10/21/22 - Θεσπρωτικοί Αντίλαλοι
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/

Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022

Ηγουμενίτσα: Δημοτικό Συμβούλιο χωρίς… λιμάνι!

Οκτωβρίου 21, 2022 0
Ηγουμενίτσα: Δημοτικό Συμβούλιο χωρίς… λιμάνι!

Η πώληση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της ΟΛΗΓ ΑΕ, ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεται στα θέματα που καλείται να συζητήσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας, το οποίο συνέρχεται τη Δυετέρα στις 24 Οκτωβρίου 2022, και ώρα 18:00, σε μικτή συνεδρίαση, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη.

Θα συζητήσει όμως, κατόπιν αίτησης του 1/3 των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, το φωτοβολταϊκό στο Μαργαρίτι! Ως 23ο και τελευταίο θέμα της ημερήσιας διάταξης και αφού θα έχει προηγηθεί η… “έκδοση ψηφίσματος κατά της χρήσης των πυρηνικών”… 

Γιατί, ως γνωστόν, η Ηγουμενίτσα, αποτελεί τον πρώτο και κύριο στόχο των όποιων δυνάμεων διαθέτουν και έχουν σκοπό να χρησιμοποιήσουν… πυρηνικά και άρα πρόκειται για πρωτεύον ζήτημα για το Δημοτικό μας Συμβούλιο!

Αναλυτικά τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου:

ΘΕΜΑ 1ο Έκδοση ψηφίσματος κατά της χρήσης των πυρηνικών. -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο Έκδοση ψηφίσματος στήριξης εργαζομένων στο Πρόγραμμα “Βοήθεια στο σπίτι”. -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο Έκδοση ψηφίσματος για τις μετακινήσεις ιατρικού προσωπικού των δομών Υγείας της Θεσπρωτίας. -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο Απόφαση για τη στήριξη των εργαζομένων του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία «το εργαστήρι» και των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών «ΔΙΑΥΛΟΣ» και «ΑΡΙΩΝ» του Δήμου. -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο Έκφραση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα 6η & 1η): «Νέα ξενοδοχειακή μονάδα 156 κλινών 4*, στη θέση «Βρέστα» Τ.Κ. Συβότων, Δ. Ηγουμενίτσας, Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου», με Φορέα πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας την εταιρεία: «IONIANSEADELIGTIKE». -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο Έκφραση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (Υποκατηγορία Α1, ομάδα 11η, α/α 1) του έργου: «Αγωγός Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΑΦΑ) EASTMED- Ελληνικό Τμήμα», (3) Δ.Ε. Μαργαριτίου & Πέρδικας, Δήμος Ηγουμενίτσας, Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου, με Φορέα πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας την εταιρεία: «IGIPOSEIDONS.A.». -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο Καταγγελία μίσθωσης καταστήματος Δήμ****ς Μ******λου (εργοστάσιο) στην Κοινότητα Πέρδικας του Δήμου Ηγουμενίτσας. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στους δικηγόρους της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. Ερρίκο Μητσιώνη και κα Αικατερίνη Διαμάντη, ενεργούντες από κοινού ή κατά μόνας για την άσκηση αγωγής απόδοσης μισθίου και καταβολής οφειλόμενων μισθωμάτων. -Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο Αναμόρφωση (10η) προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας Οικονομικού Έτους 2022. -Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 9ο Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής με την υπ’ αριθμ. 293/2022 απόφασή της περί καθορισμού αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου. -Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής με την υπ’ αριθμ. 314/2022 απόφασή της περί καθορισμού αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου. -Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής με την υπ’ αριθμ. 361/2022 απόφασή της περί καθορισμού αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου. -Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 12ο Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής με την υπ’ αριθμ. 362/2022 απόφασή της περί καθορισμού αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου. -Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13ο Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής με την υπ’ αριθμ. 363/2022 απόφασή της περί καθορισμού αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου. -Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 14ο Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής με την υπ’ αριθμ. 364/2022 απόφασή της περί καθορισμού αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου. -Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 15ο Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής με την υπ’ αριθμ. 366/2022 απόφασή της περί καθορισμού αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου. -Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 16ο Εισήγηση ΕΠΖ με την υπ’ αριθμ. 48/2022 απόφασή της για παραχώρηση δουλείας διόδου πρόσβασης σε δημοτική οδό διανομής στην Κοινότητα Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Ελευθέριος Κώστας – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 17ο Εισήγηση ΕΠΖ με την υπ’ αριθμ. 50/2022 απόφασή της για παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί του οδοστρώματος της διασταύρωσης της οδού 8ης Οκτωβρίου με την οδό Παλαμά στην Κοινότητα Ηγουμενίτσας του Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Ελευθέριος Κώστας – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 18ο Εισήγηση ΕΠΖ με την υπ’ αριθμ. 51/2022 απόφασή της για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Παραποτάμου του Δήμου Ηγουμενίτσας στα τεμάχια με αρ. 60 & 62. -Εισηγητής: Ελευθέριος Κώστας – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 19ο Εισήγηση ΕΠΖ με την υπ’ αριθμ. 52/2022 απόφασή της για τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου Σκορπιώνας του Δήμου Ηγουμενίτσας στα τεμ. 499, 498, 495 και 98 διανομής αγροκτήματος Σκορπιώνας έτους 1957. -Εισηγητής: Ελευθέριος Κώστας – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 20ο Παράταση προγράμματος απασχόλησης προσωπικού με το επιδοτούμενο πρόγραμμα ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών για ένα (1) έτος. -Εισηγητής: Ελευθέριος Κώστας – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 21ο Τροποποίηση της με αρίθμ. 373/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί «Ένταξη του Δήμου Ηγουμενίτσας στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ. (WHO Hellenic Healthy Cities Network). Έγκριση Καταστατικού, ορισμός εκπροσώπων και Συντονιστικής Επιτροπής». -Εισηγητής: Ελευθέριος Κώστας – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 22ο Κατανομή συμπληρωματικής πίστωσης έτους 2022 ποσού 44.073,79 € στις σχολικές επιτροπές Α’βάθμιας και Β’βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους με προτεραιότητα την κάλυψη δαπανών θέρμανσης. -Εισηγητής: Ηλίας Λώλης – Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

