07/15/22 - Θεσπρωτικοί Αντίλαλοι
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/

Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022

Τμήμα ΑΕΙ στην Ηγουμενίτσα ζητάει ο Όμιλος "ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΩΝ"

Ιουλίου 15, 2022 0
Τμήμα ΑΕΙ στην Ηγουμενίτσα ζητάει ο Όμιλος "ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΩΝ"

"Όμιλος Οικονομικοπολιτικού και Κοινωνικού Προβληματισμού Νομού Θεσπρωτίας’"
‘"ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΩΝ’"

e-mail:koinothesproton@gmail.com
Τηλ.:6946178942-6949333830

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου μας πιστεύει ότι το θέμα της λειτουργίας Πανεπιστημιακού Τμήματος στη Θεσπρωτία πρέπει να βρίσκεται πάντα στην επικαιρότητα. Γι’αυτό το λόγο υπέβαλε στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Τριαντάφυλλο Αλμπάνη την παρακάτω πρόταση, την οποία κοινοποίησε και στην Υπουργό Παιδείας κα Νίκη Κεραμέως:

Αξιότιμε κύριε Πρύτανη,
Με το παρόν έγγραφο επιθυμούμε να σας καταστήσουμε κοινωνούς –και μέσω υμών τα λοιπά μέλη της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων– των απόψεων που επικρατούν στη Θεσπρωτία, σχετικά με το μεγάλο θέμα της λειτουργίας Πανεπιστημιακού Τμήματος στην περιοχή μας. 

Κατ΄ αρχήν οφείλουμε, με κάθε ειλικρίνεια, αλλά και σεβασμό προς το θεσμικό και επιστημονικό σας ρόλο, να μεταφέρουμε το κλίμα δυσπιστίας που επικρατεί στην περιοχή μας, για ορισμένες κρίσιμες αποφάσεις που ελήφθησαν από το θεσμό που εκπροσωπείτε, δηλαδή το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Χωρίς να υπεισέλθουμε στην κρίση για το αν το αρνητικό κλίμα έχει δημιουργηθεί άδικα ή δικαιολογημένα, αυτό που μπορούμε να επισημάνουμε είναι ότι η τοπική κοινωνία αισθάνεται παραμελημένη γιατί δεν έχει κατανοήσει επαρκώς τους λόγους που οδήγησαν στις αποφάσεις για την αναστολή λειτουργίας του Τμήματος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ηγουμενίτσα, γεγονός που οδηγεί μεγάλο μέρος της, στο συμπέρασμα ότι η περιοχή μας υφίσταται διάκρισης έναντι των άλλων περιοχών της Ηπείρου. Φυσικά, η εξέλιξη αυτή μπορεί ενδεχομένως να οφείλεται και σε προβλήματα ουσιαστικής επικοινωνίας μεταξύ του Πανεπιστημίου και φορέων της περιοχής μας, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα την ελλειπή ενημέρωση της κοινής γνώμης.

Ο Όμιλός μας, αποτελείται από μέλη με διεπιστημονική και πολυεπίπεδη επαγγελματική προέλευση και εμπειρία και εκτιμούμε ότι μπορεί να διαδραματίσει έναν εποικοδομητικό ρόλο, αγωγού έγκυρης πληροφόρησης προς την τοπική κοινωνία για όλα τα προαναφερθέντα ζητήματα. Θεωρούμε ότι η επιτυχία της προσπάθειας αυτής μπορεί να δράσει καταλυτικά για την αναγκαία αποκατάσταση σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, των κοινωνικών φορέων (Τ.Α., Επιμελητήριο, συνδικαλιστικές ενώσεις εκπαιδευτικών κ.α.) και των πολιτών της περιοχής μας.

Για όλους αυτούς τους λόγους, θα σας παρακαλούσαμε θερμά να ορίσετε ημερομηνία συνάντησης με εκπροσώπους του Δ.Σ. του Ομίλου μας, με αντικείμενο συζήτησης τη λειτουργία Τμήματος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Θεσπρωτία. Στο πλαίσιο της συνάντησης αυτής, κατ΄ αρχήν θα επιθυμούσαμε να ενημερωθούμε από εσάς ως εκπρόσωπο του αρμόδιου οργάνου που έχει την αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων για την ίδρυση ή την κατάργηση ή τη μετατροπή Πανεπιστημιακών Τμημάτων, για τα σχετικά κριτήρια που θέτει η οικεία νομοθεσία.

