11/06/19 - Θεσπρωτικοί Αντίλαλοι
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/

Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019

Η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας επανεκδίδει την εφημερίδα της

Νοεμβρίου 06, 2019 0
Η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας επανεκδίδει την εφημερίδα της

Με πρόσφατη απόφασή της η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας αποφάσισε την επανέκδοση της εφημερίδας, καθώς και άλλες δράσεις για την καλύτερη επικοινωνία με τα μέλη και την ενημέρωση των μελών. Από το γραφείο Τύπου της ΠΣΕ γίνεται έκκληση προς όλους όσους επιθυμούν να αποστείλουν υλικό προς δημοσίευση. Ευχόμαστε καλές εκδόσεις για να δυναμώσει η φωνή της ΠΣΕ.
Από το Γραφείο Τύπου της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ
Προς όλους τους Συλλόγους-Αδελφότητες-Ομοσπονδίες, προς όλους γενικά τους Ηπειρώτες και Ηπειρώτισσες.
Η Επιτροπή Ύλης της εφημερίδας «Πανηπειρωτική» παρακαλεί όλους όσοι/ες επιθυμούν, να αποστείλουν υλικό προς δημοσίευση στην εφημερίδα. Τονίζει ακόμη πως η επιτυχία της προσπάθειας αυτής εξαρτάται από τη συμμετοχή όλων μας.
Το υλικό (άρθρα, επιστολές, ρεπορτάζ, μελέτες κλπ) να αποστέλλεται στο ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο panepirotikipress@gmail.com
Σας ευχαριστούμε και αναμένουμε τη συνεργασία σας.
Συνέχεια...

Με απόλυτη επιτυχία οι αγώνες Στίβου ΠΡΩΤΕΑΣ 2019

Νοεμβρίου 06, 2019 0
Με απόλυτη επιτυχία οι αγώνες Στίβου ΠΡΩΤΕΑΣ 2019
Με απόλυτη επιτυχία το Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2019 έγινε η διεξαγωγή στο Δημοτικό Στάδιο Ηγουμενίτσας των αγώνων Στίβου ΠΡΩΤΕΑΣ 2019, που διοργάνωσε ο Πρωτέας Ηγουμενίτσας Στίβος σε συνδιοργάνωση με την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Ηπείρου.
Στους αγώνες συμμετείχαν 600 συνολικά αθλητές κατηγορίας ΜΙΝΙ έως και ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α από συλλόγους από την ΗΠΕΙΡΟ, ΚΕΡΚΥΡΑ και ΛΕΥΚΑΔΑ.
Σημειώθηκαν αξιόλογες επιδόσεις και οι θεατές που γέμισαν το Δημοτικό Στάδιο Ηγουμενίτσας χειροκρότησαν τις προσπάθειες των αθλητών.
Ως Πρωτέας Ηγουμενίτσας Στίβος θέλουμε να ευχαριστήσουμε όσους συμμετείχαν στους αγώνες και όσους συνέβαλαν στη διεξαγωγή τους, τους χορηγούς ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, SUPER MARKET ΓΚΑΜΠΡΕΛΑΣ, ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ, FIX ANEY καθώς και τους εθελοντές.

Συνέχεια...

Η Ε΄ΚΟΗ προσλαμβάνει δύο (2) θηροφύλακες για την ενίσχυση προστασίας του Δέλτα του Καλαμά

Νοεμβρίου 06, 2019 0
Η Ε΄ΚΟΗ προσλαμβάνει δύο (2) θηροφύλακες για την ενίσχυση προστασίας του Δέλτα του Καλαμά 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη δύο (2) ιδιωτικών φυλάκων θήρας από την Ε’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου-Κέρκυρας» 

