02/14/24 - Θεσπρωτικοί Αντίλαλοι

https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/

Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2024

Όχι από το Δήμο Σουλίου στο αιολικό της «Ζυγαριάς»

Φεβρουαρίου 14, 2024 0
Όχι από το Δήμο Σουλίου στο αιολικό της «Ζυγαριάς»

Αρνητικά γνωμοδότησε με ομόφωνη απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Σουλίου για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του αιολικού πάρκου ισχύος 57,60 MW, και των συνοδών του έργων, στη θέση «Ζυγαριά», Δ.Ε. Σελλών, Δήμου Δωδώνης& Δ.Ε. Παραμυθιάς και Δ.Ε. Σουλίου.

Οι βασικότεροι λόγοι που οδήγησαν στην αρνητική γνωμοδότηση είναι οι ακόλουθοι:

1. Στη ΜΠΕ του συγκεκριμένου έργου διαπιστώνεται η απουσία εκπόνησης της απαιτούμενης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) αλλά και τα εξειδικευμένα ορνιθολογικά στοιχεία και πληροφορίες για τα είδη χαρακτηρισμού της όμορης με το έργο ΖΕΠ.

Η χωροθέτηση του έργου βρίσκεται εκτός του δικτύου Natura (ΥΤ΢Η) 2000 και εκτός λοιπών προστατευμένων περιοχών (περιοχών απολύτου προστασίας της φύσης, υγροτόπων Ραμσάρ, πυρήνων εθνικών δρυμών, μνημείων της φύσης, αισθητικών δασών). Βρίσκεται όμως εντός του Καταφυγίου Άγριας Ζωής με την επωνυμία ««Παραμυθιά-Πετούσι-Αγ. Κυριακή» με κωδικό Κ239 (ΥΕΚ 707/27-5-76). Η απόσταση της θέσης εγκατάστασης της Α/Γ 8 από το Δίκτυο Natura, “ΟΡΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ, ΣΤΕΝΑ ΚΑΛΑΜΑ ΚΑΙ ΑΧΕΡΟΝΤΑ”, είναι περίπου 1.667 μέτρα. Η μέγιστη απόσταση από τα όρια της ΖΕΠ είναι τα 3.915 μέτρα και είναι από την Α/Γ3.Με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία, για την Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων και τα μέτρα και τις διαδικασίες για τη διατήρηση των άγριων πτηνών, προβλέπεται: «Για κάθε έργο ή δραστηριότητα, το οποίο βρίσκεται εκτός προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura αλλά όμως είναι δυνατόν να επηρεάζει σημαντικά την εν λόγω περιοχή, καθ΄ εαυτό ή από κοινού με άλλα έργα ή δραστηριότητες, ακολουθείται, κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, η διαδικασία της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ), περιλαμβάνει δε υποχρεωτικά, εκτός των άλλων και εξειδικευμένα ορνιθολογικά στοιχεία και πληροφορίες για τα είδη χαρακτηρισμού των ΖΕΠ.

Αξιολογεί και αξιοποιεί ελλιπώς την καταγραφή της ορνιθοπανίδας της περιοχής, καθώς και τις επιπτώσεις στα πτηνά όπως θνησιμότητα λόγω σύγκρουσης πτηνών με την ανεμογεννήτρια, επέμβαση σε περιοχές αναζήτησης τροφής (θήρευσης), πορείες μετανάστευσης πτηνών, μείωση του υπάρχοντος βιοτόπου των πτηνών

2. Αγνοεί τα συμπεράσματα της μελέτης για κατασκευή ΑΠΗΕ πάνω από 1.200 m υψόμετρο –που αποτελεί την κατευθυντήρια γραμμή στην Ήπειρο– και τα απορρίπτει χωρίς εξαιρέσεις.

3. Δεν αναφέρεται στην επίδραση των συνοδευτικών έργων στην απρόσκοπτη διέλευση των κοπαδιών από και προς τους βοσκότοπους ειδικά σε μια περιοχή που το ζωικό κεφάλαιο είναι έντονο και η κτηνοτροφία αποτελεί την κύρια ενασχόληση για την πλειοψηφία των κατοίκων.