Στη συνέχεια, και βεβαίως λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις της ισχύουσας νομοθεσίας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε αναλυτικά για ορισμένες προτάσεις μας (οι οποίες έχουν εκπονηθεί κατόπιν συζητήσεων με εξέχοντα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας), για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που προσφέρει η περιοχή της Ηγουμενίτσας, προκειμένου να εξεταστεί περαιτέρω η προοπτική λειτουργίας Πανεπιστημιακού Τμήματος. Τα πλεονεκτήματα αυτά αφορούν:

Α) Στην ύπαρξη των αναγκαίων υποδομών εγκατάστασης και λειτουργίας του Τμήματος. Αναφερόμαστε φυσικά στις εγκαταστάσεις του παλαιού «Ξενία», οι οποίες βεβαίως χρήζουν βελτίωσης και αναβάθμισης.

Β) Στην ανάπτυξη παραγωγικών οικονομικών κλάδων, όπως του κλάδου της ναυτιλίας στην περιοχή, σε συνδυασμό με τη γενικότερη επέκταση του τομέα παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics). Η υπάρχουσα αυτή πραγματικότητα, δημιουργεί τις ασφαλείς προϋποθέσεις για την ύπαρξη ενός σημαντικού συγκριτικού πλεονεκτήματος για τη διεκδίκηση της ίδρυσης Τμήματος σχετικού με τις ναυτιλιακές σπουδές εν γένει.

Τέλος, εκτός από τη συζήτηση για τη λειτουργία Πανεπιστημιακού Τμήματος, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε για τη διερεύνηση της δυνατότητας λειτουργίας άλλων θεσμών εκπαίδευσης και έρευνας όπως π.χ. Θερινό Πανεπιστήμιο ή Ερευνητικό Ινστιτούτο/Κέντρο, με τη συνεργασία Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και φορέων της περιοχής. Προς την κατεύθυνση αυτή, ο Όμιλός μας μπορεί να λειτουργήσει ως ενδιάμεσος κρίκος, ώστε να επιτευχθεί η αναγκαία όσμωση μεταξύ Πανεπιστημίου και τοπικής κοινωνίας, κάτι που θα διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων για τα ανωτέρω.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ανταπόκριση στο αίτημά μας.

Για τη συζήτηση των λεπτομερειών της συνάντησης, είμαστε πάντα στη διάθεσή σας.

Με τιμή
Για το ΔΣ του Ομίλου
Ο Πρόεδρος                                 Ο Γενικός Γραμματέας
Πέτρος Γ.Ζήγος                           Παναγιώτης Ι. Γόγολος
Συνέχεια...

Ηγουμενίτσα: Ένα διαφορετικό camping και το πρόγραμμά του...

Ιουλίου 15, 2022 0
Ηγουμενίτσα: Ένα διαφορετικό camping και το πρόγραμμά του...

Το 23ο camping των Αγωνιστικών Κινήσεων και της Μαθητικής Αντίστασης διοργανώνεται φέτος στην Ηγουμενίτσα.

Μια "γεμάτη" χρονιά και η φετινή. Έχουμε να αναλογιστούμε πολλές εξελίξεις τόσο στη χώρα μας όσο και στη διεθνή παλέτα. Είμαστε μπροστά σε δύο χρόνια πανδημίας, περασμένα αντιλαϊκά νομοσχέδια, καταστολή, πόλεμο στην Ουκρανία, ακρίβεια στη ζωή μας. Χτίζουν για εμάς χωρίς εμάς ένα αβέβαιο μέλλον, με σπουδές να μοιάζουν ως ένας ατέρμονος αγώνας δρόμου, με έναν εργασιακό Μεσαίωνα να μας καλωσορίζει μόλις καταφέρουμε να πάρουμε το πτυχίο μας, με την καταστολή να μας απειλεί σε κάθε μας ανάσα, με την ακρίβεια να έχει χτυπήσει την πόρτα μας κάνοντάς μας να δουλεύουμε μόνο για να ζούμε, με τον πόλεμο σε εξέλιξη και τον ιμπεριαλισμό να μας δένει πιο σφικτά στα σχέδιά του κάνοντας μας αύριο - μεθαύριο κρέας για τα κανόνια του!

