06/11/24 - Θεσπρωτικοί Αντίλαλοι
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/

Τρίτη 11 Ιουνίου 2024

Προκλητική αδιαφορία της αιρετής Περιφέρειας Ηπείρου και της Αντιπεριφέρειας Θεσπρωτίας για το μέγιστο των αγαθών, αυτό της παιδείας

Ιουνίου 11, 2024 0
Προκλητική αδιαφορία της αιρετής Περιφέρειας Ηπείρου και της Αντιπεριφέρειας Θεσπρωτίας για το μέγιστο των αγαθών, αυτό της παιδείας

Μετά τα έντονα κτιριολογικά πρόβλημα των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας και Θεσπρωτίας, ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η αδυναμία της αιρετής περιφέρειας Ηπείρου να διαχειριστεί το έντονο πρόβλημα που σχετίζεται με την άρνηση της πλήρους κάλυψης των λειτουργικών δαπανών των υπηρεσιών Εκπαίδευσης της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

Με το υπ’ αριθμ. 14789/1784/30-01-2024 «Ενημερωτικό σημείωμα λειτουργικών δαπανών» της Π.Ε. Θεσπρωτίας, ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσπρωτίας, κ. Θ. Πιτούλης, επικαλέστηκε την οικονομική αδυναμία κάλυψης όλων των λειτουργικών δαπανών που αφορούν τις υπηρεσίες Εκπαίδευσης αρμοδιότητάς του. Ως εκ τούτου, αποτελεί ερωτηματικό ο τρόπος κάλυψης των δαπανών που απαιτούνται για την προμήθεια νέου εξοπλισμού, αναλωσίμων και ανταλλακτικών, απαραίτητων για την συντήρηση και λειτουργία των ηλεκτροτεχνικών μέσων (Η/Υ, εκτυπωτές κ.λ.π.), γεγονός που δυναμιτίζει την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών εκπαίδευσης.

Τόσο ο ΣΥΠΥΥΠ, όσο και οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της Θεσπρωτίας, ενημερώσαμε και προειδοποιήσαμε εγκαίρως τον Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Α. Καχριμάνη και τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας, κ. Θ. Πιτούλη, για τα σοβαρά προβλήματα που ανακύπτουν με την Απόφασή αυτή, η οποία οδηγεί στην υποβάθμιση της παρεχόμενης ποιότητας παιδείας στον νομό Θεσπρωτίας, με αποκλειστικά δική τους ευθύνη. Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ΠΔ161/2000 και την υπ’αριθμ.241/2022 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ, εκάστη Περιφερειακή Ενότητα οφείλει να περιλαμβάνει στον προϋπολογισμό της και να καλύπτει ΟΛΕΣ τις λειτουργικές δαπάνες των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης αρμοδιότητάς της, χωρίς διακρίσεις και διαχωρισμούς ανά είδος δαπάνης. Κάτι τέτοιο όμως, φαίνεται ότι δεν ισχύει για την Περιφέρεια Ηπείρου, αφού τόσο οι υπηρεσίες εκπαίδευσης του νομού Άρτας, όσο και αυτές του νομούς Θεσπρωτίας, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, όπως ήδη αναφέραμε.

Φυσικά, ο ΣΥΠΥΥΠ ενημέρωσε εγκαίρως και την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ, παρόλο που αυτή είναι αναρμόδια για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων. Και αυτό διότι υφίσταται το παράδοξο και μοναδικό ίσως στην ελληνική δημόσια διοίκηση, φαινόμενο, οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης των Περιφερειακών υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘΑ να υπάγονται οργανικά, διοικητικά και πειθαρχικά στο Υπουργείο Παιδείας, ωστόσο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι Περιφέρειες είναι αυτές που αναλαμβάνουν την κάλυψη κάθε δαπάνης για μίσθωση κτιρίων, αλλά και κάθε λειτουργικής δαπάνης των υπηρεσιών αυτών.

Ως εκ τούτου, πολύ συχνά προκύπτουν σοβαρά προβλήματα, αφού αρκετές αιρετές Περιφέρειες αδυνατούν να αποδεχτούν τις εκ του νόμου, σχετικές υποχρεώσεις τους, ενώ η εκάστοτε πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ «νίπτει τας χείρας της».

