02/12/19 - Θεσπρωτικοί Αντίλαλοι

https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/

Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019

Ο απολογισμός πεπραγμένων του Δημάρχου Ηγουμενίτσας για το 2018

Φεβρουαρίου 12, 2019 0

Σύμφωνα με το άρθρο 217 του Νόμου 3463/2006, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του Νόμου 3731/2008, καθώς και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 356/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για τον καθορισμό του χρόνου και του τόπου παρουσίασης του απολογισμού η Δημοτική Αρχή παρουσιάζει τα πεπραγμένα του έτους 2018. 

Η παρουσίαση ανά τομέα:
 

Τομέας Τεχνικών υπηρεσιών και δόμησης 
Λαμβάνοντας υπόψη τους διαθέσιμους πόρους, τον σχεδιασμό αλλά και τους στόχους που έχουμε θέσει ως Δημοτική Αρχή προχωρήσαμε στον σχεδιασμό, την μελέτη και την δημοπράτηση σημαντικών έργων που στοχεύουν αφενός στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών αφετέρου στην προστασία των πολιτών. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι επίσημοι πόροι του Δήμου για την υλοποίηση νέων έργων, την συντήρηση των υφιστάμενων, συμπεριλαμβανομένων και των προμήθειών είναι μόλις 490.000,00€, κατά συνέπεια για την υλοποίηση έργων που ξεπερνούν κατά πολύ τους πόρους του Δήμου γίνεται κατανοητό ότι ο Δήμος διεκδίκησε και έλαβε χρηματοδοτήσεις από διάφορους πόρους όπως, το ΕΣΠΑ, το ΠΔΕ κα. 
Για την πλειονότητα των έργων οι μελέτες εκπονήθηκαν από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης του Δήμου. 
Ενδεικτικό του μεγέθους των έργων που σήμερα έχουν ήδη δημοπρατηθεί και εκτελούνται είτε ολοκληρώθηκαν κατά το 2018 έως και σήμερα είναι το γεγονός ότι αυτά ανέρχονται στο ποσό των 8.076.912,00€. 
Παράλληλα έχουν εξασφαλιστεί οι χρηματοδοτήσεις μέσω ΕΣΠΑ 2014-2020, ΠΔΕ ή Ευρωπαϊκά Προγράμματα, και αναμένεται να δημοπρατηθούν, εντός του 2019, έργα συνολικού προϋπολογισμού 3.695.198,00€, ενώ έχουν υποβληθεί προτάσεις και αναμένεται η θετική έκβασηγια έργα προϋπολογισμού 9.307.633.60€. 
Επειδή όμως θέλουμε να είμαστε έτοιμοι για να απορροφήσουμε κάθε δυνατή χρηματοδότηση έχουν ήδη συνταχθεί μελέτες από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και είναι έτοιμες για υποβολή, μελέτες για έργα συνολικού προϋπολογισμού 11.189.182,00€. 
Τα παραπάνω ποσά προφανώς δεν χαρίστηκαν στον δήμο αλλά προέκυψαν από την διεκδίκηση και την έγκαιρη ωρίμανση προτάσεων κάτι που ως Δημοτική Αρχή κάνουμε εκ νέου υποβάλλοντας στο αρμόδιο Υπουργείου προτάσεις για να χρηματοδοτηθούν οι προτάσεις προκειμένου να ωριμάσουν έγκαιρα για το ΕΣΠΑ 2021-2027.
 
Στα πλαίσια λοιπών των έργων δόθηκε μεγάλη έμφαση και στην χρηματοδότηση έργων Αντιπλημμυρικής Θωράκισης με τον Δήμο Ηγουμενίτσας να απορροφά από το τρέχον ΕΣΠΑ 2.689.270,00€ για την διευθυντής ενός ρέματος που έχει δημιουργήσει αρκετά πλημμύρικα φαινόμενα κατά το παρελθόν. Επίσης ο Δήμος μέσω της Περιφέρειας Ηπείρου έχει υποβάλει προτάσεις 7.000.000,00€ για την διευθέτηση ρεμάτων ενώ και η ΔΕΥΑΗ έχει υποβάλει προτάσεις ύψους 9.000.000,00 για την διευθέτηση όμβριων. Οι εν λόγω προτάσεις προετοιμάστηκαν, και υποβλήθηκαν εξ ολοκλήρου από τις τεχνικές Υπηρεσίες των δύο φορέων καταδεικνύοντας για ακόμη μια φορά ότι ως Δημοτική Αρχή λειτουργούμε με σχέδιο και γνώμονα την προστασία των πολιτών. 
 
