09/23/19 - Θεσπρωτικοί Αντίλαλοι
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/

Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019

Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση - Του Πέτρου Ζήγου

Σεπτεμβρίου 23, 2019 0
Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση
Του Πέτρου Ζήγου 
Ο χώρος της εκπαίδευσης είναι ένας χώρος όπου σφυρηλατούνται αξίες, διαμορφώνονται συνειδήσεις και χτίζονται τα θεμέλια για μια πολιτεία με υγιή αντανακλαστικά. 
Η παιδεία είναι ένας σημαντικός μοχλός για την οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας. Για να επιτευχθεί αυτό χρειάζεται σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και καλύτερη προσαρμογή της στα νέα δεδομένα της ψηφιακής οικονομίας και της κοινωνίας της πληροφορίας. 
Δεν είναι υπερβολή αν πούμε ότι η επένδυση στην παιδεία είναι η καλύτερη επένδυση και ότι το μέλλον μας περνάει μέσα από τα σχολεία και τα πανεπιστήμια. 
Για να επιτευχθεί όμως ο επιδιωκόμενος σκοπός πρέπει στους χώρους της εκπαίδευσης να επικρατεί ηρεμία, αλληλοσεβασμός, ενότητα, ομοψυχία, πνεύμα συνεργασίας και ν' αποφεύγονται ακραίες συμπεριφορές, όπως είναι για παράδειγμα η τέλεση αξιόποινων πράξεων στους χώρους της εκπαίδευσης, οι άσκοπες καταλήψεις και γενικά ν' αποφεύγεται η εκδήλωση επιλήψιμων συμπεριφορών από τους τέσσερις παράγοντες της μαθητικής κοινότητας, που είναι οι μαθητές, η διεύθυνση του σχολείου, οι καθηγητές και οι γονείς. 
Η προηγούμενη κυβέρνηση είχε καταθέσει στη Βουλή των Ελλήνων νομοσχέδιο για την εκπαίδευση, το οποίο ψηφίστηκε το Μάιο και έγινε νόμος του κράτους (νόμος 4670/ 07-05-2019 - ΦΕΚ 70 Α΄). 
Ο νόμος αυτός, ο οποίος αναφέρεται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, προβλέπει τα εξής τέσσερα (4) επιστημονικά πεδία: 
Πρώτο επιστημονικό πεδίο: ανθρωπιστικές, νομικές και κοινωνικές επιστήμες 
Δεύτερο επιστημονικό πεδίο: θετικές και τεχνολογικές επιστήμες 
Τρίτο επιστημονικό πεδίο: επιστήμες υγείας και ζωής 
Τέταρτο επιστημονικό πεδίο: επιστήμες οικονομίας και πληροφορικής 
Η Δ΄ τάξη και η Β΄ τάξη Γενικού Λυκείου αποτελούν τάξεις αποκλειστικά γενικής παιδείας, στις οποίες εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων γενικής παιδείας 35 ωρών εβδομαδιαίως για τα ημερήσια και 25 ωρών για τα εσπερινά. 
Η Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου έχει μαθήματα γενικής παιδείας και προσανατολισμού 32 ωρών εβδομαδιαίως για τα ημερήσια και 25 ωρών για τα εσπερινά. 
Για την αξιολόγηση του μαθητή κατά τετράμηνο ο διδάσκων συνεκτιμά: α) τη συμμετοχή του στη διδακτική μαθησιακή διαδικασία, β) την επιμέλεια και το ενδιαφέρον του για το συγκεκριμένο μάθημα, γ) την επίδοση του στις γραπτές δοκιμασίες και γ) τις εργασίες που εκτελεί στο σχολείο ή στο σπίτι. 
Οι γραπτές δοκιμασίες διακρίνονται στις ολιγόλεπτες και στις ωριαίες. 
Η αξιολόγηση συνδυάζει ποικίλες μορφές και τεχνικές. Στο πλαίσιο αυτό ο μαθητής αξιολογείται με βάση α) τη συμμετοχή του στην καθημερινή εργασία της τάξης και τη συνολική δραστηριότητά του στη σχολική μονάδα και β) τα αποτελέσματα της επίδοσής του στις ενδιάμεσες γραπτές δοκιμασίες κατά τα δύο τετράμηνα του διδακτικού έτους και στις τελικές εξετάσεις στο τέλος του διδακτικού έτους. 
Στις γραπτές παραγωγικές κα απολυτήριες εξετάσεις αξιολογούνται συνολικά οι γνώσεις και οι δεξιότητες που απέκτησαν οι μαθητές κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. 
Μαθητής που απουσιάζει ή προσέρχεται μετά την ανακοίνωση των θεμάτων σε κάθε είδος εξέταση δεν γίνεται δεκτός σε αυτήν και βαθμολογείται από το Σύλλογο Διδασκόντων με τον κατώτερο βαθμό μηδέν (0). Μαθητές που απουσιάζουν δικαιολογημένα (λόγω ασθενείας κ.λ.π.) εξετάζονται άλλη μέρα. 
Η εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα του Γενικού Λυκείου δεν μπορεί να είναι λιγότερη από το μισό (1/2) και περισσότερη από τα δύο τρίτα (2/3) της διδακτέας. 
Το πρόγραμμα των πρoαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων των μαθημάτων ορίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων. 
Τα θέματα των γραπτών και προφορικών εξετάσεων ορίζονται από τους διδάσκοντες το αντίστοιχο μάθημα. 
Ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα τόσο γενικής παιδείας, όσο και ομάδων προσανατολισμού για την Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 25. Τμήματα με περισσότερους από 25 μαθητές διαιρούνται σε νέα τμήματα. 
Μαθητές ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εξωτερικό και είναι αντίστοιχο των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στην Ελλάδα, κάτοχοι ενδεικτικού ή αποδεικτικού σπουδών ή άλλου σχετικού αποδεικτικού στοιχείου της μαθητικής κατάστασής τους, εγγράφονται χωρίς κατατακτήρια εξέταση οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους σε αντίστοιχη τάξη των δημόσιων ή ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας, η οποία καθορίζεται από τον Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
Ως πειραματικά σχολεία ορίζονται νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, γυμνάσια, γενικά λύκεια και Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. 
Για να είναι κατάλληλη μια σχολική μονάδα να χαρακτηριστεί ως πειραματικό σχολείο πρέπει: α) οι μαθητές και μαθήτριες να εισάγονται με τρόπο που δεν παραβιάζει τις βασικές προϋποθέσεις ενός κατά το δυνατόν τυχαίου δείγματος, απαραίτητη προϋπόθεση για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων και β) οι εκπαιδευτικοί αυτών των σχολείων να διαθέτουν αυξημένα τυπικά προσόντα. 
Η σημερινή κυβέρνηση είχε δεσμευτεί πριν τις εκλογές ότι θα καταργήσει το πανεπιστημιακό άσυλο. 
Σύμφωνα με το άρθρο 64 του πρόσφατου νόμου 4623/09-08-2019 (ΦΕΚ 134 Α) « εντός των χώρων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) οι δημόσιες αρχές ασκούν όλες τις κατά νόμο αρμοδιότητές τους συμπεριλαμβανομένης της επέμβασης λόγω τέλεσης αξιόποινων πράξεων. Η ακαδημαϊκή ελευθερία καθώς και η ελεύθερη έκφραση και διακίνηση των ιδεών προστατεύονται σε όλους τους χώρους των Α.Ε.Ι. έναντι οποιουδήποτε προσπαθεί να τις καταλύσει ή περιορίσει. Στα Α.Ε.Ι. κατοχυρώνεται και προστατεύεται η ακαδημαϊκή ελευθερία στην έρευνα και τη διδασκαλία, η οποία αποτελεί θεσμική εγγύηση της αδέσμευτης και απαραβίαστης επιστημονικής σκέψης, έρευνας και διδασκαλίας ». 
Ο ίδιος νόμος προβλέπει, μεταξύ άλλων, την παράταση μέχρι τις 31-08-2020 της θητείας των υπηρετούντων εκπαιδευτικών σε πρότυπο ή πειραματικό σχολείο, τη λειτουργία των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) και για το σχολικό έτος 2019 - 2020 κ.λ.π. 
Η Υπουργός Παιδείας κα Νίκη Κεραμέως μιλώντας πρόσφατα στο ραδιόφωνο του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων είπε « μελετάμε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση για το οποίο θα διαβουλευθούμε με όλους τους φορείς και θα το εισάγουμε στο δημόσιο διάλογο για μια ευρύτερη διαβούλευση, μόλις αυτό ετοιμαστεί. Πριν από μερικούς μήνες ψηφίστηκε από την απερχόμενη κυβέρνηση ένα νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Εμείς διαφωνήσαμε με αυτό το σύστημα για πάρα πολλούς λόγους (....), δυστυχώς έγινε νόμος του κράτους. Θα μπορούσαμε να έρθουμε τώρα και να πούμε καταργούνται όλα, δεν το κάνουμε γιατί πάνω απ΄ όλα μας ενδιαφέρουν οι μαθητές και η εκπαιδευτική κοινότητα εν συνόλω. Γι' αυτό είπαμε ότι θα ισχύσει το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπως αυτό ψηφίστηκε πριν από μερικούς μήνες, θα επιφέρουμε κάποιες βελτιωτικές κινήσεις για να διορθώσουμε στρεβλώσεις του υπάρχοντος συστήματος, θα τις ανακοινώσουμε προσεχώς ». 
Πολύ σημαντικά αυτά που είπε η κα Υπουργός, διότι πάνω απ' όλα πρέπει να είναι οι μαθητές οι οποίοι δεν πρέπει να αναστατώνονται από τις συνεχείς αλλαγές του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας μας. 
Καλό θα ήταν τα μέτρα που ψηφίζονται για την παιδεία να είναι κοινής αποδοχής (δηλ. να συμφωνούν γι' αυτά εκ των προτέρων όλα τα πολιτικά κόμματα) και να έχουν πολύ μεγάλη διάρκεια. 
Αν είχαν συνεννοηθεί όλες οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας μας και είχαν πάρει μέτρα κοινής αποδοχής για όλα τα σημαντικά θέματα, όπως είναι η οικονομία, η δικαιοσύνη, η υγεία, η ασφάλεια και η παιδεία, η χώρα μας θα είχε βγει ήδη από την κρίση, πράγμα το οποίο συνέβη με άλλες μικρές χώρες, όπως η Ιρλανδία, η Κύπρος και η Πορτογαλία. 