Με τα υπ’ αριθμ. 649/01-02-2024 και 37/14/05/2024 έγγραφά του, ο ΣΥΠΥΥΠ παρείχε αναλυτική ενημέρωση για την κατάσταση, ζητώντας από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, κ. Καχριμάνη, να πράξει τα δέοντα. Δηλαδή, να ασκήσει όλες τις κατά το νόμο σχετικές αρμοδιότητές του και να επέμβει άμεσα και αποφασιστικά ώστε να θεραπεύσει το οξυμένο πρόβλημα κάλυψης των λειτουργικών δαπανών των υπηρεσιών εκπαίδευσης της Π.Ε. Θεσπρωτίας, πριν τεθεί σε κίνδυνο, ακόμα και η διαδικασία των Πανελλαδικών εξετάσεων.

Όμως, μετά λύπης μας διαπιστώνουμε ότι, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μας, ο Περιφερειάρχης Ηπείρου και ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Θεσπρωτίας, επιδεικνύουν είτε αδυναμία, είτε αδιαφορία ως προς την αποτελεσματική διαχείριση του συγκεκριμένου ζητήματος! Ως εκ τούτου, τους καθιστούμε αποκλειστικά υπεύθυνους για τις δυσλειτουργίες που σύντομα θα εμφανιστούν στις υπηρεσίες εκπαίδευσης της Θεσπρωτίας, λόγω έλλειψης των αναγκαίων αναλωσίμων και του απαραίτητου εξοπλισμού.

Για το Δ.Σ. του ΣΥΠΥΥΠ
Ο Πρόεδρος                  Ο Γ. Γραμματέας
Νώντας Αθανασιάδης     Αντώνης Στεφανογιάννης

Συνέχεια...

Ευχαριστήρια επιστολή της νέας αντιδημάρχου Οικονομικών Βασιλικής Τσώτου

Ιουνίου 11, 2024 0
Ευχαριστήρια επιστολή της νέας αντιδημάρχου Οικονομικών Βασιλικής Τσώτου

Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Δήμαρχο Ηγουμενίτσας κ. Παναγιώτη Νταή, ο οποίος με τίμησε και με όρισε Αντιδήμαρχο Οικονομικού Προγραμματισμού, Δημοτικής Περιουσίας και Διοικητικής Οργάνωσης. Η εμπιστοσύνη του αποτελεί για μένα μία μεγάλη τιμή και μία πρόκληση που υπόσχομαι να αντιμετωπίσω με απόλυτη αφοσίωση και σκληρή δουλειά.

Ο ρόλος μου ως Αντιδήμαρχος Οικονομικού Προγραμματισμού και Διοικητικής Οργάνωσης είναι ιδιαίτερα σημαντικός και ευαίσθητος. Η οικονομική διαχείριση και ο προγραμματισμός αποτελούν θεμέλια για την ανάπτυξη και την ευημερία του δήμου μας. Θα εργαστώ ακατάπαυστα για να διασφαλίσω ότι οι πόροι του δήμου θα διαχειρίζονται με διαφάνεια, αποτελεσματικότητα και δικαιοσύνη.

Αναλαμβάνοντας αυτόν το ρόλο, δεσμεύομαι να εργαστώ με στόχο την ενίσχυση της διοικητικής μας δομής και την προώθηση πολιτικών που θα συμβάλλουν στην βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Προτεραιότητά μου θα είναι η ανάπτυξη ενός προγράμματος που θα προάγει την οικονομική σταθερότητα και την βιώσιμη ανάπτυξη του δήμου μας.

Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους πολίτες του δήμου μας για την υποστήριξη και την εμπιστοσύνη τους. Η φωνή σας και οι ανάγκες σας θα είναι οδηγός μου σε κάθε απόφαση που θα λαμβάνω. Η συμμετοχή σας και η ενεργός σας συμβολή είναι απαραίτητη για την επιτυχία της κοινής μας προσπάθειας.

Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την τιμή και την εμπιστοσύνη. Μαζί, μπορούμε να πετύχουμε πολλά και να οδηγήσουμε το δήμο μας σε μια νέα εποχή ανάπτυξης και προόδου.