4. Η κατασκευή των συνοδών έργων που θα έχει σαν επακόλουθο την αποψίλωση εκτάσεων, εμφανή χωματουργικά, επιφάνεια οδοστρωσίας θα αλλοιώσουν με μη αναστρέψιμο τρόπο τον Αλπικό χαρακτήρα της περιοχής και τυχόν επιπτώσεις στα υφιστάμενα μονοπάτια. Είναι σαφές ότι η μελέτη υποεκτιμά την επίδραση της κατασκευής της οδοποιίας (νέα και βελτίωση υφιστάμενης) του αιολικού πάρκου στο τοπίο και δεν αποσαφηνίζει τον τρόπο διαχείρισης του πλεονάσματος προϊόντων εκσκαφής που πρόκειται να παραχθούν από τα ως άνω έργα οδοποιίας.

5. Πέρα από τα γενικά γεωλογικά – υδρολογικά- τεκτονικά στοιχεία της περιοχής δεν απαντά στις επιπτώσεις που ενδεχομένως θα επιφέρει η κατασκευή του Αιολικού Πάρκου στην περιοχή στα επιφανειακά και υπόγεια νερά λόγω της μεγάλης έκτασης παρεμβάσεων στο ανάγλυφο της περιοχής που πιθανόν να μεταβάλλουν την επιφανειακή και υπόγεια απορροή.

6. Δεν απαντά στο θέμα της οπτικής όχλησης που θα επιφέρει η κατασκευή του Αιολικού Πάρκου σε συνδυασμό με την αλλοίωση και υποβάθμιση της περιοχής που χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερο φυσικό κάλλος.

Επισημαίνεται ότι η ορεινοί όγκοι της περιοχής, η γειτνίαση με το Ιστορικό Σούλι αποτελούν συγκριτικά πλεονεκτήματα του Δήμου, που τα καθιστούν σε συνδυασμό με την υλοποίηση των κατάλληλων έργων και υποδομών με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και την ιστορικότητα αυτών, πόλο έλξης επισκεπτών με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την τοπική οικονομία.
Συνέχεια...

Πρώτο βήμα για το «Σιδερένιο Μονοπάτι» στην ακτογραμμή Πέρδικας-Συβότων

Φεβρουαρίου 14, 2024 0
Πρώτο βήμα για το «Σιδερένιο Μονοπάτι» στην ακτογραμμή Πέρδικας-Συβότων

Το πρώτο βήμα για τη χάραξη του «σιδερένιου μονοπατιού» στην ακτογραμμή Συβότων- Πέρδικας, από την παραλία της Μεγάλης Άμμου ως τον Αρίλλα, έγινε με την παρουσίαση της σχετικής πρότασης στα Τοπικά Συμβούλια των Συβότων και της Πέρδικας και τη θετική τους στάση.

Την πρόταση εκπόνησε το τουριστικό γραφείο Compass Outdoor Adventures, με εξειδίκευση τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού και τον Τουρισμό Περιπέτειας.

Όπως αναφέρει εκ μέρους του γραφείου ο κ. Αναστάσιος Βαφειάδης, συνοδός βουνού, και στα δύο τοπικά συμβούλια παρουσίασε αναλυτικά το έργο, τη βιωσιμότητα του, τα οφέλη σε όλη την τοπική και επιχειρηματική κοινωνία, αλλά και πως θα συμβάλλει και αυτό στην ανάπτυξη και διάδοση της περιοχής, στον κόσμο της αναψυχής και της περιπέτειας.

Εκτός από τα μέλη των Τοπικών Συμβουλίων, η τοπική κοινωνία επίσης αγκάλιασε την ιδέα, και έτσι ο ενεργός ρόλος όλων, για την υλοποίηση του γίνεται μεγαλύτερος.