Ηγουμενίτσα, 31 Αυγούστου 2019 
Πέτρος Γ. Ζήγος 
Μέλος της σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας
 


Συνέχεια...

Ορίζοντες Ηπείρου: Καταγγελία για έλλειψη δικαιοσύνης και διαφάνειας από τον Περιφερειάρχη κ. Καχριμάνη

Σεπτεμβρίου 23, 2019 0
Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας: Έλλειψη δικαιοσύνης και διαφάνειας με ολίγον από Μπάρκα 

Μετά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας στην οποία συμμετείχε ο περιφερειακός σύμβουλος Τάκης Παππάς (Πρέβεζα), οι Ορίζοντες Ηπείρου διαπιστώνουν ότι δικαιώνεται η κριτική που ασκούν μήνες τώρα στην Περιφερειακή Αρχή για τον τρόπο διαχείρισης των οικονομικών πόρων. 
Δυστυχώς, επιβεβαιώνεται το γεγονός ότι οι δαπάνες δεν υπακούν σε κανένα πλαίσιο κοινωνικής δικαιοσύνης για το σύνολο της Ηπείρου και γι αυτό επαναφέρουν με ιδιαίτερη ένταση το αίτημά τους για δίκαιη κατανομή των κονδυλίων: 
Για κάθε 10 ευρώ που δαπανώνται στα Γιάννενα, να δαπανώνται αντίστοιχα 5 στην Άρτα, 3 στην Πρέβεζα και 3 στη Θεσπρωτία. (10-5-3-3) 
Η αναλογικότητα αυτή είναι η μοναδική που μπορεί να εγγυηθεί την ισόρροπη ανάπτυξη του συνόλου της Ηπείρου. 
Παράλληλα διαπιστώθηκε ο τρόπος με τον οποίο όλα αυτά τα χρόνια λειτουργεί ο κ. Καχριμάνης σε σχέση με τις αναθέσεις έργων. Στη συνεδρίαση είχαν συγκεντρωθεί εργολάβοι οι οποίοι ο καθένας για το δικό του λόγο ζητούσε να πετύχει παράταση στην εκτέλεση των έργων. 
Και αποδείχθηκαν τα εξής: 
· Πρώτον ότι ο κ. Καχριμάνης στις αναθέσεις δεν θέτει καμία ρήτρα έγκαιρης εκτέλεσης και 
· Δεύτερον ότι πρόκειται για έργα που στη συντριπτική τους πλειοψηφία έχουν προπληρωθεί προφανώς στα πλαίσια των προεκλογικών σχέσεων της Αρχής με την τοπική διαπλοκή. 
Τέλος, οι Ορίζοντες Ηπείρου στηλιτεύουν την απόσπαση της αποτυχούσας υποψήφιας του κ. Καχριμάνη Ελπινίκης Μπάρκα στο γραφείο του στην Περιφέρεια από το Γενικό Λύκειο της Αμφιλοχίας που αποτελεί την οργανική της θέση. 
Είναι προφανές ότι ο κ. Καχριμάνης ξεπληρώνει τα εκλογικά του γραμμάτια στην κυρία Μπάρκα που ως πρώην στέλεχος των ΑΝΕΛ και αποσπασμένη στο γραφείο του κόμματος στα Γιάννενα απλώς δεν ήθελε να επιστρέψει στη δουλειά της. 
Οι Ορίζοντες Ηπείρου με μόνο γνώμονα το καλό της Ηπείρου και των όλων των Ηπειρωτών παρακολουθούν στενά την καθημερινή λειτουργία της περιφερειακής αρχής και είναι αποφασισμένοι να μην της επιτρέψουν -όσο εξαρτάται από τη δική τους συμμετοχή- να επαναλάβει τα λάθη και τα ατοπήματα του παρελθόντος. 

Από το γραφείο Τύπου
Συνέχεια...

Το Κέντρο Πρόληψης «ΑΡΙΑΔΝΗ» γιορτάζει 20 χρόνια λειτουργίας και προσφοράς

Σεπτεμβρίου 23, 2019 0
Το Κέντρο Πρόληψης «ΑΡΙΑΔΝΗ» γιορτάζει τα 20 χρόνια λειτουργίας και προσφοράς στην κοινότητα. Για την επέτειο προγραμματίζονται μια πληθώρα εκδηλώσεων.
Η πρώτη εκδήλωση στην οποία με χαρά σας προσκαλούμε είναι μια θεατρική παράσταση από τους Playback Nuevo με τίτλο «Είμαστε οι ιστορίες μας».
Η εκδήλωση είναι δωρεάν και απευθύνεται στην ευρύτερη κοινότητα και σε παιδιά άνω των 14 ετών.
Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί !
Το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2019 από 18.30 – 20.30 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Α΄ Δημοτικού Σχολείου Ηγουμενίτσας
Συνέχεια...

