06/08/19 - Θεσπρωτικοί Αντίλαλοι
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/

Σάββατο 8 Ιουνίου 2019

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 10 Ιουνίου το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας (Δείτε τα θέματα)

Ιουνίου 08, 2019 0

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηγουμενίτσας Δονάτος Μαρτίνης καλεί τα μέλη του Δ.Σ. σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 10 Ιουνίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30’ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: 

ΘΕΜΑ 1ο Υποχρεωτική αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Ηγουμενίτσας και ΝΠΔΔ «ΠΑΚΠΠΟ» έτους 2019. -Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα - Αντιδήμαρχος. 
ΘΕΜΑ 2ο  Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2019. -Εισηγητής: Δήμαρχος. 
ΘΕΜΑ 3ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας Οικον. Έτους 2019. 
-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα - Αντιδήμαρχος. 
ΘΕΜΑ 4ο Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με τρίμηνη σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. για την πυρασφάλεια και την πυροπροστασία. -Εισηγητής: Τζώρτζης Απόστολος – Αντιδήμαρχος. 
ΘΕΜΑ 5ο Περί καθορισμού Κ.Α. του προϋπολογισμού οικον. έτους 2019 ως δεκτικού κωδικού έκδοσης Εντάλματος Προπληρωμής, για την τοποθέτηση μετρητή – χρονοδιακόπτη για την έναυση - σβέση δημοτικού φωτισμού, στον συνοικισμό «Βασιλικό» της Τ.Κ. Αγίας Μαρίνας.-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος. 
ΘΕΜΑ 6ο Επί αιτήσεως Χαλκή Ευθύμιου του Χρήστου για χορήγηση άδειας παραγωγού – πωλητή υπαίθριου εμπορίου (οπωρολαχανικών). -Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος – Αντιδήμαρχος. 
ΘΕΜΑ 7ο Επί αιτήσεως Κώνστα Χρυσάνθης του Δημητρίου για χορήγηση άδειας παραγωγού – πωλητή υπαίθριου εμπορίου (προϊόντων οικοτεχνίας). -Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος – Αντιδήμαρχος. 
ΘΕΜΑ 8ο Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των εργασιών που θα εκτελεστούν για την υλοποίηση του έργου με τίτλο "Intermodality Promotion and Rail Renaissance in Adriatic – Ionian Region" (Ακρωνύμιο: Inter-Connect) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG V ADRION 2014 – 2020 (Άξονας Προτεραιότητας 3, Θεματικός Στόχος 3.1). -Εισηγητής: Δήμαρχος. 
ΘΕΜΑ 9ο Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των εργασιών που θα εκτελεστούν για την υλοποίηση του έργου με τίτλο "Development Of Connectionsbetween the Key ports of Brindisi and Igoumenitsa" (Ακρωνύμιο DOCK-BI) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Cooperation Programme Interreg V/AGreece – Italy (EL-IT) 2014-2020 (Άξονας Προτεραιότητας 3, Θεματικός Στόχος: 3.1). -Εισηγητής: Δήμαρχος. 
ΘΕΜΑ10ο Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των εργασιών που θα εκτελεστούν για την υλοποίηση του έργου με τίτλο "Re-grow City" στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος URBACT III στον Άξονα «Επενδυτικές Προτεραιότητες» ("Investment Priority") και Ειδικό Στόχο (Specific Objective 1-1-3). -Εισηγητής: Δήμαρχος. 
ΘΕΜΑ11ο Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των εργασιών που θα εκτελεστούν για την υλοποίηση του έργου με τίτλο "BRIDGE" στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος "Internal Security Fund (ISF) 2014 -2020" της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. -Εισηγητής: Δήμαρχος. 
ΘΕΜΑ12ο Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των εργασιών που θα εκτελεστούν για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ, ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (Κωδικός Πράξης MIS/ΟΠΣ 5022227). -Εισηγητής: Δήμαρχος. 
ΘΕΜΑ13ο Ορισμός δημοτικών υπαλλήλων που θα αποτελέσουν μέλη επιτροπής παρακολούθησης, παραλαβής και πιστοποίησης φυσικού αντικειμένου που υλοποιούνται στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΚΤ Δήμου Ηγουμενίτσας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (άρθρο 221 παρ.11β και παρ. 11δ). -Εισηγητής: Δήμαρχος. 
ΘΕΜΑ14ο Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής εργασιών ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Ηγουμενίτσας για το έτος 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 (άρθρο 221 παρ.11β και παρ. 11δ). -Εισηγητής: Δήμαρχος. 
ΘΕΜΑ15ο Επί αιτήσεως Κωνσταντίνου Μονάχου περί μη αποδοχής του ορισμού του με την αριθμ. 145/2019 απόφαση Δ.Σ ως Προέδρου του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας εκπαίδευσης και ορισμός νέου Προέδρου. -Εισηγητής: Δήμαρχος. 
ΘΕΜΑ16ο Επί αιτήσεως Γκόγκου Ιωάννη περί μη αποδοχής του ορισμού του με την αριθμ. 146/2019 απόφαση Δ.Σ ως Προέδρου του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Β/βάθμιας εκπαίδευσης» και ορισμός νέου Προέδρου. -Εισηγητής: Δήμαρχος. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΔΟΝΑΤΟΣ 

Συνέχεια...