ΘΕΜΑ 23ο «Ενημέρωση για την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού πάρκου στο Μαργαρίτι και καταγγελία για απόκρυψη στοιχείων». *Θέμα μετά από αίτηση του 1/3 των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και κατόπιν των παρεχόμενων διευκρινήσεων που εστάλησαν με το από 20-10-2022 διευκρινιστικό email. -Εισηγητής: Ιωάννης Γόγολος – Δημοτικός Σύμβουλος.
ΠΗΓΗ: vdella.com
Συνέχεια...

Εργατικό Κέντρο Θεσπρωτίας: "Συμπαραστεκόμαστε στους εργαζόμενους στην υγεία που παλεύουνε για τα δίκαια αιτήματα τους"

Οκτωβρίου 21, 2022 0
Εργατικό Κέντρο Θεσπρωτίας: "Συμπαραστεκόμαστε στους εργαζόμενους στην υγεία που παλεύουνε για τα δίκαια αιτήματα τους"

Συμπαραστεκόμαστε στους εργαζόμενους στην υγεία που παλεύουνε για τα δίκαια αιτήματα τους.
Ο αγώνας των υγειονομικών είναι και δικός μας αγώνας. Η επιτυχία της 24ωρης Πανυγειονομικής Απεργίας μας αφορά όλους.
Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Η Κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο.
Η οργή και οι αγανάκτηση σε όλους μας ξεχειλίζει.

Δεν μπορεί να αντιμετωπίζετε η υγεία μας ως περιττό κόστος. Η προστασία της υγείας μας και των παιδιών μας, δεν μπορεί να χωρέσει στους πετσοκομμένους προϋπολογισμούς, στην υποστελέχωση, στις προσλήψεις με το σταγονόμετρο, στις ελλείψεις εξοπλισμού.

