12/07/20 - Θεσπρωτικοί Αντίλαλοι

https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/

Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020

Οι Ορίζοντες Ηπείρου προσφεύγουν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας κατά της Περιφερειακής Αρχής για το "Παραμυθιά-Μεσοπόταμος"

Δεκεμβρίου 07, 2020 0
Οι Ορίζοντες Ηπείρου προσφεύγουν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας κατά της Περιφερειακής Αρχής για το "Παραμυθιά-Μεσοπόταμος"

Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, την 19-11-2020, αποφασίστηκε η διάλυση της συμβάσης της μελέτης « Σύνδεση Ε.Ο.Ηγουμενίτσας-Πρέβεζας με Εγνατία Οδό τμήμα Παραμυθιά-Μεσοπόταμος». 
Τα επιχειρήματα ήταν ότι ο ανάδοχος δεν κατάφερε να υλοποιήσει εντός των προβλεπόμενων χρονικών και οικονομικών ορίων το έργο. 
Πάρθηκε απόφαση που κατά τη γνώμη μας είναι παράτυπη καθότι πουθενά δεν αιτιολογείται επαρκώς. Ως εκ τούτου η παράταξή μας μερικές μέρες μετά σε μία δια περιφοράς ψηφοφορία του Περιφερειακού Συμβουλίου ήταν αρνητική στη διάλυση της σύμβασης. 
Ακολουθεί ένα σύντομο ιστορικό. Στη συνέχεια θα σας παραθέσουμε τα ερωτήματα που τίθενται προς διευκρίνηση. 

Ιστορικό
Το Περιφερειακο Συμβούλιο, τον Ιούνιο του 2018 είχε αποφασίσει την ολοκλήρωση της ανωτέρω μελέτης, στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπη είχε εξειδικεύσει την απόφαση αυτή, είχε καθορίσει οριστικά τη χάραξη και τον τρόπο για την υλοποίηση της και παράτεινε το χρονοδιάγραμμα.
Μετα από αυτές τις αποφάσεις η Τεχνική Υπηρεσία, είχε συντάξει τον 1ο Συγκριτικο Πίνακα για την εκτέλεση των επιμέρους μελετών και η Ο.Ε με την υπ αριθμ 33/1990/3-10-2018 απόφαση της, ενέκρινε επίσης τον τρόπο υλοποίησης της μελέτης και το χρονοδιάγραμμα.
Στην πορεία προκύπτει ότι η αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία και η Περιφερειακή Αρχή δεν φρόντισαν για την τυπική έγκριση της χρηματοδότησης με βάση την προαναφερόμενη εισήγηση, καθότι δεν υπάρχει απολύτως κανένα έγγραφο εξ επί τούτου ούτε σχετική γραπτή ενημέρωση πρωτοκολλημένη ή εντολή μη εκτέλεσης των εργασιών στην ανάδοχο κοινοπραξία με βάση τη νέα απόφαση. 
Επίσης δεν προκύπτει έγγραφη ενημέρωση από την πλευρά του αναδόχου, προς την διευθύνουσα υπηρεσία. 

