01/10/23 - Θεσπρωτικοί Αντίλαλοι
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/

Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2023

Απολογισμός του Μηνά Πασχόπουλου με κριτική και επισημάνσεις...

Ιανουαρίου 10, 2023 0
Απολογισμός του Μηνά Πασχόπουλου με κριτική και επισημάνσεις...

Με μία εκτενή επιστολή προς όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας κάνει τον απολογισμό της θητείας ο αντιπρύτανης και καθηγητής μαιευτικής Μηνάς Πασχόπουλος.

Συνάμα κάνει κριτική στο νέο νόμο για την εκλογή πρυτανικής αρχής και εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του καθώς στους υποψήφιους αντιπρυτάνεις δεν δόθηκε κανένα περιθώριο να απευθυνθούν στην πανεπιστημιακή κοινότητα κατά την εκδήλωση που έγινε στις αρχές Δεκεμβρίου.

Παράλληλα απευθύνει ευχαριστίες σε όλους όσους συνεργάστηκε στη διάρκεια της θητείας του και συγχαίρει τη νέα πρύτανη και το συμβούλιο διοίκησης.

Αναλυτικά στην επιστολή του προς τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας ο κ. Πασχόπουλος αναφέρει:

Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να σας ευχηθώ Υγεία και Ευτυχία, προσωπική και οικογενειακή, για το 2023.

Η έλευση του νέου έτους συμπίπτει με τη λήξη της θητείας μου στο αξίωμα του εκλεγμένου Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου μας.

Με ανάμικτα συναισθήματα χαράς και συγκίνησης, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την εμπιστοσύνη σας στο πρόσωπό μου, αλλά και για τη συμβολή όλων σας στο κοινό όραμά μας για ένα δημόσιο Πανεπιστήμιο, αντάξιο των αρχών και της υψηλής ποιότητας του έργου της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Παρά τις δυσμενείς συνθήκες της πανδημίας επικεντρώθηκα, σε ό,τι αφορούσε στον δικό μου τομέα αρμοδιοτήτων, στην απρόσκοπτη συνέχεια της διδακτικής και διοικητικής δραστηριότητας, με γνώμονα τη διασφάλιση της υγείας των φοιτητριών/ών μας και του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού.

Ταυτόχρονα, κατέβαλα κάθε προσπάθεια, στηριζόμενος στη δική σας εντολή, ώστε να διασφαλισθεί η συνεχής ανοδική πορεία του Ιδρύματος. Από τις τρέχουσες αρμοδιότητές μου αξίζει να αναφέρω εκείνες που συνδέονται με τη βελτίωση και αναβάθμιση της ακαδημαϊκής μας ζωής, με σεβασμό στις αξίες του ανθρωπισμού και τις αρχές της εξωστρέφειας, της διεπιστημονικότητας και της καινοτομίας. Σε αυτές περιλαμβάνονται:

- Η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών διαμονής, διαβίωσης και υποστήριξης των φοιτητριών/ών μας, καθώς και η συντήρηση και αναβάθμιση όλων των υπαρχουσών υποδομών φοιτητικής μέριμνας.

- Η λειτουργία Μονάδας Προσβασιμότητας και Κοινωνικής Στήριξης Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με σκοπό τη δημιουργία ενός ευνοϊκού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος για τη στήριξη των φοιτητριών/ών, οι οποίες/οι για ιατρικούς ή άλλους κοινωνικούς λόγους αντιμετωπίζουν λειτουργικές και εκπαιδευτικές δυσκολίες στην ολοκλήρωση των σπουδών τους.

- Η σύσταση και λειτουργία του Γραφείου Υποστήριξης Διδασκαλίας & Μάθησης (ΓΡΑ.ΔΙ.Μ.) με σκοπό την ολοκληρωμένη υποστήριξη του εκπαιδευτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς και την προαγωγή της συνολικής εκπαιδευτικής εμπειρίας των φοιτητριών/ών, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας διδασκαλίας και μάθησης.

- Η προετοιμασία και σύνταξη ενός σύγχρονου Οργανογράμματος που συμβάλλει στην αρτιότερη, αποτελεσματικότερη και ορθολογική οργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών με σκοπό τον εκσυγχρονισμό της οργανωτικής και διοικητικής δομής του Πανεπιστημίου μας.