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, διοργανώνεται το 23ο Camping Αγωνιστικών Κινήσεων και Μαθητικής Αντίστασης στο Drepanos Camping στην Ηγουμενίτσα από 19 έως 27 Ιουλίου. Είναι η ευκαιρία για τον απολογισμό της χρονιάς, να ανταλλάξουμε εικόνες, ιδέες, εμπειρίες και να προετοιμαστούμε πολιτικά για όσα έρχονται μιας και οι πολιτικές εξελίξεις και η επίθεσή τους δεν πάει ποτέ διακοπές!

Συγκροτούμαστε λοιπόν και στις διακοπές μας μέσα από το Camping που αποτελεί μια δομικά διαφορετική μορφή διακοπών από τη συνηθισμένη. Ενώ μέσα στη χρονιά το σύστημα αναγκάζει τη νεολαία είτε σε ατελείωτες ώρες (και μέρες) δουλειάς, είτε τη βυθίζει στην εντατικοποίηση και το συνεχές διάβασμα, τσαλαπατώντας τα δικαιώματα στον ελεύθερο χρόνο και την ξεκούραση, παράλληλα προωθεί έναν ατομικό, βολικό για αυτό τρόπο διακοπών εκτόνωσης, (για όσους λίγους, μπορούν) που ουσιαστικά την ωθεί να ξεχάσει προσωρινά τα προβλήματα της.

Υπό το πρίσμα αυτό, προσπαθούμε στο Camping να προτάξουμε το τρίπτυχο Αυτοοργάνωση – Συλλογικότητα – Αλληλεγγύη.
Αυτοοργάνωση γιατί το Camping και τα συστατικά του στοιχεία (φαγητό, καθαριότητα κ.λπ) οργανώνονται από εμάς για εμάς, μέσα από τη λειτουργία των ομάδων.

Συλλογικότητα επειδή θεωρούμε πως και οι διακοπές πρέπει να είναι μία διαδικασία συλλογική, και όχι ξέχωρη από την καθημερινότητα και τη συλλογική προσπάθεια αντιμετώπισης των προβλημάτων της.
Αλληλεγγύη και στο οικονομικό επίπεδο προκειμένου να εξασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή όλων στο Camping και στις διαδικασίες του, αλλά και συνολικά μέσα στη λειτουργία του.

Μπροστά στη μαύρη πραγματικότητα που προδιαγράφεται και τον ατομισμό που καλλιεργείται, καλούμε τη νεολαία να απαντήσει συλλογικά και στις διακοπές της. Σας περιμένουμε!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΡΙΤΗ 19/07
Στήνουμε το χώρο και στις 19.00 εναρκτήρια συνέλευση

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/07
Προβολή ταινίας ''concerning violence''
Ντοκιμαντέρ 2014 για τα αντιαποικιακά κινήματα του '60 και του '70 στην Αφρική, βασισμένο στο κλασσικό βιβλίο του Φανόν 'Της γης οι κολασμένοι'

ΠΕΜΠΤΗ 21/07
Εκδρομή σε Πάργα και Αχέροντα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/07
19.30 Ηγουμενίτσα πλ. Δημαρχείου αντιπολεμική συγκέντρωση και διαδήλωση
20.30 Ηγουμενίτσα πλ. Δημαρχείου εκδήλωση - συζήτηση "οι λαοί δεν έχουν ανάγκη από προστάτες"! Για το ζήτημα του πολέμου και της αντιιμπεριαλιστικής πάλης'

ΣΑΒΒΑΤΟ 23/07
18.00 εργαστήριο για την οπαδική βία
21.00 γλέντι με τοπικούς καλλιτέχνες

ΚΥΡΙΑΚΗ 24/07
19.00 Εκδήλωση για το φοιτητικό κίνημα και το ν. Νόμο πλαίσιο

ΔΕΥΤΕΡΑ 25/07
Εκδρομή πεζοπορία στο χωριό Λιας
Συζήτηση για τη Μουργκάνα

ΤΡΙΤΗ 26/07
Συνέλευση απολογισμού και αποχαιρετιστήριο πάρτυ

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/07 Μάζεμα χώρου και αναχώρηση
Συνέχεια...