Ερωτήματα
Από την απόφαση της Ο.Ε. για τη διαλυση της συμβασης, προκύπτουν αυτονόητα ερωτήματα:
Κατά πόσο μπορεί να αμφισβητηθεί η εν λόγω σύμβαση χωρίς έγγραφες αποδείξεις των ισχυρισμών της Περιφέρειας; 
Πως εισηγείται παρανόμως τη λήξη μία σύμβασης εγκεκριμένη από το Ελεγκτικό Συνέδριο και αντικατάσταση με το δεύτερο στη σειρά (!!!) 10 χρόνια μετά και με ποιο πλαίσιο; 
Ετέθη θέμα εκπρόθεσμου χρονοδιαγράμματος. Αυτό δεν παρουσιάστηκε ούτε αποδείχτηκε ποτέ. 
Ετέθη θέμα εξοικονόμησης κόστους. Ούτε και για αυτό προσκομίστηκαν αποδεικτικά στοιχεία. 
Ο σημερινός ανάδοχος έχει κριθεί ακατάλληλος με κάποιες αποφάσεις των υπηρεσιών που δεν γνωρίζουμε και δεν κοινοποιήθηκαν στις συνεδριάσεις. Υπάρχουν άραγε; 
Ποια είναι η εκτίμηση για τις αποζημιώσεις του παρόντος αναδόχου και των ευρύτερων συνεργατών από μία τέτοια επιπόλαια και ατεκμηρίωτη απόφαση; 
Γιατί αυτή η επιλογή γίνεται εν μέσω κρίσης covid, πέντε χρόνια μετά από την παράδοση της προμελέτης, το 2015 ενώ υπάρχει και θετική απόφαση όπως προαναφέραμε το 2018;
Μήπως με την πολύχρονη καθυστέρηση που βαραίνει αποκλειστικά την ίδια Περιφερειακή Αρχή, θεωρείται ότι ο ανωτέρω άξονας δεν είναι και τοσο αναγκαίος για την παραμελειμμένη αυτή περιοχή της Παραμυθιάς – Καναλακίου, ήτοι που συνδέει το νομό Πρεβέζης με το νομό Θεσπρωτίας;
Δεν επιθυμούμε να δημιουργήσουμε σύγχυση για την αξιολόγηση του πολιτικού κόστους που προαναφέρεται. 
Όμως η μέθοδος που ακολουθήθηκε τις τελευταίες ημέρες μας δημιουργεί εύλογα ερωτήματα στα οποία εάν αποδειχθεί ο ορθολογισμός των ερωτήσεών μας μπορούμε να διασώσουμε την κατασκευή ενός σημαντικού έργου.Ποια είναι τα κίνητρα διάλυσης της σύμβασης; 
Επιδιώκεται κατακερματισμός της χρηματοδότησης; 
Σε διαφορετική περίπτωση για να προκηρυχθεί η μελέτη, να προκύψει ο νέος ανάδοχος και να προκύψει η νέα μελέτη θα χρειαστεί πάνω από 4-5 χρόνια.
Δυστυχώς για την αυτοδιοίκηση στη χώρα μας η χρήση των Θεσμών δεν αξιολογείται με τη σοβαρότητα που πρέπει, μετατρέποντας την ελληνική περιφέρεια σε ένα Ελντοράντο. 
Θέτουμε τα ερωτήματα για να υπάρξει πόρισμα διαφάνειας της συγκεκριμένης απόφασης με βασικό γνώμονα να διασώσουμε ένα έργο που τόσο ανάγκη έχει ο τόπος.
Συνέχεια...

Συνεδριάζει σήμερα με τηλεδιάσκεψη (;;;) το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών

Δεκεμβρίου 07, 2020 0
Συνεδριάζει σήμερα με τηλεδιάσκεψη (;;;) το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη (σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας που προβλέπονται προς αποφυγή της διάδοσης του νέου κορωνοϊού COVID-19) στις 7 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00’ με τα παρακάτω θέματα: 

1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος 2021. 
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος 

2. Λήψη απόφασης σχετικά με τη χρησιμοποίηση ποσοστού έως 50% του συνολικού ποσού της Συλλογικής Απόφασης Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΣΑΤΑ), για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών. 
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος 

3. Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 111/2020 απόφασης Δ.Σ. με θέμα: Επιβολή Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού και καθορισμός του ύψους συντελεστή αυτού για το έτος 2021. 
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά – Μάλλιου Ουρανία 

4. Επιβολή Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού και καθορισμός του ύψους συντελεστή αυτού για το έτος 2021. 
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά – Μάλλιου Ουρανία 

5. Εκμίσθωση μέσω δημοπρασίας Δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Χαραυγής του Δήμου Φιλιατών για την ίδρυση και λειτουργία καταστήματος κοινού υγειονομικού ενδιαφέροντος. 
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πανταζάκος Μιχαήλ 

6. Απευθείας ανάθεση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμων εκτάσεων στην Κοινότητα Κυπαρίσσου λόγω άγονης δημοπράτησης. 
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πανταζάκος Μιχαήλ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Ιωάννης Τ. Μποροδήμος
Συνέχεια...

Ένας Χριστούλης - Του Κων/νου Τζέκη

Δεκεμβρίου 07, 2020 0
Ένας Χριστούλης - Του Κων/νου Τζέκη 

Ξύπνησε σχεδόν μεσάνυχτα. Το ρολόι του τοίχου έλεγε ώρα τρεις. Από την πλατεία της γειτονιάς του ακούγονταν οι καμπάνες της εκκλησίας που καλούσαν τους πιστούς να προσέλθουν να βιώσουν όλοι μαζί το θαύμα της γέννησης του Χριστού. 