Με εκτίμηση,
Βασιλική Τσώτου
Αντιδήμαρχος Οικονομικού Προγραμματισμού
Δημοτικής Περιουσίας και Διοικητικής Οργάνωσης
Συνέχεια...

Θεσπρωτία: Μέτρα για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων λόγω καύσωνα ζητά ο Σύλλογος εργαζομένων ΟΤΑ

Ιουνίου 11, 2024 0
 Θεσπρωτία: Μέτρα για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων λόγω καύσωνα ζητά ο Σύλλογος εργαζομένων ΟΤΑ 

Μπροστά στο κύμα καύσωνα που θα έχουμε τις επόμενες μέρες, ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ ν Θεσπρωτίας καλεί τους Δημάρχους (Ηγουμενίτσας –Σουλίου –Φιλιατών )να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των συναδέλφων.

Είναι απαράδεκτη η κυβέρνηση, γιατί ήδη θα έπρεπε να είχε προχωρήσει στην έκδοση εγκυκλίου, κάνοντας σαφή την υποχρεωτικότητα των οδηγιών της και όχι να βασίζεται στη καλή θέληση των δημάρχων.

Είναι απαράδεκτο από τη μεριά των δημάρχων να βλέπουμε απορριμματοφόρα να προχωρούν σε αποκομιδή στις 2 το μεσημέρι ή να βλέπουμε οδοκαθαριστές εξουθενωμένους από τη ζέστη περιμένοντας να δοθεί εντολή από τους προϊσταμένους τους προκειμένου να μπουν σε σκιερό δροσερό μέρος.

Ξέρουμε καλά ότι στην πολιτική όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων αλλά και της πλειοψηφίας των δημοτικών αρχών η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων αποτελεί κόστος, που προσπαθούν να το μειώσουν όσο περισσότερο γίνεται, για αυτό και μέχρι σήμερα δεν έχουν πάρει κανένα ουσιαστικό μέτρο.

Τους δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να παίξει με τις ζωές μας.

Απαιτούμε τώρα:

• Άμεση διακοπή όλων των υπαίθριων εργασιών σε θερμοκρασία 38ο C και άνω.

• Δικαιολογημένη από την υπηρεσία απουσίας από την εργασία, όταν επικρατούν συνθήκες καύσωνα, των εργαζομένων που εντάσσονται σε ομάδες υψηλού κινδύνου (καρδιοπαθείς, πνευμονοπαθείς, διαβητικοί, νεφροπαθείς, εγκυμονούσες, κ.λπ.).

• Συχνά διαλείμματα κατάλληλης διάρκειας, ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος, τα χαρακτηριστικά και την ένταση της εργασίας.

• Περιορισμός βαριών εργασιών όταν οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας δημιουργούν ασφυκτικές συνθήκες. Ιδιαίτερα για τους εργαζόμενους στην αποκομιδή σε αυτές την συνθήκες είναι εγκληματικό να συνεχίσουν να εργάζονται.

• Προγραμματισμός δρομολογίων της υπηρεσίας καθαριότητας τις βραδινές και τις πρώτες πρωινές ώρες.

• Διάθεση σε συνεχή βάση στους εργαζόμενους πόσιμου δροσερού νερού κοντά στη θέση εργασίας τους.

• Δημιουργία κατάλληλων κλιματιζόμενων χώρων διαλείμματος για την ανάπαυση των εργαζομένων.

• Οχήματα και χώροι εργασίας (γραφεία κλπ) που δεν διαθέτουν κλιματιστικό ή δεν λειτουργεί να παραμείνουν ακινητοποιημένα και κλειστά αντίστοιχα.

• Συνεννόηση των υπηρεσιών με τον γιατρό εργασίας και τον τεχνικό ασφαλείας για επιπλέον μέτρα αντιμετώπισης της θερμικής καταπόνησης.

Να υπάρχει ουσιαστική εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου από τον Ιατρό Εργασίας και από το τεχνικό ασφαλείας και εφαρμογή από τους δημάρχους όλων των αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την ουσιαστική προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους, να μην κάνουν εκπτώσεις σε θέματα προστασίας της υγείας μας. Σε περιπτώσεις αυθαιρεσιών από τους υπεύθυνους να μη διστάσουν, να απευθυνθούν στο Σύλλογο μας

Για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΥΦΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ     ΣΕΓΓΟΥΝΗ ΣΟΦΙΑ

Συνέχεια...

