08/04/22 - Θεσπρωτικοί Αντίλαλοι
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/

Πέμπτη 4 Αυγούστου 2022

Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Θεσπρωτίας για τα δικαιώματα των εργαζομένων στην κοινωφελή εργασία

Αυγούστου 04, 2022 0
Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Θεσπρωτίας για τα δικαιώματα των εργαζομένων στην κοινωφελή εργασία

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Θεσπρωτίας καλωσορίζει τους χιλιάδες εργαζόμενους που μέσω του προγράμματος της κοινωφελούς εργασίας θα καλύψουν προσωρινά τα τεράστια κενά που υπάρχουν στις υποστελεχωμένες δομές των Δήμων.

Παρά τον τίτλο του «ωφελούμενου» που τους δίνει το Υπουργείο, οι συμμετέχοντες στα Προγράμματα Κοινωφελής Εργασίας είναι εργαζόμενοι που δουλεύουν σκληρά για να καλύψουν τις ανάγκες στους Δήμους, συχνά με χειρότερους όρους εργασίας και αμοιβής σε σχέση με τους συναδέλφους τους μόνιμους ή Αορίστου στις ίδιες θέσεις. Γι' αυτό και από την πρώτη στιγμή ο Σύλλογος μας πρωτοστάτησε στην οργάνωση των εργαζόμενων στην Κοινωφελή Εργασία και με τους αγώνες που οργανώθηκαν, από κοινού με τους μόνιμους και αορίστου συναδέλφους, έγινε κατορθωτό σήμερα οι συνάδελφοι με την Κοινωφελή Εργασία να έχουν βασικά δικαιώματα, όπως άδεια, ασφάλιση, κτλ.

Δεν κάνουμε πίσω από κανένα δικαίωμα μας. Παλεύουμε για τη διεύρυνσή τους. Παλεύουμε και τις διαχρονικές πολιτικές των κυβερνήσεων και της Ε.Ε. που χρησιμοποιούν τέτοια προγράμματα για να ανακυκλώνουν την ανεργία και να καλύπτουν πρόχειρα τις άμεσες ανάγκες των Δήμων, συνεχίζοντας κατά τα άλλα τη συνειδητή υποβάθμισή των υπηρεσιών με στόχο την ιδιωτικοποίησή τους. Μας ρίχνουν ένα κομμάτι ψωμί και απαιτούν να σκύψουμε το κεφάλι και να πούμε και ευχαριστώ για τη «μεγαλοψυχία» τους.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

· Ο δήμος, η το ΝΠΔΔ είναι υποχρεωμένοι να σας τοποθετήσουν στην θέση εκείνη για την οποία έχετε προληφθεί σύμφωνα με τη δημόσια πρόσκληση και την αίτηση σας. Δεν έχει δικαίωμα ο εργοδότης να σας τοποθετήσει σε διαφορετική θέση - ειδικότητα από αυτή την οποία έχετε προσληφθεί.

· Δεν έχει δικαίωμα ο εργοδότης να σας απασχολεί Σάββατα και Κυριακές καθώς και βραδινές ώρες.

· Απαγορεύεται να δουλεύετε πίσω από τα απορριμματοφόρα.

· Δικαιούστε πλήρους ιατροφαρμακευτικής κάλυψης υπαγόμενοι στην ασφάλιση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

· Όσοι απασχοληθούν σε βαριές και ανθυγιεινές εργασίες, όπως ορίζονται βάσει νόμου, δικαιούνται βαριά και ανθυγιεινά ένσημα. Οι εργαζόμενοι σε οικοδομικές εργασίες, οικοδομικά ένσημα.

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ - ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΙΣ ΕΞΗΣ ΑΔΕΙΕΣ

- Άδεια δυο ημερών για κάθε μήνα εργασίας η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί εντός του μήνα ή να μεταφερθεί σε επόμενους μήνες. Η άδεια μπορεί να σπάσει εντός του μήνα ή σε επόμενους μήνες. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί από τον πρώτο μήνα.

- Αναρρωτική άδεια , μετά αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών, έως 13 ημέρες.

- Σε περίπτωση απουσίας λόγω κύησης η απασχόληση αναστέλλεται και παρατείνεται η δυνατότητα απασχόλησης για αργότερα.

- Οι εργαζόμενοι ΑΜΕΑ ή όσοι έχουν παιδιά με ψυχική ή σωματική αναπηρία άνω του 67% ή παιδιά έως 15 ετών με ζαχαρώδη διαβήτη που κάνει χρήση ινσουλίνης ή έχουν σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80% δικαιούνται μειωμένο ωράριο κατά μια ώρα.

- Όσοι γονείς έχουν παιδί μέχρι 30 μηνών ή όσοι γονείς έχουν παιδί μέχρι 6 μηνών μπορούν να προσέρχονται στην εργασία είτε μια ώρα αργότερα είτε μια ώρα νωρίτερα.