ΑΜΕΣΕΣ, ΜΟΝΙΜΕΣ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΥΠΟ ΤΟ ΑΘΛΙΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ

Καλούμε σε αγωνιστική συμπόρευση και ξεσηκωμό όλους τους συλλόγους,σωματεία και τους μαζικούς φορείς των αυτοαπασχολουμένων, της φτωχής αγροτιάς, των επιστημόνων, των φοιτητών, των Συνταξιούχων, των γυναικών, τους πολίτες όλου του Νομού.

Κλιμακώνουμε, συνεχίζουμε, δυναμώνουμε την πάλη μας για όλα όσα μας ενώνουν.

Όλοι στη ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ την Τετάρτη 9 Νοέμβρη
Συνέχεια...

Ο καιρός στην Ηγουμενίτσα σήμερα

Οι Μικρασιάτες πρόσφυγες στη Θεσπρωτία (+Σπάνιο φωτογραφικό υλικό)

Οκτωβρίου 21, 2022 0
Οι Μικρασιάτες πρόσφυγες στη Θεσπρωτία (+Σπάνιο φωτογραφικό υλικό)

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στις 11 Οκτωβρίου 2022 στο ηλεκτρονικό περιοδικό της ΒΟΥΛΗΣ "Επί του Περιστυλίου" από τον Παντελή Κυπριανό, Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Πατρών και τη Σούλα Χριστοφίδου, Μέλος του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέας Σελεύκειας!

Με την κατάρρευση του μετώπου στη Μικρά Ασία, τον Αύγουστο του 1922, οι Έλληνες, στρατιώτες και γενικότερα οι χριστιανοί των εμπόλεμων ζωνών, άρχισαν να ψάχνουν απεγνωσμένα δρόμο διαφυγής προς την Ελλάδα με κάθε μέσο και κόστος. Για τους χριστιανούς της Κιλικίας η διαδικασία είχε αρχίσει νωρίτερα, μετά τη συνθήκη των Γάλλων με τον Μουσταφά Κεμάλ στις 20 Οκτωβρίου 1921. Για τους Καππαδόκες, η προσφυγιά ξεκίνησε αργότερα, μετά την υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάννης, της μοναδικής στην ιστορία που προέβλεπε υποχρεωτική ανταλλαγή ανθρώπων, στις 30 Γενάρη του 1923. 


(Νέα Σελεύκεια: Παλιές κατοικίες. Διακρίνονται ο Κωνσταντίνος Αντώνογλου και ο τελευταίος Ζαχαρίας Καμπουρίδης) 

Σύμφωνα με την απογραφή του 1928, στην Ελλάδα ήρθαν, κυρίως το 1922 και το 1923, 1.221.819 πρόσφυγες ανεβάζοντας τον πληθυσμό της χώρας σε 6.204.248 κατοίκους. Στν πλειονότητα γυναίκες και παιδιά καθώς οι άνδρες σκοτώθηκαν στις μάχες ή στάλθηκαν βίαια από τους κεμαλικούς στα αμελέ ταμπουρού, τα τάγματα εργασίας. Ο αριθμός των προσφύγων ενδέχεται να ήταν μεγαλύτερος. Αρκετοί χάθηκαν στο δρόμο από τις κακουχίες, άλλοι πέθαναν στην Ελλάδα από ασθένειες, κάποιοι σε ατυχήματα, όπως στο κάστρο της Κέρκυρας από τους βαμβαρδισμούς του Μουσολίνι και την κατάληψη της πόλης τον Αύγουστο του 1923.

Οι πρόσφυγες στη Θεσπρωτία

(Ομαδική σχολική φωτογραφία έξω από το Δημοτικό Σχολείο Νέας Σελεύκειας. Διακρίνονται αριστερά ο πρόεδρος του χωριού Χριστοδούλου Λάζος, δίπλα του ο δάσκαλος Παπανικολάου και στο κέντρο ο δάσκαλος Γιώργος Σούγκας)

(O Παναγιώτης Χατζηγρηγορίου μαζί με τον αδελφό του 1922)

