουριστικό τομέα, με μία επίσης πρότυπη ξενοδοχειακή μονάδα. 
Επίσης όμως, φτωχότερη αισθάνεται από χθες και η κυνηγετική οικογένεια της Ηπείρου και των Ιωαννίνων, μέλος της οποίας υπήρξε αδιάλειπτα ο Θεόδωρος Νιτσιάκος, ασκώντας την αγαπημένη δραστηριότητα, το κυνήγι, στα μέρη που γεννήθηκε και σε αυτά που έμελλε να αφήσει την τελευταία του πνοή. 
Το ΔΣ της Ε’ ΚΟΗ, συγκλονισμένο και με αισθήματα βαθιάς οδύνης, αποχαιρετά τον Θεόδωρο Νιτσιάκο με απέραντο σεβασμό στη μνήμη του. 

Ιωάννινα 11/01/2020
Συνέχεια...

Σήμερα η κηδεία της Ευαγγελίας Παπανδρέου - Ζώη

Ανακοίνωση της ΕΛΜΕ Θεσπρωτίας για το ΕΠΑΛ Ηγουμενίτσας

Ιανουαρίου 13, 2020 0
Ανακοίνωση της ΕΛΜΕ Θεσπρωτίας για το ΕΠΑΛ Ηγουμενίτσας

Το ΔΣ της ΕΛΜΕ Θεσπρωτίας ενημερώθηκε από τον διευθυντή του ΕΠΑΛ Ηγουμενίτσας για το πρόβλημα που προέκυψε στο σχολείο με την ηλεκτροδότησή του και το οποίο οδήγησε τους μαθητές σε κατάληψη του σχολικού κτηρίου, απαιτώντας την άμεση λύση του προβλήματος. Σύμφωνα με όσα μας ανέφερε ο κύριος διευθυντής, το πρόβλημα παρουσιάστηκε μετά τις διακοπές του Πάσχα το 2019, όταν κάηκε ο μετασχηματιστής και τέθηκε εκτός λειτουργίας. Ενημερώθηκε άμεσα ο δήμος Ηγουμενίτσας που αντιμετώπισε προσωρινά το πρόβλημα συνδέοντας καλώδιο από το διπλανό κτήριο της μαθητικής εστίας με το ΕΠΑΛ για την ηλεκτροδότηση του σχολείου. Η πρόχειρη όμως, κατασκευή είχε σαν αποτέλεσμα τις συνεχείς διακοπές ρεύματος οι οποίες επηρέαζαν άμεσα τη λειτουργία του σχολείου και ήταν επικίνδυνες για τη σωματική ακεραιότητα του κάθε μαθητή. Παράλληλα, ο Δήμος Ηγουμενίτσας ενημέρωσε ότι χρηματοδοτήθηκε μελέτη για την επίλυση του θέματος. 
Με την έναρξη της παρούσας σχολικής χρονιάς η ΔΕΗ, στην οποία απευθύνθηκε το σχολείο ενημέρωσε ότι δεν προχώρησε σε εργασίες για την αντιμετώπιση του προβλήματος, γιατί δεν της είχε καταβληθεί η σχετική δαπάνη. Σε έγγραφες αναφορές του σχολείου, οι απαντήσεις της ήταν μόνο προφορικές. Δύο μήνες πριν, λόγω αυξημένων αναγκών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος το πρόβλημα εντάθηκε και σήμερα, με την σχεδόν ανύπαρκτη ηλεκτροδότηση του σχολικού συγκροτήματος, έχει οξυνθεί τόσο, ώστε να παρουσιάζεται πρόβλημα για τη λειτουργία του πανάκριβου σχολικού εξοπλισμού αλλά κυρίως για τη σωματική ακεραιότητα των μαθητών. 
Κατόπιν αυτών, το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Θεσπρωτίας θεωρεί, ότι είναι επιτακτική η ανάγκη της άμεσης αντιμετώπισης του προβλήματος. 
Η σωματική ακεραιότητα και η ασφάλεια των μαθητών μας είναι ζήτημα ύψιστης προτεραιότητας. Καλεί πρωτίστως το Δήμο Ηγουμενίτσας, τη ΔΕΗ ή όποιον άλλο αρμόδιο φορέα να προβεί άμεσα στην επίλυση του προβλήματος. Η γενναία χρηματοδότηση του κάθε σχολείου, η πυροπροστασία, η αντισεισμική του θωράκιση εξασφαλίζουν την κτιριακή και υλικοτεχνική υποδομή για την κάλυψη των αναγκών της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Ε.Λ.Μ.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Ηγουμενίτσα 10/01/2020 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ        ΚΙΤΣΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
Συνέχεια...

Ο καιρός στην Ηγουμενίτσα σήμερα Δευτέρα 13/1