Η Ε΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου-Κέρκυρας σε εφαρμογή α) του άρθρου 267 παράγραφος 3 του Ν.Δ. 86/69, όπως το τελευταίο εδάφιο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 55 παράγραφος 3 του Νόμου 4178/2013 β) της υπουργικής απόφασης 103364/2508/16-7-2009 (ΦΕΚ 1377/Β/10-7-2009) γ) του Ν. 4546/2018 άρθρο 42 (ΦΕΚ 101/Α/12-6-2018) δ) Το αριθ 1539/6-10-2011 έγγραφο της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας «Οδηγίες για την εφαρμογή πανομοιότυπης διαδικασίας για πρόσληψη ιδιωτικών φυλάκων θήρας από όλες τις Κυνηγετικές Οργανώσεις». ε) Το αριθμ 170781/1667/13-06-2012 έγγραφο της Γεν Δ/νσης Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών & Φ.Π του Υ.Π.Ε.Κ.Α ζ) Την αριθ 136767/3508/24-12-2013 δ/γη της Γεν Δ/νσης Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών & Φ.Π του Υ.Π.Ε.Κ.Α «Αναγνώριση ιδιωτικών φυλάκων θήρας». η) Την αρίθμ 103351/2412/9-7-2009 απόφαση του Υπ Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1377/Β/10-7-2009 με θέμα «Τα καθήκοντα και οι περιορισμοί, τα προσόντα, η ηλικία και λοιπά θέματα που αφορούν πρόσληψη και λειτουργία των φυλάκων θήρας των κυνηγετικών οργανώσεων» θ) Το αριθμ 217039/2076/27-06-2011 έγγραφο της Γεν Δ/νσης Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών & Φ.Π του Υ.Π.Ε.Κ.Α, καθώς και της υπ’ αριθμ. 361/26-09-2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα προκήρυξη για την πρόσληψη από την Ε΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου-Κέρκυρας δύο (2) ιδιωτικών φυλάκων θήρας με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας έξι (6) μηνών. Η Ε΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου-Κέρκυρας δικαιούται να παρατείνει κατά την απόλυτη κρίση της τη σύμβαση που θα υπογραφεί για έναν ή περισσότερους συμβατικούς χρόνους ή να τη μετατρέψει σε αορίστου χρόνου. 
Ο κάθε υποψήφιος με την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητάς του αποδέχεται τα παρακάτω: 
1. Θα προσληφθούν με εργοδότη τους την Ε’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου-Κέρκυρας και τόπο παροχής των υπηρεσιών τους ολόκληρη την εδαφική περιφέρεια ευθύνης του εργοδότη αυτού με ιδιαίτερη έμφαση στην περιοχή του Δέλτα του ποταμού Καλαμά. Από τη θέση αυτή ο προσλαμβανόμενος θα είναι υποχρεωμένος να κινείται οποτεδήποτε εντός του 24ώρου για την κάλυψη της ανάγκης θηροφύλαξης ανάλογα με τις εντολές που θα του δίνονται. 
2. Το ωράριο θα είναι άλλοτε συνεχόμενο, άλλοτε διακεκομμένο (δηλ. ορισμένες ώρες το πρωί, ορισμένες ώρες το απόγευμα ή το βράδυ) και άλλοτε κυλιόμενο (βάρδιες ημέρα-νύκτα) ανάλογα με τις εκάστοτε εμφανιζόμενες ανάγκες της θηροφύλαξης, Ο προσλαμβανόμενος υποχρεώνεται να εργάζεται και κατά τις ημέρες των αργιών (Κυριακές και λοιπές αργίες), δεδομένου ότι η θήρα ασκείται κατά το πλείστον κατά τις ημέρες των αργιών. Στην περίπτωση αυτή ο προσλαμβανόμενος δικαιούται αντίστοιχης ανάπαυσής του εντός της επόμενης εβδομάδας σε ημέρα ή ημέρες που θα προσδιορίζεται, δεν δικαιούται όμως περαιτέρω πλην της αμοιβής του. 
3. Στα βασικά καθήκοντα του ιδιωτικού φύλακα θήρας περιλαμβάνονται: 
α. Η συνεχής φυσική παρουσία του στους τόπους άσκησης της θήρας, καταφύγια άγριας ζωής κλπ, όπου θα μετακινείται με οχήματα των Κυνηγετικών Οργανώσεων και όπου απαιτείται, πεζός. 
β. Η διενέργεια ελέγχων, και λοιπών πράξεων σε εκτέλεση των επιταγών της περί θήρας νομοθεσίας. 
γ. Η καταγγελία οποιασδήποτε πράξης ή συμβάντος καταστροφής της θηραματικής πανίδας και του φυσικού περιβάλλοντος γενικότερα. 
δ. Η πρόληψη και έγκαιρη ειδοποίηση για την καταστολή πυρκαγιών. 
ε. Η υποχρέωσή του να παρακολουθεί τα εκπαιδευτικά σεμινάρια της εργοδότριας σε θέματα θηραματοπονίας, δασοπονίας κλπ. 
στ. Η υποχρέωσή του να συνδράμει καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην υλοποίηση έργων βελτίωσης βιοτόπων, ερευνών, δράσεων και καταμετρήσεων θηραμάτων που θα ζητηθούν από τον εργοδότη του, καθώς και στη συνδρομή του στη συλλογή στοιχείων για τα προγράμματα ΑΡΤΕΜΙΣ Ι και ΑΡΤΕΜΙΣ ΙΙ. 
ζ. Η υποχρέωση της συμμετοχής του σε δράσεις, ερευνητικά έργα που επί συμβάσει έχει αναλάβει η εργοδότρια Ομοσπονδία και η συμμετοχή σε ομάδες εργασίας και ελέγχου, συλλογής στοιχείων υπαίθρου που απορρέουν ως υποχρεώσεις από ειδικές συμβάσεις, υπουργικές αποφάσεις και λοιπές πράξεις της Διοίκησης. 
4. Το πρώτο δίμηνο της χρονικής διάρκειας της σύμβασης θα αποτελεί δοκιμαστική περίοδο κατά την οποία η Ε’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου-Κέρκυρας διατηρεί το δικαίωμα με μονομερή της δήλωση να λύσει αζημίως τη σύμβαση πρόωρα. 