Ηγουμενίτσα: Εργασίες καθαρισμού στον πεζόδρομο και την πλατεία Δημαρχείου - Θα ακολουθήσουν αυστηροί έλεγχοι για τραπεζοκαθίσματα

Ιουνίου 11, 2024 0
Ηγουμενίτσα: Εργασίες καθαρισμού στον πεζόδρομο και την πλατεία Δημαρχείου - Θα ακολουθήσουν αυστηροί έλεγχοι για τραπεζοκαθίσματα

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας ενημερώνει πως θα πραγματοποιηθούν εργασίες καθαρισμού του πεζόδρομου της οδού Γρ. Λαμπράκη και των κάθετων πεζοδρόμων αυτής καθώς και της πλατείας Δημαρχείου και της οδού Κρυστάλλη.

Παρακαλούμε να αποσύρετε τα τραπεζοκαθίσματα ως εξής:

· Τρίτη 11/06/2024 από τις 5:00 το πρωί στο τμήμα από την αρχή του πεζόδρομου της οδού Γρ. Λαμπράκη (ΟΤΕ) έως και το κατάστημα Medley καθώς και στην οδό 23ης Φεβρουαρίου σε όλο το μήκος της.

· Τετάρτη 12/06 από τις 5:00 το πρωί στο υπόλοιπα τμήμα του πεζοδρόμου της οδού Γρ. Λαμπράκη καθώς και στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου σε όλο το μήκος της.

· Πέμπτη 13/06/24 από τις 5:00 το πρωί στην οδό Κρυστάλλη και στην πλατεία Δημαρχείου.

Μετά το πέρας των εργασιών οι επιχειρήσεις παρακαλούνται να τοποθετήσουν τα τραπεζοκαθίσματα στο όρια που προβλέπονται από τις άδειες χρήσης κοινοχρήστων χώρων και τον αντίστοιχο κανονισμό του Δήμου καθώς θα ακολουθήσουν αυστηροί έλεγχοι.
Συνέχεια...

Το ΠΑΣΟΚ Θεσπρωτίας για το αποτέλεσμα των Ευρωεκλογών

Ιουνίου 11, 2024 0
Το ΠΑΣΟΚ Θεσπρωτίας για το αποτέλεσμα των Ευρωεκλογών

Ευχαριστούμε θερμά τους χιλιάδες συμπολίτες μας που κατέστησαν το ΠΑΣΟΚ μετά από 12 χρόνια την Πρώτη Προοδευτική δύναμη στη Θεσπρωτία με σχεδόν 20% διπλασιάζοντας το ποσοστό του σε σχέση με τις προηγούμενες Ευρωεκλογές και μάλιστα σε απόσταση βολής από το συντηρητικό κυβερνητικό κόμμα της ΝΔ τόσο σε ποσοστά, όσο και σε απόλυτο αριθμό ψήφων.

Επίσης ευχαριστούμε όλους αυτούς που στην προεκλογική περίοδο είχαν την ευκαιρία να γίνουν κοινωνοί των θέσεων και των πολιτικών μιας αξιόπιστης εναλλακτικής πρότασης εξουσίας έστω και αν το γεγονός αυτό δεν μετουσιώθηκε ακόμα σε πολιτική πράξη.

Τα αποτελέσματα των Ευρωεκλογών καταδεικνύουν την εκλογική κατάρρευση της Ν.Δ. η οποία σε έναν μόλις χρόνο έχασε 13% και 1 εκατ. ψήφους και μάλιστα έλαβε τον χαμηλότερο αριθμό ψήφων (λίγο πάνω από 1 εκατ.) από ιδρύσεως της(!).

Το αποτέλεσμα αυτό απότοκο του καθημερινού οικονομικού, κοινωνικού, και μιντιακού bulling που υφίσταται ο Έλληνας πολίτης από την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη γεννά άμεσα την ανάγκη ανασυγκρότησης της Δημοκρατικής Παράταξης και η επανατοποθέτησή της σε τροχιά εξουσίας και η ευθύνη που βαραίνει πλέον το ΠΑΣΟΚ ως το μόνο δημοκρατικό κόμμα που αύξησε την εκλογική του επιρροή, είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

Ο Αγώνας συνεχίζεται…
Συνέχεια...