Β. Γιόγιακας: "Πολλά τα οφέλη για τους φοιτητές και τις οικογένειές τους από το νέο νόμο - πλαίσιο για τα ΑΕΙ" (+ΒΙΝΤΕΟ)

Ιουλίου 15, 2022 0
Β. Γιόγιακας: "Πολλά τα οφέλη για τους φοιτητές και τις οικογένειές τους από το νέο νόμο - πλαίσιο για τα ΑΕΙ" (+ΒΙΝΤΕΟ)

Η κοινωνία έχει αγκαλιάσει το νόμο – πλαίσιο για την ανώτατη εκπαίδευση και δεν συμμερίζεται την ισοπεδωτική κριτική της αντιπολίτευσης, τόνισε ο Βασίλης Γιόγιακας κατά την ομιλία του στη Βουλή για το νομοσχέδιο σχετικά με την ενίσχυση των ΑΕΙ.

Ο βουλευτής Θεσπρωτίας εστίασε στα οφέλη που αναμένονται για τους σημερινούς και μελλοντικούς φοιτητές και τις οικογένειές τους με την αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών μέσω των διεπιστημονικών προπτυχιακών και των διπλών προγραμμάτων σπουδών, την επιλογή παρακολούθησης προπτυχιακών προγραμμάτων άλλης κατεύθυνσης σε ίδιο ή διαφορετικό ΑΕΙ, τα επαγγελματικά μεταπτυχιακά, τα βιομηχανικά διδακτορικά καθώς και την αναβάθμιση της πρακτικής άσκησης με υποχρεωτική ασφαλιστική κάλυψη και ελάχιστη αποζημίωση για τους ασκούμενους φοιτητές. «Αυτές τις προσδοκίες των σημερινών, των αυριανών φοιτητών και των οικογενειών τους για το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο της επόμενης μέρας, εκφράζει το νέο πλαίσιο. Προσδοκίες για περισσότερες επιλογές, περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες ευκαιρίες που θα αλλάξουν την καθημερινότητά τους, τις προοπτικές τους, τις ζωές τους!», σημείωσε ο Βασίλης Γιόγιακας.

Χαρακτήρισε επίσης σημαντικές δύο άλλες αλλαγές που προβλέπονται στο νομοσχέδιο, τη νέα διαδικασία αναγνώρισης πτυχίων από Πανεπιστήμια του εξωτερικού μέσω του ΔΟΑΤΑΠ και την ενίσχυση του Ολοήμερου Σχολείου, με επέκταση του ωραρίου του, από τις 4:00 στις 5:30 μ.μ., για όσες οικογένειες το επιλέξουν. «Ως κυβέρνηση έχουμε δηλώσει και στο παρελθόν ότι προτιμούμε να τολμούμε, να δοκιμάζουμε, από το να είμαστε φοβικοί ή αδρανείς. Και έχουμε την πεποίθηση ότι γύρω μας, συσπειρώνονται οι πολλοί. Όλοι εκείνοι που συμφωνούν ότι είναι καιρός η ανώτατη εκπαίδευση στη χώρα μας να δοκιμάσει να αξιοποιήσει πιο αποτελεσματικά το δυναμικό και τη δυναμική της.», ανέφερε ο βουλευτής Θεσπρωτίας στο κλείσιμο της ομιλίας του, το πλήρες κείμενο της οποίας ακολουθεί:

Κυρία Υπουργέ, Κύριε Υπουργέ,
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Είναι αλήθεια ότι ένα σημαντικό μέρος της δημόσιας συζήτησης σχετικά με τον νόμο – πλαίσιο για την ανώτατη εκπαίδευση περιορίστηκε στο νέο μοντέλο διοίκησης.

Είναι ωστόσο κρίμα γιατί αυτή με αυτή τη συζήτηση, είτε αθέλητα είτε σκόπιμα, χάνεται η μεγάλη εικόνα:
οι πολλές, θετικές και θαρραλέες αλλαγές που φέρνει το νέο πλαίσιο στα πανεπιστήμια.