1. Τόπος, χρόνος και τρόπος υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών 
α. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν σχετικές αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρ. 3 της παρούσης μέχρι και τις 08 Νοεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 09.00 έως 13.00, στην έδρα της Ε΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου-Κέρκυρας (Οπλ. Πουτέτση 19 – Τ.Κ. 45332, Ιωάννινα Τηλ. 2651028029, 26510 22109 & Fax : 2651022189). 
β. Οι αιτήσεις θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένες χωρίς διορθώσεις και σβησίματα κλπ, διαφορετικά δεν θα γίνονται δεκτές. 
γ. Αιτήσεις γίνονται δεκτές και ταχυδρομικώς με την προϋπόθεση να έχουν φθάσει στην έδρα της Ε΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου - Κερκύρας μέχρι τις 08 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 13:00. 
2. Προσόντα και προϋποθέσεις υποψηφίων ιδιωτικών φυλάκων θήρας 
Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να προσληφθούν από την Ε΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου-Κέρκυρας θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα και προϋποθέσεις, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης: 
Ιθαγένεια: Να είναι Έλληνες πολίτες. Όσοι έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση μπορούν να προσληφθούν μετά τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από την απόκτησή της μέχρι την τελευταία δημοσίευση της προκήρυξης. 
Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων: Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. 
Ηλικία πρόσληψης: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας μέχρι και 35 ετών (και 40 ετών μόνο εφόσον έχουν εργαστεί ως φύλακες θήρας για τουλάχιστον 3 έτη) 
Τίτλοι σπουδών: Δικαίωμα πρόσληψης έχουν όσοι είναι κάτοχοι απολυτηρίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
Απολυτήριου Τίτλου Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλου ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή Πτυχίου Α΄ ή Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου ή απολυτηρίου διπλώματος του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας «Ειδικός Δασικής Προστασίας» των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.). 
Υγεία: Ως ιδιωτικοί φύλακες θήρας προσλαμβάνονται όσοι έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της συγκεκριμένης θέσης και τούτο να βεβαιώνεται από ένα ιατρό με ειδίκευση στην Παθολογία και έναν ιατρό με ειδίκευση στην Ψυχιατρική δημοσίου νοσηλευτικού ιδρύματος. 
Ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση: Δεν προσλαμβάνονται ως ιδιωτικοί φύλακες θήρας: 
Όσοι καταδικάστηκαν αμετάκλητα για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ζωής. 
Όσοι έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για παράβαση του νόμου περί θήρας και του νόμου περί όπλων. 
Όσοι τελούν είτε υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), είτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), είτε υπό συνδυασμό των δύο προηγουμένων. 
Απόλυση από άλλη θέση για λόγους κακής εκτέλεσης καθηκόντων: Δεν προσλαμβάνονται ως ιδιωτικοί φύλακες θήρας, όσοι απολύθηκαν, από αντίστοιχη θέση ιδιωτικού φύλακα θήρας για λόγους κακής εκτέλεσης των καθηκόντων τους. 
Να είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης αυτοκινήτου για ένα έτος τουλάχιστον και εφόσον κριθεί απαραίτητο από την υπηρεσία να προσκομίσουν άδεια οδήγησης ταχυπλόου εντός 2 μηνών. 
3. Δικαιολογητικά υποψηφίων κατά την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας 
(συν. ΕΝΤΥΠΟ 3) 
Αίτηση, σύμφωνα με το έντυπο που χορηγείται από την Ε΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου-Κέρκυρας. 
Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 ότι οι υποψήφιοι αποδέχονται όλους τους όρους της προκήρυξης, έχουν τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα από την παρούσα προκήρυξη προσόντα και ότι τα αναφερόμενα στην αίτηση τους στοιχεία είναι αληθή. Στην ίδια δήλωση αναφέρουν ότι δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ζωής, δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για παράβαση του νόμου περί θήρας και του νόμου περί όπλων και ότι δεν τελούν είτε υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), είτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), είτε υπό συνδυασμό των δύο προηγουμένων και για τους υποψήφιους άνδρες ότι έχουν υπηρετήσει τη στρατιωτική τους θητεία στο Στράτευμα ως ικανοί κατηγορίας Ι1 - Ι2 ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις όχι όμως για λόγους υγείας που υφίστανται μέχρι και σήμερα. 