- Η λειτουργία της ΚΑΜΕΡΑΤΑ, Ορχήστρας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με σκοπό την ενεργό συμμετοχή του Πανεπιστημίου στις πολιτιστικές εκδηλώσεις και λοιπές δραστηριότητες της πόλης των Ιωαννίνων και της ευρύτερης περιοχής.

- Η ενίσχυση της εξωστρέφειας και της επικοινωνιακής στρατηγικής των Μουσειακών Συλλογών του Ιδρύματος με στόχο την ενημέρωση όχι μόνο των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, αλλά και του ευρύτερου κοινού.

- Η υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς (Π.Ι.Ο.Π.) με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας τους σε θέματα πολλών επιστημονικών πεδίων, μέσω της ίδρυσης και της ενίσχυσης ακαδημαϊκών θεσμών συνεργασίας και της μεταφοράς τεχνογνωσίας από τον ένα φορέα στον άλλο.

- Η υπογραφή Συμφωνητικού Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.) με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας τους, μέσα από κοινές πρωτοβουλίες για τη διασύνδεση των φοιτητριών/ών με την αγορά εργασίας, την προώθηση της εφαρμοσμένης έρευνας, καθώς και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας.

- Ένταξη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας υπαλλήλων στη Δημόσια Διοίκηση με αποτέλεσμα την υποδοχή μεγάλου αριθμού υπαλλήλων στο Ίδρυμα από άλλους φορείς του Δημοσίου μετά από χρόνια διαρκούς υποστελέχωσης και απώλειας προσωπικού προς άλλους φορείς μέσω κινητικότητας. Η διαδικασία δρομολογήθηκε και ολοκληρώθηκε με επιτυχία σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διοικητικού του Πανεπιστημίου μας.

Στο πλαίσιο της αγαστής συνεργασίας μεταξύ των εκλεγμένων μελών της απερχόμενης ηγεσίας του Πανεπιστημίου μας (Πρύτανης, Αντιπρυτάνεις) οφείλω, επίσης, να σημειώσω τη διαρκή μέριμνά μας για την επίλυση των ποικίλων προβλημάτων και δυσλειτουργιών που ανέκυψαν κατά τη διάρκεια της τετραετούς θητείας μας. Οι όποιες μεταξύ μας διαφοροποιήσεις αποτελούσαν αντικείμενο συζήτησης στη Σύγκλητο. Στο πλαίσιο αυτού του γόνιμου διαλόγου που συνιστά τον ακρογωνιαίο λίθο του δημοκρατικού βηματισμού, αντιμετώπισα με σκεπτικισμό την πρόταση του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με τη βάση Εισαγωγής, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη οι προτάσεις των Τμημάτων. Διαφοροποιήθηκα, επίσης, στην απόφαση μεταφοράς του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής από την Πρέβεζα στα Ιωάννινα για διάφορους λόγους, μεταξύ των οποίων και η αδυναμία μας να καλύψουμε τις απαιτούμενες κτηριακές υποδομές.

Αναφορικά με τις πρόσφατες εκλογικές διαδικασίες, αισθάνομαι την υποχρέωση να μοιραστώ μαζί σας τους προβληματισμούς μου για όσα διαδραματίστηκαν τους τελευταίους μήνες. Μολονότι είχα κάνει γνωστές τις διαφωνίες μου για πολλές από τις διατάξεις του Νέου Νόμου (για παράδειγμα, μεταξύ των άλλων, είχα επισημάνει ότι η μη εκλογή των Αντιπρυτάνεων και των Κοσμητόρων οδηγούν στην υποβάθμιση του ρόλου της Συγκλήτου και στην αποκοπή της ηγεσίας του Πανεπιστημίου από το φυσικό Πανεπιστημιακό σώμα), αποδέχτηκα την προτροπή – πρόταση πολλών από εσάς να θέσω υποψηφιότητα για τη θέση εσωτερικού μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης και, συνακόλουθα, και για το αξίωμα του Πρύτανη. Απώτερος στόχος ήταν, έστω και κάτω από αυτές τις συνθήκες, η υπεράσπιση των ακαδημαϊκών και δημοκρατικών αξιών και η αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων, με σεβασμό στο κύρος και την ιστορία του Ιδρύματός μας.