Οικονομικά 
Από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων μας και προκειμένου να υλοποιήσουμε το όραμα και τους στόχους μας με ρεαλισμό σκύψαμε πάνω στην οικονομική κατάσταση του Δήμου. Μέσα από ορθή διαχείριση, περιστολή των δαπανών και ομαδοποίηση των αναγκών καταφέραμε σε σύντομο χρονικό διάστημα να προχωρήσουμε σε σημαντική περιστολή δαπανών ενώ μέσω της ένταξης του Δήμου στο πρόγραμμα για ληξιπρόθεσμα καταφέραμε να αποπληρώσουμε τα χρέη του Δήμου καθιστώντας πλέον τον Δήμο μας ως έναν υγιή φορέα που στέκεται στα πόδια του χωρίς τα βάρη του παρελθόντος.
 

Προκειμένου να μην επιβαρυνθούν οι συνδημότες μας με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του παρελθόντος και αφού ολοκληρώσαμε την αποπληρωμή του πρώτου κύκλου, εντάξαμε εκ νέου τον Δήμο στο πρόγραμμα ληξιπρόθεσμων οφειλών για τις Δικαστικές Αποφάσεις.
 
Ακολουθήσαμε έτσι μια εμπροσθοβαρή, αναπτυξιακή πολιτική μέσω της οποία ξεφύγαμε από την εσωστρέφεια και την μοιρολατρία ότι δεν υπάρχουν χρήματα. Το σημαντικότερο ήταν η προσέλκυση χρηματοδοτήσεων για την κατασκευή έργων αλλά και για την ολοκλήρωση των απαραίτητων σχεδιασμών.
 
Ως Δημοτική αρχή είμαστε περήφανοι που καταφέραμε από τη μία να εξυγιάνουμε τον Δήμο και από την άλλη να υλοποιήσουμε έργα που έχει άμεση ανάγκη ο τόπος μας όπως εκείνα που αφορούν την αντιπλημμυρική προστασία με τους ΚΑΠ το 2018 να ανέρχονται 5.171.780,40€. 
Παράλληλα προχωρήσαμε σε μισθώσεις αρκετών ακινήτων του Δήμου προκειμένου να εισρεύσουν έσοδα για το Δήμο τα οποία θα συμβάλουν στην υλοποίηση έργων και δράσεων. 
Δεν έχουμε όμως ούτε μαγικά ραβδιά ούτε εύκολες λύσεις. Και επειδή πάντα λέμε την αλήθεια επιτρέψτε μου να παραδεχτώ ότι στο δύσκολο και πολυπαραμετρικό έργο της καταγραφής του συνόλου της ακίνητης περιουσίας δεν κινούμαστε με τους ρυθμούς που θα επιθυμούσαμε. Παρόλα αυτά με τους λιγοστούς ανθρώπινους πόρους που διαθέτουμε εργαζόμαστε σκληρά για να την ολοκληρώσουμε.
 
Παράλληλα στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης του Δήμου συνεχίστηκε η προσπάθεια να ομαδοποιηθούν οι δαπάνες και να προκηρυχθούν οι σχετικοί διαγωνισμοί προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τον Δήμο και τον Δημότη. Ιδιαίτερα μέσω της ομαδοποίησης των δαπανών και έπειτα της διενέργειας διαγωνισμών καταφέραμε μέσω των εκπτώσεων να εξοικονομήσουμε σημαντικά ποσά τα οποία φυσικά επανεπενδύθηκαν σε άλλα έργα. 
Ενδεικτικό της προσπάθειας που κάνουμε προκειμένου να περιοριστούν οι αναθέσεις στο μικρότερο δυνατό ποσοστό, είναι και το γεγονός ότι για πρώτη φορά ομαδοποιήθηκαν όλες οι εργασίες συντήρησης και επισκευής που αφορούν τα οχήματα και τα μηχανήματα έργου του Δήμου. 