Δωρεάν εξέταση σπίλων από το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ηγουμενίτσας την ερχόμενη εβδομάδα

Ιουνίου 08, 2019 0

Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ηγουμενίτσας, διοργανώνει για 2η χρονιά, Εβδομάδα Πρόληψης του Καρκίνου του Δέρματος από Δευτέρα 10 Ιουνίου έως και Παρασκευή 14 Ιουνίου σε συνεργασία με την Δερματολόγο – Αφροδισιολόγο κα Μαρίνα Σπίροβα. 
Τα τελευταία 50 χρόνια, τα κρούσματα μελανώματος έχουν αυξηθεί δραματικά, ιδιαίτερα σε νεαρές ηλικίες εξαιτίας της υπερβολικής έκθεσης στον ήλιο και των περιβαλλοντικών μεταβολών. Με την καταγραφή ετησίως 130.000 κρουσμάτων και 37.000 θανάτων, ο καρκίνος του δέρματος αναδεικνύεται ως ένας από τους 10 πιο συχνά εμφανιζόμενους καρκίνους στην Ευρώπη. 
Παρόλα αυτά η έγκαιρη διάγνωση εξασφαλίζει την θεραπεία και την υγεία. 
Σας καλούμε λοιπόν όλους να εξεταστείτε δωρεάν, αφού κλείσετε πρώτα ραντεβού στο τηλέφωνο 2665028666. 
Ενημερωθείτε για τις δράσεις του ΚΕΠ Υγείας Δήμου Ηγουμενίτσας από την σελίδα του ΚΕΠ Υγείας στο Facebook https://www.facebook.com/kepygeiasdimosigoumenitsas/ ή από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου www.igoumenitsa.gr
Συνέχεια...

Αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος από την παράταξη "ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ"

Ιουνίου 08, 2019 0

Την αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος έκανε η δημοτική παράταξη «ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ» σε συνεδρίασή της το απόγευμα της Τρίτης 4/6/2019 στην Ηγουμενίτσα. 
Η δημοτική παράταξη «ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ», απευθύνει χαιρετισμό στους δημότες και τις δημότισσες του Δήμου Ηγουμενίτσας που ψήφισαν το συνδυασμό μας και τους ευχαριστεί θερμά. Θερμά επίσης ευχαριστεί τους δημότες και τις δημότισσες που στήριξαν από το ξεκίνημα την προσπάθειά της. 
Δημότες και Δημότισσες 
Οι τρείς δημοτικοί σύμβουλοι που με την ψήφο σας εξέλεξε ο συνδυασμός μας υπόσχονται ότι θα επιτελέσουν στο ακέραιο τον αντιπολιτευτικό τους ρόλο και θα ασκήσουν τον επιβαλλόμενο από την αποστολή τους έλεγχο στις ενέργειες της Δημοτικής Αρχής. Συνεπικουρούμενοι από τα μέλη της παράταξής μας, θα αναδεικνύουν τα προβλήματα της πόλης και των κοινοτήτων και θα προτείνουν λύσεις για την αντιμετώπισή τους με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών μας. Η παράταξη «ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ» θα είναι στο πλευρό κάθε δημότη και δημότισσας και θα τους υπερασπίζεται με κάθε νόμιμο μέσο, σε όποιο δίκαιο πρόβλημα αντιμετωπίσουν στο Δήμο και τις υπηρεσίες του. 
Δημότες και Δημότισσες 
Το αποτέλεσμα των εκλογών δεν ήταν για την παράταξη «ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ» το προσδοκώμενο. Ο συνδυασμός μας δεν κατάφερε να αναπτύξει την δυναμική που επιθυμούσε και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι: 
- Η «ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ» είναι μια εντελώς νέα παράταξη που δεν διαδέχτηκε καμία προηγούμενη, δεν στηρίχθηκε σε κανένα πυρήνα αυτοδιοικητικών στελεχών του νυν δημοτικού συμβουλίου και αναζήτησε εξ αρχής την επαφή και τη σύνδεση με τους δημότες χωρίς άλλη διαμεσολάβηση. 
- Άργησε να ανακοινώσει την κάθοδό της στις εκλογές με αποτέλεσμα οι άλλες παρατάξεις να είναι περισσότερο έτοιμες, να έχουν ήδη διαμορφώσει σε μεγάλο βαθμό τους συνδυασμούς τους και να έχουν παρουσιαστεί πολύ νωρίτερα στους δημότες και τις δημότισσες, σε σχέση με το συνδυασμό μας. 
- Από το ξεκίνημά του ο συνδυασμός μας βρέθηκε σε ένα ήδη διαμορφωμένο πολιτικό και επικοινωνιακό περιβάλλον που λειτούργησε αρνητικά γι’ αυτόν, δυσκόλεψε τις κινήσεις του και περιόρισε την απήχησή του. 
- Έγινε μεθοδευμένα, εκτεταμένη μεταφορά από τη γείτονα χώρα ψηφοφόρων οι οποίοι δεν κατοικούν στη πόλη ή τις κοινότητές μας δεν έχουν καμία ή έχουν ελάχιστη σχέση με αυτές δεν γνωρίζουν τα προβλήματά αυτών και των κατοίκων τους, αποφασίζουν όμως για τη ζωή μας και για το μέλλον των παιδιών μας, αφού με την ψήφο τους διαμορφώνουν αποφασιστικά το εκλογικό αποτέλεσμα. 