Ακολούθως, αναγνωρίζοντας την ευθύνη που επωμίστηκα, ύστερα από τη δική σας ισχυρή εκδήλωση εμπιστοσύνης στο πρόσωπό μου, συμφώνησα να συμμετάσχω σε ένα συνθετικό σχήμα με κοινό όραμα την πορεία του Πανεπιστημίου μας κατά τον 21ο αιώνα. Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να εκφράσω τη λύπη μου και την απογοήτευσή μου για τα γεγονότα που έλαβαν χώρα τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022, στο πλαίσιο της παρουσίασης των Στρατηγικών Σχεδίων των δύο υποψηφίων για το αξίωμα του Πρύτανη, δηλαδή της κυρίας Άννας Μπατιστάτου και του κυρίου Σταύρου Νικολόπουλου, στο Συμβούλιο Διοίκησης. Ως υποψήφιοι για τις θέσεις των αντιπρυτάνεων εμποδιστήκαμε με άκομψο τρόπο (μολονότι στον Νόμο αναγράφεται “δύνανται”), να παρουσιάσουμε εν συντομία τα επιμέρους αντικείμενα των καθηκόντων μας, καθώς και τους τρόπους επίτευξης των στόχων μας, ενώ δεν κατέστη δυνατή ούτε η παρουσίασή μας στη Συνέλευση της Συγκλήτου την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022. Πρόκειται για ένα μείζον δεοντολογικό θέμα, το οποίο θίγει την αξιοπρέπειά μας ως Πανεπιστημιακών δασκάλων και υπονομεύει τη βούληση του εκλογικού σώματος.

Κλείνοντας, θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια τόσο στα εκλεγμένα Μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης όσο και στη νέα Πρυτανική Αρχή του Πανεπιστημίου μας και, κυρίως, στη νέα Πρύτανη, Καθηγήτρια Κα Άννα Μπατιστάτου, καθώς και στους Αντιπρυτάνεις και να τους ευχηθώ καλή δύναμη και καλή επιτυχία στο έργο που αναλαμβάνουν.

Ιδιαιτέρως, θα ήθελα να ευχαριστήσω ολόψυχα τους αγαπητούς συναδέλφους και απερχομένους Αντιπρυτάνεις, τον Καθηγητή Κο Σταύρο Νικολόπουλο και τον Καθηγητή Κο Σπύρο Γεωργάτο για τη συνεργασία κατά τη διάρκεια της θητείας μας. Επίσης, θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς ευχαριστίες μου σε όλο το Διοικητικό Προσωπικό του Πανεπιστημίου μας, και κυρίως, στο προσωπικό της Πρυτανείας, κα Αικατερίνη Κοβανίδου, κα Ελένη Δερβένη, κα Μαρία Τζίμα και κα Αριστέα Καζαντζή για την πολύτιμη συνεργασία.

Επαναλαμβάνοντας τις ευχές μου για το νέο έτος, επιθυμώ να σας διαβεβαιώσω ότι θα συνεχίσω να υπηρετώ τις αρχές, τον όρκο και το όραμα του ακαδημαϊκού δασκάλου και ιατρού.

Συνέχεια...

Αισιοδοξία στην Περιφέρεια για ανατροπή της απόφασης για τη μονάδα ασφαλτικών στη Σαγιάδα

Ιανουαρίου 10, 2023 0
Αισιοδοξία στην Περιφέρεια για ανατροπή της απόφασης για τη μονάδα ασφαλτικών στη Σαγιάδα

Με αίτησή της προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας η Περιφέρεια Ηπείρου ζήτησε την ανάκληση ισχύος εγγράφου με το οποίο φερόταν να παρατείνεται η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) μονάδας εναποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων και ασφάλτου στη Λωρίδα Σαγιάδας, το οποίο μάλιστα είχε ληφθεί υπόψη από το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την πρόσφατη χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης της μονάδας στην εν λόγω περιοχή. Παράλληλα η Περιφέρεια Ηπείρου κατέθεσε και αίτηση ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ανάκληση/ακύρωση της προαναφερόμενης απόφασης.

Με απαντητικό έγγραφό της η Αποκεντρωμένη Διοίκηση διευκρινίζει ότι δεν έχει χορηγήσει καμία παράταση πέραν της εκ του νόμου αυτοδίκαιης και μάλιστα με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν μεταβληθεί τα δεδομένα βάσει των οποίων χορηγήθηκε η ΑΕΠΟ το 2011.

