06/16/20 - Θεσπρωτικοί Αντίλαλοι

https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/

Τρίτη 16 Ιουνίου 2020

Τοποθέτηση του Θωμά Δημητρίου για την επανεκκίνηση του τουρισμού στη συζήτηση που έγινε το Σάββατο στα Σύβοτα

Ιουνίου 16, 2020 0
Τοποθέτηση του Θωμά Δημητρίου για την επανεκκίνηση του τουρισμού στη συζήτηση που έγινε το Σάββατο στα Σύβοτα

Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ «ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ» ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΣΥΒΟΤΩΝ ΜΕ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ ΤΟ ΔΗΜΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 

Πριν ξεκινήσω την ομιλία μου θα ήθελα να επισημάνω κύριε Δήμαρχε, ότι θα ήταν καλό πριν τη σημερινή συζήτηση, να είχε προηγηθεί ανοιχτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την ίδια θεματολογία και με την παρουσία των φορέων που εκπροσωπούν τις τουριστικές επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους και τους αυτοαπασχολούμενους στον τουρισμό και στην εστίαση. Στη συνεδρίαση θα κατέθετε ο καθένας και η κάθε μία τις προτάσεις του-της, τα δε συμπεράσματα θα τα ανακοινώνατε και θα αναλύατε σε συγκεντρώσεις σαν τη σημερινή. 
Στο άνοιγμα της εκδήλωσης νωρίτερα κύριε Δήμαρχε, στηριζόμενοι στο δεδομένο ότι ο Δήμος μας και η Θεσπρωτία γενικότερα δεν εμφάνισαν κανένα κρούσμα του κορωνοϊού COVID -19, είπατε ότι οι τουριστικοί προορισμοί του Δήμου Ηγουμενίτσας είναι ασφαλείς. Συμφωνώ με την εκτίμησή σας και συμπληρώνω ότι θα εξακολουθούν να είναι ασφαλείς προορισμοί εφόσον τηρούνται από όλους οι κανόνες προστασίας για τη μη διάδοση του κορωνοϊού, όπως τους υποδεικνύουν οι επιστήμονες και η αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου Υγείας. 
Εκείνο που απασχολεί αυτή την περίοδο όλους όσοι ασχολούνται με τον τουρισμό είναι αν θα έρθει κόσμος για διακοπές στην περιοχή μας. Αν θα υπάρξει τουριστική κίνηση και σε ποιο βαθμό. Αν θα μπορέσουν να επιβιώσουν και δεν θα χρεοκοπήσουν. Αν οι εργαζόμενοι στον τουρισμό θα βρουν δουλειά ή θα μείνουν άνεργοι. Η Δημοτική Παράταξη «ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ» πιστεύει ότι, αν η Κυβέρνηση πάρει τώρα γενναία μέτρα ενίσχυσης του τουρισμού, θα μπορέσει να σταθεί στα πόδια του και να σωθεί ο τουριστικός τομέας. Θέλοντας να συμβάλλει στη διάσωση της τουριστικής περιόδου και του τουριστικού τομέα που απειλείται, η παράταξή μας καταθέτει τις παρακάτω προτάσεις και προτείνει να ζητήσουμε ως Δήμος από την κυβέρνηση να αποφασίσει και να ενεργήσει άμεσα για: 

- Τη στήριξη των επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών στην εστίαση και τον τουρισμό. 

- Την ενίσχυση του εισοδήματος των εργαζόμενων και των αυτοαπασχολούμενων, για να ωφεληθούν ταυτόχρονα και οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι. 

Συγκεκριμένα προτείνουμε: 

- Τη στήριξη της εργασίας με καταβολή των μισθών στο 100%, με την κάλυψη μεγάλου μέρους της από το κράτος. 

- Τη διατήρηση των θέσεων εργασίας αλλά και των σχέσεων εργασίας. 

- Εισόδημα έκτακτης ανάγκης στους εργαζόμενους στον τουρισμό, που δεν θα βρουν δουλειά. 

Η στήριξη των επιχειρήσεων θα επιτευχθεί: - Με την κάλυψη των μισθών των εργαζόμενων από το κράτος, το δε μέτρο της κρατικής ενίσχυσης να μην είναι επιστρεπτέο. 

- Με τη μείωση της προκαταβολής του φόρου στο 50%. 

- Με δάνεια, που το κράτος θα εγγυάται το μεγαλύτερο μέρος τους. 

- Με επιδότηση 100% των ασφαλιστικών εισφορών 

- Με επιδότηση 40% των μισθών από το κράτος και την υποχρέωση της επιχείρησης να καταβάλει το υπόλοιπο 60% του μισθού. 

Προτείνουμε επίσης 

- Να μειωθεί ο Φ.Π.Α. στην εστίαση από το 24% ή το 13%, στο 6%. 

- Να καταργηθεί το τέλος διαμονής. 

