02/18/19 - Θεσπρωτικοί Αντίλαλοι

https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/

Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ: Μόνο με …42 θέματα το σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο!

Φεβρουαρίου 18, 2019 0

Σήμερα Δευτέρα (18/2) είναι προγραμματισμένη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας, με 42 θέματα στην ημερήσια διάταξη!
Δεν είναι η πρώτη φορά, ούτε το μοναδικό Δημοτικό Συμβούλιο που συνεδριάζει με τόσο μεγάλο αριθμό θεμάτων. Μπορεί τα περισσότερα να είναι διαδικαστικού χαρακτήρα, ωστόσο η πληθώρα των θεμάτων αλλά και η σημασία ορισμένων δεν επιτρέπουν να συνεδριάζουνε δημοτικά συμβούλια με τόσα πολλά θέματα. Αναρωτιόμαστε αν θα προλάβουν καν να αναγνώσουν τις εισηγήσεις, πόσο μάλλον να γίνουνε τοποθετήσεις από τους δημοτικούς συμβούλους και να συζητηθούν πριν προχωρήσουνε σε ψηφοφορίες! Αν προσθέσουμε δε, τα εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα που συνήθως προκύπτουν (που κι αυτά έρχονται πολλές φορές εκ του πονηρού την τελευταία στιγμή για συζήτηση), αλλά και τη διαδικασία ερωτήσεων και ενημέρωσης των δημοτικών συμβούλων για θέματα που οι ίδιοι θέτουν, τότε γίνεται σαφές ότι πρόκειται για γελοιοποίηση της διαδικασίας!
Αποτελεί μια πονηρή τακτική πολλές φορές από τα προεδρεία, ώστε στα στοιβαγμένα θέματα να περνάνε και ορισμένα που πρέπει να συζητηθούν αναλυτικά, αλλά για τους δικούς της λόγους η εκάστοτε δημοτική αρχή να μην το θέλει με το πρόσχημα της πίεσης του χρόνου τα περνάει με άλλα του …κιλού!
Όταν δε, βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, αυτές οι πρακτικές θα πρέπει να αποφεύγονται. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα επαναληφθεί!
Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας είναι προγραμματισμένη για σήμερα Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 19:00’ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: 