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας 
4. Δικαιολογητικά όσων κληθούν για πρόσληψη. 
Όσοι κληθούν για πρόσληψη είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν επί πλέον τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο αποδεικτικού απολυτηρίου ή πτυχίου σπουδών ή βεβαίωση ισοτιμίας ή ισοδυναμίας βαθμολογίας πτυχίου σε περίπτωση πτυχίου αλλοδαπής 
Πιστοποιητικό Στρατολογίας τύπου Α 
Πιστοποιητικό γεννήσεως 
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν διώκονται 
Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου 
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου 
Πιστοποιητικά υγείας χορηγούμενα από Παθολόγο και Ψυχίατρο Ιατρό Δημοσίου Νοσηλευτικού Ιδρύματος. 
Οι υποψήφιοι που έχουν υπηρετήσει ως ιδιωτικοί φύλακες θήρας των Κυνηγετικών Οργανώσεων υποβάλουν επιπλέον σχετική βεβαίωση από την Κυνηγετική Οργάνωση στην οποία έχουν υπηρετήσει, συνοδευόμενη από το σχετικό αντίγραφο της Πράξης Αναγνώρισης ή βεβαίωσης της οικείας δασικής αρχής, στην οποία θα φαίνονται οι περίοδοι που εργάστηκαν και ότι δεν καταγγέλθηκε η σύμβαση εργασίας πριν την λήξη της για λόγους κακής εκτέλεσης των καθηκόντων τους. 
5. Τρόπος διαμόρφωσης του τελικού Πίνακα Κατάταξης 
α. Η εργοδότρια Κυνηγετική Οργάνωση, αφού συγκεντρώσει τις αιτήσεις με τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων συντάσσει τον πίνακα προσλαμβανομένων, συνεκτιμώντας τους τίτλους σπουδών δασοπροστασίας ή δασοπονίας, την προϋπηρεσία ως ιδιωτικού φύλακα θήρας και την οικογενειακή κατάσταση των υποψηφίων με το σύστημα της μοριοδότησης. 
β. Ο αριθμός των μορίων που συγκεντρώνει ο κάθε υποψήφιος καθορίζεται με τον ακόλουθο τρόπο : 
Για κάθε μήνα προϋπηρεσίας ως ιδιωτικός φύλακας θήρας Κυνηγετικής Οργάνωσης 
3 μόρια 
2. Πτυχίο Τ.Ε.Ι. Δασοπονίας 
30 μόρια 
3. Πτυχίο Ι.Ε.Κ. Δασοπροστασίας 
25 μόρια 
4. Έγγαμος 
4 μόρια 
5. Για κάθε παιδί 
3 μόρια 
Διευκρινίζεται ότι α) ως μέγιστος χρόνος μοριοδότησης προϋπηρεσίας ορίζονται οι 24 μήνες και β) κάθε υποψήφιος δικαιούται την αντίστοιχη μοριοδότηση ενός μόνον τίτλου σπουδών. 
γ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται στη σειρά ένταξης κατά προτεραιότητα ο έχων μεγαλύτερη προϋπηρεσία ως θηροφύλακας, ακολούθως αυτός που κατέχει τίτλο σπουδών Τ.Ε.Ι. Δασοπονίας, στη συνέχεια αυτός που έχει πτυχίο Ι.Ε.Κ. Δασοπροστασίας. Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας προηγείται εκείνος που είναι έγγαμος με τα περισσότερα παιδιά. Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας προηγείται ο έχων τη μικρότερη ηλικία. Σε περίπτωση και νέας ισοβαθμίας γίνεται κλήρωση από την Κυνηγετική Οργάνωση παρουσία των ισοβαθμούντων υποψηφίων. 
6. Πίνακας Κατάταξης 
α. Μετά το τέλος των διαδικασιών η Ε΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου-Κέρκυρας συντάσσει προσωρινό Πίνακα με τη σειρά Κατάταξης των υποψηφίων, στον οποίο φαίνεται αναλυτικά το σύνολο των μονάδων που συγκέντρωσαν. Ταυτόχρονα ο Πίνακας αναρτάται στα γραφεία της Ε΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου-Κέρκυρας και ειδοποιούνται οι επιτυχόντες να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε σύντομη τακτή προθεσμία που θα καθορίζεται στο έγγραφο πρόσκλησης. 
β. Όσοι προσκληθέντες δεν προσκομίσουν τα δικαιολογητικά της παρ 4 της παρούσης ή αυτά δεν ανταποκρίνονται στην αίτησή τους, αποκλείονται των περαιτέρω διαδικασιών και για πρόσληψη καλείται ο αμέσως επόμενος υποψήφιος του προσωρινού Πίνακα Κατάταξης. Παράλληλα κινείται η διαδικασία ποινικού ελέγχου για ψευδή δήλωση, εάν διαπιστωθεί κάτι τέτοιο. 
γ. Ο οριστικός Πίνακας Κατάταξης αναρτάται άμεσα στην έδρα της εργοδότριας Ε΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου-Κέρκυρας και παραμένει επί 10 εργάσιμες ημέρες, χρονικό διάστημα κατά το οποίο μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος από τους υποψηφίους να υποβάλει ένσταση. 
δ. Ο ανωτέρω Πίνακας Κατάταξης των υποψηφίων που προέκυψε από την παρούσα προκήρυξη παύει να ισχύει μετά την πρόσληψη των προβλεπομένων από την προκήρυξη αυτή ιδιωτικών φυλάκων θήρας. Σε οποιαδήποτε αποχώρηση ή λύση της σύμβασης προσληφθέντος (ή προσληφθέντων ιδιωτικών φυλάκων θήρας) νέα πρόσληψη γίνεται μετά την έκδοση νέας προς τούτο προκήρυξης. 
7. Πίνακας Διανομής 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν την παρούσα προκήρυξη και την σχετική αίτηση πρόσληψης από την Ε΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου-Κέρκυρας, που αποτελεί και το χώρο εργασίας του ιδιωτικού φύλακα θήρας. 