Ηγουμενίτσα: Δυο συλλήψεις στο λιμάνι για λαθρεμπορία χρυσών κοσμημάτων από την Τουρκία (ΦΩΤΟ+ΒΙΝΤΕΟ)

Ιουνίου 11, 2024 0
Ηγουμενίτσα: Δυο συλλήψεις στο λιμάνι για λαθρεμπορία χρυσών κοσμημάτων από την Τουρκία (ΦΩΤΟ+ΒΙΝΤΕΟ)

Σύλληψη αλλοδαπών για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και λαθρεμπορία στην Ηγουμενίτσα

Τις πρωινές ώρες προχθες, στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) και του Γραφείου Ασφάλειας της Λιμενικής Αρχής της Ηγουμενίτσας, προέβησαν στη σύλληψη δύο (2) αλλοδαπών, ηλικίας 39 και 35 ετών για παράβαση του άρθρου 394 του Π.Κ. (Αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος) και του άρθρου 155 παρ. 2Ζ του Ν. 2960/2001 (Λαθρεμπορία).


Συγκεκριμένα, σε έλεγχο που διενεργήθηκε στην πύλη εισόδου του λιμένα Εξωτερικού στην Ηγουμενίτσα, σε Ι.Χ.Ε. όχημα με οδηγό τον 39χρονο και συνοδηγό τον 35χρονο εντοπίστηκε επιμελώς κρυμμένη σε ειδικά κατασκευασμένη κρύπτη, ποσότητα πιθανόν χρυσών κοσμημάτων συνολικού μικτού βάρους τριών κιλών και εξακοσίων δέκα γραμμαρίων (3,610 κ.). Τα ανευρεθέντα τα είχαν εισαγάγει από την Τουρκία, δίχως να διαθέτουν τα απαραίτητα έγγραφα – παραστατικά εισαγωγής, με σκοπό να τα μεταφέρουν στο εξωτερικό. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν τα κοσμήματα και το όχημα.Συνέχεια...

Θεσπρωτία: Τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων της εβδομάδας (10-16/6)

Ιουνίου 11, 2024 0
Θεσπρωτία: Τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων της εβδομάδας (10-16/6)

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι για την εβδομάδα 10 έως 16 Ιουνίου 2024 τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων θα είναι τα ακόλουθα:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ

ΩΡΑΡΙΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ

10/06/2024

Φοινίκι - Δάφνη  - Άνω Ξέχωρο - Ριζό (Αράχωβα) – Κοκκινο Λιθάρι - Νεροχώρι-Κεραμίτσα -  Αχουρία Κεραμίτσας - Μαλούνι - Αχουρία Μαλουνίου

18:00-01:00

ΤΡΙΤΗ

11/06/2024

Φανερωμένη - Γηρομέρι - Μαυρονέρι - Κάτω Ξέχωρο - Κερασοχώρι - Παλαμπάς -  Άγιος Νικόλαος - Άγιοι Πάντες - Κρυονέρι - Αμπελώνας

08:00-15:00

ΤΕΤΑΡΤΗ

12/06/2024

 Τσαμαντάς - Βαβούρι - Λιάς - Λίστα- Κουρεμάδι- Κεφαλοχώρι - Μηλέα - Γαρδίκι Φιλιατών - Αναβρυτός.

18:00-01:00

ΠΕΜΠΤΗ

13/06/2024

 Γεροπλάτανος-Πηγαδούλια - Άγιος Αρσένιος-Σμπόκια - Κυπάρισσος-Παλαιοχώρι–Δονάτος – Γολά - Ροδοστίβα.

08:00-15:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

14/06/2024

Αετός - Άνω Παλαιοκκλήσι -  Κάτω Παλαιοκκλήσι - Κοκκινιά (Τσατσουλέϊκα)  – Χλωμός - Αχλαδιά.

18:00-01:00

ΚΥΡΙΑΚΗ

16/06/2024

Σαμονίδα - Τσαγγάρι - Φροσύνη - Αυλότοπος - Κουκουλιοί - Γλυκή

08:00-15:00

Συνέχεια...

Ο καιρός στην Ηγουμενίτσα σήμερα