Δεδομένου δε ότι το από 03.05.2022 Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο η Λωρίδα Σαγιάδας καθορίσθηκε ως αποκλειστική Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών συνιστά μεταβολή των δεδομένων, ενημερώνει ότι έχει ήδη ζητήσει από την εταιρεία την υποβολή φακέλου τροποποίησης ΑΕΠΟ προκειμένου να εξεταστεί αρμοδίως αν η δραστηριότητα εξακολουθεί να παραμένει συμβατή με τις μεταβολές που επήλθαν με το άνω προεδρικό διάταγμα.

Η εξέλιξη αυτή συνιστά ενθαρρυντική ανατροπή δεδομένων ενόψει εξέτασης των αιτήσεων που εκκρεμούν ενώπιον του αρμόδιου Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ανάκληση/ακύρωση της πρόσφατης απόφασης έγκρισης εγκατάστασης της μονάδας.
Συνέχεια...

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για να διασωθούν τα πλατάνια...

Ιανουαρίου 10, 2023 0
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για να διασωθούν τα πλατάνια...

Στην κατάρτιση εθνικού σχεδίου δράσης για τον περιορισμό και την εξάλειψη του μεταχρωματικού έλκους προχωρά το Υπουργείο Περιβάλλοντος.

Σκοπός είναι να διασωθούν τα πλατανοδάση τα οποία αποδεκατίζονται καθώς μέχρι σήμερα δεν κατέστη εφικτός ο περιορισμός της νόσου.

Η Ήπειρος είναι από τις περιοχές που έχουν πληγεί σε μεγάλο βαθμό με χιλιάδες δέντρα στις παραποτάμιες περιοχές, του Γοργμού, του Λούρου, του Καλαμά και αλλού να έχουν ξεραθεί.

Από το μεταχρωματικό έλκος δεν διασώθηκε ούτε η παραλίμνια συστάδα των Ιωαννίνων καθώς την τελευταία δεκαετία κόπηκαν αρκετά δέντρα σε μία προσπάθεια να περιοριστεί η μετάδοση και διασωθούν τα υπόλοιπα πλατάνια.

Για την εκπόνηση του εθνικού σχεδίου δράσης το Υπουργειο προχώρησε στην συγκρότηση ομάδας εργασίας η οποία αποτελείται από τους:

1. Κούτλα Αικατερίνη, Δασολόγος, υπάλληλος της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, Συντονίστρια της Ομάδας Εργασίας

2. Μάνιος Νικόλαος, Δασολόγος, Προϊστάμενος του Γραφείου Θήρας του Δασαρχείου Τρικάλων

3. Σουλιώτη Νικολέτα, Ειδικός Επιστήμονας ΜSc, του Εργαστηρίου Δασικής Παθολογίας, του Ινστιτούτου Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων, του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

4. Τσιακίρης Ρήγας, Δασολόγος, υπάλληλος του Δασαρχείου Ιωαννίνων

5. Χίνος Κωνσταντίνος, Δασολόγος, Προϊστάμενος του Τμήματος Δασοτεχνικών Έργων του Δασαρχείου Ξυλοκάστρου

Η ομάδα μέσα στο επόμενο δίμηνο θα έχει καταθέσει το σχέδιο της ώστε να περάσει στο στάδιο της εφαρμογής.

Συνέχεια...

Με δύο γυναίκες το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ στη Θεσπρωτία

Ιανουαρίου 10, 2023 0
Με δύο γυναίκες το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ στη Θεσπρωτία

Εντός των ημερών, αναμένεται να ανακηρυχτεί και επίσημα ως μονοεδρική η Θεσπρωτία, κάτι που σημαίνει ότι στα ψηφοδέλτια των κομμάτων θα συμμετέχουν τρεις υποψήφιοι. Ένα συνήθες θέμα που δυσκολεύει τα επιτελεία των κομμάτων στην κατάρτιση των ψηφοδελτίων είναι η συμμετοχή των γυναικών λόγω της ποσόστωσης.

Τέτοιο πρόβλημα δεν αντιμετωπίζει το ΠΑΣΟΚ στη μονοεδρική πλέον Θεσπρωτία, δεδομένου ότι οι δύο θέσεις έχουν ήδη κλείσει και μάλιστα από γυναίκες...

Πρόκειται για τις κυρίες Μάγδα Τάτση και Αγγελική Μέμμου, οι οποίες σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες έχουν κλειδώσει τη συμμετοχή τους στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ στη Θεσπρωτία.