Καταγγελία κοινοτικού συμβούλου Πέρδικας: Παρωδία η πρώτη συνεδρίαση του Κ.Σ. Πέρδικας

Σεπτεμβρίου 23, 2019 0
Καταγγελία κοινοτικού συμβούλου Πέρδικας: Παρωδία η πρώτη συνεδρίαση του Κ.Σ. Πέρδικας
Του Θανάση Βενέτη
Κοινοτικού Συμβούλου Πέρδικας
Ένας πρόεδρος που δεν ήξερε τα βασικά περί συνεδρίασης του Κοινοτικού Συμβουλίου και δημοκρατικών διαδικασιών (πρόταση- ψηφοφορία- απόφαση) και οι σιωπηλοί σύμβουλοι της συμπολίτευσης που δεν είχαν ποτέ γνώμη και περίμεναν τον πρόεδρο να μιλήσει αντ' αυτών, ήταν το χαρακτηριστικό της πρώτης συνεδρίασης του Κοινοτικού Συμβουλίου της Πέρδικας το βράδυ της Τετάρτης 18 Σεπτεμβρίου που κατέληξε σε παρωδία και έληξε... "άδοξα".
Η αλαζονεία του προέδρου του Κοινοτικού Συμβουλίου (που δεν έλεγε να καταλάβει τη διαφορά με τον "πρόεδρο Κοινότητας" που έχουν τα χωριά με λιγότερους από 300 κατοίκους) αλλά και πολλά ακόμα πράγματα που περιέχονται στους νόμους και τις σχετικές με τις συνεδριάσεις και αρμοδιότητες των κοινοτικών συμβουλίων εγκυκλίων, η άρνησή του να επιτρέπει ψηφοφορίες για προτάσεις που γίνονταν όχι μόνο από την αντιπολίτευση, αλλά και από τον ίδιον (!) οδήγησε στην αποχώρηση της μείζονος αντιπολίτευσης από τη συνεδρίαση με το αιτιολογικό της έλλειψης δημοκρατικών διαδικασιών.
Η αντιπολίτευση σκοπεύει να καταφύγει στον επόπτη ΟΤΑ.
Χαρακτηριστικό της άγνοιας του προέδρου του Κοινοτικού Συμβουλίου ήταν η κατάρτιση προτεινόμενων έργων για να ενταχθούν στον προϋπολογισμό του 2020 του Δήμου Ηγουμενίτσας ύψους δαπάνης ίσως ακόμα και εκατομμυρίων χωρίς να ξέρει -κατά δήλωσή του- το ποσό που ο Δήμος του προσφέρει να μην ξεπεράσει σύμφωνα με το άρθρο 86 του 3852/2010, αλλά και του άρθρου 77 παρ. 3 του 4172/2013. Και δεν ήταν το μόνο!

Θανάσης Βενέτης
Κοινοτικός Σύμβουλος
Συνέχεια...

IL PAPA’ DI GIOVANNA: Την Τετάρτη 25/9 από την Κινηματογραφική Λέσχη Ηγουμενίτσας

Σεπτεμβρίου 23, 2019 0
IL PAPA’ DI GIOVANNA: Την Τετάρτη 25/9 από την Κινηματογραφική Λέσχη Ηγουμενίτσας
Την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου, στις 8:30 το βράδυ συνεχίζουμε την προβολή ταινιών εντός της Εστίας, στην αίθουσα του θεάτρου με Ιταλικό σινεμά. 
Η Κινηματογραφική Λέσχη Ηγουμενίτσας σε συνεργασία με την Ιταλική Πρεσβεία και το Ιταλικό Ινστιτούτο, προβάλλει την ταινία “Il papa di Giovanna” (Ο μπαμπάς της Τζιοβάνα) του Pupi Avati
IL PAPA’ DI GIOVANNA
(Ο μπαμπάς της Τζοβάνα)
Παραγωγή 2008-9
Σκηνοθεσία: Pupi Avati
Παίζουν: Silvio Orlando, Francesca Neri, Alba Rohrwacher
Δράμα/ 2008/ 104′
Είσοδος ελεύθερη
Οι προβολές γίνονται κάθε Τετάρτη στις 20.30′ στο θέατρο Εστία (Παλιά Μαθητική Εστία Ηγουμενίτσας, 28ης Οκτωβρίου 9)
Λίγα λόγια για την ταινία
Οικογενειακό δράμα σε ιστορικό και πολιτικό πλαίσιο.
Μπολόνια, λίγο πριν τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Η Τζιοβάνα είναι ένα ντροπαλό κορίτσι και ο πατέρας της έχει αφοσιωθεί στη διαπαιδαγώγησή της.
Με μια ενέργειά του, όμως, στην προσπάθειά του να βοηθήσει την κόρη του, την οδηγεί σε μια τραγωδία που ανατρέπει τη ζωή όλων τους.