ΘΕΜΑ 1ο 
Έγκριση έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής για την κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το Δ’ τρίμηνο 2018. 
-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα - Αντιδήμαρχος. 
ΘΕΜΑ 2ο 
Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας Οικονομικού Έτους 2019. 
-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα - Αντιδήμαρχος. 
ΘΕΜΑ 3ο 
Διορισμός δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου και καθορισμό αμοιβής. 
-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα - Αντιδήμαρχος. 
ΘΕΜΑ 4ο 
Έγκριση εκμίσθωσης μετά από δημοπράτηση του κοινοτικού καταστήματος Αγίας Μαρίνας.  -Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα - Αντιδήμαρχος. 
ΘΕΜΑ 5ο 
Εξειδικεύσεις πιστώσεων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους.  -Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα - Αντιδήμαρχος. 
ΘΕΜΑ 6ο 
Προσδιορισμός ενεργειών που αφορά την έκδοση της υπ’αρίθμ. οικ. 2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β’ 194) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Γ. Χουλιαράκη.  -Εισηγητής: Δήμαρχος. 
ΘΕΜΑ 7ο 
Έκφραση γνώμης επί αιτήσεως «Marbella Α.Ε.» για μετατροπή σε χρήμα επιφάνεια γης 2.462,87 τ.μ. στην περιοχή Καραβοστάσι Τ.Κ. Πέρδικας. -Εισηγητής: Δήμαρχος. 
ΘΕΜΑ 8ο 
Κατανομή ποσού 16.205,65 € στις σχολικές επιτροπές Α’βάθμιας και Β’βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας, ως συμπληρωματική πίστωση έτους 2018 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους. 
-Εισηγητής: Λώλης Ηλίας - Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας. 
ΘΕΜΑ 9ο 
Εφαρμογή ή μη του προγράμματος δολωματικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς (δακοκτονία) για το έτος 2019 στις δημοτικές και τοπικές κοινότητες του Δήμου Ηγουμενίτσας.  -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος. 
ΘΕΜΑ 10ο 
Εισήγηση της ΕΠΖ, στα πλαίσια των γνωμοδοτήσεων και της έναρξης δημόσιας διαβούλευσης επί του περιεχομένου του φακέλου του έργου: «Ανανέωση και Τροποποίηση [προσθήκη νέου συνοδού Α.Ε.Κ.Κ. (Απόβλητα Εκσκαφών κατασκευών & Κατεδαφίσεων)] της περιβαλλοντικής αδειοδότησης για την εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών, στην θέση «Πιθάρι - Παλιαρέζα», Τ.Κ. Δριμίτσας, Δ.Ε. Παραποτάμου, Δ. Ηγουμενίτσας (λατομική περιοχή χώρος ΙΙ)», με φορέα πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου την εταιρεία: «ΑΤΕΒΕ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΦΟΙ Α. ΛΕΦΑ». 
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος. 
ΘΕΜΑ 11ο 
Εισήγηση της ΕΠΖ, σχετικά με την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της 3ης Πολεοδομικής Ενότητας του Δήμου Ηγουμενίτσας στο Ο.Τ. 33 έπειτα από την από 12-09-2018 αίτηση του Τσίγκου Δημήτριου. 
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος. 
ΘΕΜΑ 12ο 
Εισήγηση της ΕΠΖ, σχετικά με την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας στο Ο.Τ. 6 έπειτα από την από 29-12-2017 αίτηση της εταιρείας ΔΕΣΠΟΤΙΚΟ Ο.Ε. 
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος. 
ΘΕΜΑ 13ο 
Εισήγηση της ΕΠΖ, σχετικά με την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας στο Ο.Τ. 60 έπειτα από την από 30-08-2018 αίτηση των Βλάχου Αλέξανδρου, Βλάχου Ευάγγελου, Τσόλη Γρηγόριου, Τσόλη Κωνσταντίνου και Τσόλη Αικατερίνης. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος. 
ΘΕΜΑ 14ο 
Εισήγηση της ΕΠΖ, σχετικά με την αυτοδίκαιη άρση απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 31 στην 1η Π.Ε. του Δήμου Ηγουμενίτσας για την κοινωφελή χρήση Δημοτικού Σχολείου ύστερα από τις από 23-07-2018 και 03-08-2018 αιτήσεις των Γούλα Βασίλειου και του Χρυσικόπουλου Κωνσταντίνου αντιστοίχως. 
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος. 
ΘΕΜΑ 15ο 
Εισήγηση της ΕΠΖ, σχετικά με την από 7-09-2018 αίτηση του Βέρμπη Χρήστου για την αντικατάσταση του οικοπέδου του στο Ο.Τ. 158, αριθ. 72Β στην θέση «Βουνίστρα» της Τ.Κ. Πέρδικας του Δήμου Ηγουμενίτσας λόγω ακαταλληλότητας. 
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος. 
ΘΕΜΑ 16ο 
Εισήγηση της ΕΠΖ, σχετικά με την από 26-07-2018 αίτηση της Ζούμπου Μαρίας για την μεταβίβαση σε αυτήν του οικοπέδου που βρίσκεται στο Ο.Τ. 160, αριθ. 39Β στην θέση «Βουνίστρα» της Τ.Κ. Πέρδικας του Δήμου Ηγουμενίτσας ιδιοκτησίας Ζούμπου Γεώργιου, αποθανόντος συζύγου της αιτούσας. 
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος. 
ΘΕΜΑ 17ο 
Εισήγηση της ΕΠΖ, σχετικά με την αποκατάσταση των ιδιοκτησιών α) κληρονόμων Νικόλαου Τζοβάρα (Έλλης Τζοβάρα, Παύλου Τζοβάρα, Χρήστου Τζοβάρα και Αριστεάς Τζοβάρα) β) κληρονόμων Κωνσταντίνου Κωνσταντάκου (Θωμά Κωνσταντάκου, Ανθούλας Κωνσταντάκου, Φίλιππου Κωνσταντάκου, Μελίνας Κωνσταντάκου και Μπίλη Αθανασίας) και γ) Βρύση Ευφροσύνης των οποίων τα οικόπεδα βρίσκονται στο Ο.Τ. 12 του εγκεκριμένου Σχεδίου Οικισμού Γραικοχωρίου της 2η Π.Ε. του Δήμου Ηγουμενίτσας με άλλα ίσης αξίας σε δημοτική έκταση στο Ο.Τ. 16Β στην ίδια περιοχή, καθώς τα πρώτα ρυμοτομήθηκαν και χαρακτηρίστηκαν Κοινόχρηστοι Χώροι.  -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος. 
ΘΕΜΑ 18ο 
Έγκριση 1ου Α.Π. εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου "Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Συβότων (Έμπροσθεν ΙΝ Αναλήψεως)". 
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος. 
ΘΕΜΑ 19ο 
Έγκριση 1ου Α.Π. εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου "ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ’’. 