Τομέας Παιδείας 
Ως Δημοτική Αρχή μέσω του ΠΑΚΠΠΟ και των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας του Δήμου μας καταφέραμε να προχωρήσουμε σε παρεμβάσεις που ήταν αναγκαίες στα σχολεία όλων των βαθμίδων του Δήμου μας ενώ μέσα από σωστό προγραμματισμό καταφέραμε να λειτουργήσουμε και νέους παιδικούς σταθμούς αλλά και βρεφικούς προχωρώντας σε νέες προσλήψεις προσωπικού. 
Ειδικότερα όσο αφορά τους παιδικούς και βρεφικούς το 2018 στις δομές του δήμου φιλοξενήθηκαν 310 νήπια & βρέφη, εκ των όποιων 190 ήταν ενταγμένα στο ΕΣΠΑ. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι αιτήσεις των γονέων για την εγγραφή των τέκνων τους στους Παιδικούς Σταθμούς τακτοποιήθηκαν έτσι ώστε κανένα νήπιο δεν παρέμεινε εκτός εκπαίδευσης. 
Μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις στηρίξαμε την λειτουργία του τμήματος του τέως ΤΕΙ Ηπείρου που λειτουργεί στην Ηγουμενίτσα και διεκδικήσαμε την αναβάθμιση του και μετά την συγχώνευση ΤΕΙ Ηπείρου και Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
 
 
Τομέας Πολιτισμού – Αθλητισμού 
Ο Δήμος σταθερός αρωγός του Αθλητισμού προχώρησε σε συνεργασία με τα αθλητικά σωμάτια του Δήμου στην διοργάνωση δράσεων όπως ο Παράκτιος Δρόμος Ηγουμενίτσας, το ILPortoTriathlonκαι στήριξε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Taekwondo ITF Παμπαίδων-Παγκορασίδων, Παίδων-Κορασίδων, με τη συμμετοχή πολλών αθλητών και αθλητριών το οποίο πραγματοποιήθηκε για 1η φορά στην Ηγουμενίτσα. Πρόκειται για διοργανώσεις και πρωτοβουλίες, που προσέλκυσαν πλήθος κόσμου από την περιοχή μας και όχι μόνο,αναδεικνύοντας τις ομορφιές του τόπου μας. 
Παράλληλα μέσω της πρόσληψης ενός Καθηγητή Φυσικής Αγωγής με πλήρες ωράριογια τη λειτουργία 5 τμημάτων (1 πρωινό και 4 απογευματινά) άθλησης γυναικών στην Ηγουμενίτσα και στον Παραπόταμο και2 τμημάτων στο Κ.Α.Π.Η Ηγουμενίτσας. 
Ενώ μεγάλη προσπάθεια έγινε για την αποκατάστασηκαισυντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων από φθορές χρήσεων (σε προβολείς, αποδυτήρια, εστίες, περιφράξεις κ.α.).
 
Το 2018 επίσης ο Δήμος Ηγουμενίτσας διοργάνωσε μαζί με φορείς και εθελοντές πλειάδα πολιτιστικών εκδηλώσεων στις οποίες το κύριο χαρακτηριστικό ήταν η δωρεάν συμμετοχή.
 
 
Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής 
Η Κοινωνική και Προνομιακή Πολιτική ασκείται από την Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου καθώς και από το ΝΠΔΔ Π.Α.Κ.Κ.ΠΟ μέσω του αντίστοιχου τμήματος. Αμφότεροι εργάστηκαν προκειμένου να δημιουργήσουν ένα ολοκληρωμένο δίχτυ προστασία για όλες τις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες απορροφώντας και σε αυτόν τον τομέα κάθε δυνατή χρηματοδότηση. 
Μέσα από το Κέντρο Κοινότητα πραγματοποιήθηκε εκτεταμένε αλλά και στοχευμένη ενημέρωση των πολιτών για θέματα που τους αφορούν. 
Επίσης μέσω του Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Κοινωνικού Φαρμακείουστηρίχθηκαν οι συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη. 
Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν δράσεις με στόχο την πρόληψη όπου το ΚΕΠ Υγείας το Δήμου μας έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην προαγωγή της υγείας. 