'O Πούπι Αβάτι κάνει μια ακόμα ταινία για την αγαπημένη του γενέτειρα Μπολόνια, μια ταινία σοβαρή, περιεκτική, ατμοσφαιρική.
Σε ένα ιστορικό – πολιτικό πλαίσιο αφηγείται μια προσωπική ιστορία, ή, για να το πούμε καλύτερα, μια οικογενειακή ιστορία, στην οποία οι χαρακτήρες εξελίσσονται παράλληλα με την εποχή.
Ξεκινάμε από το 1938 και φτάνουμε ως την ήττα του φασισμού και το τέλος του πολέμου ενώ η ιστορία θα μπορούσε να διαδραματίζεται οπουδήποτε. Οπουδήποτε; Κατά τον Πούπι Αβάτι, όχι
Ο ήρωας του έργου είναι καθηγητής, τον αγαπούν οι μαθητές του, οι συνάδελφοι του, έχει και καλές σχέσεις με την εξουσία, με τον αστυνομικό επιθεωρητή. Τον αγαπά κι η γυναίκα του, την οποία ο ίδιος λατρεύει. Όμως έχει και μια κόρη, την Τζοβάνα, 17 χρονών, που πηγαίνει στο σχολείο στο οποίο διδάσκει ο πατέρας της. Η Τζοβάνα είναι ένα δύσκολο παιδί, που όμως ο μπαμπάς τη λατρεύει ενώ με τη μητέρα υπάρχει και μια φρουδική αποξένωση. Ενπάση περιπτώσει, η Τζοβάνα, με το κόμπλεξ της άσχημης κι επιθετικής, που είναι διαρκώς περίγελος του σχολείου και δεν την πλησιάζει κανείς, χάρη στη μεσολάβηση του μπαμπά της θα βρεθεί συμμαθητής να την βγάλει έξω. Μόνο που το ερωτικό ραντεβού θα καταλήξει σε τραγωδία κι η Τζοβάνα θα κλειστεί σε ψυχιατρείο ενώ γύρω καίγεται ο κόσμος.
Ο Σίλβιο Ορλάντο στο ρόλο του πατέρα βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ Βενετίας του 2008 ενώ στο φιλμ έλαμψε μια «φιλοξενούμενη» της «festa del cinema italiano», η εξαίρετη Αλμπα Ροβάχερ, που από αυτό το φιλμ εκτοξεύτηκε στα ύψη κι έχει γυρίσει τη μία καλή ταινία κατόπιν της άλλης σε διάστημα δύο χρόνων.
Οι ερμηνευτές είχαν υποψηφιότητες στα «David di Donatello», το ίδιο κι ο σκηνοθέτης κι οι δύο συνεργαζόμενοι ενδυματολόγοι.
Στους παλιούς φίλους του ιταλικού σινεμά επισημαίνω ότι συμμετέχει μια παλιά σεξοβόμβα, η Σερένα Γκράντι, αγνώριστη πια.'
Παναγιώτης Τιμογιαννάκης
(μέλος της European Film Academy)
Συνέχεια...

