01/06/19 - Θεσπρωτικοί Αντίλαλοι

https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/

Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2019

Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας

Ιανουαρίου 06, 2019 0


Ο Δήμος Ηγουμενίτσας ενημερώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία πιστοποίησης και ένταξης των δικαιούχων στο Πρόγραμμα «ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΛΗΨΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ» (Ν. 4563/2018).
Δικαιούχοι είναι οι μόνιμοι κάτοικοι των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) της ελληνικής Επικράτεια και συγκεκριμένα:

Από τη Δ.Ε. Ηγουμενίτσας, των οικισμών:
Κρυόβρυσης
Λάκκας
Από τη Δ.Ε. Μαργαριτίου, των οικισμών:
Καλοδικίου
Κόδρας
Μαργαριτίου
Μορφατίου
Παλαιοκάστρου
Πυργίου
Σπαθαραίων
Από τη Δ.Ε. Παραποτάμου, των οικισμών:
Αγίου Γεωργίου
Γεροπλάτανου
Από τη Δ.Ε. Πέρδικας, των οικισμών:
Αρίλλα
Βουνίστρας
Καραβοστασίου
Πέρδικας
Από τη Δ.Ε. Συβότων, των οικισμών:
Αργυρότοπου
Πλαταριάς
Σκορπιώνας
Συβότων
Φασκομηλιάς

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα ΚΕΠ του Δήμου Ηγουμενίτσας προκειμένου να λάβουν το σχετικό κουπόνι για την Δωρεάν προμήθεια του εξοπλισμού.
Κατά την υποβολή των δικαιολογητικών εγγράφων, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες επιλέγουν την εταιρία από την οποία θα λάβουν τις υπηρεσίες τηλεοπτικής πρόσβασης του έργου. Οι εταιρίες που συμμετέχουν στο έργο είναι η COSMOTE TV(με το πακέτο υπηρεσιών "COSMOTE TV PACK") και η DIGEA(με το πακέτο υπηρεσιών "DIGEA PACK") και οι υπηρεσίες που προσφέρουν δωρεάν στους δικαιούχους παρουσιάζονται αναλυτικά στο συνημμένο αρχείο, με τίτλο «Παρεχόμενες Υπηρεσίες του Έργου Total TV Coverage».
Επισημαίνεται ότι μετά την υποβολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών εγγράφων, το προσωπικό των Δήμων/ΚΕΠ, πραγματοποιεί τον έλεγχο του Παραρτήματος VI της υπ’ αριθ. 3269/2018 ΚΥΑ (Β΄ 5022) και εφόσον διαπιστώσει την ιδιότητα του αιτούντος ως μόνιμου κατοίκου συγκεκριμένης ΠΕΤΚ, καταχωρεί την αίτηση του στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή της ΓΓΤΤ που λειτουργεί στο πλαίσιο υλοποίησης του παρόντος έργου(βλ. άρθρο 7 της υπ’ αριθ. 3269/2018 ΚΥΑ, ΦΕΚ Β΄ 5022).
Κατηγορίες αίτησης
Κατά τη διαδικασία καταχώρησης ο χρήστης καλείται να επιλέξει μία από τις κατηγορίες στην οποία ανήκει η προς καταχώρηση αίτηση. Ενδεικτικά οι κατηγορίες στις οποίες χωρίζονται οι αιτήσεις είναι οι ακόλουθες:
1.        Ο λογαριασμός ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος εκδίδεται στα στοιχεία του ίδιου
2.        Ο λογαριασμός ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος εκδίδεται στα στοιχεία άλλου προσώπου, το οποίο ζει
3.        Ο λογαριασμός ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος εκδίδεται στα στοιχεία θανόντα
4.        Τα στοιχεία του λογαριασμού ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος δεν ταυτίζονται με τα δικά του λόγω μεταβολής τους
5.        Ο λογαριασμός ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος εκδίδεται στα στοιχεία φορέα του Δημόσιου ή του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (π.χ. Ι. Ναού, ΟΤΑ, Αστυνομικού Τμήματος κ.α.)
Δικαιολογητικά αίτησης
Ανάλογα με την επιλογή της κατηγορίας αίτησης και πριν την οριστική υποβολή της, ο χρήστης, καλείται να εισάγει και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προκύπτουν από την κατηγορία αίτησης που επέλεξε. Τα δικαιολογητικά αυτά φαίνονται στο επάνω αριστερά μέρος της φόρμας καταχώρησης και η εισαγωγή τους είναι δυνατή από τον πίνακα «Δικαιολογητικά».
Πιο αναλυτικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανά κατηγορία αίτησης είναι τα παρακάτω:


Κατηγορία1

Κατηγορία2

Κατηγορία3

Κατηγορία4

Κατηγορία5
Αίτηση Υπαγωγής στο Έργο – Υπεύθυνη Δήλωση (Παράρτημα ΙΙ της ΚΥΑ Β΄5022)

Υπεύθυνη Δήλωση του προσώπου στα στοιχεία του οποίου εκδίδεται ο λογαριασμός ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος (Παράρτημα ΙΙΙ της ΚΥΑΒ΄5022)

Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος περί μεταβολής των προσωπικών του στοιχείων (Παράρτημα IV της ΚΥΑΒ΄5022)

Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα του Δημόσιου ή του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα στα στοιχεία του οποίου εκδίδεται ο λογαριασμός ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος.


Αντίγραφο Επίσημου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας.

Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος του Οικ. Έτους2018.
Αντίγραφο πρόσφατου Λογαριασμού ΔΕΚΟ/Άλλου αποδεικτικού εγγράφου της κύριας και μόνιμης κατοικίας τουαιτούντος.

Αντίγραφο πρόσφατου Λογαριασμού Ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος

Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου του προσώπου στα στοιχεία του οποίου εκδίδεται ο λογαριασμός ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας τουαιτούντος.

Υπεύθυνη Δήλωση για την ύπαρξη ξεχωριστού νοικοκυριού
**
**
**
**
**
Άλλο έγγραφο
*
*
*
*
*

: Αυτά τα δικαιολογητικά είναι απαραίτητα για την καταχώρηση της αίτησης
*:Αναφέρεται στο δικαιολογητικό «Άλλο έγγραφο» το οποίο είναι προαιρετικό και χρησιμοποιείται υπό περίπτωση
**: Αναφέρεται στο δικαιολογητικό «Υπεύθυνη Δήλωση για την ύπαρξη ξεχωριστού νοικοκυριού» το οποίο είναι υποχρεωτικό στην περίπτωση που ο ΑΠΗ της αίτησης υπάρχει ήδη καταχωρημένος σε άλλη αίτηση της εφαρμογής.Συνέχεια...

