01/30/21 - Θεσπρωτικοί Αντίλαλοι
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/

Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2021

Έφυγε από τη ζωή ο Θεσπρωτός τραγουδιστής Λευτέρης Κωνσταντίνου

Ιανουαρίου 30, 2021 0
Έφυγε από τη ζωή ο Θεσπρωτός τραγουδιστής Λευτέρης Κωνσταντίνου

Ένας γλυκύτατος άνθρωπος, συναισθηματικός, που με την καθάρια και μελίρρυτη φωνή του, ταξίδευε τα δημοτικά τραγούδια της Ηπείρου στην Ελλάδα, αλλά και το εξωτερικό.
Και ήταν τόσο δυνατή η εκφραστικότητά του, που μέσα από την ερμηνεία του, ζωντάνευε τον καημό, τα βάσανα, τον πόνο, αλλά και τη χαρά και την προκοπή του Ηπειρώτη.

Σεμνός άνθρωπος, δεν έκανε επιδεικτικούς θορύβους στη ζωή του, ήταν αγαπητός, και δεν το γράφουμε κοινότυπα, αλλά αυτή ήταν η πραγματικότητα, και στους συναδέλφους του και στο κόσμο.
Μπορεί να έφυγε από τη ζωή, τα κελαηδήματά του, όμως, θα μας συνοδεύουν αδιάκοπα και θα μας τον θυμίζουν ως ένα χαμογελαστό και καλοδιάθετο πρόσωπο.

ΠΗΓΗ: katoci.blogspot.com
Συνέχεια...

Ο Σταυρος Κωσταράς νέος αντιδήμαρχος του Δήμου Σουλίου

Ιανουαρίου 30, 2021 0
Ο Σταυρος Κωσταράς νέος αντιδήμαρχος του Δήμου Σουλίου
O 5oς αντιδήμαρχος

Με απόφαση του, ο δήμαρχος Σουλίου ορίζει τον κατωτέρω δημοτικό σύμβουλο Αντιδήμαρχο του Δήμου Σουλίου, με θητεία από 01/02/2021 μέχρι 31/01/2022, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και του μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

Τον κ. Κωσταρά Σταύρο του Δονάτου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Συντήρησης Υποδομών και Μηχανολογικού Εξοπλισμού και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των παρακάτω υπηρεσιακών μονάδων:
αα) Του Τμήματος Συντήρησης Υποδομών και Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας, οι
αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.
ββ) Του Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (Αρμοδιότητες στον τομέα ζωικής παραγωγής άρθρο στ’), οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Β. Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Γ. Ο ανωτέρω αντιδήμαρχος τελεί τους πολιτικούς γάμους σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου.

Δ. Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί ή να είναι μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Ε. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

ΣΤ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια και σε δύο εβδομαδιαίες εφημερίδες της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Σουλίου και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
Συνέχεια...

Επιμελητήριο Θεσπρωτίας προς Μητσοτάκη: "Ανάγκη άμεσης προκήρυξης προγράμματος ουσιαστικής χρηματοδότησης"

Ιανουαρίου 30, 2021 0
Επιμελητήριο Θεσπρωτίας προς Μητσοτάκη: "Ανάγκη άμεσης προκήρυξης προγράμματος ουσιαστικής χρηματοδότησης"

Αξιότιμε κε Πρωθυπουργέ, 
Το πρόγραμμα της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, αποτέλεσε ομολογουμένως ένα χρηματοδοτικό εργαλείο που έδωσε πολύτιμη ρευστότητα στις ιδιωτικές επιχειρήσεις. 
Τα αποτελέσματα όμως της τελευταίας πρόσκλησης (5η), δεν εμφάνισαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα για τον επιχειρηματικό κόσμο. 

Το 40% των επιχειρήσεων αποκλείστηκε, ενώ για αυτές που εντάσσονται, με μέση επιστρεπτέα προκαταβολή τα 4.900€, αναμένεται να εισπράξουν (οι περισσότερες επιχειρήσεις) από 2.000€ έως 4.000€, την στιγμή που οι πάγιες ανάγκες των πιο μικρών επιχειρήσεων, ξεπερνούν τις 3.000€ κάθε μήνα. Πολύ σημαντικό σημείο, που πρέπει να ληφθεί υπόψη σας, είναι ότι πέραν των αναγκών των επιχειρήσεων τους, μέριμνα όλων των επαγγελματιών είναι και η συντήρηση των οικογενειών τους. 

Δυστυχώς, η πραγματικότητα που αναγκαζόμαστε, οι επαγγελματίες όλων των κλάδων, να αντιμετωπίσουμε καθημερινά, είναι ΤΡΑΓΙΚΗ. Η απώλεια του τζίρου για όλες τις επιχειρήσεις, είναι αδύνατον να αντικατασταθεί, αλλά και η μείωσή του για όσες επιχειρήσεις αποφασίστηκε να λειτουργήσουν έστω και τμηματικά το τελευταίο διάστημα, είναι τεράστια. 

Τα χρηματοδοτικά εργαλεία καλύπτουν ένα ελάχιστο μέρος των απωλειών μας, δεν επαρκούν για την συντήρηση των οικογενειών μας, και δεν περιορίζουν την συσσώρευση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, που απειλούν ακόμα και τις πιο υγιείς επιχειρήσεις. 

Η μικρομεσαία ιδιωτική πρωτοβουλία βρίσκεται πλέον στην «εντατική», και οι απώλειες αυξάνονται καθημερινά! Η εμφάνιση φαινομένου μαζικού κλεισίματος επιχειρήσεων, είναι δυστυχώς μέρα με την ημέρα όλο και πιο πιθανή, και δεν υπάρχει ορατό ενδεχόμενο εξόδου από αυτή την κατάσταση με ημίμετρα και προγράμματα «ασπιρίνες». 
Η πραγματικότητα απαιτεί την άμεση λήψη απόφασης Προγράμματος Χρηματοδότησης πάγιων λειτουργικών δαπανών όλων των κλάδων της οικονομίας που πλήττονται, αν θέλουμε να μιλάμε και αύριο για επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. 

Με εκτίμηση 
Ο Πρόεδρος Του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας 
Αλέξανδρος Πάσχος 
Συνέχεια...

Ο καιρός στην Ηγουμενίτσα σήμερα