Η κα. Μάγδα Τάτση, ιατρός από την Ηγουμενίτσα, δεν είναι η πρώτη φορά που συμμετέχει σε εκλογική διαδικασία. Το 2019 ήτανε υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος Ηπείρου με τους Ορίζοντες Ηπείρου του κ. Ριζόπουλου. Δεν κατάφερε για λίγο να εκλεγεί, δεδομένου ότι για πρώτη εκλογική μάχη είχε πολύ καλά αποτελέσματα, κάτι που φαίνεται πως στο τοπικό ΠΑΣΟΚ το εκτίμησαν...


Η κα. Αγγελική Μέμμου, ελεύθερη επαγγελματίας από τους Φιλιάτες, είναι νέο πρόσωπο και θα δώσει την πρώτη της εκλογική μάχη και μάλιστα σε βουλευτικές εκλογές. Με την υποψηφιότητα της κας. Μέμμου, στο ΠΑΣΟΚ θεωρούν ότι καλύπτουν και γεωγραφικά την περιοχή των Φιλιατών, οπότε ο τρίτος υποψήφιος μάλλον θα προκύψει από την περιοχή της Παραμυθιάς, όπου εδρεύει άτυπα το στρατηγείο του τοπικού ΠΑΣΟΚ..

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ενδιαφέρον για υποψηφιότητα είχε εκδηλωθεί και από την κα. Σταυρούλα Μπραϊμη, ωστόσο, ο όρος της Ν.Ε. να αποσυρθεί από την παράταξη του κ. Καχριμάνη, φαίνεται πως ήταν αδύνατο να εφαρμοστεί, οπότε ναυάγησε.

Ο τρίτος υποψήφιος

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να κλείσουν τα ψηφοδέλτια όλων των κομμάτων και ίσως υπάρξουν και επίσημες ανακοινώσεις. Στο ΠΑΣΟΚ Θεσπρωτίας, μένει να κλειδώσει η τρίτη θέση, η οποία προφανώς θα καλυφθεί από κάποιον άνδρα, αλλά κι όπως δείχνουν τα πράγματα θα προέρχεται και από την περιοχή της Παραμυθιάς. Ένα όνομα που ακούγεται, είναι αυτό του Κώστα Παππά, δημοτικού συμβούλου της σημερινής δημοτικής αρχής και πρώην Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου...

Μένει να περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις, διότι δεν αποκλείονται και εκπλήξεις...!
Συνέχεια...

22 χρόνια paramythia-online.gr

Ιανουαρίου 10, 2023 0
22 χρόνια paramythia-online.gr

Ήταν ξημερώματα της Τετάρτης 10 Ιανουαρίου 2001, όταν η paramythia-online.gr, “ανέβασε” την πρώτη έκδοση της στο διαδίκτυο. Ήταν τότε που η διείσδυση του ιντερνέτ στην Ελλάδα δεν ξεπερνούσε το 7% και τότε που με αγωνία μετρούσαμε την περιορισμένη επισκεψιμότητα.

Το πρώτο άρθρο αφορούσε την εγκατάλειψη των κατασκηνώσεων Παραμυθιάς και τις προοπτικές του εναλλακτικού τουρισμού, ένα θέμα που παραμένει επίκαιρο μέχρι και σήμερα.

Την επόμενη μέρα, δεχτήκαμε 16 επισκέψεις και η χαρά μας ήταν απερίγραπτη. Σήμερα ξεπερνάμε τις 17.000 επισκέψεις την ημέρα και η χαρά μας είναι η ίδια όπως την πρώτη μέρα.

Πάνω απο 17.000 επισκέψεις (hits) την ημέρα, 26.012 άρθρα, 2.097 βίντεο, πάνω από 26.000 φωτογραφίες, 24.542 μέλη στην facebook page και στο group της paramythia-online.gr, είναι τα νούμερα μας, για την καταγραφή όσων συμβαίνουν στην ευρύτερη περιοχή της Παραμυθιάς.

Η paramythia-online.gr ευχαριστεί όλους εσάς που τη φέρατε στις πρώτες θέσεις στις ιστοσελίδες τοπικού ενδιαφέροντος στην Ήπειρο. Ειδικά ευχαριστεί όσους πρόσφεραν υλικό και γνώσεις με αποτέλεσμα η paramythia-online.gr να γίνει ένας πληρέστατος οδηγός με ιστορικά στοιχεία, πολυμέσα και ειδικά αφιερώματα.