ΔΕΥΑΗ: Το νερό νεράκι

Ιανουαρίου 06, 2019 0

Του Σταύρου Κωστάρα

Η ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας, πέραν των λοιπών αυξήσεων σε βάρος των πολιτών που επέβαλε στηριζόμενη σε «μυστικές» μελέτες, κατάφερε, με τους τετράμηνους λογαριασμούς που καθιέρωσε, να αυξήσει τα έσοδά της κατά μεγάλο ποσοστό.  
Πέτυχε όμως ταυτόχρονα να αυξήσει τη δυσκολία των καταναλωτών να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους και να αυξήσει τους ανείσπρακτους λογαριασμούς.  
Και ενώ, με τους τετράμηνους λογαριασμούς, το πάγιο ύδρευσης και το τέλος υδρομετρητή που πληρώνουμε παραμένουν στα επίπεδα των 5 και 1 ευρώ ανά μήνα αντίστοιχα, (μαζί με τον ΦΠΑ), και ήτοι συνολικά 60 και 12 ευρώ ανά έτος, τα χρήματα που πληρώνουμε παραπάνω εξαιτίας των  λογαριασμών αυτών είναι πολλά.
Υπολογιζόμενη με περίπου 600 λίτρα νερού μέση κατανάλωση ανά ημέρα, για μια τετραμελή οικογένεια, η μηνιαία κατανάλωση νερού ανέρχεται σε 18 κυβικά τον μήνα. Συνεπώς με τους 4μηνους λογαριασμούς τα επιπλέον 18 κυβικά που καλείται να πληρώσει ο καταναλωτής με κάθε λογαριασμό εισέρχονται στις επόμενες κλίμακες χρέωσης και χρεώνονται με 0,80 και 1,20 ευρώ ανά κυβικό. Η κατανάλωση αυτή, προσθέτοντας και την αποχέτευση, η οποία τιμολογείται με 90% επί του νερού που καταναλώνεται, δημιουργεί για κάθε μέση οικογένεια ένα επιπλέον  κόστος περίπου 52 ευρώ τον χρόνο και ήτοι 17 ευρώ σε κάθε τετράμηνο λογαριασμό.  Λογιζόμενο το ποσό αυτό επί του συνόλου των καταναλωτών, αποφέρει στην ΔΕΥΑΗ ένα πολύ μεγάλο ποσό εσόδων το οποίο αποκόμισε χάριν ενός και μόνο λογιστικού τρικ.
Πέραν των ανωτέρω όμως παρατηρώντας τις μεγάλες διαφορές που υφίστανται στις καταναλώσεις μεταξύ παρεμφερών οικογενειών, οι οποίες δεν είναι της τάξης των 10 ή 20 ευρώ το τετράμηνο, αλλά διαφορές που κάνουν τους λογαριασμούς διπλάσιους, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι δεν μπορεί αυτές οι διαφορές να οφείλονται μόνο στα λογιστικά τρικ της ΔΕΥΑΗ.
Ένας από τους λόγους που μπορεί να υφίστανται αυτές οι διαφορές είναι οι υδρομετρητές που χρησιμοποιεί η ΔΕΑΥΗ (τους οποίους δεν αντικαθιστά  παρότι εισπράττει πολύ μεγάλα ποσά για τον λόγο αυτό, τα οποία «αξιοποιούνται» για άλλους λόγους από αυτούς για τους οποίους εισπράττονται).
Η παλαιότητα  και οι φθορές των υδρομετρητών, σε συνδυασμό με την υψηλή πίεση του νερού, προκαλούν την κακή λειτουργία τους και οι πιθανότητες να  δημιουργηθούν υψηλότερες χρεώσεις είναι μεγάλες.
Οι διακοπές νερού, ο αέρας που εισέρχεται, η αντίστροφη ροή και η ταχύτητα του νερού μπορεί επίσης να δημιουργήσουν υψηλότερες χρεώσεις. Ακόμη και ο τρόπος που τοποθετείται ένας υδρομετρητής μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερες χρεώσεις αφού συνιστάται, αναλόγως του τύπου του υδρομετρητή, οριζόντια ή κάθετη τοποθέτηση, αλλά και ανάλογο μήκος σωλήνων πριν και μετά από αυτόν. Οι υδρομετρητές είναι διαφόρων τύπων. Χωρίς να γνωρίζω τους τύπους που χρησιμοποιεί η ΔΕΥΑΗ το ορθό θα ήταν να χρησιμοποιεί ογκομετρικούς υδρομετρητές  με έμβολο, οι οποίοι είναι ιδιαιτέρα διαδεδομένοι στην Ευρώπη και οι πλέον ακριβείς στις μετρήσεις σε σχέση με τους λοιπούς.  Ας αξιοποιήσει επιτέλους τα χρήματα που εισπράττει για τον λόγο αυτόν.
Σημαντικό πάντως ρόλο στην μείωση των εσόδων της ΔΕΥΑΗ έχουν και οι κλοπές νερού. Ένα φαινόμενο, δυστυχώς πολύ συνηθισμένο, το οποίο η ΔΕΥΑΗ αδυνατεί να ελέγξει. Έτσι τα χρέη των νομοταγών πολιτών αυξάνονται, ενώ κάποιοι σκορπάνε το νερό σε κήπους και μποστάνια χωρίς να αγχώνονται για την λυπητερή.
Οι καταναλωτές τέλος για να πετύχουν καλή οικονομία στην διαχείριση του νερού, και να μειώσουν τους υπέρογκους λογαριασμούς, θα πρέπει, εκτός από τον έλεγχο αφανών διαρροών, να δώσουν ιδιαίτερη σημασία στα παρακάτω:
- Το ντους με τη βρύση κλειστή στα ενδιάμεσα διαστήματα (σαπούνισμα, λούσιμο κλπ) γίνεται με 40 λίτρα νερό. Το ντους με το νερό να τρέχει χρειάζεται 120 λίτρα, ενώ το μπάνιο με γεμάτη μπανιέρα 180 λίτρα
- Στο πλυντήριο ρούχων το οικονομικό πρόγραμμα καταναλώνει 130 λίτρα νερού ενώ το μεγάλο πρόγραμμα έως και 300 λίτρα.
- Το πλυντήριο πιάτων στο οικονομικό πρόγραμμα καταναλώνει έως 35 λίτρα νερού, ενώ στο μεγάλο πρόγραμμα 150 λίτρα.
- Το πλύσιμο των δοντιών με προσεκτική χρήση του νερού χρειάζεται το πολύ δύο λίτρα, ενώ με ανοικτή τη βρύση  20 λίτρα. Το ίδιο ισχύει και για το ξύρισμα με 3 λίτρα με την οικονομική μέθοδο και 30 λίτρα με την σπάταλη
Όσον δε αφορά τον κίνδυνο λειψυδρίας που αντιμετωπίζει η χώρα μας ας διαβάσουμε όλοι το παρακάτω άρθρο της εφημερίδας « Καθημερινή».  
Εύχομαι καλή χρονιά (χωρίς νέες αυξήσεις).
Σταύρος Κωστάρας 