Καθώς ντύνονταν αναζήτησε στους λαβύρινθους του μυαλού του το παρελθόν. Πρώτη φορά θα πήγαινε στην εκκλησία, καθώς η ζωή του μέχρι τότε ήταν γεμάτη δουλειά, άγχος, κούραση εξαντλητική. 
Έκανε προκοπή και αποφάσισε από εδώ και εμπρός να γεμίσει τη ζωή του με απολαύσεις, ταξίδια, διασκέδαση, καθώς είχε λύσει το οικονομικό του πρόβλημα. 
Δεν απόκτησε οικογένεια, ούτε χρόνο είχε για τέτοια πολυτέλεια. 
Με το μυαλό του να ταξιδεύει στο παρελθόν, διαπίστωσε πως είχε ήδη ντυθεί. 
Βγήκε από το σπίτι. Το τσουχτερό χειμωνιάτικο κρύο τον ανάγκασε να γυρίσει να ντυθεί καλύτερα. Χιονιάς που πάγωνε ό,τι ανάσαινε. 
Σκυμμένος προσπέρασε το παλιό σπίτι που ήταν ακατοίκητο εδώ και χρόνια. 

Ξαφνικά κοντοστάθηκε. Μέσα από τα χαλάσματα άκουσε βογκητά. Παραξενεύθηκε και προσπέρασε με προφυλάξεις το κατώφλι του γυμνού σπιτιού. Μέσα από το λιγοστό φως του δρόμου, διέκρινε μια κουλουριασμένη ανθρώπινη φιγούρα που βογκούσε. Πλησίασε περισσότερο. Ξεκάθαρα φάνηκαν τα ξέπλεκα μαλλιά μιας γυναίκας που ξαπλωμένη στα σάπια πατώματα βογκούσε. Κάτι του είπε σε ξένη γλώσσα, όμως δεν χρειάζονταν και πολύ να καταλάβει ότι η γυναίκα ήταν ετοιμόγεννη. 

Κάλεσε το ασθενοφόρο και σε λίγο ο ιδιαίτερος ήχος του ασθενοφόρου, έσχιζε την ήσυχη και άγια νύχτα. 
Τώρα θα πρέπει να γεννιέται και ο Χριστός σκέφθηκε. Σαν και αυτή την περίπτωση, φτωχικά και χωρίς βοήθεια. 
Στο Νοσοκομείο και πριν προλάβουν οι γιατροί να οργανωθούν, ακούσθηκε το κλάμα ενός μωρού. Η άγνωστη Παναγιά γέννησε έναν Χριστούλη. 
Κάθισε στο παγκάκι και προσπάθησε να βάλει σε τάξη τις σκέψεις του. Για δες συγκυρία, σκέφθηκε. Κάποια παρόρμηση τον ανάγκασε να είναι παρών, σ' αυτό το θαύμα. 
Στον ερχομό ενός παιδιού την ώρα που γεννιέται ο Χριστός. 
Σε λίγο ακούσθηκαν φωνές. Μια νοσοκόμα ρωτούσε ποιός είναι ο πατέρας του παιδιού. 
Πετάχτηκε σαν ελατήριο. Εγώ, απάντησε με φωνή που αντιλάλησε σαν καμπάνα. Εγώ. 
Με μιας φωτίσθηκε όλη η αίθουσα. Φωνές αγγέλων έψελναν το "δόξα εν υψίστοις Θεώ". 
Επί τέλους η ζωή του βρήκε νόημα. Δεν τον ένοιαζε τίποτα άλλο. Αισθάνονταν σαν να ήταν ο Ιωσήφ με τον μικρό Χριστό στην αγκαλιά του. 
Σιγοψιθύρισε, γεμάτος άγια φώτιση: " και επί γης ειρήνη, εν ανθρώποις ευδοκία" 
Καλά Χριστούγεννα
Συνέχεια...

Αντί μνημοσύνου για την Εύα Κοταμανίδου - Του Άλκη Φάτσιου

Δεκεμβρίου 07, 2020 0
Αντί μνημοσύνου... για την Εύα Κοταμανίδου - Του Άλκη Φάτσιου

ΑΝΤΙ ΜΝΗΜΟΣΎΝΟΥ ... ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΎΑ ΚΟΤΑΜΑΝΙΔΟΥ ...