Είναι κρίμα γιατί, αντί της γόνιμης κριτικής, ακούγονται οι ίδιες μονότονες, αναμενόμενες, επαναλαμβανόμενες «ταμπέλες»:
για «αντιδημοκρατικές» παρεμβάσεις, για ιδιωτικοποίηση των πανεπιστημίων, για παράδοσή τους στις διαθέσεις της αγοράς.

Είναι επίσης κρίμα γιατί, για άλλη μια φορά η αντιπολίτευση δείχνει ότι έχει χάσει επαφή με την κοινωνία.

Αφ’ ενός γιατί η κοινωνία αγωνιά για πολύ πιο σημαντικά πράγματα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το μοντέλο διοίκησης των ΑΕΙ.
Αφ’ ετέρου γιατί η κοινωνία έχει αγκαλιάσει πολλές από τις προβλέψεις του νόμου – πλαισίου οι οποίες μάλιστα αντιμετωπίζονται θετικά από τους ψηφοφόρους όλων των κομμάτων.
Και ας σπεύδουν κάποιοι, μέσα στην εύλογη αμηχανία τους, να απαξιώσουν τις έρευνες κοινής γνώμης ως «κατευθυνόμενες».

Ενδεικτικά, αναφέρω ότι 8 στους 10 ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ συμφωνούν με την ενίσχυση της πρακτικής άσκησης φοιτητών ώστε να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία.
3 στους 4 ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, 8 στους 10 του ΚΙΝΑΛ και 6 στους 10 του ΚΚΕ βλέπουν θετικά το νέο σύστημα επιλογής καθηγητών ΑΕΙ με αξιοκρατία και διαφάνεια.
Ακόμα και για το επίμαχο θέμα της φοιτητικής εκπροσώπησης, 6 στους 10 πολίτες προκρίνουν το ενιαίο ψηφοδέλτιο στις φοιτητικές εκλογές.
Με λίγα λόγια, η κοινωνία δεν φαίνεται να συμμερίζεται την ισοπεδωτική κριτική της αντιπολίτευσης για το νέο νόμο – πλαίσιο.

Οι φοιτητές, οι οικογένειές τους αλλά και όσα παιδιά φιλοδοξούν να σπουδάσουν στο μέλλον - μαζί με τους δικούς τους ανθρώπους - έχουν να περιμένουν πολλά οφέλη από τις αλλαγές που φέρνει το νομοσχέδιο.
Έχουν να περιμένουν οφέλη από την αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών.
Που γίνεται με τα διεπιστημονικά προπτυχιακά και τα διπλά προγράμματα σπουδών που μπορεί να οδηγήσουν σε δύο πτυχία.
Με τη δυνατότητα κάθε φοιτητής και φοιτήτρια να παρακολουθήσει μαθήματα άλλων προγραμμάτων σπουδών.
Με την επιλογή παρακολούθησης προπτυχιακών προγραμμάτων άλλης κατεύθυνσης στο ίδιο Α.Ε.Ι. ώστε να αποκτήσουν βασικές γνώσεις σε άλλα επιστημονικά πεδία.
Έχουν να περιμένουν οφέλη από τις νέες ευκαιρίες κινητικότητας μεταξύ των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών.
Όπου ο φοιτητής θα μπορεί να γραφτεί σε προγράμματα σπουδών άλλου Α.Ε.Ι., το λεγόμενο «Ελληνικό Erasmus».

Έχουν να περιμένουν πολλά από τα επαγγελματικά μεταπτυχιακά, με αντικείμενο καθαρά προσανατολισμένο σε ανάγκες των επιχειρήσεων και σε συγκεκριμένες επαγγελματικές δεξιότητες.

Έχουν να περιμένουν πολλά από τα βιομηχανικά διδακτορικά, τη βιομηχανική έρευνα με σκοπό την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών σε συνεργασία με επιχειρήσεις.
Δίνοντας στους υποψήφιους διδάκτορες επιλογές απασχόλησης και στηρίζοντας την αναγκαία στροφή της οικονομίας προς την εξωστρέφεια, τη διεθνή ανταγωνιστικότητα.