Συνέχεια...

Αναλυτικά τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων για την επόμενη εβδομάδα (από 07-01-2019 έως 13-01-2019)

Ιανουαρίου 06, 2019 0Ανακοινώνεται ότι για την επόμενη εβδομάδα (από 7 έως 13 Ιανουαρίου του έτους 2019) τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηπείρου θα είναι τα ακόλουθα:

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ:

·         Δευτέρα (7-1-2019) και ώρες από 08:00 έως 15:00 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Φοινίκι – Δάφνη – Άνω Ξέχωρο – Ριζό (Αράχωβα) – Κοκκινολιθάρι – Νεροχώρι - Κεραμίτσα-  Άχουρια Κεραμίτσας – Μαλούνι - Αχούρια Μαλουνίου.
·         Τρίτη (8-1-2019) και ώρες από 18:00 έως 01:00 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Φανερωμένη – Γηρομέρι – Μαυρονέρι – Κάτω Ξέχωρο – Κερασοχώρι – Παλαμπάς – Άγιος Νικόλαος – Άγιοι Πάντες – Κρυονέρι - Αμπελώνας.
·         Τετάρτη (9-1-2019) και ώρες από 08:00 έως 15:00 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Τσαμαντάς – Βαβούρι – Λιάς – Λίστα – Κουρεμάδι – Κεφαλοχώρι – Μηλέα – Γαρδίκι Φιλιατών - Αναβρυτός.
·         Πέμπτη (10-1-2019) και ώρες από 18:00 έως 01:00
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Γεροπλάτανος - Πηγαδούλια – Άγιος Αρσένιος – Σμπόκια – Κυπάρισσος – Παλαιοχώρι – Δονάτος – Γολά – Ροδοστίβα.
·                                 Παρασκευή (11-1-2019) και ώρες από 08:00 έως 15:00
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Αετός – Άνω Παλαιοκκλήσι – Κάτω Παλαιοκκλήσι – Κοκκινιά (Τσατσουλέϊκα) – Χλωμός - Αχλαδιά.
·         Σάββατο (12-1-2019) και ώρες από 08:00  έως 15:00
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Πολύδροσο – Πέντε Εκκλησίες – Πλακωτή – Πετροβίτσα – Ραβενή – Καλλιθέα – Χαραυγή – Λεπτοκαρυά.


Συνέχεια...