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος. 
ΘΕΜΑ 20ο 
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου ¨Κατασκευή Αποχετευτικού δικτύου ομβρίων στην περιοχή ελαιοτριβείου Ν.Σελεύκειας". 
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος. 
ΘΕΜΑ 21ο 
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου "Επέκταση γέφυρας στη Νέα Σελεύκεια".  -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος. 
ΘΕΜΑ 22ο 
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου "Έργα οδοποιίας στη Δ.Ε. Παραποτάμου".  -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος. 
ΘΕΜΑ 23ο 
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου "Έργα οδοποιίας στη Δ.Ε. Μαργαριτίου".  -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος. 
ΘΕΜΑ 24ο 
Έγκριση σύναψης και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ηγουμενίτσας και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας (ΔΕΥΑΗ) για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση ύδρευσης στο Πολυνέρι Δήμου Ηγουμενίτσας».  -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος. 
ΘΕΜΑ 25ο 
Έγκριση σύναψης και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ηγουμενίτσας και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού-Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την εκτέλεση του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ. 
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος. 
ΘΕΜΑ 26ο 
Έγκριση σύναψης και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ηγουμενίτσας και του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, υπό την επωνυμία "Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)", για την συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα WiFi4EU.  -Εισηγητής: Δήμαρχος. 
ΘΕΜΑ 27ο 
Έγκριση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των Δήμων Ηγουμενίτσας, Αρταίων και της Περιφέρειας Ηπείρου, για την ωρίμανση και δημοπράτηση του έργου: “Παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης του συστήματος και των υποδομών του οδικού και αστικού φωτισμού των Δήμων Αρταίων και Ηγουμενίτσας.“  -Εισηγητής: Δήμαρχος. 
ΘΕΜΑ 28ο 
Αποδοχή συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και Πολιτιστικές Υποδομές και δραστηριότητες των δήμων», με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων.». 
-Εισηγητής: Δήμαρχος. 
ΘΕΜΑ 29ο 
Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξη με τίτλο: “Κατασκευή πράσινου σημείου Δήμου Ηγουμενίτσας” για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020.  -Εισηγητής: Δήμαρχος. 
ΘΕΜΑ 30ο 
Συνδιοργάνωση του 1ου Αγώνα Ορεινής Ποδηλασίας με τον Ποδηλατικό Όμιλο Ηγουμενίτσας «Άπειρος».  -Εισηγητής: Δήμαρχος. 
ΘΕΜΑ 31ο 
Διοργάνωση Ημερίδας στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Εκστρατείας Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης του πληθυσμού για την ορθή χρήση των Αντιβιοτικών - Εξειδίκευση Πίστωσης.  -Εισηγητής: Πάκος Δημήτριος - Αντιδήμαρχος. 
ΘΕΜΑ 32ο 
Δημιουργία Γραφείου Ενημέρωσης & Υποστήριξης Δανειοληπτών στο Δήμο Ηγουμενίτσας.  -Εισηγητής: Πάκος Δημήτριος - Αντιδήμαρχος. 
ΘΕΜΑ 33ο 
Χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην οδό Εθνικής Αντίστασης 138 της Δ.Κ. Ηγουμενίτσας.  -Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος - Αντιδήμαρχος. 
ΘΕΜΑ 34ο 
Συγκρότηση οργάνου Σφράγισης και Αποσφράγισης Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και ορισμός μελών.  -Εισηγητής: Δήμαρχος. 
ΘΕΜΑ 35ο 
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην συμβουλευτική επιτροπή πεζοπορικών ορειβατικών δραστηριοτήτων (Σ.Ε.Π.Ο.Δ.).  -Εισηγητής: Δήμαρχος. 
ΘΕΜΑ 36ο 
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην επιτροπή ανέλκυσης Ναυαγίων πλοίων που ευρίσκονται σε περιοχή δικαιοδοσίας και ζώνης ευθύνης του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας.  -Εισηγητής: Δήμαρχος. 
ΘΕΜΑ 37ο 
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην επιτροπή ανέλκυσης Ναυαγίων πλοίων που ευρίσκονται σε περιοχή δικαιοδοσίας Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας και εκτός ζώνης ευθύνης Οργανισμού Λιμένος Ηγ/τσας.  -Εισηγητής: Δήμαρχος. 
ΘΕΜΑ 38ο 
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην επιτροπή χαρακτηρισμού παραλιών ως πολυσύχναστων χώρων για λήψη θαλάσσιων λουτρών, περιοχής δικαιοδοσίας Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας.  -Εισηγητής: Δήμαρχος. 
ΘΕΜΑ 39ο 
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην επιτροπή εξέτασης αιτημάτων για την δραστηριοποίηση θαλασσίων μέσων αναψυχής και την έκδοση αδειών σχολών εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχύπλοων σκαφών, κατά μήκος των ακτών περιοχής δικαιοδοσίας Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας. 
-Εισηγητής: Δήμαρχος. 
ΘΕΜΑ 40ο 
Έγκριση του Πρακτικού της Τριμελούς Επιτροπής για την πρόσληψη δύο (2) ατόμων με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου με τίτλο "Intermodality Promotion and Rail Renaissance in Adriatic – Ionian Region" (Ακρωνύμιο: Inter-Connect) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG V ADRION 2014 – 2020 (Άξονας Προτεραιότητας 3, Θεματικός Στόχος 3.1) .  -Εισηγητής: Δήμαρχος. 
ΘΕΜΑ 41ο 
Παραχώρηση ειδικού διαμορφωμένου χώρου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Πλαταριάς σε εθελοντή κτηνίατρο για την πραγματοποίηση δωρεάν στειρώσεων, σήμανσης και καταγραφής αδέσποτων ζώων συντροφιάς.  -Εισηγητής: Δήμαρχος. 
ΘΕΜΑ 42ο 

Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου κ. Πάκου Δημήτριου εκτός έδρας.  -Εισηγητής: Δήμαρχος. 
Συνέχεια...

Μετέφεραν με το ΚΤΕΛ 8 κιλά χασίς…!

Φεβρουαρίου 18, 2019 0

Κατασχέθηκαν δύο σακίδια με περίπου (8) κιλά ακατέργαστης κάνναβης

Συνελήφθησαν, χθες (16-2-2019) το μεσημέρι στο Μορφάτι Θεσπρωτίας, από αστυνομικούς του Τμήματος Αλλοδαπών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηγουμενίτσας, δύο αλλοδαποί, ηλικίας 31 και 22 ετών, κατηγορούμενοι για εισαγωγή, μεταφορά και κατοχή ναρκωτικών, με σκοπό τη διακίνηση καθώς και παράνομη είσοδο στη χώρα.
Ειδικότερα, οι αστυνομικοί στο πλαίσιο ελέγχων, συνέλαβαν τους δύο δράστες, διότι μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, κατά την επιβίβασή τους σε λεωφορείο, που εκτελούσε το δρομολόγιο Ηγουμενίτσα - Αθήνα, βρέθηκαν σε δύο ταξιδιωτικά σακίδια που κατείχαν, τέσσερα (4) δέματα με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους (7) κιλών και (990) γραμμαρίων.
Κατασχέθηκαν οι παραπάνω ποσότητες ναρκωτικών καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα, ενώ σε βάρος του 31χρονου εκκρεμούσαν μέτρα απαγόρευσης εισόδου στη χώρα και σε έδαφος Schengen.
Οι συλληφθέντες, οι οποίοι στερούνται νομιμοποιητικών εγγράφων εισόδου και παραμονής στη χώρα, θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσπρωτίας ενώ το προανακριτικό έργο διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηγουμενίτσας.


Συνέχεια...

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα δρομολογίων της Κινητής Αστυνομικής Μονάδας στη Θεσπρωτία (18-23/2)