Το γραφείο Compass Outdoor Adventures εκφράζει τις ευχαριστίες του και στον κ. Μωυσίδη Ηρακλή, Διεθνής Οδηγός Βουνού, που συμμετείχε μαζί με το γραφείο στην παρουσίαση στο Τοπικό Συμβούλιο Πέρδικας, ανέπτυξε, ανέλυσε, και απάντησε με τον καλύτερο τρόπο σε όσες ερωτήσεις δέχθηκε για διευκρινήσεις, και ο ίδιος στηρίζει την ιδέα του έργου έμπρακτα, καθώς έχει λάβει μέρος και σε αυτοψίες που έχουν πραγματοποιηθεί από το γραφείο, τα τελευταία δυο χρόνια…

Ένα πεδίο VIA FERRATA στο Δήμο Ηγουμενίτσας, που θα είναι σύμφωνο με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και όπως ορίζει η οδηγία EN16869:2017, θα είναι πόλος έλξης για περισσότερους επισκέπτες και ταυτόχρονα θα αναβαθμίσει όλη την περιοχή.

Απομένει η πρόταση να υιοθετηθεί από όλους τους φορείς και να προχωρήσει η υλοποίησή του προς όφελος της ευρύτερης περιοχής.

ΠΗΓΗ: epiruspost.gr
Συνέχεια...

Υγεία ώρα μηδέν - Γράφει η Σοφία Στράτου

Φεβρουαρίου 14, 2024 0
Υγεία ώρα μηδέν - Γράφει η Σοφία Στράτου

Γράφει η Σοφία Στράτου
Παιδίατρος - Διευθύντρια στο Γ.Ν. Νοσοκομείο Φιλιατών

Ηθική υποχρέωση της κυβέρνησης είναι να εξασφαλίζει στους πολίτες, κυρίως τους αδύναμους τα κοινωνικά αγαθά, πόσο δε μάλλον, το μέγιστο όλων: την υγεία.

Προκαλεί ο ανήθικος, με δόλο σχεδιασμός της πλήρους κατάρρευσης του δημόσιου νοσοκομείου από την κυβέρνηση, με υπουργό ντίλερ της ιδιωτικής υγείας. Επαίρεται ο υπουργός για τη δόξα της εξαθλίωσης των νοσοκομείων, όπως τότε υπάκουος στις εντολές Τόμσεν, απέλυε χιλιάδες υγειονομικούς!

Κόπτεται δήθεν η κυβέρνηση για τις χιλιάδες αναμονές χειρουργείων κυρίως των αδύναμων. Ψέμα! Το άφησαν να συμβεί! Όλες οι κυβερνήσεις από το 2010 προχώρησαν σε συγχωνεύσεις νοσοκομείων, κλείσιμο τμημάτων και κλινικών, κλείσιμο χειρουργείων, προσλήψεις στο αέρα, αποτυχημένες πολιτικές υγείας για πρωτοβάθμια περίθαλψη (βλ. προσωπικός γιατρός).

Μεθοδικά απαξίωσαν τη δημόσια υγεία για να μπορέσουν τώρα να την παραδώσουν σε ιδιώτες. Η δημόσια υγεία στερήθηκε τεράστια ποσά που κατευθύνονταν σε μίζες (σκάνδαλο Novartis). Σε υπερκοστολογημένα αναλώσιμα υλικά. Σε πανάκριβες επιδοτήσεις ιδιωτών γιά παροχές υγείας στα δυό χρόνια της πανδημίας νοικιάζοντας ΜΕΘ.

Μεθοδικά διέλυσαν τη δημόσια υγεία για να μας παρουσιάζουν τώρα ως …μοναδική λύση την ιδιωτική υγεία! Ψέμα! Στόχος τους είναι να μειώσουν στο ελάχιστο τον προϋπολογισμό για τη δημόσια υγεία και όχι η στοχευμένη ενίσχυση και ανασυγκρότηση του ΕΣΥ! Επιτηδευμένα αγνοούν την επιτακτική ανάγκη για στελέχωση, για ορθή διαχείριση πόρων και για πάταξη της διαφθοράς με διαδικασίες λειτουργίας ελέγχου του δημόσιου τομέα.

Απογευματινά χειρουργεία με …νόμιμο φακελάκι! Απύθμενο θράσος από τον υπουργό Γεωργιάδη! Με καμάρι δηλώνει ότι σκέφτεται τους ασθενείς και τους γιατρούς! Ψέμα. Μετατρέπει τα δημόσια νοσοκομεία σε χώρους ιδιωτικών κλινικών και ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών για όσους έχουν να πληρώσουν. Οι υπόλοιποι ασθενείς που δεν έχουν θα περιμένουν στην σειρά για τα πρωινά και όταν αδειάσει κρεβάτι! Δηλαδή ασθενείς δυο ταχυτήτων!