Τομέας Περιβάλλοντος και Ποιότητας ζωής 
Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηγουμενίτσας, δίνει καθημερινά αγώνα για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες του Δήμου μας.Εργάζεται με τα όσα μέσα διαθέτει σε ανθρώπινο δυναμικό αλλά και σε υποδομές και εξοπλισμό. 
Οι Δημότες του Δήμου Ηγουμενίτσας, βλέπουν τον Δήμο καθαρό, φροντισμένο και ευπρεπή και πρέπει να γνωρίζουν ότι αυτό επιτυγχάνεται με την σκληρή καθημερινή προσπάθεια των εργαζομένων, που έχουν να αντιμετωπίσουν τεράστιες δυσκολίες λόγω των μειωμένων πόρων.
 
Με τη συνεχή εποπτεία κάθε εργασίας και με την πρόβλεψη των εκτάκτων αναγκών που προκύπτουν δίνεται η μάχη της καθημερινότητας και ο αγώνας για την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος της πόλης και όλων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων. 
Το 2018 μέσω και του συμμετοχικού προϋπολογισμού ξεκίνησε η διαδικασία της προμήθειας και τοποθέτησης συστήματος υπόγειων κάδων απορριμμάτων (προϋπολογισμός: 74.028,00 ευρώ) και έτσι στο προσεχές διάστημα θα ξεκινήσει η τοποθέτηση τους ενώ έχει προβλεφθεί στο προϋπολογισμού 2019 και νέα προμήθεια προκειμένου να απομακρυνθούν οι συστοιχίες των κάδων.
 
Και το 2018 έγινε μεγάλη προσπάθεια από το γραφείο πρασίνου να συντηρηθούν τα υφιστάμενα δέντρα αλλά κυρίως μέσα από την φύτευση νέων. 
Το πρόβλημα που έχει ανακύψει και έχει ενταθεί ιδιαίτερα τα χρόνια της κρίσης και αφορά την Διαχείριση των Αδέσποτων ζωών αποτελεί μια πραγματικότητα. 
Για το 2018 ο Δήμος υλοποίησε Πρόγραμμα Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς για κτηνιατρικές υπηρεσίες (τοποθέτηση ηλεκτρονικής ταυτότητας, στειρώσεις, εμβολιασμοί κ.α.) αλλά και στην προμήθεια τροφών για τη σίτιση των ζώων.
 
Επίσης υπογράφηκε και η σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου, η «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» αρχικού προϋπολογισμού 140.000€. 
Επιπλέον, δημιουργήσαμε Δημοτικό Κτηνιατρείο στην Πλαταριά (στο χώρο του Παλιού Δημοτικού Σχολείου) το οποίο θα τεθεί σε λειτουργία τον Φεβρουάριο του 2019. 
 
Έξυπνος και Ανοιχτός Δήμος 
Ο μετασχηματισμός ενός Δήμου μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας σε έξυπνο και ανοιχτό απαιτεί αρκετές μεταρρυθμίσεις. 
Ο Δήμος Ηγουμενίτσας το 2018 προχώρησε και ολοκλήρωσε τις εσωτερικές αλλαγές όπως η ψηφιοποίηση της εισερχόμενης αλληλογραφίας, η ψηφιοποίηση αρκετών εσωτερικών διαδικασιών αλλά και η εκπαίδευση των υπαλλήλων και από τις αρχές του έτους 2019 πρόκειται να αρχίσει η εφαρμογή της ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης των εγγράφων για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του Δήμου αλλά και την εξυπηρέτηση των πολιτών.
 
Επίσης ο Δήμος υιοθέτησε σύστημα διαχείρισης προβλημάτων μέσω έξυπνων κινητών τηλεφώνων, ανέπτυξε την νέα ιστοσελίδα ενώ ξεκίνησε την διαδικασία την διάθεση ανοιχτών δεδομένων. Ακόμη, υποβλήθηκε το τεχνικό δελτίο στο ΠΕΠ Ηπείρου για το έργο «Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών Δήμου Ηγουμενίτσας» 
 