                    O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ν. Παπαγρηγορίου                                                 Ν. Φώτης


Συνέχεια...

Το ΚΚΕ Ηπείρου για την επικείμενη αύξηση των δημοτικών τελών

Νοεμβρίου 06, 2019 0
Το ΚΚΕ Ηπείρου για την επικείμενη αύξηση των δημοτικών τελών 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΗΠΕΙΡΟΥ –ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

Σε λίγες μέρες όλα τα Δημοτικά Συμβούλια της Ηπείρου θα κληθούν να αποφασίσουν όπως κάθε χρόνο για τα νέα δημοτικά τέλη. 
Το νέο αυτή τη χρονιά είναι ότι η κατασκευή και λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) στην Δωδώνη, δημιουργεί μια νέα κατάσταση που θα προκαλέσει μεγάλη αύξηση των δημοτικών τελών. Πράγμα που επισημαίνει, με το υπ’ αρ. 133820/3.9.19 έγγραφο της Περιφέρειας Ηπείρου, Δ/νση Οικονομικού Π.Ε. Ιωαννίνων με θέμα: «Επικαιροποίηση κα επανακαθορισμός ανταποδοτικών τελών στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης για τη λειτουργία του έργου ‘’Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) Περιφέρειας Ηπείρου’’». 
H ΜΕΑ σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε επί ΣΥΡΙΖΑ και διαφημίστηκε σαν πρότυπο από τον κ. Μητσοτάκη κατά την επίσκεψη του στην Ήπειρο. Κατασκευάστηκε και λειτουργεί με την Σύμπραξη της Περιφέρειας και του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ) επιχειρηματικού ομίλου «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΙΑΚΗ Α.Ε.». Αυτή είναι η προτεινόμενη μέθοδος ΣΔΙΤ σαν πρότυπο για την λύση διάφορων προβλημάτων ,και θα «βοηθήσει στην ανάπτυξη». Ανάπτυξη όμως για ποιόν; 
Με βάση την συγκεκριμένη Σύμβαση ΣΔΙΤ οι 18 Δήμοι της Ηπείρου δεσμεύονται με ρήτρα ελάχιστου εγγυημένου όγκου παράδοσης σκουπιδιών. Στο υπόψη έγγραφο γίνεται γνωστό ότι το μεσοσταθμικό κόστος λειτουργίας της μονάδας για το 2019, το οποίο θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να καλύπτεται από τα ανταποδοτικά τέλη των εξυπηρετούμενων δήμων, ανέρχεται για το 2019 σε 50,20 €/ton(με το ΦΠΑ) των εισερχόμενων στη ΜΕΑ απορριμμάτων. Με βάση αυτό και την «εγγυημένη ποσότητα», που ο κάθε δήμος δεσμεύεται να παραδώσει στη ΜΕΑ, προσδιορίζεται η οφειλή του προς τον επιχειρηματικό όμιλο. Οι χρεώσεις ήδη τρέχουν από 26/03/2019 που ξεκίνησε η λειτουργία της Μ.Ε.Α. Ο πίνακας είναι σαφέστατος. Όσα δεν πληρώθηκαν από τους Δήμους ,παρακρατούνται από τους αντίστοιχους ΚΑΠ. Ακόμα πιο σαφείς είναι οι οδηγίες προς τους Δήμους. Κάθε μήνα πρέπει να καταβάλλονται έγκαιρα τα ανάλογα ποσά, αλλιώς η Εταιρεία που διαχειρίζεται την Μ.Ε.Α μπορεί να απαιτήσει τόκους υπερημερίας. Για αυτό καταλήγει το έγγραφο «οφείλουν οι Δήμοι να αναπροσαρμόσουν τα ανταποδοτικά τους τέλη». Προφανώς ζητά να τα αυξήσουν για να καλυφθεί το «κόστος λειτουργίας» της εταιρείας. 
Από την επεξεργασία των στοιχείων του υπόψη Πίνακα προκύπτουν και τα παρακάτω: 
1) Η ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα, με την οποία πρέπει να τροφοδοτούν τη μονάδα οι δήμοι ανέρχεται σε 97.000 τον/έτος. Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί περίπου στο 82% των απορριμμάτων, που πήγαιναν στους ΧΥΤΑ (118.000 τον) πριν τη λειτουργία της μονάδας. Με δεδομένο το χαμηλό ποσοστό ανακύκλωσης, κάτω του 10%, μέσω των ήδη προδιαχωρισμένων στην πηγή ρευμάτων, απομένει ένα μόλις 18% να συμβάλει στην αύξηση του ποσοστού αυτού. Που σημαίνει ότι η ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή αποτελεί τρίτης προτεραιότητας επιλογή. 
2) Η ποσότητα των αποβλήτων με την οποία χρεώνονται οι δήμοι είναι η ίδια με αυτήν της ελάχιστης εγγυημένης ποσότητας (ΕΕΠ). Που σημαίνει ότι πολλοί δήμοι (θεωρητικά όλοι, αφού όλοι χρεώνονται με την ΕΕΠ που τους αντιστοιχεί) πληρώνουν για ποσότητες σκουπιδιών που δεν στέλνουν στη ΜΕΑ. 
30 Οι δήμοι μπορεί να πληρώνουν 50,20 € για κάθε τόνο που χρεώνονται να στείλουν στη ΜΕΑ (ανεξάρτητα αν το στέλνουν ή όχι) επιβαρύνονται όμως και με δύο επιπλέον κόστη: 
- Με το κόστος επιστροφής στον οικείο ΧΥΤΑ των υπολειμμάτων της ΜΕΑ που τους αντιστοιχεί (το 35% των σκουπιδιών που στέλνουν), που εκτιμάται σε 20 €/τον, δηλαδή σε 7 € ανά τόνο σκουπιδιών που στέλνουν, και 
- Με το επιπλέον, σε σχέση με τον οικείο ΧΥΤΑ, κόστος μεταφοράς (καύσιμα κλπ) και επιστροφής των απορριμματοφόρων προς και από τη ΜΕΑ. 
Εντέλει, η άμεση επιβάρυνση των δήμων από τη λειτουργία της ΜΕΑ θα πρέπει να εκτιμάται μεσοσταθμικά στα 70 €/τονο.
Φυσικά υπάρχει και η έμμεση επιβάρυνση, καθόλου αμελητέα, που έχει να κάνει με την καθυστέρηση της αποκομιδής από τους δήμους εξαιτίας της πολύωρης απουσίας των απορ/φόρων κατά τη μετάβαση προς και επιστροφή από τη ΜΕΑ. 
Αυτά τα κόστη καλεί η Περιφέρεια να καλύψουν οι Δήμοι, με την «αναπροσαρμογή» των ανταποδοτικών τελών. 
Αξίζει να σημειώσουμε ότι τέτοια πρόβλεψη δεν υπάρχει για τους κτηνοτρόφους της περιοχής μας που πωλούν το γάλα τους σε τιμή κάτω του κόστους παραγωγής, ενώ οι γαλακτοβιομηχανίες αυξάνουν τα κέρδη τους. 