Έχουν να περιμένουν οφέλη από το νέο θεσμό του Φοιτητικού Συμβουλίου και από το ενιαίο ψηφοδέλτιο για την εκλογή φοιτητών στα όργανα διοίκησης των ΑΕΙ.
Που υπόσχεται να αντιμετωπίσει το κενό εκπροσώπησης των φοιτητών στο πανεπιστήμιο.

Έχουν επίσης, να περιμένουν οφέλη από το νέο πλαίσιο για την πρακτική άσκηση, η οποία θα μετρά κανονικά ως μάθημα για να πάρει κανείς πτυχίο.
Με υποχρεωτική ασφαλιστική κάλυψη για τους ασκούμενους φοιτητές για ατύχημα στην εργασία.
Και καθορισμό ελάχιστης αποζημίωσης.
Ευελιξία, διεπιστημονικότητα, εξειδίκευση, καλύτερη διασύνδεση των ακαδημαϊκών μονάδων μεταξύ τους αλλά και με την αγορά εργασίας, συνέργειες και συναινέσεις.

Αυτές τις προσδοκίες των σημερινών, των αυριανών φοιτητών και των οικογενειών τους για το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο της επόμενης μέρας, εκφράζει το νέο πλαίσιο.
Προσδοκίες για περισσότερες επιλογές, περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες ευκαιρίες που θα αλλάξουν την καθημερινότητά τους, τις προοπτικές τους, τις ζωές τους!

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Μέσα στην όλη δημόσια συζήτηση για το νομοσχέδιο, ίσως δεν δόθηκε η ανάλογη προσοχή σε άλλες πολύ θετικές ρυθμίσεις.
Δύο από αυτές είναι η νέα διαδικασία αναγνώρισης πτυχίων από Πανεπιστήμια του εξωτερικού μέσω του ΔΟΑΤΑΠ και η ενίσχυση του Ολοήμερου Σχολείου.
Με την πρώτη γίνεται πιο γρήγορη και πιο φιλική η διαδικασία αναγνώρισης των πτυχίων από ξένα πανεπιστήμια, είτε για τη συνέχιση των σπουδών, είτε για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας.
Με τη δεύτερη, επεκτείνεται η λειτουργία του Ολοήμερου Σχολείου σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία της χώρας για όσες οικογένειες το επιθυμούν, από τις 4 στις 5:30.
Παράλληλα, γίνονται πιο ελκυστικά, πιο δημιουργικά τα παιδαγωγικά προγράμματα για τους μαθητές του Ολοήμερου.
Δίνουμε μεγαλύτερη αξία σε έναν επιτυχημένο θεσμό, προς όφελος και των παιδιών και των εργαζόμενων γονιών.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Και σε αυτό το νόμο – πλαίσιο που συζητάμε, τελικός κριτής θα είναι η κοινωνία, θα είναι η ίδια η πραγματικότητα.
Ως κυβέρνηση έχουμε δηλώσει και στο παρελθόν ότι προτιμούμε να τολμούμε, να δοκιμάζουμε, από το να είμαστε φοβικοί ή αδρανείς.
Και έχουμε την πεποίθηση ότι γύρω μας, συσπειρώνονται οι πολλοί.
Όλοι εκείνοι που συμφωνούν ότι είναι καιρός η ανώτατη εκπαίδευση στη χώρα μας να δοκιμάσει να αξιοποιήσει πιο αποτελεσματικά το δυναμικό και τη δυναμική της.
Και να αφήσει επιτέλους πίσω της βαρίδια που την κρατούν χαμηλότερα, από εκεί που μπορεί να πετάξει.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΕΔΩ
Συνέχεια...