Σχεδιασμός και ανάπτυξη 
Το 2018 ολοκληρώθηκε και παρελήφθη το Σχέδιο Βιώσιμής Αστικής Κινητικότητα του Δήμου καθώς και το Σχέδιο Δράσης για την Βιώσιμη Ενέργεια τα οποία είναι προαπαιτούμενα για την χρηματοδότηση των σχετικών έργων. 
Εξωστρέφεια, Συνεργασίες, Βραβεύσεις
 
Στα πλαίσια της εξωστρέφειας του Δήμου πραγματοποιήθηκε το 1ο Συνέδριο ΚΕΠ Υγείας ενώ Δήμος μας κέρδισε το Βραβείο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, το «Ευρωπαϊκό Σήμα Αριστείας στη Χρηστή Διακυβέρνηση» καθώς και μαζί με τη ΔΕΥΑΗ το έλαβε το βραβείο για το μεγάλο έργο του Βιολογικού που εκτελείται στο παραλιακό τόξο. 
Μέσα από τις συνεργασία του Δήμου με το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού (ΙΜΕ) πραγματοποιήθηκαν δωρεάν προβολές της παραγωγής του ΙΜΕ «Αγία Σοφία: 1.500 Χρόνια Ιστορίας» στον «Εικονικό Κινηματογράφο» (φορητό σύστημα Εικονικής Πραγματικότητας του Ιδρύματος), ενώ παράλληλα θα υλοποιήθηκαν και εκπαιδευτικές δράσεις τόσο για οργανωμένες σχολικές ομάδες όσο και για οικογένειες και μεμονωμένους επισκέπτες το Σαββατοκύριακο. 

Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα 
Ο Δήμος υλοποιεί τα ακόλουθα προγράμματα 
· Πρόγραμμα ΑDRION - «Inter-Connect»
 
· «Ανάπτυξη Διασύνδεσης των Βασικών Λιμανιών του Brindisi και της Ηγουμενίτσας» (INTERREG Greece – Italy – «DOCK-ΒΙ») 
· «Αναζωογόνηση της πόλης» (URBACT III) 
· ΒRIDGE 
Επίσης έχουν υποβληθεί οι ακόλουθες προτάσεις 
· Τομέας Εξοικονόμησης Ενέργειας: πρόταση υπεβλήθη στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Αλβανία 2014 – 2020 και ο Δήμος Ηγουμενίτσας συμμετέχει ως Επικεφαλής Εταίρος, με προϋπολογισμό 450.000€. 
· Τομέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Πολιτιστικής Κληρονομιάς:Η πρόταση υπεβλήθη στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Αλβανία 2014 – 2020 και αφορά υποστήριξη των διασυνοριακών στρατηγικών συνεργασιών μέσα από την εφαρμογή ολοκληρωμένης πολιτιστικής διαχείρισης στην περιοχή παρέμβασης του έργου, αναπτύσσοντας ένα νέο μοντέλο προώθησης της κληρονομιάς. Προϋπολογισμός Δήμου Ηγουμενίτσας 190.000€. 
· Τομέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Αθλητισμού. Η πρόταση ΣΠΟΡΤ ΕΡ (SPORT AIR) υπεβλήθη στο Διακρατικό Πρόγραμμα Συνεργασίας ΑΝΤΡΙΟΝ 2014 – 2020 και σκοπεύει να ενισχύσει και να ενισχύσει τον αθλητικό τουρισμό με την εφαρμογή ολοκληρωμένων δράσεων για τη διατήρηση, την αξιοποίηση και την ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής. 

ΔΕΥΑΗ 
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας ανέπτυξε σημαντικότατες μακρόπνοες δράσεις κατά το 2018 η υλοποίηση των οποίων είτε είναι σε ενέργεια είτε στη φάση της δημοπράτησης, είτε στο στάδιο της ωρίμανσης. Οι δράσεις αυτές εξειδικεύονται σε έργα και μελέτες που θα βελτιώσουν σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα ζωής των πολιτών, θα συμβάλλουν άμεσα στην υποστήριξη και αναβάθμιση του τουριστικού τομέα αλλά με την ολοκλήρωσή τους θα συμβάλλουν στην εξοικονόμηση πόρων με τη μείωση του ενεργειακού λειτουργικού κόστους. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση της τιμής του νερού, του πολύτιμου αυτού αγαθού αλλά και των λοιπών υπηρεσιών, μεσοπρόθεσμα, για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
 
Ο σχεδιασμός και η ωρίμανση των αναπτυξιακών έργων της ΔΕΥΑΗ προϋπολογισμού 59.951.697,91 € , ξεφεύγει από τα τοπικά δεδομένα κ περιφερειακά δεδομένα. Έχουν αξιοποιηθεί σε υπέρτατο βαθμό οι πόροι του ΕΣΠΑ (εθνικά τομεακά προγράμματα και ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά τομεακά και διασυνοριακά προγράμματα). 
 