- Ο εργαζόμενος είναι ασφαλισμένος έναντι εργατικού ατυχήματος.

- Ο κάθε γονέας παιδιού από 4 μέχρι 16 ετών δικαιούται να απουσιάζει 2 μέρες σε ώρες ή ολόκληρη ημέρα για παρακολούθηση σχολικής επίδοσης ανεξαρτήτως αριθμού τέκνων.

- Άδεια 5 ημερών λόγο γάμου.

- Άδεια 2 ημερών λόγω θανάτου συζύγου, τέκνων, αδελφών, εξ αγχιστείας συγγενών ίδιου βαθμού.

- Άδεια παρουσίας σε δικαστήριο κατόπιν νόμιμης κλήτευσης.

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ

Οι δήμοι, το Ν.Π.Δ.Δ. είναι υποχρεωμένοι να μας παρέχουν όλα τα μέσα ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) όπως ορίζει ο νόμος.

Οι εργάτες καθαριότητας, πρασίνου, εργάτες των τεχνικών συνεργείων, κ.α. πρέπει να εφοδιάζονται με:

- Ειδικά γάντια αναλόγως της εργασίας, ανακλαστικά γιλέκα, παπούτσια, καπέλα, γυαλιά, μάσκες, φόρμες εργασίας αναλόγως της εργασίας, φίλτρα- μάσκες προστασίας αναπνοής προσαρμοσμένες στην εργασία, ωτοασπίδες, μονωτικά στοιχειά κώνοι σήμανσης, νιτσεράδες, κλπ.

- Οι προδιαγραφές και τα ειδή εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται σε κάθε ειδικότητα προδιαγράφονται από σχετική ΚΥΑ και πρέπει να τηρούνται.

- Κάθε εργοδότης (Δήμος, περιφέρεια και ΝΠΔΔ) πρέπει να διαθέτει γιατρό εργασίας και τεχνικό ασφαλείας οι οποίοι ελέγχουν τα ΜΑΠ και μπορούν να τα τροποποιούν κατά περίπτωση.

- Στους δικαιούχους των ΜΑΠ παρέχεται καθημερινά 1 λίτρο φρέσκο γάλα με διανομή εντός του χώρου εργασίας.

- Επίσης πάνω από μια ορισμένη θερμοκρασία σε συνδυασμό με την υγρασία οι εργοδότες (Δήμος, το ΝΠΔΔ) είναι υποχρεωμένοι να διακόπτουν την εργασία όπως και να παρέχουν τα αιτούμενα διαλείμματα ανά ώρα. Επίσης στις εξωτερικές εργασίες πρέπει να παρέχεται κρύο νερό συγκεκριμένης θερμοκρασίας καθώς και να προβλέπεται σκιασμένος χώρος για την ανάπαυση του εργαζομένου.

Συνάδελφε,

Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ ν Θεσπρωτίας σας καλεί να οργανωθείτε ώστε ενιαία να υπερασπιστούμε τα στοιχειώδη εργασιακά δικαιώματα των συναδέλφων που δουλεύουν μέσα από το πρόγραμμα της Κοινωφελής Εργασίας.

Σε καλούμε να γραφτείς τώρα στο Σύλλογο για να παλέψουμε μαζί μόνιμοι, αορίστου, συμβασιούχοι και εργαζόμενοι στη Κοινωφελή Εργασία για να μην υπάρχει εργαζόμενος που να έχει μισθό κάτω από 751 ευρώ, για την τήρηση του ωραρίου, για να έχεις μισθό και ασφάλιση στην ώρα που πρέπει, για να δουλεύεις με βάση την ειδικότητα σου, για την τήρηση των όρων υγιεινής και ασφάλειας.

Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ ν Θεσπρωτίας σε καλεί τώρα να συμπληρώσεις την αίτηση εγγραφής.

Τα δικαιώματα που κατακτήθηκαν δεν μας τα χάρισε κανείς, αλλά με την οργάνωση μας και τον αγώνα μας καταφέραμε και τα κατακτήσαμε. Δεν θα τα χαρίσουμε σε κανέναν.

Για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΥΦΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ                       ΣΟΦΙΑ ΣΕΓΓΟΥΝΗ
Συνέχεια...

Θεσπρωτία: Με εκδηλώσεις στον αρχαιολογικό χώρο Ελέας η Αυγουστιάτικη πανσέληνος... (11-12/8)

Αυγούστου 04, 2022 0
Θεσπρωτία: Με εκδηλώσεις στον αρχαιολογικό χώρο Ελέας η Αυγουστιάτικη πανσέληνος... (11-12/8)

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας σας προσκαλεί να χαρείτε την αυγουστιάτικη Πανσέληνο λαμβάνοντας μέρος στις εκδηλώσεις που διοργανώνει την Πέμπτη 11 και την Παρασκευή 12 Αυγούστου 2022.