Οι ευπορότεροι και μορφωμένοι πρόσφυγες πήγαν στις πόλεις, την Αθήνα. Οι άλλοι στον Πειραιά και, κυρίως, τις Νέες Χώρες, τη βόρεια Ελλάδα. Πάνω από 15.000 αρχικά, μέσω Κέρκυρας, Κεφαλληνιάς, Πρέβεζας και Πάργας ήρθαν στην Ήπειρο. 
Στόχος ήταν η εγκατάσταση μεγάλου αριθμού προσφύγων στην περιοχή, ιδιαίτερα τη σημερινή Θεσπρωτία -τότε μέρος των νομών Πρέβεζας και, κυρίως, Ιωαννίνων- μετά την αποχώρηση το 1913 των Οθωμανών και την εκτιμώμενη και προσδοκώμενη αποχώρηση των κοντά 20.000 μουσουλμάνων Τσάμηδων -που τελικά εξαιρέθηκαν και έμειναν ως «μουσουλμάνοι Αλβανικής καταγωγής». 

Το Υπουργείο Περιθάλψεως με έγγραφο στο Διοικητή Ηπείρου, στις 8 Νοεμβρίου 1922, ορίζει: 
«Προκειμένου αποσταλή εις Ήπειρον μέγας αριθμός προσφύγων, παρακαλώ διατάξητε διάθεσιν εκκλησιαστικών και μοναστηριακών οικημάτων προς στέγασιν μέρος αυτών, εκδιδόντες καταλλήλους οδηγίας εις τους κατά τόπους εκκλησιαστικούς προϊσταμένους»
(Ο Καλφόγλου Γαβριήλ)

Για ένα χρόνο η Θεσπρωτία δέχτηκε χιλιάδες πρόσφυγες: οι παραλίες της Πλαταριάς, των Συβότων, τα περισσότερα χωριά του Μαργαριτίου, της Παραμυθιάς, των Φιλιατών και της Ηγουμενίτσας. 
Αρχές του 1923 στη σημερινή Θεσπρωτία καταγράφηκαν γύρω στους 5.000 πρόσφυγες, οι πλείστοι από την Καππαδοκία. 

Στις 21 Δεκεμβρίου 1922 ο Γ. Ποταμιάνος, πρόεδρος της Επιτροπής Προσφύγων Ηγουμενίτσας τηλεγραφεί στις αρχές: 
«Πληροφορούμεθα ότι αποστέλλονται Παραμυθιάν δι’ Ηγουμενίτσης 2.500 πρόσφυγες ΣΤΟΠ. Απολύτως αδύνατος πάσα αποβίβασις προσφύγων ενταύθα αποβιβασθέντες προσφάτως έτεροι δύο χιλιάδες πεντακόσιοι εισέτι δεν κατενεμήθησαν ελλείψει μεταγωγιικών μέσων οι πλείστοι παραμένωσιν άστεγοι και αποσκευαί των εις την διάθεσιν των επιτηδείων το χείριστον ότι είναι προσβεβλημένοι εξ ευλογίας…». 

(Εγκαίνια η πρώτη βρύση στο χωριό)

Από το Μάιο του 1923, με εντολή του υπουργού Περιθάλψεως Απ. Δοξιάδη, επιδιώκεται η εύρεση μόνιμων τόπων εγκατάστασης για τους πρόσφυγες, ιδιαίτερα τους αγρότες, ώστε να βιοποριστούν. 
Σε κάθε «υποδιοίκηση» συγκροτούνται επιτροπές από σημαίνοντες κατοίκους οι οποίες προβαίνουν σε σχετικές προτάσεις. Με βάση τις προτάσεις αυτές, στις 23 Σεπτεμβρίου 1923, με διαταγή του Γενικού Διοικητή Ηπείρου Μίνου Πετυχάκη, απαλλοτριώνονται στον τότε νομό Ιωαννίνων τέσσερεις περιοχές στις οποίες ιδρύονται νέοι οικισμοί αμιγώς προσφυγικοί. Η Ασφάκα, η Ανατολή, η Μπάφρα και η Νεοκαισάρεια στα Γιάννενα. 
Όσον αφορά τη Θεσπρωτία «Παρακαλώμεν όπως επί τη βάσει του άρθρου 14 παρ. 1. του Νόμ. Διατάγματος «Περί αγροτικής εγκαταστάσεως προσφύγων προβήτε εις την κατάληψιν (…) των αγροκτημάτων Ντούσκου και Βάλτος Ραγίου Αχμέτ Ντίνο και Μονής Περιφερείας Ηγουμενίτσης».