Επίλογος 
Ολοκληρώνοντας έναν ακόμα απολογισμό είμαστε περήφανοι που καταφέραμε αρκετά κάτι που και οι πολίτες αναγνωρίζουν. Από την πρώτη μέρα ακολουθήσαμε την δύσκολη οδό, μακριά από τις σειρήνες του λαϊκισμού και του πρόσκαιρου εκλογικού οφέλους. Μια πολιτική που έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της ταυτότητας και της αξιοπιστίας του Δήμου, την υιοθέτηση καινοτόμων στρατηγικών καθώς την βελτίωση ποιότητας ζωής των πολιτών.
 


Συνέχεια...

Κοπή πίτας και βράβευση αθλητών από τον ΠΡΩΤΕΑ Ηγουμενίτσας (ΦΩΤΟ)

Φεβρουαρίου 12, 2019 0Tην πρωτοχρονιάτικη πίτα έκοψε η ομάδα του ΠΡΩΤΕΑ Ηγουμενίτσας το περασμένο Σάββατο, με τη συμμετοχή μικρών και μεγάλων αθλητών, αλλά και υποστηρικτών της ομάδας. 

Στην εκδήλωση Βραβεύτηκαν οι Χρήστος Αδαμίδης και Παύλος Μάνδηλας για την προσφορά και το ήθος τους ο Κωνσταντίνος Μητσιώνης σαν αριστούχος μαθητής και η ομάδα των Παίδων του ΠΡΩΤΕΑ που την περσινή σεζόν έφτασε στον τελικό της ένωσης. Τιμητικές πλακέτες επίσης δόθηκαν στους υποστηρικτές της ομάδας ως ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ομάδας Ντίνος Ρέβης! 

Το παρόν έδωσε σύσσωμη η πολιτική ηγεσία του τόπου, δεδομένου ότι διανύουμε και προεκλογική περίοδο.

Στην ομάδα του ΠΡΩΤΕΑ ευχόμαστε να έχουνε μια καλή χρονιά με υγεία και διακρίσεις και να τους συγχαρούμε για την προσφορά τους στα αθλητικά δρώμενα της περιοχής μας!
Και του χρόνου με υγεία!
Συνέχεια...

Ο Μιχάλης Ρακιντζής το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου στο Stage

Φεβρουαρίου 12, 2019 0

Μετά από πολλά χρόνια ο Μιχάλης Ρακιντζής, που ποτέ δεν σταματάει να μας εκπλήσσει, έρχεται στα Γιάννενα για ένα liveμε fullband και ως συνήθως, κάτι διαφορετικό: το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου θα παρουσιάσει ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα, προσαρμόζοντας αγαπημένα και γνωστά κομμάτια του σε νέες φόρμες. Με τον πιο γλυκό ήχο του σαξοφώνου, του πιάνου, του κοντραμπάσου και των κρουστών, θα «περπατήσει» μαζί μας σε ρυθμούς jazz, swing και bossa.

Μαζί του οι:
Piano+Director: Πέτρος Χατζηγεωργίου
Keyboards : Γιώργος Πανταλός
Saxophone: Αδάμ Δόγκας
Contrabass: Χάρης Πανταζής
Drums: Γιάννης Νοταράς
----------------------------------------------------------------
Ώρα προσέλευσης: 21:30
Ώρα έναρξης 22:30
----------------------------------------------------------------
Προπώληση, Μειωμένο, Φοιτητικό: 10€ 
Ταμείο: 12€(Η τιμή του μειωμένου ισχύει και στο ταμείο)
----------------------------------------------------------------
Σημεία Προπώλησης
Τηλεφωνικά στο 11876 και ηλεκτρονικά μέσω viva.gr
Συνέχεια...