09/14/19 - Θεσπρωτικοί Αντίλαλοι
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/

Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 2019

Ενημέρωση από την Ε' ΚΟΗ για τα τριχωτά θηράματα και την αφρικανική πανώλη των χοίρων

Σεπτεμβρίου 14, 2019 0
Σε δύο βασικές θεματικές επικεντρώθηκε ο πρόεδρος του ΔΣ της Ε’ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Ηπείρου Νικ. Παπαγρηγορίου στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε το πρωί της Παρασκευής στα γραφεία της Ομοσπονδίας αφενός ενόψει της έναρξης της νέας κυνηγετικής περιόδου για τα τριχωτά θηράματα και αφετέρου γα τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων. 
Η άσκηση της θήρας έχει ξεκινήσει εδώ και 20 περίπου ημέρες όμως το κυρίως «μενού» της κυνηγετικής δραστηριότητας ξεκινά από τις 15 Σεπτεμβρίου με την έναρξη για τα τριχωτά θηράματα. 
Ο κ. Παπαγρηγορίου αφού ευχήθηκε σε όλους μία καλή και πάνω απ’ όλα αναίμακτη και χωρίς ατυχήματα και δυστυχήματα κυνηγετική χρονιά, συνέστησε στο σύνολο των μελών της κυνηγετικής οικογένειας να θεωρήσουν τις άδειες θήρας πριν βρεθούν στον κυνηγότοπο, αλλά παράλληλα να τηρούν τους γραπτούς και άγραφους νόμους που διέπουν το κυνήγι. 
Η Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή θα βρίσκεται όπως πάντα επί ποδός για τον προληπτικό έλεγχο, αλλά και για να διαπιστώσει τυχόν παραβάσεις της νομοθεσίας. 
Συναγερμός για την αφρικανική πανώλη 
Στο δεύτερο μεγάλο ζήτημα της επικαιρότητας για τον κυνηγετικό κόσμο και όχι μόνο, αυτό της αφρικανικής πανώλης των χοίρων και της εμφάνισής της, στα βόρεια σύνορα της χώρας, ο κ. Παπαγρηγορίου έκανε λόγο για μία εξαιρετικά δύσκολη και πρωτόγνωρη κατάσταση με τις κυνηγετικές οργανώσεις να συνεργάζονται με τα συναρμόδια υπουργεία Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης αντίστοιχα, ώστε να εφαρμοστούν τα μέτρα που έχουν ήδη ανακοινωθεί. 
Κομβικό σημείο των μέτρων σε αυτή τη φάση είναι η συγκρότηση των ομάδων δίωξης του αγριόχοιρου, σε κάθε περιφέρεια με την ευθύνη των δασικών υπηρεσιών και τη συνεργασία των Κυνηγετικών Συλλόγων, που καλούνται να συγκροτήσουν τις ομάδες αυτές, αξιοποιώντας δυναμικό από τους κυνηγούς της περιοχής τους. 
Ο πρώτος στόχος, όπως ανέφερε ο κ. Παπαγρηγορίου είναι οι ομάδες αυτές να ενεργούν καθόλη τη διάρκεια του έτους, ώστε να περιοριστεί ο πληθυσμός του αγριόχοιρου, αλλά και να ενεργούν σε σημεία, όπως περιμετρικά χοιροτροφικών μονάδων, ώστε να αποτρέψουν τυχόν προσέγγιση αγριόχοιρων που μπορεί να μεταφέρουν τη νόσο της πανώλης, στις μονάδες. 
Ο πρόεδρος της Ε’ ΚΟΗ τόνισε, ότι έχουν ληφθεί υπόψιν οι προτάσεις της Συνομοσπονδίας που αναφέρονται στη λειτουργία των ομάδων δίωξης καθόλη τη διάρκεια του έτους και κυρίως μετά τη λήξη της περιόδου θήρας, ενώ το υπουργείο εξετάζει την πρόταση ώστε να αρθεί η απαγόρευση άσκησης της θήρας στις περιοχές που έχουν οριστεί ως Καταφύγια Άγριας Ζωής (ΚΑΖ). 


Συνέχεια...