1. Την περασμένη Πέμπτη, έφυγε από τη ζωή, μια πολύ σπουδαία προσωπικότητα, μια πολύ μεγάλη ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΔΑ. Η ηθοποιός, κι όχι μόνο, ΕΎΑ ΚΟΤΑΜΑΝΙΔΟΥ σε ηλικία 84 ετών. Η ΕΥΑ ΚΟΤΑΜΑΝΙΔΟΥ, θυμίζω ότι ήταν η ανεπανάληπτη πρωταγωνίστρια του μεγάλου ΈΛΛΗΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ, Θεόδωρου ΑΓΓΕΛΌΠΟΥΛΟΥ, στον αξεπέραστο "ΘΊΑΣΟ" (μία από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές δημιουργίες, στις 10 πρώτες - από καταβολής κινηματογράφου), στους "ΚΥΝΗΓΟΥΣ", στον "ΜΕΓΑΛΕΞΑΝΔΡΟ" κ.λ.π. 
Επίσης έκανε αξιομνημόνευτη και πολύ μεγάλη πορεία σε πλήθος ΘΕΑΤΡΙΚΏΝ και ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΏΝ παραστάσεων. Ήταν "παιδί" του Θεάτρου Τέχνης του ΚΑΡ. ΚΟΥΝ είτε ως σπουδάστρια (αποφοίτησε με άριστα) είτε ως μέλος του Θεάτρου Τέχνης σε πλήθος παραστάσεων. Αργότερα μέλος σε θεατρικές παραστάσεις (αλλά και κινηματογραφικές) των ΒΟΛΟΝΑΚΗ, ΤΡΙΒΙΖΆ, Κ.Β.Θ.Ε, ΤΣΑΡΟΎΧΗ, ΜΑΥΡΊΚΙΟΥ, ΑΝΤΎΠΑ κ.λ.π. 
2. Προσωπικά με ιδιαίτερη συγκίνηση θυμάμαι τη γνωριμία μας, 1979 ή 1980, όταν μετείχε (στην Ηγουμενίτσα), σε θεατρική παράσταση ΑΡΧΑΊΑΣ ΤΡΑΓΩΔΊΑΣ του σχήματος "ΔΕΣΜΟΣ" της μεγάλης μας τραγωδου ΑΣΠΑΣΊΑΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΊΟΥ, όταν ως Φιλοπρόοδος Όμιλος Ηγ/Τσας (Φ.Ο.Η) είχαμε διοργανώσει για πρώτη φορά μεγάλες και ποιοτικές εκδηλώσεις με τη γενική ονομασία " ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΑ" ... με χιλιάδες κόσμου να παρακολουθούν αυτές τις εκδηλώσεις, οι οποίες εγένοντο στο Δημοτικό Στάδιο Ηγουμενίτσας...
Μια μεγάλη λοιπόν ΑΠΏΛΕΙΑ (με την ουσιαστική έννοια) για τη χώρα, για το λαό της ...
Καλό κατευόδιο ΕΎΑ... 

ΑΛΚΗΣ ΦΑΤΣΙΟΣ
5/12/2020
Συνέχεια...

Συνελήφθη στη Θεσπρωτία αλλοδαπός που μετέφερε μη νόμιμη αλλοδαπή προς τα ελληνοαλβανικά σύνορα - Εξετράπη η μοτοσυκλέτα τους και τραυματίστηκαν

Δεκεμβρίου 07, 2020 0
Συνελήφθη στη Θεσπρωτία αλλοδαπός που μετέφερε μη νόμιμη αλλοδαπή προς τα ελληνοαλβανικά σύνορα - Εξετράπη η μοτοσυκλέτα τους και τραυματίστηκαν

Συνελήφθη προχθες (05-12-2020) το πρωί επί της επαρχιακής οδού Φιλιατών – Μαυροματίου στη Θεσπρωτία από το Α΄ Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Φιλιατών αλλοδαπός, ο οποίος μετέφερε με τη μοτοσικλέτα του μη νόμιμη αλλοδαπή. 
Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο αλλοδαπός και στην οποία επέβαινε ως συνεπιβάτης η αλλοδαπή, εξετράπη της πορείας της με αποτέλεσμα τον τραυματισμό αμφότερων. 