Το αρχείο μας είναι πλέον τεράστιο και όσον αφορά την τοπική ειδησεογραφία, την τοπική ιστορία και τα λαογραφικά στοιχειά, ανεκτίμητο.

Τα 22 μας χρόνια θα τα γιορτάσουμε με party σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί σύντομα.
Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη.

Σημείωση Θεσπρωτικών αντίλαλων
Ευχόμαστε στο παλαιότερο site της Θεσπρωτίας να τα εκατοστήσει και να έχει πάντα δημοσιογραφικές επιτυχίες και να συνεχίσει την πολύ καλή δουλειά για την ανάδειξη της περιοχής μας, όπως έχει κάνει τα τελευταία 22 χρόνια! 
Καλή συνέχεια...!
Συνέχεια...

Ζάψας: "Η Περιφέρεια κλείνει τα δημόσια ΚΤΕΟ στην Ήπειρο"

Ιανουαρίου 10, 2023 0
Ζάψας: "Η Περιφέρεια κλείνει τα δημόσια ΚΤΕΟ στην Ήπειρο"

Στην Ήπειρο τα δημόσια ΚΤΕΟ κλείνουν ένα ένα
Αυτή είναι η πολιτική της περιφερειακής αρχής

Έκλεισε εδώ και χρόνια το ΚΤΕΟ Πρέβεζας και στη θέση του -στα 200 μέτρα απόσταση– κατασκευάστηκαν και λειτουργούν τα δυο ιδιωτικά.

Στην Άρτα το ίδιο. Κλειστό το δημόσιο για να λειτουργήσουν δυο ιδιωτικά.

Από την αρχή του χρόνου ο περιφερειάρχης πρακτικά ανακοίνωσε το κλείσιμο του δημόσιου ΚΤΕΟ Ιωαννίνων, που βρίσκεται στη Μπάφρα, με το αιτιολογικό ότι «έχει γεμίσει η αγορά με ιδιωτικά ΚΤΕΟ».

Η ίδια τύχη προδιαγράφεται για το δημόσιο ΚΤΕΟ Ηγουμενίτσας που υπολειτουργεί με δυο άτομα προσωπικό...!

Ο κ. Καχριμάνης το αποφάσισε και το δήλωσε «τέλειωσαν τα ΚΤΕΟ για μένα στο δημόσιο».

Κι αν, κατ’ αυτόν, έτσι πρέπει να γίνει δεν έπρεπε να έρθει το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο; Να γίνει ένας απολογισμός από συγκροτήσεως της περιφέρειας και της δικής του ανάληψης της ευθύνης λειτουργείας των πρώην νομαρχιακών ΚΤΕΟ.

Δημοκρατικοί κανόνες επιβάλλουν να το κάνει έστω και τώρα κι ας μην το συνηθίζει.

Με την ιδιωτικοποίηση των ΚΤΕΟ αφαιρείται μια αποκεντρωμένη αρμοδιότητα. Κλείνει μια υπηρεσία η οποία είχε έσοδα και την οποία ούτε η «τρόϊκα» δεν σκέφτηκε να ακουμπήσει. Μια υπηρεσία η οποία δημιουργήθηκε για να λειτουργήσει ως ρυθμιστής της αγοράς, ενισχύοντας σε μεγάλο βαθμό τη δημόσια ασφάλεια. Με το κλείσιμο των δημόσιων ΚΤΕΟ χάνεται πολύτιμη γνώση και εμπειρία που αποκτήθηκε με δαπάνες του δημοσίου. Η απάντηση ότι «το κράτος εξακολουθεί να εισπράττει, σύμφωνα με το νόμο» δεν καλύπτει τις παραπάνω παραμέτρους. Εκτός και αν αποτελεί κεντρική κυβερνητική επιλογή της Νέας Δημοκρατίας την οποία υλοποιεί η περιφερειακή αρχή στην Ήπειρο.

Η θέση μας είναι ότι το κλείσιμο των δημόσιων ΚΤΕΟ έχει να κάνει με την απουσία ενδιαφέροντος της περιφερειακής αρχής και την άσκηση πολιτικής υπέρ του δημοσίου, επειδή δεν πιστεύει σε ένα παραγωγικό δημόσιο τομέα. Σε κάθε περίπτωση ο απολογισμός επιβάλλεται να γίνει και δημόσια να εξηγηθεί τι θα γίνει με τον μηχανολογικό εξοπλισμό των ΚΤΕΟ, τις εγκαταλειμμένες κτιριακές εγκαταστάσεις, τι γίνεται με το προσωπικό και όλα όσα θα ακολουθήσουν από αυτή την πολιτική επιλογή.