Αξίζει να σημειώσουμε επίσης και την «κομπίνα» που γίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση όπου οι δήμοι πληρώνουν με βάση το κόστος λειτουργίας της ΜΕΑ. Στο κόστος αυτό περιλαμβάνεται και το αυξημένο κόστος παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας. Η ΜΕΑ όμως την ενέργεια που παράγει από τα απορρίμματα, την πωλεί σε υψηλή τιμή λόγω ΑΠΕ και τα έσοδα πάνε αποκλειστικά στον όμιλο - ιδιοκτήτη της. Είναι δε γνωστό ότι και αυτό γίνεται σε βάρος των λαϊκών νοικοκυριών μέσω των χρεώσεων για ΑΠΕ στους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Το δε ανακυκλώσιμο υλικό που μένει, η εταιρεία διαχείρισης απορριμμάτων το ξαναπωλεί πανάκριβα πολλαπλασιάζοντας τα κέρδη της. 
Άρα το κόστος παραγωγής αφορά μόνο στην εξασφάλιση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Σε κάθε περίπτωση αυτό επιτυγχάνεται με την οικονομική και όχι μόνον επιβάρυνση των φτωχών λαϊκών στρωμάτων. 
Απέναντι λοιπόν σε αυτή την πολιτική της αστικής τάξης το ΚΚΕ προβάλλει ένα ριζοσπαστικό πλαίσιο αιτημάτων για άμεση διεκδίκηση και πάλη με προμετωπίδα ποιος θα διαχειριστεί τα απορρίμματα, με ποιον τρόπο, για το όφελος ποιανού! 
- ΟΧΙ στην εμπορευματοποίηση της διαχείρισης των απορριμμάτων και σε κάθε μορφή ιδιωτικοποίησης που συνεπάγεται αυτή, ΟΧΙ στις ΣΔΙΤ και στις συμβάσεις παραχώρησης. 
- ΟΧΙ στη μετατόπιση των βαρών στις πλάτες των λαϊκών στρωμάτων μέσα από τα ανταποδοτικά τέλη και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, όπως το χαράτσι ταφής και το "πληρώνω όσο πετάω". Το κόστος των προγραμμάτων, εξοπλισμού και έργων για την ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων, να προέρχονται από κεντρικούς δημόσιους πόρους, από μια μεγαλύτερη φορολόγηση του κεφαλαίου. 
- Παλεύουμε για την απόλυτη διασφάλιση όλων των εργαζόμενων, σε δημόσιους φορείς διαχείρισης των αποβλήτων, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, με πλήρη εργασιακά δικαιώματα. 
Το πλαίσιο πάλης που προβάλλει το ΚΚΕ περιλαμβάνει τους παρακάτω άξονες: 
α. Καθορισμός και ιεράρχηση προτεραιοτήτων. Τέτοιες είναι: Η πρόληψη της παραγωγής απορριμμάτων, η προώθηση της ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή σε χωριστά ρεύματα των συσκευασιών, των μετάλλων, του έντυπου χαρτιού καθώς και του οργανικού κλάσματος (βιοαποβλήτων) με κομποστοποίηση. Το μέρος των αποβλήτων που δεν υπόκειται σε επεξεργασία καθώς και τα υπολείμματα των μονάδων επεξεργασίας οδηγούνται σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (ΧΥΤΑ). 
β. Καθορισμός σύγχρονων όρων για την ορθολογική και ασφαλή αποκομιδή (συλλογή και μεταφορά) των απορριμμάτων από τις υπηρεσίες του κάθε δήμου με μόνιμο προσωπικό και σύγχρονο εξοπλισμό καθώς και με τις απαραίτητες υποδομές για τη χωριστή συλλογή των προδιαλεγμένων με διαλογή στην πηγή απορριμμάτων. Να εξετάζεται κάθε φορά, με συνδυασμένα κριτήρια, η αναγκαιότητα της κατασκευής Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ). Να κατασκευαστούν οι ΣΜΑ που έχουν ήδη σχεδιασθεί εδώ και χρόνια, με κρατική χρηματοδότηση για την κατασκευή και λειτουργία τους. 
γ. Ειδική μέριμνα στους Χώρους Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) για την ουσιαστική αποκατάσταση όλων και όχι την απλή επιχωμάτωση, με βάση συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα έργων που θα τηρείται και χρηματοδότηση από κεντρικούς δημόσιους πόρους. 
δ. Καθορισμός των κριτηρίων καταλληλότητας σε κάθε Περιφέρεια ανά είδος εγκατάστασης, με γνωστά από πριν κριτήρια αποκλεισμού των υποψήφιων χώρων. Καθορισμός των κριτηρίων αξιολόγησης ανά είδος εγκατάστασης για τη βαθμολόγηση των υποψηφίων χώρων με σαφή και δεσμευτικό οδηγό της βαθμολόγησης που αντιστοιχεί στο κάθε κριτήριο. Οι αντισταθμιστικές παροχές υπέρ των οικισμών ή δήμων από τη λειτουργία των μονάδων επεξεργασίας και διάθεσης, να είναι προσανατολισμένες σε κρατικές παρεμβάσεις (ι) πρόσθετης προστασίας της υγείας των κατοίκων και του περιβάλλοντος καθώς και (ιι) μέτρων χωροταξικής και περιβαλλοντικής αναβάθμισής τους. 
ε. Η υλοποίηση των έργων επεξεργασίας και τελικής διάθεσης των αποβλήτων να γίνεται από τον κρατικό φορέα για τα δημόσια έργα. Να συγκροτηθεί, επίσης, ενιαίος δημόσιος φορέας, που θα αναλάβει τη λειτουργία τους με έσοδα που θα προέρχονται από κρατικούς πόρους. 
στ. Σημαντική μέριμνα πρέπει να δίνεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων, ιδιαίτερα των βιομηχανικών λόγω της ποσότητάς τους και της διαπιστωμένης ασυδοσίας των παραγωγών τους. Το κεφάλαιο να καλύπτει το σύνολο του κόστους για τις μελέτες, την υλοποίηση και τη λειτουργία, σύμφωνα με τα παραπάνω, των σχετικών έργων. 
ζ. Αντιμετώπιση του ιδιαίτερου προβλήματος των μικρότερων νησιών με θέσπιση κανόνων και παροχή κατάλληλου, ειδικού εξοπλισμού για τη θαλάσσια μεταφορά προδιαχωρισμένων στην πηγή ξηρών υλικών, αλλά και σύμμεικτων αποβλήτων για νησιά με πολύ μικρό πληθυσμό. 
η. Ουσιαστική ενίσχυση σε αριθμό, εξοπλισμό και οργάνωση του έμψυχου δυναμικού άσκησης περιβαλλοντικού ελέγχου με μόνιμη σχέση εργασίας στο Δημόσιο. 