Οι τροποποιήσεις του προγράμματος "ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ" - Του Πέτρου Ζήγου

Σεπτεμβρίου 14, 2019 0

Η σημερινή κυβέρνηση είχε δεσμευτεί πριν τις εκλογές ότι θα επιφέρει ορισμένες αλλαγές στο πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», που αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση, προκειμένου ν' αντιμετωπιστούν κάποια προβλήματα τα οποία, κατά τη δική της άποψη, προέκυψαν από την εφαρμογή της απλής αναλογικής και έχουν σχέση με την κυβερνησιμότητα στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).
Σύμφωνα με τον πρόσφατο νόμο 4623/09-08-2019 (ΦΕΚ 134 Α) δύο ή περισσότερες δημοτικές ή περιφερειακές παρατάξεις μπορούν να συμπράττουν, εφόσον μια από αυτές είναι η παράταξη με την οποία έχει εκλεγεί ο δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης.
Η θητεία της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής των δήμων καθώς και η θητεία της οικονομικής επιτροπής των περιφερειών είναι διετής. Η εκλογή των μελών των οικονομικών επιτροπών γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο κατά παράταξη με μυστική ψηφοφορία.
Η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής των δήμων αποτελούνται από τον Δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν αντιδήμαρχο ως πρόεδρο, από δύο ακόμα αντιδημάρχους ως μέλη και από τέσσερα μέλη, αν το συμβούλιο έχει έως και 27 μέλη, έξι μέλη, αν το συμβούλιο έχει έως και 45 μέλη και οκτώ μέλη, αν το συμβούλιο έχει πάνω από 45 μέλη.
Για τον υπολογισμό των μελών κάθε παράταξης στην οικονομική επιτροπή και στην επιτροπή ποιότητας ζωής των δήμων διαιρείται ο συνολικός αριθμός των μελών του δημοτικού συμβουλίου με τον αριθμό των εκλεγόμενων μελών και ο αριθμός αυτός, εως δεύτερου δεκαδικού ψηφίου, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Στη συνέχεια διαιρείται ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων κάθε παράταξης με το εκλογικό μέτρο και η κάθε παράταξη εκλέγει στις επιτροπές αριθμό μελών ίσο με το ακέραιο μέρος της διαίρεσης.
Κατά τις συνεδριάσεις των οικονομικών επιτροπών των δήμων και των περιφερειών δύναται να παρίσταται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ένας δημοτικός ή περιφερειακός σύμβουλος, αντίστοιχα, από κάθε παράταξη που δεν εξέλεξε μέλος σε αυτές.
Τα προεδρεία των δημοτικών και των περιφερειακών συμβουλίων εκλέγονατι για διετή θητεία.
Οι θέσεις των χωρικών αντιπεριφερειαρχών καλύπτονται υποχρεωτικά με ορισμό από τον περιφερειάρχη μεταξύ των περιφερειακών συμβούλων της παραταξής του.
Η θητεία των αντιπεριφερειαρχών δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός έτους. Η ανάκληση του αντιπεριφερειάρχη είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι μηνών από τον ορισμό του με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του περιφερειάρχη. Τα ίδια χρονικά όρια ισχύουν και για τους αντιδημάρχους.
Τα τρία πέμπτα (3/5) των μελών της διοίκησης των νομικών προσώπων των δήμων και των περιφερειών καθώς και των συνδέσμων τους, συμπεριλαμβανόμενου του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, υποδεικνύονται από τον δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη, αντίστοιχα, και τα δύο πέμπτα (2/5) από τις λοιπές παρατάξεις.
Ο Δημοτικός Διαμεσολαβητής και ο Περιφερειακός Διαμεσολαβητής αντικαταστάθηκαν από τον συμπαραστάτη του δημότη και από τον Περιφερειακό Συμπαραστάτη του πολίτη, αντίστοιχα.
Η συζήτηση και η ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος των δήμων πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχέδιο της εκτελεστικής επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις, που κατατίθενται από τους επικεφαλής των παρατάξεων. Ίδια είναι και η διάταξη που αφορά τη συζήτηση και ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος των Περιφερειών.
Η συζήτηση και η ψήφιση του προϋπολογισμού των δήμων διεξάγεται επί της εισήγησης της οικονομικής επιτροπής και επί των εναλλακτικών προτάσεων των παρατάξεων, που τυχόν υποβλήθηκαν.
Με τις ανωτέρω ρυθμίσεις επιτυγχάνεται μεν ο στόχος της κυβερνησιμότητας των ΟΤΑ αλλά δεν αρκεί μόνον αυτό. Είναι απαραίτητη η ενίσχυσή τους με πόρους και αρμοδιότητες και απαιτείται πρόσληψη εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού.
Το μεγάλο στοίχημα είναι ο εκσυγχρονισμός των ΟΤΑ, η εκτεταμένη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, η διαφάνεια στις αποφάσεις και η εξάλειψη της διαφθοράς και της πολιτικής συναλλαγής.
Ηγουμενίτσα, Αύγουστος 2019
Πέτρος Γ. ΖήγοςΣυνέχεια...