Μ. Κάτσης: "Η κυβέρνηση να σταματήσει τις αυθαιρεσίες σε βάρος των εργαζομένων στα ΚΕΠ και να προχωρήσει άμεσα στην ενίσχυσή τους"

Ιουλίου 15, 2022 0
Μ. Κάτσης: "Η κυβέρνηση να σταματήσει τις αυθαιρεσίες σε βάρος των εργαζομένων στα ΚΕΠ και να προχωρήσει άμεσα στην ενίσχυσή τους"

(Κοινή δήλωση Μάριου Κάτση, Νατάσας Γκαρά, Κώστα Ζαχαριάδη, Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου)

Τα σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των ΚΕΠ συνεχίζονται με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης της ΝΔ. Η προκλητική καθυστέρηση υλοποίησης των μόνιμων προσλήψεων που είχαν εγκριθεί και δρομολογηθεί από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έχει προκαλέσει σοβαρές δυσλειτουργίες σε αρκετά από αυτά. Στο μεταξύ οι ανάγκες αυξάνονται διαρκώς, καθώς αρκετοί υπάλληλοι έχουν αποχωρήσει, ενώ νέες διαδικασίες εντάσσονται στην αρμοδιότητα των ΚΕΠ, με αποτέλεσμα η υποστελέχωση να καθίσταται δραματική. Και αντί η κυβέρνηση να φροντίσει για την άμεση ενίσχυση των ΚΕΠ με προσωπικό, βρήκε την εύκολη λύση: Υποχρεωτική εργασία δύο (2) Σάββατα το μήνα για όλους τους εργαζόμενους. Αυθαιρεσία και καταστρατήγηση στην πράξη της πενθήμερης εργασίας.

Την ίδια στιγμή, ενώ η κυβέρνηση σπαταλά ένα πακτωλό χρημάτων για την ψηφιακή κατάρτιση των πολιτών, η προχειρότητα και αποσπασματικότητα του σχεδιασμού έχει οδηγήσει σε εξαιρετικά πενιχρά αποτελέσματα. Η κυβέρνηση επιλέγει να κρύβει το πρόβλημα κάτω από το χαλί, φορτώνοντας συνεχώς τα ΚΕΠ με νέες αρμοδιότητες και μεταφέροντας τις ουρές από τις άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου στα ΚΕΠ που δουλεύουν μέσω του GOV, αντί να ολοκληρωθεί το ψηφιακό Δημόσιο που θα λειτουργεί υποστηρικτικά σε ένα ισχυρό Δημόσιο χωρίς ψηφιοποίηση της γραφειοκρατίας και χωρίς ταλαιπωρία των ψηφιακά αναλφάβητων πολιτών.

• Καλούμε την κυβέρνηση να σταματήσει τις αυθαιρεσίες σε βάρος των κατοχυρωμένων δικαιωμάτων των εργαζομένων και να ενισχύσει άμεσα τα ΚΕΠ με προσωπικό και σύγχρονες υποδομές.

• Την καλούμε να σταματήσει να δαπανά τα χρήματα του ελληνικού λαού σε ψηφιακά έργα και δράσεις επικοινωνιακού χαρακτήρα και να προχωρήσει με διαφάνεια και ανοιχτές διαδικασίες σε ένα ολιστικό σχέδιο για την ψηφιοποίηση του Δημοσίου και την ψηφιακή κατάρτιση των πολιτών.

Η ίδρυση των ΚΕΠ αποτέλεσε μια από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις της Δημόσιας Διοίκησης. Η στήριξη και αναβάθμισή τους αποτελεί δέσμευση για τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ και θα γίνει πράξη από την αυριανή προοδευτική κυβέρνηση της χώρας.

Μάριος Κάτσης, Τομεάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ –ΠΣ

Νατάσα Γκαρά, Αν. Τομεάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ενημέρωσης & Επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Κώστας Ζαχαριάδης, Τομεάρχης Εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ

Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, Τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ
Συνέχεια...

Ήπειρος: Από Δευτέρα οι αιτήσεις για τις τελευταίες 600 θέσεις του προγράμματος απασχόλησης ανέργων 30 ετών και άνω

Ιουλίου 15, 2022 0
Ήπειρος: Από Δευτέρα οι αιτήσεις για τις τελευταίες 600 θέσεις του προγράμματος απασχόλησης ανέργων 30 ετών και άνω 
Τη Δευτέρα 18-7-2022 και ώρα 13:00, ξεκινούν οι αιτήσεις για τις τελευταίες 600 θέσεις (Δ’ κύκλος) του προγράμματος δημιουργίας 7.000 νέων θέσεων εργασίας για ανέργους 30 ετών και άνω στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες της χώρας (Αν. Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας), με έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους και ανέργους 50 ετών και άνω. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα 29-8-2022 και ώρα 15:00 ή μέχρι εξαντλήσεως των θέσεων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, η διάρκεια της επιδότησης είναι 12 μήνες και η μηνιαία επιχορήγηση για την πρόσληψη ανέργων σε νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης έχει ως εξής:

473 € μηνιαία (5.676 € ετήσια) για τους ανέργους ηλικίας έως και 49 ετών
568 € μηνιαία (6.816 € ετήσια) για τους ανέργους ηλικίας 50 ετών και άνω
615 € μηνιαία (7.380 € ετήσια) για τους μακροχρόνια ανέργους
710 € μηνιαία (8.520 € ετήσια) για τους μακροχρόνια ανέργους 50 ετών και άνω

Σκοπός της δράσης είναι η προώθηση της απασχόλησης, ιδιαίτερα για τους μακροχρόνια ανέργους και τους ανέργους μεγαλύτερων ηλικιών των οποίων η διαρκής ανεργία δυσχεραίνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 44.000.000 € και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει δέσμευση απασχόλησης μετά το τέλος του προγράμματος και προβλέπονται απλουστευμένες και ταχύτερες διαδικασίες ένταξης και αποπληρωμής. Στην επιχορήγηση του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους συμπεριλαμβάνονται και τα αντίστοιχα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και επιδόματα αδείας.

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν αιτήσεις στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων του Υπ. Ανάπτυξης & Επενδύσεων στη διεύθυνση www.ependyseis.gr

Για τη Δημόσια Πρόσκληση και αναλυτικές πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση:
Συνέχεια...

Πολιτιστικές εκδηλώσεις από το Σύλλογο Εργαζομένων ΟΤΑ Θεσπρωτίας

Ιουλίου 15, 2022 0
Πολιτιστικές εκδηλώσεις από το Σύλλογο Εργαζομένων ΟΤΑ Θεσπρωτίας

Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Θεσπρωτίας καταθέτει τη δική του πρόταση στο πολιτιστικό γίγνεσθαι της περιοχής μας. Με έμφαση στην ανάδειξη της τοπικής δημιουργίας και του ντόπιου καλλιτεχνικού δυναμικού αλλά και με σημαντικές συνεργασίες με μουσικά συγκροτήματα και καλλιτέχνες απ ́ όλη την περιοχή μας, προσφέροντας στους κατοίκους και επισκέπτες της την εναλλακτική πρόταση της ποιοτικής ψυχαγωγίας.

Στα πλαίσια των καλοκαιρινών εκδηλώσεων και με θέμα "Πως η ανάγκη γίνεται ιστορία" ο Σύλλογος Εργαζόμενων ΟΤΑ Ν. Θεσπρωτίας διοργανώνει:

· Συναυλία προς τιμήν του Δημήτρη Μητροπάνου, με αφορμή τα 10 χρόνια από το θάνατό του, τη Δευτέρα 18/7/2022 στις 21.30 στην πλατεία δημαρχείου Ηγουμενίτσας με τη συμμετοχή σπουδαίων καλλιτεχνών.


· 4η Εικαστική έκθεση από 26/7 ως 31/7/2022 στην αίθουσα του πνευματικού κέντρο ΠΑΝΘΕΟΝ (ζωγραφική-κατασκευές-χειροτεχνία-κέντημα- κόσμημα- φωτογραφία)


Για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΥΦΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ                           ΣΟΦΙΑ ΣΕΓΓΟΥΝΗ

Συνέχεια...

Ο καιρός στην Ηγουμενίτσα σήμερα

Άμεση ανάγκη για αίμα, για συμπολίτη μας, στο νοσοκομείο Φιλιατών

Ιουλίου 15, 2022 0
Άμεση ανάγκη για αίμα, για συμπολίτη μας, στο νοσοκομείο Φιλιατών

Υπάρχει άμεση ανάγκη για αίμα στο όνομα Κολιομίχος Νικόλαος, στο γενικό νοσοκομείο Φιλιατών στη ΜΑΦ χειρουργική.

Τηλέφωνο αιμοδοσίας: 2664-360237
Ώρες αιμοδοσίας:9-11 το πρωί
Συνέχεια...