Με αυτές τις θέσεις απευθυνόμαστε στο λαό της περιοχής μας και τους καλούμε να αγωνισθούν ενάντια στο νέο χαράτσωμα που έρχεται να προστεθεί σε παλαιότερα (ΕΝΦΥΑ, 24% ΦΠΑ..) αλλά και σχεδιαζόμενα όπως η αύξηση των τιμολογίων της ΔΕΗ. Και από το λαϊκό χαράτσωμα πρέπει να βγουν τα απαραίτητα συμπεράσματα για την αναγκαιότητα του αγώνα για μια οικονομία και κοινωνία που θα έχει στόχο και σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών των λαϊκών στρωμάτων και όχι την μεγιστοποίηση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. 

Γιάννενα 5/11/2019
Συνέχεια...

Προκήρυξη του έργου: «Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Γραικοχωρίου»

Νοεμβρίου 06, 2019 0
Προκήρυξη του έργου: «Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Γραικοχωρίου»

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Σουλίου 3
Ταχ. Κώδικας : 461 00
Πληροφορίες : Μ. Νάκα
Τηλέφωνο : 26653 61103
Fax : 26650 61123

Ηγουμενίτσα, 31–10 – 2019
Αριθ. πρωτ.:15094


Έργο: «Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Γραικοχωρίου»

Χρημ/ση: ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου και ΣΑΤΑ Δήμου Ηγουμενίτσας
CPV: [45212200-8] Κατασκευαστικές εργασίες για αθλητικές εγκαταστάσεις


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Μ Ε Σ Ω Τ Ο Υ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Υ Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ω Ν Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Ν ( Ε . Σ . Η . Δ Η . Σ . )

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης του Δήμου Ηγουμενίτσας, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Γραικοχωρίου», με συνολικό προϋπολογισμό 181.451,61 € πλέον ΦΠΑ 24%, με CPV: [45212200-8] Κατασκευαστικές εργασίες για αθλητικές εγκαταστάσεις και κωδικό NUTS: EL542.
Το έργο συντίθεται από μία κατηγορία εργασιών (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ) με προϋπολογισμό 181.430,90 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών ορίζεται η 21η Νοεμβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη, ενώ ως ώρα λήξης ορίζεται η 11:00 π.μ.
Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 27η Νοεμβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη, ενώ ως ώρα ορίζεται η 11:00 π.μ.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 95 παρ. 2α) του Ν.4412/2016.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.
Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθμ. 117384/26.10.2017 (ΦΕΚ 3821/31.10.2017 τεύχος Β) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υποχρεωτικά υπογράφεται ψηφιακά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, επί ποινή απόρριψης της Προσφοράς, προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηγουμενίτσας www.igoumenitsa.gr.
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 08/11/2019 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 15/11/2019.
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ που είναι εγκατεστημένα:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1ε) και 3β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).
Ειδικά για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, όσον αφορά στην καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. ή ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. στην Α2 τάξη και άνω στην κατηγορία έργων «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ».
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής η οποία απευθύνεται στο φορέα κατασκευής του έργου, ήτοι το Δήμο Ηγουμενίτσας και ανέρχεται στο ποσό των 3.629,00€ (τριών χιλιάδων εξακοσίων είκοσι εννέα ευρώ), ενώ δε γίνεται δεκτή αν έχει χρόνο ισχύος μικρότερο των έξι (6) μηνών και 30 ημερών από την ημερομηνία δημοπράτησης, ήτοι τουλάχιστον έως την 20η Ιουνίου 2020.
Το χρονικό διάστημα δέσμευσης για την προσφορά είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής της. Οι προσφορές θα συντάσσονται στην Ελληνική Γλώσσα.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Το έργο χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ποσό 150.000,00€ και από τη ΣΑΤΑ Δήμου Ηγουμενίτσας με ποσό 75.000,00€.
Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής ή η πληρωμή πριμ στον Ανάδοχο. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηγουμενίτσας.
Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.

Ο Δήμαρχος
Ιωάννης Λώλος
Συνέχεια...

Ο Βασίλης Γιόγιακας ζητά ενημέρωση για το πρόγραμμα καθολικής τηλεοπτικής κάλυψης στη Θεσπρωτία

Νοεμβρίου 06, 2019 0
Ο Βασίλης Γιόγιακας ζητά ενημέρωση για το πρόγραμμα καθολικής τηλεοπτικής κάλυψης στη Θεσπρωτία
Για την πορεία υλοποίησης του έργου σχετικά με την πρόσβαση σε τηλεοπτικά κανάλια περιοχών εκτός τηλεοπτικού σήματος ερωτά ο Βασίλης Γιόγιακας τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ο βουλευτής Θεσπρωτίας σημειώνει ότι μέχρι σήμερα είναι άγνωστο πότε θα ολοκληρωθεί η επεξεργασία των αιτήσεων και μέχρι πότε θα έχει επιτευχθεί η δωρεάν πρόσβαση όλων των δικαιούχων του έργου, ιδιαίτερα εκείνων που έχουν αιτηθεί τηλεοπτικής κάλυψης μέσω επίγειου ψηφιακού αναμεταδότη (με πάροχο τη DIGEA). Εστιάζοντας στη Θεσπρωτία ζητεί να πληροφορηθεί μεταξύ άλλων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία με σκοπό την παροχή τηλεοπτικού σήματος μέσω της επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής και της δορυφορικής ευρυεκπομπής. Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής: 
Προς τον κ. Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
ΘΕΜΑ: «Πορεία υλοποίησης προγράμματος καθολικής τηλεοπτικής κάλυψης στη Θεσπρωτία» 
Βάσει των προβλέψεων του ν.4563/2018 ξεκίνησε η υλοποίηση του έργου «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας». Το έργο υλοποιείται σε 3.587 οικισμούς (Περιοχές Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης - «λευκές περιοχές») της χώρας και αφορά 542.000 πολίτες (217.000 νοικοκυριά) με σκοπό να παράσχει πρόσβαση στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας. Με την υπ’ αριθ. 17690/15.11.2018 (ΦΕΚ Β’ 2866) Απόφαση του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης παρατάθηκε έως τις 19-12-2019 η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από μόνιμους κάτοικους περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης.
Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 3269/01.11.2018 (ΦΕΚ Β΄ 5022) Κοινή Υπουργική Απόφαση η διαδικασία υλοποίησης του έργου περιλαμβάνει: α. τη δήλωση συμμετοχής των παρόχων στην υλοποίηση του έργου, β. την υποβολή από τους δήμους Αίτησης ένταξης των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης στο έργο, γ. την πιστοποίηση των δικαιούχων, δ. τον έλεγχο της διαδικασίας πιστοποίησης των δικαιούχων και ε. την παροχή πρόσβασης τηλεοπτικού σήματος στους δικαιούχους. Σε ανάρτηση στον ιστότοπο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναφέρεται ότι μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών α. και β. θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για την έναρξη της διαδικασίας πιστοποίησης και ένταξης των δικαιούχων στο έργο. Προς το παρόν είναι άγνωστο πότε θα ολοκληρωθεί η επεξεργασία των αιτήσεων και μέχρι πότε θα έχει επιτευχθεί η δωρεάν πρόσβαση όλων των δικαιούχων του έργου - ιδιαίτερα εκείνων που έχουν αιτηθεί τηλεοπτικής κάλυψης μέσω επίγειου ψηφιακού αναμεταδότη.
Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Σε πόσο χρόνο, αρχής γενομένης από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η οριστικοποίηση του Μητρώου Δικαιούχων δωρεάν πρόσβασης στους τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας,
Σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα τη Θεσπρωτία, ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση και ποιο το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των σταδίων που προβλέπονται στα άρθρα 9 και 10 της υπ’ αριθ. 3269/01.11.2018 (Β΄ 5022) Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την παροχή των υπηρεσιών του έργου μέσω της επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής (DIGEA) και της δορυφορικής ευρυεκπομπής (COSMOTE TV).
Συνέχεια...