Στις συνθήκες αυτές, η παράταξη πρότεινε στους δημότες ένα αυθεντικό πρόγραμμα βγαλμένο από την καθημερινότητα τους, που δίνει λύσεις στα προβλήματα της πόλης και των κοινοτήτων και δεν είναι αντιγραφή ενός όποιου προγράμματος μιας άλλης πόλης. Κατάφερε δε και είχε μια πολύ καλή παρουσία, το τελευταίο κυρίως διάστημα της προεκλογικής περιόδου, που περιλάμβανε περιοδείες σε όλη την έκταση του Δήμου, καθώς και συνεντεύξεις και ομιλίες του επικεφαλής Θωμά Δημητρίου στις οποίες ανέπτυσσε διεξοδικά το πρόγραμμα του συνδυασμού. 
Οι εκλογείς όμως με την ψήφο τους έδωσαν την απόλυτη πλειοψηφία στο συνδυασμό «Δύναμη Προοπτικής» και έτσι ακυρώνονται εν μέρει οι δυνατότητες που παρέχει η απλή αναλογική για μια πλουραλιστική λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Στις συνθήκες αυτές η παράταξή μας δηλώνει ότι, θα αγωνισθεί με όλες της τις δυνάμεις για να υπάρξει διαφάνεια στη λειτουργία του Δήμου και να υπηρετούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι συμπολίτες μας. 

Ηγουμενίτσα 6/6/2019 
Συνέχεια...

Δελτίο Τύπου- Επίσκεψη Μάριου Κάτση στα έργα της Γ' φάσης του Λιμανιού Ηγουμενίτσας (+φώτο)

Ιουνίου 08, 2019 0


Επίσκεψη πραγματοποίησε ο Βουλευτής Μάριος Κάτσης την Πέμπτη 6/6/19, στα έργα κατασκευής της Γ΄ φάση του λιμένα Ηγουμενίτσας, όπου είχε συνάντηση με τους υπεύθυνους μηχανικούς και τους εργαζομένους του εργοταξίου. 

Ο βουλευτής αφού είδε από κοντά και ενημερώθηκε για την πορεία των έργων, δήλωσε σχετικά:
"Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που βρίσκομαι στα έργα της Γ΄ φάσης του λιμανιού της πόλης μας. Το 2015 όταν αναλάβαμε το έργο βρισκόταν κυριολεκτικά στον αέρα, με σοβαρότατο κίνδυνο να απενταχθεί. Με πολλή δουλειά καταφέραμε να βρούμε την απαραίτητη χρηματοδότηση, ώστε σήμερα το έργο να βρίσκεται κατασκευαστικά 8-9 μήνες μπροστά από το χρονοδιάγραμμα, που ορίζει ως έτος παράδοσης το 2021. 

Η αναπτυξιακή σημασία του εμπορευματικού λιμανιού ξεπερνά κατά πολύ τα όρια του Δήμου Ηγουμενίτσας και του Νομού μας, καθώς αποτελεί εθνικής σημασίας λιμάνι για τη χώρα. Εμείς, με πολλή και συστηματική δουλειά είμαστε ικανοποιημένοι που θέσαμε τις βάσεις για μια αναπτυξιακή πορεία η οποία πρέπει να συνεχιστεί.


Συνέχεια...

Εκδήλωση ενδιαφέροντος Ειδικοτήτων ΔΙΕΚ Ηγουμενίτσας

Ιουνίου 08, 2019 0

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δ.ΙΕΚ Ηγουμενίτσας, η φόρμα προτίμησης ειδικότητας για το σπουδαστικό έτος 2019-2020. 
Στη φόρμα αυτή μπορείτε να επιλέξετε έως και τρεις ειδικότητες που θα θέλατε να λειτουργήσουν στο ΔΙΕΚ Ηγουμενίτσας κατά το έτος κατάρτισης 2019-2020. Οι προτάσεις σας θα ληφθούν υπόψη για την τελική διαμόρφωση της πρότασης ειδικοτήτων του ΙΕΚ προς τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης. 
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος δεν αποτελεί εγγραφή. Για τις εγγραφές θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση μετά την οριστική έγκριση των ειδικοτήτων. 


Για την δήλωση προτίμησης κάντε κλικ στο παρακάτω link 

Συνέχεια...