ΔΙΟΝΥΣΟΣ: Την Κυριακή στην Παλιά Σαγιάδα σε σκηνοθεσία Θωμά Λιώλιου

Ψυχόδραμα στο βουνό της Σαγιάδας (13-15/9)

Εργαστήριο παρασκευής σβώλων - γνωριμία με τη Φυσική Καλλιέργεια το Σαββατοκύριακο στην Ηγουμενίτσα (14-15/9)

Σεπτεμβρίου 14, 2019 0
Το Σάββατο 14/9/2019 στις 18:00 στο δ.δ. Αγίας Μαρίνας (κοντά στην Ηγουμενίτσα) θα γίνει συνάντηση - συζήτηση ενημέρωσης για τις οικολογικές μεθόδους καλλιέργειας (ανοιχτή στο κοινό) και την Κυριακή 15/9/2019 στις 11:00 το πρωί θα ξεκινήσει εργαστήριο με δηλώσεις συμμετοχής.
Αναλυτικότερα στο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Μαρίνας (παλιό σχολείο) :
Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου ώρα 18:00
Ομιλία και συζήτηση με θέμα “ Από την παραδοσιακή στη χημική γεωργία και από τη χημική στην οικολογική - Μέθοδοι, πρακτικές και οικονομικό αποτέλεσμα” από τον Βασίλης Γ. Μουσελίμης
Περιγραφή της κάθε μεθόδου (χημική - ολοκληρωμένη, βιολογική, βιοδυναμική, φυσική, επεξήγηση σχετικών όρων π.χ. περμακουλτούρα κλπ), τυποποίηση των μεθόδων αυτών, πιστοποίηση και συμβουλευτική, κοστολόγια, τεχνική υποστήριξη. Σε πρακτικό επίπεδο θα αναλυθούν παραδείγματα καλλιεργητικών τεχνικών με ανάλυση κόστους (οικονομικό, περιβαλλοντικό) και οφέλους (ανάλυση αγορών, κατηγοριοποίηση στόχων, διεθνής ανταγωνισμός και διαμόρφωση τιμών για τον έλληνα παραγωγό, τρόποι και προοπτικές λειτουργικής ανάπτυξης και ανάδρασης).
Ο ρόλος της πιστοποίησης και η πρακτική εφαρμογή της. Συστήματα πιστοποίησης ποιότητας και η σχέση αυτών ανάλογα με την αγορά - στόχο.
Προϋπόθεση συμμετοχής: οποιαδήποτε ποσότητα σπόρου (έστω λίγα γραμμάρια) από οποιοδήποτε φυτό ανοιχτής επικονίασης (όχι υβρίδιο). Π.χ. μπιζέλι, φασόλι, τριφύλλι, σέσκουλο, σπανάκι, ρόκα, μαϊντανός, σπόροι κουκουναριών, χαρούπια, σπόροι (κουκούτσια) φρούτων κλπ.
Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου ώρα 11:00
Πρακτικό εργαστήριο μεθόδων χλωρής λίπανσης για τη βιολογική γεωργία και παρασκευής σβώλων φυσικής καλλιέργειας. Οι ενδιαφερόμενοι θα είναι παραγωγοί και θα συμμετάσχουν υποχρεωτικά με σειρά προτεραιότητας. Με την επιβεβαίωση συμμετοχής τους αναλαμβάνουν να φέρουν ποσότητα αργιλοχώματος και σπόρων ανάλογα με την έκτασή τους και να συνδράμουν στην παρασκευή σβώλων. Ενδεικτικά θα πρέπει να φέρουν 20 - 25 κιλά αργιλοχώματος (ή οποιοδήποτε χώμα χωρίς πέτρες ή χαλίκια) ανά εκμετάλλευση και 1 κιλό σπόρο για κάθε στρέμμα δικής τους καλλιέργειας που επιθυμούν να εμπλουτίσουν. Προτιμούμενοι σπόροι είναι μηδική, κτηνοτροφικό μπιζέλι, κτηνοτροφικό κουκί (ΟΧΙ ΥΒΡΙΔΙΑ). Στο τέλος της ημέρα θα παραλάβουν σβώλους κατ’ αναλογία της συνδρομής τους και θα έχουν εκπαιδευθεί στη μέθοδο παρασκευής σβώλων. Οι σβώλοι θα εμπλουτιστούν με αζωτοβακτήρια και άλλα υλικά που θα παρασχεθούν ελεύθερα.
Με την ευγενική συνδρομή του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Μαρίνας Ηγουμενίτσας, της αγροτικής εκμετάλλευσης Φύσει Βιολογικές Καλλιέργειες Θεσπρωτίας και του καταστήματος διάθεσης βιολογικών προϊόντων Φύσει Βιολογικά Προϊόντα.
Συνέχεια...