Από την αστυνομική έρευνα που ακολούθησε, προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος μετέφερε προς τα ελληνοαλβανικά σύνορα τη γυναίκα, η οποία στερούνταν νόμιμων ταξιδιωτικών εγγράφων, με σκοπό να διευκολύνει παράνομα την έξοδό της από τη χώρα. 
Η γυναίκα νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, ενώ ο άνδρας, αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσπρωτίας. 
Η μοτοσικλέτα κατασχέθηκε, ενώ προανάκριση για την υπόθεση ενεργείται από το Α΄ Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Φιλιατών και για τις συνθήκες του ατυχήματος από το Αστυνομικό Τμήμα Φιλιατών.
Συνέχεια...

Σήμερα η Ημερίδα με θέμα «Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας» από το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας

Δεκεμβρίου 07, 2020 0
Σήμερα η Ημερίδα με θέμα «Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας» από το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας 

Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας σας προσκαλεί στην τηλεδιάσκεψη που διοργανώνει την Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα έναρξης 17:00 με κεντρικό ομιλητή τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους κ. Φώτη Κουρμούση και θέμα: 
«ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» 

Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, του Υπουργείου Οικονομικών, κ. Φώτης Κουρμούσης και τα Στελέχη της ΕΓΔΙΧ, θα παρουσιάσουν τους βασικούς άξονες και τις καινοτομίες του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας» και θα απαντήσουν σε ερωτήσεις για τα ακόλουθα: 
• Τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών σε έως 240 δόσεις 

• Τη διαδικασία πτώχευσης – απαλλαγής οφειλών φυσικών & νομικών προσώπων και παροχής 2ης ευκαιρίας 

• Την πρόνοια για τα ευάλωτα νοικοκυριά και την προστασία της 1ης κατοικίας 

• Το ρόλο των επιστημονικών κλάδων 

Η εκδήλωση διοργανώνεται με τη στήριξη του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσπρωτίας και της Ένωσης Λογιστών-Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Θεσπρωτίας, η παρακολούθησή της είναι δωρεάν, και η πρόσβαση σε αυτή γίνεται μέσω του ακόλουθου συνδέσμου (link) από κάθε ενδιαφερόμενο: https://bbb.kic.uoi.gr/b/x4d-fxw-7yh

Για τη σύνδεσή σας: 
Α) δεν απαιτείται να εγκαταστήσετε οποιαδήποτε εφαρμογή, απλά επιλέξτε τον ανωτέρω σύνδεσμο 

Β) στο πεδίο που θα εμφανισθεί, αναγράψτε το όνομά σας και πατήστε την επιλογή «Συμμετοχή» που βρίσκεται ακριβώς δίπλα 

Γ) ακολουθεί έλεγχος ήχου της εφαρμογής, όπου σας ρωτά πως θέλετε να συνδεθείτε. Εσείς επιλέγετε το Μικρόφωνο (εάν επιλέξετε ακουστικά, θα μπορείτε μόνο να παρακολουθήσετε χωρίς να μπορείτε να μιλήσετε) 

Δ) σας προτρέπουμε να επιλέξετε τον browser του Chrome ή Mozilla και να έχετε χορηγήσει τα κατάλληλα «δικαιώματα» (κάμερας και μικροφώνου) στην συσκευή Η/Υ ή κινητού σας. 

Εκ της Διοικήσεως 
Του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας 
Συνέχεια...

Γ. Γόγολος: Καθιερώνονται κατόπιν ενεργειών του κ. Γιόγιακα "Οι ημέρες των Ευχαριστιών"

Δεκεμβρίου 07, 2020 0
Γ. Γόγολος: Καθιερώνονται κατόπιν ενεργειών του κ. Γιόγιακα "Οι ημέρες των Ευχαριστιών" 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
του επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
Γιάννη Κ. Γόγολου 

Καθιερώνονται κατόπιν ενεργειών του κ. Γιόγιακα “Οι ημέρες των Ευχαριστιών “ 

Μπορεί στην Αμερική, η ημέρα των Ευχαριστιών να γιορτάζεται την τελευταία Πέμπτη του Νοεμβρίου, κάθε χρόνο από τον 17ο αιώνα… 
Μπορεί στην Αμερική, οι ευχαριστίες να απευθύνονται στο Θεό για τη σοδειά που είχαν οι άνθρωποι τη χρονιά που πέρασε… 

Εδώ όμως δεν είναι Αμερική. 
Δεν ευχαριστούμε το Θεό, αλλά τους Υπουργούς και τους υπηρεσιακούς παράγοντες. 
Δεν το κάνουμε μια φορά το χρόνο, αλλά κάθε φορά που διεκπεραιώνεται ένα θέμα ή ένα αίτημα. 