Έτσι, δημιουργείται το μοναδικό αμιγώς προσφυγικό χωριό στη Θεσπρωτία, δίπλα στην Ηγουμενίτσα, η Νέα Σελεύκεια. 
Ταυτόχρονα, μικρός αριθμός οικογενειών προσφύγων εγκαθίσταται στον παρακείμενο οικισμό του Ραγίου, κοντά στη φημισμένη βυζαντινή μονή.

Οι σχέσεις με τους γηγενείς

(Ιωάννογλου Ιωάννης με τα μελίσσια του)

Η ροή των προσφύγων στη Θεσπρωτία συνεχιζεται και το 1924. 
Έρχονται κυρίως από Κέρκυρα και Γιάννενα. 
Σύμφωνα με εκθέσεις των Υποδιοικητών, το Νοέμβριο του 1924 οι πρόσφυγες στην επαρχία Φιλιατών (περιλαμβάνεται και η Ηγουμενίτσα) ανερχόταν σε 5.738, στην επαρχία Μαργαριτίου σε 1.169 και Παραμυθιάς σε 315. Σύνολο 7.222. 
Από αυτούς πολλοί βρέθηκαν στο σημερινό κάμπο της Σαγιάδας, κοντά στα αλβανικά σύνορα, ιδιαίτερα τη Λιόψη (Ασπροκλήσι) και σε χωριά που κατοικούνταν από μουσουλμάνους τσάμηδες, όπως η Μαζαρακιά, το Καρβουνάρι στην Παραμυθιά και ο Μούρτος (Σύβοτα). 
(Πέτρος και Αναστασία Τσορμπατζόγλου με το κινητό κυλικείο στο Καστρί την Καθαρά -Δευτέρα. Το κινητό κυλικείο περιλάμβανε παστέλια, γλειφιτζούρια, κοκοράκια, καραμελωμένα μήλα, κανταΐφι, μπακλαβά και τόσα ακόμη γλυκά...)

Η εγκατάσταση των προσφύγων έδωσε τροφή σε προστριβές με τους ντόπιους και ιδιαίτερα τους μουσουλμάνους τσάμηδες. 
Στα Γενικά Αρχεία του Κράτους στα Γιάννενα εντοπίσαμε αρκετές περιπτώσεις παραπόνων από εύπορους μουσουλμάνους ότι χριστιανοί εγκαθίστανται αυτόβουλα στα σπίτια τους. 
Αλλά και από χριστιανούς, ιδίατερα από τη Βάρφανη (Παραπόταμος) και την Ηγουμενίτσα που αποδίδουν στους πρόσφυγες πράξεις εργασιακής παρεμπόδισης ή οικειοποίησης προϊόντων κυρίως ελαιοκάρπου. 
Σε κάποιες περιπτώσεις, ιδιαίτερα στην Παραμυθιά, δεν εμπλέκονται οι πρόσφυγες. 
Η παρουσία τους χρησιμοποιείται για την απόσπαση αγαθών από ευπόρους της περιοχής, μουσουλμάνων κατά πρώτον. 
Σε άλλες, ιδιαίτερα τη Μαζαρακιά και τη Λιόψη, αναφέρονται συγκρούσεις μεταξύ προσφύγων και μουσουλμάνων. 
Όπως είναι λογικό δύσκολα θα βρίσκαμε περιστατικά παραπόνων από τους πρόσφυγες ενάντια στους γηγενείς καθώς οι πρώτοι, αρκετοί μεταξύ τους τουρκόφωνοι, δεν έχουν φωνή. 
Για την αποτροπή προστριβών υιοθετήθηκαν διάφορα μέτρα. 
Σε κάποιοες περιπτώσεις παρεμβαίνει η χωροφυλακή και ο στρατός. 