Φεβρουαρίου 18, 2019 0

Ανακοινώνεται από τη Γ.Π.Α.Δ.Η.. ότι για την επόμενη εβδομάδα τα δρομολόγια που θα ακολουθεί η Κινητή Αστυνομική Μονάδα στο Νομό Θεσπρωτίας, έχουν οριστεί ως ακολούθως:
Δευτέρα (18/2/2019) και ώρες από 08:00 έως 15:00
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Φοινίκι– Δάφνη– Άνω Ξέχωρο– Ριζό (Αράχωβα)– Κοκκινολιθάρι– Νεροχώρι- Κεραμίτσα- Αχουρία Κεραμίτσας– Μαλούνι- Αχούρια Μαλουνίου.
Τρίτη (19-2-2019) και ώρες από 18:00 έως 01:00
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Φανερωμένη– Γηρομέρι– Μαυρονέρι– Κάτω Ξέχωρο– Κερασοχώρι– Παλαμπάς– Άγιος Νικόλαος– Άγιοι Πάντες– Κρυονέρι- Αμπελώνας.
Τετάρτη (20-2-2019) και ώρες από 08:00 έως 15:00
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Τσαμαντάς– Βαβούρι– Λιάς– Λίστα– Κουρεμάδι– Κεφαλοχώρι– Μηλέα– Γαρδίκι Φιλιατών- Αναβρυτός.
Πέμπτη (21-2-2019) και ώρες από 18:00 έως 01:00
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Γεροπλάτανος- Πηγαδούλια– Άγιος Αρσένιος– Σμπόκια– Κυπάρισσος– Παλαιοχώρι– Δονάτος– Γολά– Ροδοστίβα.
Παρασκευή (22-2-2019) και ώρες από 08:00 έως 15:00
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Αετός– Άνω Παλαιοκκλήσι– Κάτω Παλαιοκκλήσι– Κοκκινιά (Τσατσουλέϊκα)– Χλωμός- Αχλαδιά.
Σάββατο (23-2-2019) και ώρες από 08:00 έως 15:00 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Πολύδροσο– Πέντε Εκκλησίες– Πλακωτή– Πετροβίτσα– Ραβενή– Καλλιθέα– Χαραυγή– Λεπτοκαρυά.


Συνέχεια...

Απάντηση του ΚΙΝ.ΑΛΛ. Θεσπρωτίας στο ΣΥΡΙΖΑ Θεσπρωτίας

Φεβρουαρίου 18, 2019 0

Με έκπληξη διαβάσαμε σήμερα την ανακοίνωση του Γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ Θεσπρωτίας με θέμα "Αντί απάντησης".
Προφανώς ο πανικός που έχει πιάσει τον τοπικό ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσπρωτία είναι αναμενόμενος, βλέποντας τη δυναμική και την απήχηση που έχει στην τοπική μας κοινωνία το ψηφοδέλτιο του Κινήματος Αλλαγής για τις ερχόμενες Βουλευτικές εκλογές και τη διαφαινόμενη ήττα που έρχεται. 
Για ποια αποχώρηση ΑΝΕΛ μιλάνε;;;
Που είναι οι μισοί Βουλευτές του Καμμένου σήμερα;;;
Μήπως συγκροτούν τη νέα Κεντροαριστερά του Τσίπρα;;; 
Για αυτό το λόγο, γι’ άλλη μια φορά αυτό που κάνει το κυβερνών κόμμα είναι να μπαίνει στη διαδικασία να ρίχνει λάσπη στους πολιτικούς του αντίπαλους. 
Είναι άλλωστε ο μόνος τρόπος που ξέρουν και τους έχει απομείνει, για να περισώσουν ό,τι μπορούν, σε μια κυβέρνηση που καθημερινά καταρρέει. 
Για να βάλουμε όμως τέλος στα ψέματα του ΣΥΡΙΖΑ, όσον αφορά τα τοπικά και τις Αυτοδιοικητικές εκλογές, ο πολιτικός μας χώρος έχει δείξει στο παρελθόν έμπρακτα τη συνεργασία του με το ΣΥΡΙΖΑ και σε Νομαρχιακό αλλά και σε Δημοτικό επίπεδο στη Θεσπρωτία. 
Το Κίνημα Αλλαγής ήταν κατά τη διάρκεια των συζητήσεων με τον τοπικό ΣΥΡΙΖΑ ανοιχτό για όλα τα ενδεχόμενα δημοτικής συνεργασίας, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε τον υποψήφιο του για το Δήμο Ηγουμενίτσας πριν το Κίνημα Αλλαγής κάνει την εσωτερική διαδικασία επικαλούμενος χρονική καθυστέρηση επτά μήνες πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές. 
Ούτε τα προσχήματα δεν κράτησε. 
Το Κίνημα Αλλαγής παραμένοντας πιστό στις Αρχές και τις Αξίες του, δεν δέχεται τελεσίγραφα από κανέναν. 
Για αυτό προχωράμε με όσους θέλουν και μπορούν. 
“Σύντροφοι” του ΣΥΡΙΖΑ τα καλύτερα έρχονται. 

Ο Γραμματέας της Ν.Ε.
Κινήματος Αλλαγής Θεσπρωτίας
Κάτσινος Μιχάλης


Συνέχεια...