Όλες αυτές τις “ημέρες των Ευχαριστιών“ τις ακολούθησε και ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας, ευχαριστώντας τον Βουλευτή που ευχαρίστησε τους άλλους. Νέα ήθη, νέες μέθοδοι, νέα deals. 

Εμείς ως δημοτική παράταξη πιστεύουμε, ότι είναι υποχρέωση της κεντρικής εξουσίας να πραγματοποιεί έργα στην περιφέρεια. Όχι κατόπιν ενεργειών, αλλά λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα, την προτεραιότητα και τις οικονομικές δυνατότητες. Κατ’ αντιστοιχία το ίδιο οφείλει να γίνεται από τους Δήμους. Χρειάζονται ως εκ τούτου ευχαριστίες σε αυτούς που πράττουν το καθήκον τους ; 

Σημ. Στο έργο “Μελέτη κόμβων Πέρδικας” έγινε μια εσκεμμένη παράλειψη. Διότι η μελέτη υπήρχε από το 2012. Μάλιστα με ομόφωνη απόφαση της Οικ. Επιτροπής ΑΔΑ: Β4ΩΣΩΡΙ-Ξ1Β ΑΡ.ΠΡΩΤ.10934 18/04/2012. Βέβαια ο τότε Αντιδήμαρχος Οικονομικών και πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Β. Τσώλης έκανε το καθήκον του, διότι είχε αντιλήφθη από τότε το υφιστάμενο πρόβλημα στην Πέρδικα και δεν θέλει ευχαριστίες. 

Όμως είναι απορίας άξιον γιατί η μελέτη δεν αξιοποιήθηκε επτά (7) χρόνια τώρα. 
Ο κ. Γιόγιακας ήταν τότε επικεφαλής της αντιπολίτευσης του Δήμου και οι εκπρόσωποι του στην Οικονομική Επιτροπή, κ.κ. Αναστασίου και Λάμπρου την ψήφισαν. Όφειλε να γνωρίζει την ύπαρξή της μελέτης για το έργο στην Πέρδικα. 
Ο κ.Λώλος επίσης, την είχε στο συρτάρι του όσο διάστημα είναι Δήμαρχος Ηγουμενίτσας. 
Τί τους εμπόδισε να την ενεργοποιήσουν νωρίτερα; 

Περίμεναν ίσως την καθιέρωση της «Ημέρας των Ευχαριστιών» ! Χρόνια πολλά λοιπόν.
Συνέχεια...

Αξιολογήστε το Δήμο Ηγουμενίτσας...

Δεκεμβρίου 07, 2020 0
Αξιολογήστε το Δήμο Ηγουμενίτσας...

Δεύτερη Συμμετοχή του Δήμου Ηγουμενίτσας στο Πρόγραμμα «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΗΜΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (ELOGE)» Του Ι.Τ.Α. 

Μετά από την βράβευσή του, το 2018, ο Δήμος Ηγουμενίτσας συμμετέχει και πάλι στον Β’ κύκλο του Προγράμματος «Ευρωπαϊκό Σήμα Αριστείας για την Καλή Διακυβέρνηση (ELOGE) του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ), με αρωγό την ΚΕΔΕ και την υποστήριξη του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

Στόχος του Προγράμματος είναι η ανάδειξη των καλών πρακτικών των Δήμων, αλλά και του ρόλου που διαδραματίζουν στην καθημερινότητα των πολιτών, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ειδικότερα, μέσα από την ευρωπαϊκή δράση στοχεύεται η αναγνώριση και πιστοποίηση των Δήμων που επιτυγχάνουν ένα συγκεκριμένο πρότυπο διακυβέρνησης, σύμφωνα με τις 12 Ευρωπαϊκές Αρχές Καλής Διακυβέρνησης του Συμβουλίου της Ευρώπης: 
 1. Εκπροσώπηση, Συμμετοχή των Πολιτών και Δίκαιη Διεξαγωγή Εκλογών 
 2. Ανταπόκριση 
 3. Αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα 
 4. Προσβασιμότητα και Διαφάνεια 
 5. Κανόνες δικαίου 
 6. Δεοντολογία 
 7. Ικανότητα και Επάρκεια 
 8. Καινοτομία και προσαρμοστικότητα 
 9. Βιωσιμότητα και μακροπρόθεσμος προσανατολισμός 
 10. Υγιής Δημοσιονομική διαχείριση 
 11. Ανθρώπινα δικαιώματα, πολυπολιτισμικότητα και κοινωνική συνοχή 
 12. Λογοδοσία 
Στο πλαίσιο αυτό, και προκειμένου, αφενός να αξιολογηθεί ο Δήμος Ηγουμενίτσας από τους πολίτες αλλά και να διεκδικήσει ακόμη μία βράβευσή του, καλούμε όλους τους δημότες Ηγουμενίτσας να συμμετέχουν στην Έρευνα Πολιτών και να συμπληρώσουν ανώνυμα το ερωτηματολόγιο μέχρι τις 17:00 στις 30 Δεκεμβρίου 2020, αξιολογώντας τον Δήμο μας ως προς τις ανωτέρω 12 Ευρωπαϊκές Αρχές Καλής Διακυβέρνησης. 