Στις 3 Οκτωβρίου 1924 ο υποδιοικητής Φιλιατών αναφέρει «είς χωρίον Λιόψιν χθες πρόσφυγες διαμένοντες υπό σκηνάς λογω συνεχούς βροχής εισώρμησαν βιαίως εις Μουσουλμανικά οικήματα άτινα και κατέλαβον stop. Εις αποσταλέντας χωροφύλακας πρόσφυγες αντέστησαν stop. Διετάχθη ισχυρόν απόσπασμα στρατιωτών μεταβέν επί τόπου, προς εξαγωγή προφύγων και αποκατάστασιν τάξεως». 
Σε άλλες περιπτώσεις παρεμβαίνουν κυβερνητικοί παράγοντες για την εκκένωση καταληφθέντων σπιτιών. Και σε άλλες αποφασίζεται η μετακίνηση προσφύγων.

Πρόσφυγες φεύγουν

(Παντοπωλείο  η Ελπίς του Θεόδωρου Μαρκιανίδη. Διακρίνονται ο Θωμάζος  Σοφοκλής, ο Μπαρμπαβασίλογλου Χρήστος και ο Ζειμπέκογλου Σπύρος)

Με το χρόνο ο αριθμός των προσφύγων μειώθηκε. 
Εκτός από τη Νέα Σελεύκεια που μέχρι τη δεκαετία του 1980 έμεινε σχεδόν αμιγώς προσφυγικό μεγαλοχώρι με κατοίκους προερχόμενους κυρίως από την Κιλικία, λίγοι οικισμοί κράτησαν πρόσφυγες. 
Το Ράι με πρόσφυγες από την Κιλικία, η Πέρδικα με πρόσφυγες από την Καππαδοκία. 
Οι άλλοι οικισμοί, ιδιαίτερα στην περιοχή της Παραμυθιάς, των Φιλιατών και του Μαργαριτίου κράτησαν ελάχιστους. 
Εξαίρεση η Ηγουμενίτσα όπου έμειναν κάποιες δεκάδες κυρίως από την Κιλικία. 

(Δήμος και Τούλα Ελευθερίου)

Πολλοί πρόσφυγες εγκατέλειψαν τη Θεσπρωτία αθετώντας την κυβερνητική απαγόρευση μετακινήσεων χωρίς προηγούμενη άδεια. 
Κάποιοι για να βρουν τους δικούς τους που βρέθηκαν σε άλλες περιοχές, άλλοι γιατί οι συνθήκες διαβίωσης στη Θεσπρωτία δεν ήταν οι καλύτερες. 
Ενδεικτικά από το 1923 η υποδιοίκηση Φιλιατών γράφει στη Γενική Διοίκηση στα Γιάννενα ότι δεν μπορεί να εμποδίσει τους πρόσφυγες να φύγουν ελλείψει ανδρών. 
Τον Γέναρη του 1929 το Υπουργείο Γεωργίας επιτρέπει στις τελευταίες 20 οικογένειες που έμειναν στο Γαρδίκι (Παραμυθιά) να μετωκήσουν στη Μακεδονία για να μείνουν με συγγενείς τους. 
Τελικά, από τους 7.222 πρόσφυγες στη Θεσπρωτία, στα τέλη του 1924 έμειναν όχι πολύ πάνω από 1.200. 
Οι περισσότεροι στη Νέα Σελεύκεια, το Ράι, την Πέρδικα και την Ηγουμενίτσα. 
Μεταξύ αυτών οι περισσότεροι, κυρίως στη Νέα Σελεύκεια και το Ράι, δούλεψαν για δεκαετίες ως αγρότες. 

Παρά τις αντιξοότητες και τη μη φιλική, συχνά, συμπεριφορά των γηγενών συνεισέφεραν σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, στην αλλαγή των διατροφικών τους συνηθειών και τον πολιτισμό. 
Αυτό που έκανε ιδιαίτερη εντύπωση στους γηγενείς ήταν η θέση της γυναίκας. 
Ήταν παρούσα και μέσα στο σπίτι και έξω από αυτό.


Το άρθρο δημοσιεύθηκε στις 11 Οκτωβρίου 2022 στο ηλεκτρονικό περιοδικό της ΒΟΥΛΗΣ "Επί του Περιστυλίου".

Οι φωτογραφίες που συνοδεύουν το κείμενο προέρχονται από το αρχείο του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέας Σελεύκειας.

Συνέχεια...