Επιθεωρήσαμε τις εγκαταστάσεις σε Πρέβεζα, Άρτα & Γιάννενα και η κατάσταση είναι απογοητευτική.

Θέσαμε το θέμα και περιμένουμε απαντήσεις. Όλοι κρινόμαστε.

Συνέχεια...

Βασίλης Γιόγιακας: "Επανέρχεται η δυνατότητα ιδιωτών να μεταφέρουν με Ι.Χ. μαθητές σε δυσπρόσιτες και απομακρυσμένες περιοχές"

Ιανουαρίου 10, 2023 0
Βασίλης Γιόγιακας: "Επανέρχεται η δυνατότητα ιδιωτών να μεταφέρουν με Ι.Χ. μαθητές σε δυσπρόσιτες και απομακρυσμένες περιοχές"

Επανέρχεται η δυνατότητα ιδιωτών να μεταφέρουν με δικό τους μεταφορικό μέσο μαθητές δημοσίων σχολείων σε ορεινές, δύσβατες ή νησιωτικές περιοχές όταν δεν υπάρχει μεταφορικό μέσο δημόσιας χρήσης, σύμφωνα με προσθήκη σε Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Σύμφωνα με το σχετικό ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα (680 Β’), αν η μεταφορά των μαθητών με μέσα δημόσιας συγκοινωνίας ή με ιδιόκτητα οχήματα του Δήμου ή της Περιφέρειας ή με δημόσια σύμβαση ανάθεσης υπηρεσιών δεν είναι εφικτή ή κρίνεται οικονομικά ασύμφορη, οι μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δημοσίων σχολείων μεταφέρονται με ιδιώτες μεταφορείς τα μέσα των οποίων πληρούν τις κατάλληλες προδιαγραφές (ζώνες ασφαλείας, ΚΤΕΟ, κ.λ.π.) σε ορεινές, δύσβατες ή νησιωτικές περιοχές. 

Οι ιδιώτες μεταφορείς δεν μπορεί να είναι όσοι έχουν τη γονική μέριμνα και μάλιστα την επιμέλεια ή οι επίτροποι, ανάδοχοι ή δικαστικοί συμπαραστάτες των μαθητών που μεταφέρονται, ή οι ίδιοι οι μαθητές εάν έχουν ενηλικιωθεί. Οι οδηγοί των μεταφορικών μέσων πρέπει να είναι ικανοί για οδήγηση με βάση τις ιατρικές εξετάσεις και να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις σε σχέση με το Ποινικό τους Μητρώο. Η Περιφέρεια μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αποζημιώνει τους ιδιώτες μεταφορείς σύμφωνα με συγκεκριμένο μαθηματικό τύπο και μπορεί να τηρεί μητρώο ενδιαφερομένων ιδιωτών μεταφορέων.

«Η αλλαγή αυτή ήταν απαραίτητη για να μπορέσουν να πάνε στο σχολείο τους μαθητές από ορεινές και δυσπρόσιτες περιοχές, όπως είναι τα χωριά στο Σούλι που ήταν η αφορμή για να ασχοληθούμε με το θέμα. Αυτό που ζητήσαμε ήταν να επανέλθει ήταν η δυνατότητα να κάνουν μεταφορές μαθητών και ιδιώτες οδηγοί με τις απαραίτητες προϋποθέσεις, όπως ίσχυε πριν αυτή καταργηθεί από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2018. 

Θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα γιατί ανταποκρίθηκε άμεσα σε μια επείγουσα ανάγκη αλλά κα τους συναρμόδιους Υφυπουργούς Παιδείας, Μεταφορών και Υποδομών για τη συμβολή τους. Ήταν μια κίνηση που στηρίζει την αγροτική οικογένεια, που βοηθά την οικογένεια που ζει με τις δυσκολίες μιας απομακρυσμένης περιοχής να δώσει στα παιδιά της το αγαθό της μόρφωσης χωρίς να αγωνιά για το αυτονόητο, πως δηλαδή θα πάνε τα παιδιά της σχολείο.», δήλωσε ο βουλευτής Θεσπρωτίας της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Γιόγιακας.
Συνέχεια...

Ο καιρός στην Ηγουμενίτσα σήμερα