Απολογισμός πεπραγμένων του Προέδρου του ΟΛΗΓ Ανδρέα Νταή

Σεπτεμβρίου 23, 2019 0
Απολογισμός πεπραγμένων του Προέδρου του ΟΛΗΓ Ανδρέα Νταή
Στην Ελλάδα, ο ρόλος των μεταφορών και της εφοδιαστικής διαμορφώνεται τόσο από τη θέση της χώρας στο διεθνές σύστημα μεταφορών όσο και από τις ανάγκες της εσωτερικής αγοράς. Η γεωγραφική θέση της χώρας είναι στρατηγική, ως πύλη Ανατολής και Δύσης. Η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει έναν ελκυστικό τόπο για επενδύσεις στους κλάδους του εφοδιασμού και των μεταφορών. Ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο για την ανάπτυξη της Ηπείρου και της χώρας μας στον τομέα των μεταφορών αλλά και του τουρισμού αποτελεί το λιμάνι της Ηγουμενίτσας, που τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει αλματώδη και προοδευτικά ανοδική αύξηση της μεταφορικής κίνησης επιβατών και εμπορευμάτων. 
Το λιμάνι της Ηγουμενίτσας γεωγραφικά είναι το πλησιέστερο λιμάνι της Ελλάδος με την Ιταλία και τις Βαλκανικές χώρες της Αδριατικής Θάλασσας, αποτελώντας έτσι μία σημαντική γέφυρα ανθρώπων και εμπορευμάτων από και προς τη Δυτική Ευρώπη. Ετησίως, διακινούνται από το λιμάνι της Ηγουμενίτσας 2,5 εκατομμύρια επιβάτες και περίπου 230.000 φορτηγά, από και προς λιμένες εσωτερικού και εξωτερικού. Οι προοπτικές του δε, φαίνονται ελπιδοφόρες. Όπως αποδεικνύεται και από μελέτες πρόβλεψης το μεταφορικό έργο του λιμένα σε χρονικό ορίζοντα μέχρι και το 2050 θα αγγίζει μόνο για το λιμένα εξωτερικού τα 2 εκ. επιβάτες, 380.000 φορτηγά και 500.00 οχήματα. 
Δράσεις που υλοποιήθηκαν: 
Επισπεύσαμε τις διαδικασίες λειτουργίας της Β΄ Φάσης του λιμένα – μια εργολαβία που ξεκίνησε το 2008. Καταφέραμε σε σύντομο χρονικό διάστημα με συντονισμένες ενέργειες των Υπουργείων να θέσουμε σε λειτουργία τον νέο τερματικό σταθμό (Terminal 2). Σημαντική παρέμβαση το ότι ολοκληρώσαμε την διαπλάτυνση και εκβάθυνση του διαύλου ναυσιπλοΐας που διασφαλίζει την ασφάλεια των πλόων. 
Διασφαλίστηκε η χρηματοδότηση που αφορά την αποπεράτωση του Τερματικού Σταθμού Τ3 (που απεντάχθηκε από τα έργα της Β’ Φάσης) από το συγχρηματοδοτούμενο έργο με ακρωνύμιο «DOCK –BI (Development of Connections between the Key port of Brindisi and Igoumenitsa)» του προγράμματος Interreg V/A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020, ο εργολάβος έχει ήδη εγκατασταθεί. 
Σημαντική εξέλιξη όμως είχαμε στην Γ1 φάση που κινδύνευσε με απένταξη, εντάχθηκε στην νέα προγραμματική περίοδο, ένα έργο που εργασίες του προχωράνε με σταθερούς ρυθμούς, εντός χρονοδιαγράμματος και απρόσκοπτα. Με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης τον 12/2021. 
Προχωρήσαμε στην «Επικαιροποίηση – τροποποίηση γενικού Προγραμματικού σχεδίου (master plan) Λιμένα Ηγουμενίτσας στα πλαίσια υλοποίησης του έργου POSEIDON MED II και εκδόθηκε η σχετική απόφαση της ΕΣΑΛ που αφορά την παρέμβαση για την πρόβλεψη δημιουργία εγκαταστάσεων LNG στο Λιμένα Ηγουμενίτσας. 
Με την ενεργή υποστήριξη των Υπουργείων Ναυτιλίας και Οικονομίας (06/2016) και Μεταφορών, προχωρήσαμε στην ανάπτυξη του διπολικού Εμπορευματικού κέντρου Ηγουμενίτσας στην θέση Γκρίκα στα πλαίσια του προγράμματος ADRI-UP, που είναι ενταγμένο στον τομέα χρηματοδότησης «Συνδέοντας την Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνολικού προϋπολογισμού 23 εκατ. ευρώ, για το ελληνικό σκέλος 12 εκ. ευρώ . Ένα έργο που με εταίρους τα λιμάνια της Αγκόνας-Τεργέστης και την Περιφέρεια Ηπείρου. Την 05η Ιουλίου 2019 κατατέθηκε από την Επιχειρηματικό Πάρκο Ηγουμενίτσας Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία (δ.τ. «ΕΠΙΧΕΙ.ΠΑ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε.»), θυγατρική της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε., ο Φάκελος αδειοδότησης για την έκδοση ΚΥΑ στο αρμόδιο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. 
Πολυτροπικός μεταφορικός διάδρομος ADRIETA που συνδέει την εφοδιαστική αλυσίδα μακροπεριφέρειας Αδριατικής / Ιονίου με την περιοχή του Ευξείνου Πόντου. Μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε σε άμεση συνεργασία με το Υπουργείο Ναυτιλίας και αποτελεί ίσως παράδειγμα μετουσίωσης γόνιμων προβληματισμών των εμπλεκομένων στη λιμενική κοινότητα, καθώς και πρότυπο διασυνοριακής συνεργασίας, για ένα έργο το οποίο στην πλήρη ανάπτυξή του, θα εκτείνεται από τα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης και τη Βάρνα, μέχρι τη νοτιοδυτική Μεσόγειο και τη Βαρκελώνη. 
Μέλη τεχνικής επιτροπής: 
Μέλη Τεχνικής Επιτροπής ADRIETA 
Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε. 
Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε. 
Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε. 
Οργανισμός Λιμένος Πάτρας Α.Ε. 
Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. 
Central Adriatic Ports Authority (Ancona Port) 
East Adriatic Sea Ports Authority (Trieste Port) 
South Adriatic Sea Ports Authority (Bari Port) 
Ravenna Port Authority 
Rete Autostrade Mediterranee (RAM) 
Port of Burgas 