- Με γενναία διάθεση πόρων, να αναπτυχθεί και να εφαρμοστεί πρόγραμμα εκτεταμένου εσωτερικού τουρισμού, που θα φέρει κίνηση και ζωντάνια στους τουριστικούς προορισμούς. 

Λέγεται ότι ο τουρισμός συμβάλει κατά 25% στο ΑΕΠ της χώρας (20,8% κατά το ΣΕΤΕ το 2019) και ανάλογη αν όχι μεγαλύτερη είναι η συμβολή και στην περιοχή μας. Επομένως χρειάζεται ο Δήμος μας να ρίξει μεγαλύτερο βάρος στον τουρισμό, και γι’ αυτό προτείνουμε: - Το Γραφείο Τουρισμού του Δήμου να διευρυνθεί και να στεγαστεί σε αποκλειστικά δικό του χώρο εκτός του Δημαρχιακού μεγάρου για καλύτερη πληροφόρηση του κοινού και για ευκολότερη πρόσβαση των ενδιαφερόμενων σε αυτό. 
– Να λειτουργήσουν, σε καλαίσθητα κιόσκια, Τοπικά Γραφεία Τουρισμού για ενημέρωση και εξυπηρέτηση του κοινού στους τουριστικούς προορισμούς των Συβότων, της Πέρδικας και της Πλαταριάς. 

Σας ευχαριστώ
Συνέχεια...

Χαρακτηρισμός θαλάσσιων νερών κολύμβησης ακτών Π.Ε Θεσπρωτίας για το έτος 2020

Ιουνίου 16, 2020 0
Χαρακτηρισμός θαλάσσιων νερών κολύμβησης ακτών Π.Ε Θεσπρωτίας για το έτος 2020 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

Έχοντας υπ΄οψη: 
1.Τις διατάξεις του Ν 3852/2010 ΦΕΚ 87/07-06-2010 Τ.Α « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
2.Τις Διατάξεις του Π.Δ 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Ηπείρου» 
3.Την αριθ πρωτ 101094/8806/25-09-2014(ΦΕΚ 2711/Τβ/10-10-2014) Απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου «Ορισμός αρμοδιοτήτων Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Ηπείρου» 
4.Τον Ν. 2520/40 και το Π.Δ 106/2014 περί οργανισμού του Υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας 
5. Την 46339/1352/86(ΦΕΚ 438/Β/86)ΚΥΑ (απαιτούμενη ποιότητα επιφανειακών νερών)σε εναρμόνιση 0δηγιών του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
6. Την Ε1β/221/65/ Υ. Δ « Περί διάθεσης λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων» όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει. 
7. Την με αριθ Η.Π 8600/416/Ε103/2009 ΚΥΑ’Περί ποιότητας και μέτρων διαχείρισης των υδάτων κολύμβησης σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ «σχετικά με την διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και την κατάργηση της Οδηγίας 76/160/ΕΟΚ»του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2006. 
8. Το αριθ πρωτ Δ1δ/ΓΠ.οικ/31586/21-05-2020 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας με Θέμα«Έλεγχος ποιότητας υδάτων κολύμβησης και έκδοση αποφάσεων χαρακτηρισμού καταλληλότητας ακτών κολύμβησης θερινής περιόδου 2020 ». 
9.Την ανάγκη συστηματικής παρακολούθησης των ακτών κολύμβησης και χαρακτηρισμού των ακατάλληλων περιοχών για διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας. 
10.Τα αποτελέσματα δειγματοληπτικών ελέγχων των καθορισμένων σημείων ακτών Κολύμβησης που έγιναν στην διάρκεια της θερινής περιόδου 2019 και αρχές θερινής περιόδου 2020 από την Δ/νσηΥγείας -Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου σε συνεργασία με την Χημική Υπηρεσία Ιωαννίνων 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
Χαρακτηρίζουμε: 
1. Τα θαλασσινά νερά των ακτών κολύμβησης Π.Ε Θεσπρωτίας και συγκεκριμένα της Δ.Κ Ηγουμενίτσας - Τ.Κ Πλαταριάς - Δ.Κ Πέρδικας – Τ.Κ Συβότων – Τ.Κ Σαγιάδας, κατάλληλα για κολύμβηση 

2. Τα θαλασσινά νερά 
- Των λιμένων και μόνιμων αγκυροβολίων 
- Των εκβολών του ποταμού Καλαμά 100 μ. εκατέρωθεν 
- Της θαλάσσιας περιοχής, βραχώδη ακτή Ν.Α Ακρωτηρίου «Γωνιά» προς τον κόλπο Πλαταριάς και 200 μ εκατέρωθεν ακατάλληλα για κολύμβηση. 

Η Λιμενική αρχή στην οποία κοινοποιείται η παρούσα παρακαλείται για την επίβλεψη της τοποθέτησης των απαγορευτικών πινακίδων από τους ΟΤΑ. 

 Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
 ΘΩΜΑΣ ΠΙΤΟΥΛΗΣ
Συνέχεια...

Ο καιρός στην Ηγουμενίτσα σήμερα