Επιπλέον, για τη βέλτιστη αποτύπωση του πραγματικού βαθμού ωριμότητας του Δήμου σε καθεμία από τις παραπάνω Αρχές, πραγματοποιείται Αυτοαξιολόγηση του Δήμου και ανάλογη Έρευνα Υπαλλήλων του Δήμου, όπου θα συμπληρώνεται ανώνυμα. 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω ερευνών θα αναλυθούν και θα αντιπαραβληθούν από εμπειρογνώμονες του Συμβουλίου της Ευρώπης, ενώ θα χρησιμοποιηθούν ως τεκμήρια για το Σήμα Αριστείας. 

Σας καλούμε όπως συμπληρώσετε το σχετικό Ερωτηματολόγιο: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfc6JuVB8isRsi8HxyT6JJgExqlQ7S_Sb59pIpcK6_HlwZpXQ/viewform
Συνέχεια...

Β. Γιόγιακας: "Ο ΔΕΔΔΗΕ «τιμωρεί» όσους είχαν καταθέσει τα σωστά έγγραφα χαρακτηρισμού της αγροτικής γης για φωτοβολταϊκά"

Δεκεμβρίου 07, 2020 0
Β. Γιόγιακας: "Ο ΔΕΔΔΗΕ «τιμωρεί» όσους είχαν καταθέσει τα σωστά έγγραφα χαρακτηρισμού της αγροτικής γης για φωτοβολταϊκά"

Να διατηρηθεί η προτεραιότητα των αιτήσεων σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθμών προς τη ΔΕΔΔΗΕ για τους φακέλους που περιλαμβάνουν τα προβλεπόμενα έγγραφα χαρακτηρισμού της αγροτικής γης (υψηλής ή μη παραγωγικότητας) πριν τεθεί σε ισχύ η σχετική ΚΥΑ ζητεί ο Βασίλης Γιόγιακας με Ερώτησή του προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο βουλευτής Θεσπρωτίας αναφέρει ότι οι υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ ζητούν δικαιολογητικά που προβλέπονται σε ΚΥΑ του περασμένου Ιουλίου να υποβληθούν για όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις, ακόμα και αν περιλαμβάνονται ήδη στον φάκελό τους, με όσους δε συμμορφώνονται να χάνουν τη σειρά προτεραιότητας για τη χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης. Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

Προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας
ΘΕΜΑ: «Μη αναγνώριση από τον ΔΕΔΔΗΕ των νόμιμων εγγράφων χαρακτηρισμού αγροτικής γης που είχαν υποβληθεί για τη χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης πριν τις 9-8-2020»

Σε Κοινή Υπουργική Απόφαση (Αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74123/29, ΦΕΚ Β’3149/30-7-2020) προβλέπεται ότι, για τη χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης για φωτοβολταϊκό σταθμό που πρόκειται να εγκατασταθεί σε αγροτική γη, υποβάλλονται συγκεκριμένα δικαιολογητικά στα οποία αναφέρεται αν το αγροτεμάχιο βρίσκεται σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας ή όχι.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του Άρθρου 3 της εν λόγω ΚΥΑ, συνυποβάλλεται με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα ή υποβάλλεται συμπληρωματικά για τις εκκρεμείς αιτήσεις, έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και σχετικό πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος από τα οποία να προκύπτει ο χαρακτηρισμός της γης (υψηλής ή μη παραγωγικότητας) ή υπεύθυνη δήλωση μηχανικού ότι το αγροτεμάχιο βρίσκεται σε περιοχή που έχει καθοριστεί ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας ή όχι βάσει εγκεκριμένων πολεοδομικών και χωρικών σχεδίων.