Η Περιφέρεια Ηπείρου απαντά στην καταγγελία για ρύπανση του Καλαμά: "Δεν διαπιστώθηκαν υπερβάσεις των ορίων των φυσικοχημικών παραμέτρων"

Νοεμβρίου 06, 2019 0
Η Περιφέρεια Ηπείρου απαντά στην καταγγελία για ρύπανση του Καλαμά: "Δεν διαπιστώθηκαν υπερβάσεις των ορίων των φυσικοχημικών παραμέτρων" 

Αυτοψία του ΚΕΠΠΕ στην τάφρο όμβριων της Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Ηπείρου 

Το πόρισμά του από την αυτοψία που πραγματοποίησε στην τάφρο των ομβρίων της εγκατάστασης επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Ηπείρου παρέδωσε σήμερα το μεσημέρι το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) της Περιφέρειας Ηπείρου. 
Συγκεκριμένα το πόρισμα, αναφέρει πως τη Δευτέρα στην τάφρο ομβρίων παρουσιάστηκε έντονη έκπλυση εδαφών μετά από πολύ έντονη βροχόπτωση και συνεχίζει: 
«Η ανωτέρω έκπλυση προέρχονταν από το χώρο εντός του γηπέδου της εγκατάστασης (περίπου 20 στρ.) ο οποίος και έχει χρησιμοποιηθεί ως χώρος απόθεσης των πλεοναζόντων υλικών εκσκαφής από την κατασκευή του ανωτέρω έργου. Για τον συγκεκριμένο δέ χώρο έχει ληφθεί και ξεχωριστή αδειοδότηση από την Αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή (Δ/νση Περ/ντικής Αδειοδότησης του Υπ. Περ/ντος και Ενέργειας) απόφαση έγκρισης Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ) αρ. 7789/26.7.2018 (ΑΔΑ: ΩΥ62653Π8-0ΥΚ). 
Στον συγκεκριμένο χώρο απόθεσης και σύμφωνα με την ανωτέρω έγκριση απόθεσης πλεοναζόντων υλικών γίνονται και εργασίες αποκατάστασης - διαμόρφωσης ώστε να γίνει η τελική χωματοκάλυψη και η τελική φύτευση (με υδροσπορά). Ως υλικό για την αποκατάσταση - διαμόρφωση στη συγκεκριμένη έκταση χρησιμοποιείται το κόμποστ (τύπου Α) που παράγεται από την εγκατάσταση ως υποπροϊόν της επεξεργασίας των απορριμμάτων. 
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την αρ. οικ. 48268/7.10.2016 (ΑΔΑ: 6Ι4Ζ4653Π8-ΨΒΞ) Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (Τροποποίηση) και στον όρο 4.3.2 ii.δ το παραγόμενο κομπόστ τύπου Α δύναται ενδεικτικά να χρησιμοποιηθεί ως ακολούθως: 

· Ως υλικό επίχωσης ή αποκατάστασης εδάφους 
· Ως υλικό προς διαμόρφωση αναγλύφου 
· Ως υλικό καθημερινής και τελικής επικάλυψης σε ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΥ 
· Σε εργασίες επίχωσης – αποκατάστασης εδάφους σε ανενεργά προς αποκατάσταση, ορυχεία, λατομεία, μεταλλεία 
· Ως βελτιωτικό εδάφους στην γεωργία ή/και καλλιεργητικά μέσα εφόσον πληρούνται οι συγκεκριμένες προδιαγραφές της σχετικής νομοθεσίας. 

Οι εργασίες αποκατάστασης του χώρου απόθεσης πλεοναζόντων υλικών βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν έχει γίνει ακόμη η τελική χωματοκάλυψη και φύτευση με υδροσπορά. Σύμφωνα δε με εκτιμήσεις του λειτουργού της εγκατάστασης οι εργασίες αποκατάστασης αναμένεται να ολοκληρωθούν το β΄ εξάμηνο του 2020. 
Η χρωματισμένη ροή νερού που παρατηρήθηκε οφειλόταν στις έντονες και απότομες εκπλύσεις, λόγω ισχυρής βροχόπτωσης, από τη συσσώρευση του κόμποστ στην εν λόγω αδειοδοτημένη έκταση (περίπου 20 στρεμμάτων) της ΜΕΑ. Σύμφωνα με τα πρώτα εργαστηριακά αποτελέσματα των δειγμάτων που πάρθηκαν δεν διαπιστώθηκαν υπερβάσεις των ορίων των φυσικοχημικών παραμέτρων. 
Η εικόνα δε της περιοχής κατά την αυτοψία από το ΚΕΠΠΕ Περιφέρειας Ηπείρου τη Τρίτη 5/11/2019 ήταν τελείως διαφορετική και παρόλο που υπήρχε ακόμη αποστράγγιση και μικρή ροή υδάτων εν τούτοις δεν υπήρχε το φαινόμενο της προηγούμενης ημέρας και το ρέον νερό δεν είχε οπτικά αλλοιωμένο χρώμα ενώ αναμένονται και οι σχετικοί εργαστηριακοί έλεγχοι».
Συνέχεια...