Αρχαιολογικός Χώρος Ελέας | Πέμπτη 11 Αυγούστου 2022

Θεατρική παράσταση «Είλωτες» με την Ομάδα Τέχνης ΦΑΟΣ
Ώρα έναρξης: 21:00

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Σκηνοθεσία-κοστούμια-σκηνικά-διδασκαλία ρόλων: Θωμάς Λιώλιος – Άρτεμις Αγαθοπούλου
Κείμενα: Δημήτριος Θεοχάρης
Το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να περιηγηθεί στον αρχαιολογικό χώρο Ελέας από τις 19:00 έως και μισή ώρα πριν την έναρξη της εκδήλωσης
Είσοδος ελεύθερη

Αρχαιολογικός Χώρος Ελέας | Παρασκευή 12 Αυγούστου 2022
Μουσική εκδήλωση «Τραγουδώντας στο φως του Φεγγαριού» με το φωνητικό σύνολο «Αναίρεση» και το χορωδιακό σχήμα παραδοσιακής μουσικής του Πολιτιστικού Συλλόγου Οικισμού Εθνικής Αντίστασης
Ώρα έναρξης: 21:00

Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Δήμο Σουλίου και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Οικισμού Εθνικής Αντίστασης Ηγουμενίτσας

Το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να περιηγηθεί στον αρχαιολογικό χώρο Ελέας από τις 19:00 έως και μισή ώρα πριν την έναρξη της εκδήλωσης
Είσοδος ελεύθερη

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας | Παρασκευή 12 Αυγούστου 2022

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας θα παραμείνει ανοιχτό για το κοινό από τις 20.00 μέχρι τις 24.00 με ελεύθερη είσοδο, προκειμένου οι επισκέπτες να περιηγηθούν στις αίθουσες της μόνιμης έκθεσης και να απολαύσουν την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο από τον υπαίθριο χώρο (βεράντα) στον πρώτο όροφο του κτηρίου.​

Ο Προϊστάμενος της Εφορείας
Ιωάννης Χουλιαράς
Αρχαιολόγος

Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας T.: +30 2665 0 29177, 29178 / e-mail: efathe@culture.gr
Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας T.: +30 2665 0 28539, 21417
website:www.igoumenitsamuseum.gr
Συνέχεια...

Ηγουμενίτσα: Αναμνηστική επιγραφή θα τοποθετηθεί στο χώρο του παλιού Γυμνασίου (Έναντι Ευαγγελίστριας)

Αυγούστου 04, 2022 0
Ηγουμενίτσα: Αναμνηστική επιγραφή θα τοποθετηθεί στο χώρο του παλιού Γυμνασίου (Έναντι Ευαγγελίστριας)

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 1970 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ 

Ανακοινώνεται ότι το Σάββατο 6 Αυγούστου 2022 και ώρα 11 π.μ. θα πραγματοποιηθούν τα αποκαλυπτήρια αναμνηστικής επιγραφής στο χώρο που υπήρξε το παλιό Γυμνάσιο Ηγουμενίτσας, μετά από πρωτοβουλία των αποφοίτων του έτους 1970 και υποστήριξη του Δήμου Ηγουμενίτσας που ανέλαβε το έργο. 

Η τελετή αποκαλυπτηρίων της αναμνηστικής επιγραφής, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα: 
1) Επιμνημόσυνη δέηση για όσους δίδαξαν και μαθήτευσαν στο παλιό Γυμνάσιο και έχουν φύγει από την ζωή. 
2) Χαρετισμός από τον κ. Δήμαρχο Ηγουμενίτσας 
3) Χαιρετισμός από εκπρόσωπο των αποφοίτων του 1970 που είχαν την πρωτοβουλία της επιγραφής. 
4) Αποκαλυπτήρια επιγραφής από τον κ. Δήμαρχο 
5) Πέρας τελετής 

Καλούνται όλοι οι συμπολίτες να παρευρεθούν στην τελετή, τιμώντας την ανάμνηση του παλιού Γυμνάσιου Ηγουμενίτσας, το οποίο απετέλεσε αναπόσπαστο στοιχείο της ιστορίας της πόλης, όπου δίδαξαν διαχρονικά επιφανείς καθηγητές, ενώ μαθήτευσαν πολλές σειρές μαθητών οι οποίοι εξελίχθηκαν σε σημαίνοντα μέλη της τοπικής κοινωνίας αλλά και της ηγουμενιτσιώτικης αποδημίας. 

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 1970
Συνέχεια...

Ο καιρός στην Ηγουμενίτσα σήμερα