Σε εφαρμογή της παραπάνω απόφασης ο ΔΕΔΔΗΕ σε ανακοίνωσή του (7-8-2020) καλεί τους ενδιαφερόμενους με εκκρεμείς αιτήσεις σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθμών που έχουν υποβληθεί μέχρι και τις 9-8-2020 να καταθέσουν εντός 1 μηνός κάποιο από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για τον χαρακτηρισμό της γης (υψηλής ή μη παραγωγικότητας), ακόμα και εάν αυτά είχαν κατατεθεί ήδη. Αναφέρεται δε ότι αν τα έγγραφα υποβληθούν μετά τις 9-9-2020 η αίτηση θα θεωρείται πλήρης «κατά τη χρονική σειρά υποβολής των εγγράφων». Αποτέλεσμα αυτού ήταν εκκρεμείς αιτήσεις στις οποίες το σχετικό δικαιολογητικό είχε κατατεθεί πριν τις 9-8-2020 να μη θεωρηθούν πλήρεις και - μετά την εκπνοή της μηνιαίας προθεσμίας - να χάσουν τη σειρά προτεραιότητας για τη χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης. Κατ’ ουσία ο ΔΕΔΔΗΕ «τιμωρεί» αναίτια όσους ενδιαφερόμενους είχαν καταθέσει τα σωστά αποδεικτικά έγγραφα για τον χαρακτηρισμό της αγροτικής γης πριν τεθεί σε ισχύ η ΚΥΑ.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Αν και σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να προβεί προς τη διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου ο διαχειριστής να αποδώσει στις εκκρεμείς αιτήσεις προ της 9-8-2020 που περιλαμβάνουν τα προβλεπόμενα έγγραφα για τον χαρακτηρισμό της γης (υψηλής ή μη παραγωγικότητας) τη σειρά προτεραιότητας για τη χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης που είχαν την 9η Σεπτεμβρίου 2020.
Συνέχεια...

Θεσπρωτία: Αναλυτικά τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων της εβδομάδας (7- 13/12)

Δεκεμβρίου 07, 2020 0
Θεσπρωτία: Αναλυτικά τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων της εβδομάδας (7- 13/12) 

Ανακοινώνεται ότι για την εβδομάδα 7 έως 13 Δεκεμβρίου 2020, τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηπείρου θα είναι τα ακόλουθα: 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ

ΩΡΑΡΙΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ

07/12/2020

Φοινίκι - Δάφνη - Άνω Ξέχωρο - Ριζό (Αράχωβα) – Κοκκινο Λιθάρι - Νεροχώρι-Κεραμίτσα - Αχουρία Κεραμίτσας - Μαλούνι - Αχουρία Μαλουνίου

08:00-15:00

ΤΡΙΤΗ

08/12/2020

Φανερωμένη - Γηρομέρι - Μαυρονέρι - Κάτω Ξέχωρο - Κερασοχώρι - Παλαμπάς - Άγιος Νικόλαος - Άγιοι Πάντες - Κρυονέρι - Αμπελώνας

18:00-01:00

ΤΕΤΑΡΤΗ

09/12/2020

Τσαμαντάς - Βαβούρι - Λιάς - Λίστα- Κουρεμάδι- Κεφαλοχώρι - Μηλέα - Γαρδίκι Φιλιατών - Αναβρυτός.

08:00-15:00

ΠΕΜΠΤΗ

10/12/2020

Γεροπλάτανος-Πηγαδούλια - Άγιος Αρσένιος-Σμπόκια - Κυπάρισσος-Παλαιοχώρι–Δονάτος – Γολά - Ροδοστίβα.

18:00-01:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

11/12/2020

Αετός - Άνω Παλαιοκκλήσι - Κάτω Παλαιοκκλήσι - Κοκκινιά (Τσατσουλέϊκα) – Χλωμός - Αχλαδιά.

08:00-15:00

ΣΑΒΒΑΤΟ

12/12/2020

Πολύδροσο - Πέντε Εκκλησιές – Πλακωτή – Πετροβίτσα - Ραβενή – Καλλιθέα – Χαραυγή –Λεπτοκαρυά

08:00-15:00


Συνέχεια...

Ο καιρός στην Ηγουμενίτσα σήμερα