Αλλά και στον τομέα του τουρισμού: 
Σχετικά με την Μαρίνα Ηγουμενίτσας έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι Τεχνικές υποστηρικτικές μελέτες και η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, και κατατέθηκε ο φάκελος στο Υπουργείο Τουρισμού, προσπαθώντας να προσπεράσουμε τα όσα εμπόδια παρουσιάζονται. 
Τα καταφύγια σκαφών στα Σύβοτα (το οποίο είναι πλέον τουριστικό) – στην Πλαταριά και την Σαγιάδα, βρίσκονται σε διαδικασία αναβάθμισης σε τουριστικά, δημιουργείται ένα θαλάσσιου μέτωπο τουρισμού σκαφών αναψυχής στην Θεσπρωτία, δυναμικότητας συνολικά 650 σκαφών. 
Στα Σύβοτα έχουν γίνει οι παρακάτω παρεμβάσεις : 
Τοποθέτηση ρεμέντζων για την αγκυροβολία των σκαφών 
Αναβάθμιση του δικτύου φωτισμού 
Τοποθέτηση pillars για την ρευματοδότηση και υδροδότηση των σκαφών 
Είναι επίσης έτοιμη η Μελέτη και τα Τεύχη Δημοπράτησης για την πλωτή εξέδρα 
Στην Πλαταρία έχουν γίνει οι παρακάτω παρεμβάσεις: 
Αναβάθμιση του δικτύου φωτισμού 
Τοποθέτηση pillars για την ρευματοδότηση και υδροδότηση των σκαφών 

Κατατέθηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ο φάκελος αδειοδότησης για την λειτουργία υδατοδρομίου στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, αναμένονται οι σχετικές εγκρίσεις από τα αρμόδια υπουργεία. 
Μάιο του 2016 η Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. προχώρησε σε σύναψη Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με το Δήμο Ηγουμενίτσας (αριθμ. 123/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας και αρθιμ. απόφαση 31/2016 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.), που αποσκοπεί: 
i. Στον κοινό σχεδιασμό εποικοδομητικών αναπτυξιακών πολιτικών. 
ii. Την εφαρμογή πολιτικών εξωστρέφειας για την δημιουργία πλούτου και κατ΄ επέκταση θέσεων εργασίας στην περιοχή. 
iii. Την από κοινού επίλυση των προβλημάτων των πολιτών, που άπτονται της λειτουργίας του λιμανιού. 
Η ΟΛΗΓ ΑΕ, παρότι έχει εκπονήσει ολοκληρωμένη πρόταση αποχαρακτηρισμού της Χερσαίας Ζώνης, όπως αυτή διατυπώθηκε στην υπ΄αριθμ. 1/2017 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι η διαδικασία επανακαθορισμού οριογραμμής αιγιαλού και παραλίας για το σύνολο των εκτάσεων που καλύπτει η Χερσαία Ζώνη Λιμένα Ηγουμενίτσας είναι ιδιαιτέρως χρονοβόρα λόγω της ιδιαιτερότητας των ζητημάτων που αφορούν σε τμήματα των εκτάσεων αυτών. Για το λόγο αυτό, προτιμήθηκε η τμηματική αντιμετώπιση των εκτάσεων. Ειδικότερα: 
Για το τμήμα της χερσαίας ζώνης που είναι ενταγμένο στο Master Plan του Λιμένα, με δεδομένη τη νομιμότητα των υφιστάμενων κατασκευών, έχει ήδη αποσταλεί η με αριθμ. πρωτ. 7302/10-10-2018 αίτηση προς την Κτηματική Υπηρεσία Θεσπρωτίας για τον επανακαθορισμό της οριογραμμής αιγιαλού και παραλίας του τμήματος αυτού, καθώς και το 5257/05-07-2019 έγγραφο μετά και την νομιμοποίηση των έργων από τον Γενικό Γραμματέα Λιμένων. 
Για το τμήμα από το ΤΕΙ έως το άκρο της παραλίας «ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΙ», η ΟΛΗΓ ΑΕ ολοκληρώθηκε η νομιμοποίηση των υφιστάμενων κατασκευών. Ειδικότερα έχει ολοκληρωθεί η περιβαλλοντική μελέτη για το τμήμα αυτό και εκδόθηκε σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων που αφορά τη νομιμοποίησή τους (αρ.πρωτ. 3122.1-Τ04/14327/2019/22-02-2019 ΑΔΑ: ΩΔΘΚ4653ΠΩ-72Κ), προκειμένου να προχωρήσει ο επανακαθορισμός του αιγιαλού. Η απόφαση έχει αποσταλεί στην ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ με το αρ.πρωτ. ΟΛΗΓ Α.Ε.: 1762/04-03-2019 έγγραφο με όλα τα τοπογραφικά διαγράμματα αναλυτικά προκειμένου να προχωρήσει αρμοδίως στον καθορισμό αιγιαλού παραλία. 
Για το τμήμα που απομένει, από τον Παλαιό Λιμένα (σημείο που ολοκληρώνεται το Master Plan) μέχρι το ΤΕΙ, αναμένεται η έγκριση της περιβαλλοντικής μελέτης και η νομιμοποίηση του κτιρίου ΠΑΝΘΕΟΝ και των προσχώσεων. 
Ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας σε μια προσπάθεια ανάπλασης της παραλιακής ζώνης που βρίσκεται στη δικαιοδοσία του, προχωρά σε μια σειρά από παρεμβάσεις. Ήδη υλοποίηθηκε η πεζοδρόμηση και διαμόρφωση ενός τμήματος που καλύπτει την περιοχή της πλευράς πίσω από το παρκινγκ («Λιμανάκι»), καθώς και το μέτωπο όπισθεν του κτηρίου «Πάνθεον» έως και την πίσω είσοδο του Τελωνείου. Επίσης, έχει ανοίξει η περιοχή στο χώρο του Παλαιού Λιμένα στην πίσω πλευρά του παρκινγκ, έναντι της Περιφέρειας με ελεύθερη διέλευση για τον πολίτη. 
Η νέα παρέμβαση βάση της 134/2018 απόφασης Δ.Σ. Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. για διενέργεια ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού ύψους 156.364,18 € πλέον Φ.Π.Α., αφορά «Εργασίες ανάπλασης στον Παλαιό Λιμένα Ηγουμενίτσας». Οι εργασίες της οποίας βρίσκονται υπό υλοποίηση από τον εργολάβο που προέκυψε από την διαγωνιστική διαδικασία. 
Τέλος την 9η Αυγούστου 2019 αποσφραγίστηκαν οι προσφορές του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου σύμφωνα με το άρθρο 264 του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για την εκπόνηση του έργου με τίτλο ''ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Β’ ΦΑΣΗΣ ΕΩΣ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΠΑΡΓΗΣ'' με προϋπολογισμό 813.008,13 € πλέον Φ.Π.Α. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού και η ανακήρυξη του αναδόχου θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων από το διαγωνισμό διαδικασιών. 
Το λιμάνι της Ηγουμενίτσας αποτελεί τον κρίκο που συνδέει την Ευρώπη με την Ήπειρο και την Βόρεια Ελλάδα. Η εξωστρέφεια στον τομέα των μεταφορών χτίζεται μέσα από συνεργασίες εμπιστοσύνης με τις χώρες που βρέχονται από την θάλασσα του Ιονίου και της Αδριατικής σε μια προσπάθεια το λιμάνι της Ηγουμενίτσας να αποτελεί πραγματικά πύλη εισόδου για τις μεταφορές από και προς τα βαλκάνια και την Ευρώπη. 