Το ΕΣΥ δημιουργήθηκε κυρίως για τους αδύναμους πολίτες, για τους ασθενείς που φορολογούνται για το κοινωνικό κράτος που ως αγαθό έπρεπε να τους παρέχει η πολιτεία. Οφείλουμε να αγωνιστούμε για το δημόσιο ΕΣΥ μας!

Συνέχεια...

Χειραγώγηση και εθελοδουλεία. Κάποια ερωτήματα - Γράφει η Αγγελική Χίσσα

Φεβρουαρίου 14, 2024 0
Χειραγώγηση και εθελοδουλεία. Κάποια ερωτήματα - Γράφει η Αγγελική Χίσσα

Γράφει η Αγγελική Χίσσα
Φιλόλογος

Για την πολυεπίπεδη κρίση που βιώνουμε στους ανήσυχους καιρούς μας δεν αμφιβάλλει πλέον κανείς. Το γεγονός όμως ότι τείνει να λάβει διαστάσεις εφιάλτη και εντούτοις αντιμετωπίζεται από τους πολίτες σαν να ήταν «το φυσικό τους περιβάλλον», πρέπει να μας προβληματίσει. 

Παρακολουθούμε -θλιβεροί θεατές, σχεδόν απενοχοποιημένοι- το βιασμό της φύσης (ας θυμηθούμε τις πυρκαγιές και τις πλημμύρες), το φασισμό να θριαμβεύει, τους πολέμους να μαίνονται, τη φτώχεια να επελαύνει απειλητικά. Στο ερώτημα αν φταίει η χειραγώγηση ή οι χειραγωγούμενοι για την «απάθεια» στην οποία έχουμε βυθιστεί, η απάντηση δεν είναι εύκολη και οι ευθύνες προφανώς είναι μοιρασμένες.

Με τη χειραγώγηση δεν θα ασχοληθούμε εκτεταμένα. Είναι φαινόμενο αρχαίο που ανθούσε κατά κανόνα σε καθεστώτα ολοκληρωτισμού, αυταρχισμού και σκοταδισμού. Και στον πολιτισμένο κόσμο βέβαια λειτουργούσαν οι «νόμιμοι» τρόποι… «υποταγής», μέσω δηλαδή των θεσμών (εκπαίδευσης, εργασίας, στρατού, θρησκείας κ. ά.), τρόποι που στις μέρες μας αποδείχτηκαν ανεπαρκείς, καθώς απαιτείται μεγάλος βαθμός ανοχής και «αποχαύνωσης» για να αποδεχτούμε την πολυδιάστατη φρίκη της εποχής. Ο καπιταλισμός λοιπόν έχει φτιάξει τους πιο δαιδαλώδεις μηχανισμούς χειραγώγησης, προκειμένου να υπερασπιστεί και να διατηρήσει τα προνόμιά του: τα ανυπολόγιστα κέρδη και την ισχύ της εξουσίας. Σε όσους μάλιστα θεωρούν ότι το σύστημα αυτό «πνέει τα λοίσθια», οι πιο… ειδικοί απαντούν ότι έχει εφεδρείες και θα μας ταλαιπωρεί για δεκαετίες ακόμα.

Ασφαλώς, ο βαθμός απάθειας των πολιτών βρίσκεται σε ευθεία αναλογία με την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών αγελοποίησης και «ύπνωσης» που έχουν φτιαχτεί με στόχο τον εφησυχασμό τους και την απροθυμία συμμετοχής στα πολιτικά, κυρίως, δρώμενα. Έτσι, εξετάζοντας τη δική μας ευθύνη διαπιστώνουμε ότι αναπόφευκτα διασταυρώνεται με την αδιάκοπη χειραγώγηση που υφιστάμεθα. Παρ’ όλα αυτά θα το επιχειρήσουμε, διότι για την κατάσταση που ζούμε είμαστε αναμφίβολα συνένοχοι ή, πάντως, δεν είμαστε αθώοι.