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος 
της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. 
Ανδρέας Ε. Νταής 
Συνέχεια...

Η Λαική Συσπείρωση Ηγουμενίτσας για το θέμα του χαμένου φακέλου από το ΚΕΠ

Σεπτεμβρίου 23, 2019 0
Βασικά σημεία της τοποθέτησης της Λ.Σ. στο Δ.Σ. για τις εξελίξεις στο ΚΕΠ 
· Οι «ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ» κυκλοφορούν με πρωτοσέλιδο τίτλο: «ΔΗΜΟΣ ΗΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ. Φακελώνει τους πολίτες, χάνει και τους φακέλους;;;». 
· Δημοσιεύει στοιχεία που δεν μπορούν να αμφισβητηθούν, αφού δημοσιεύει και την επώνυμη αναφορά της προϊσταμένης του ΚΕΠ για την απώλεια φακέλου, ο οποίος λογικά δεν έπρεπε να υπάρχει. 
· Υπάρχει σοβαρό ζήτημα που πρέπει να διερευνηθεί; Βεβαίως και υπάρχει. 
Είναι γνωστό ότι οι πράξεις στο ΚΕΠ γίνονται άυλα. Προσκομίζεις στοιχεία, τα επιδεικνύεις στον υπάλληλο, εξυπηρετείσαι ηλεκτρονικά και φεύγεις παίρνοντας μαζί σου τα στοιχεία. Δεν παραμένει τίποτα στο ΚΕΠ. Αν κρατήθηκαν έγγραφα για την χορήγηση ΑΜΚΑ γιατί κρατήθηκαν; Ποιος έδωσε αυτήν εντολή; Προφανώς οι υπάλληλοι δεν ενήργησαν παράτυπα με δική τους πρωτοβουλία. 
· Μας κάνει εντύπωση το έγγραφο της προϊσταμένης το οποίο γεννάει πολλά ερωτηματικά. 
Η Λαϊκή Συσπείρωση απαιτούμε ενημέρωση, απαιτούμε διερεύνηση , διαλεύκανση της περίεργης αυτής υπόθεσης. 
ΔΕΝ ΘΑ ΤΑ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΕΤΣΙ. 
Πολύ περισσότερο δεν επιτρέπεται να διαχέονται ευθύνες για τους εργαζόμενους στο ΚΕΠ. Έτσι όπως περιγράφεται η κατάσταση όλοι τους είναι εν δυνάμει ύποπτοι. Δεν μπορεί να συνεχίζεται για χρόνο αυτή η υπόθεση. Αν οι εργαζόμενοι κάνανε παρατυπίες κάποιος τους έδωσε την εντολή. 
Τα ζητήματα της διοίκησης του Δήμου είναι στις αρμοδιότητες του Δημάρχου. Άρα την ευθύνη έτσι και αλλιώς την έχει ο Δήμαρχος. 
Όμως και εμείς σαν Δ.Σ. έχουμε υποχρέωση να ασκούμε έλεγχο στην διοίκηση και στον Δήμαρχο. 
Το θέμα πρέπει να απασχολήσει το Δ.Σ. συγκεκριμένα και με στοιχεία. 
ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΑΝΕΛΘΟΥΜΕ 

Ηγουμενίτσα 18/9/2019 
Για την «Λαϊκή Συσπείρωση» 
Δώρης Δήμας 


Συνέχεια...