Πολλοί από εμάς αποκτώντας μια… αξιοπρεπή δουλειά, ένα άνετο σπίτι (συχνά με δάνειο), αυτοκίνητο, TV, PC και τηλέφωνα τελευταίας τεχνολογίας, θεώρησαν εαυτούς «μικροαστούς» και αισθάνθηκαν κολακευμένοι. Βολεμένοι λοιπόν σε μια σχετική υλική θαλπωρή, λησμόνησαν την καταγωγή τους και τους αγώνες των βιοπαλαιστών γονέων τους, απαρνήθηκαν την ταξική τους προέλευση και τους υπόλοιπους «φτωχούς», και κατά συνέπεια και τις ιδέες τους για την πάλη των τάξεων και την κοινωνική δικαιοσύνη. Έτσι, με την προσήλωση στην εργασία, την αποχή από την κοινή δράση -εκτός κι αν επρόκειτο για «στήριξη» πολιτικού προσώπου ή εμμονική και άγονη μικροκομματική περιχαράκωση- και την… καλή συμπεριφορά, ενσωματώθηκαν σταδιακά στο σύστημα υπηρετώντας εν γνώσει τους την αναπαραγωγή του.

Η κοινωνική αδράνεια, λοιπόν, μας αφορά άμεσα, καθώς από εμάς εκπορεύεται. ΕΜΕΙΣ αποδεχτήκαμε να ζήσουμε μια ζωή συρρικνωμένη μέσα στα «κλουβιά» που μας ετοίμασαν, αρκούμενοι στη μερική (και μάλιστα… δανεική) κατανάλωση και την παραπληροφόρηση. Η δική μας γενιά πούλησε την ελευθερία της με αντάλλαγμα μια πλαστή ασφάλεια κι ευημερία. «Αποσυρμένη» σχεδόν οικειοθελώς από το κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθαι έχει αποκλείσει από τον εαυτό της το δικαίωμα να δημιουργήσει παρόν, να αναφερθεί στο μέλλον, εντέλει «να γράψει Ιστορία». Ωραιότατα το περιέγραφε ο Λουκιανός Κηλαηδόνης «μπλεξίματα δε θέλαμε στην οικογένειά μας και πέρα δεν κοιτάζαμε απ’ τα συμφέροντά μας». Ποια είναι, όμως, τα πραγματικά συμφέροντά μας; Να ετοιμάσουμε και τα παιδιά μας για μια ζωή ανελεύθερη, με κάποια οικονομική σιγουριά και… ευτυχία τρίτου ορόφου;

Από την άλλη, γίναμε συμμέτοχοι -και συνένοχοι- σε μια μόνο κατ’ όνομα «δημοκρατία», που μας καλεί κάθε τέσσερα χρόνια στο πολιτικό «καθήκον», αγνοώντας εντελώς την ύπαρξή μας, τις ανάγκες και τα δικαιώματά μας πριν και μετά την άσκησή τους. Η αποδοχή αυτής της κατάστασης, δεδομένου του τρόπου και των κριτηρίων με τα οποία φηφίζουμε, και η πεποίθηση ότι αδυνατούμε να καθορίσουμε τα πράγματα, δεν συνιστά δουλικότητα; Δεν έχουμε αποποιηθεί τη διαλεκτική σκέψη, την πολιτική μας ευθύνη, τον κοινωνικό μας ρόλο και τον ιστορικό μας προορισμό; Η πολύωρη καθήλωσή μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που συνιστά τον αποκαλούμενο «ηλεκτρονικό μοναχικό πολιτισμό» και την αποχή μας από την κοινή δράση και ζωή, είναι πράγματι αναγκαίο και αναπόφευκτο κακό;

Το γεγονός ότι η εξάπλωση της οικονομικής φρίκης, η κρίση στην Παιδεία, η εξαθλίωση στο χώρο της Υγείας, η πρωτοφανής έκρηξη της βίας, και άλλα εξίσου δραματικά, συμβαίνουν απροκάλυπτα, και παρόλα αυτά εμείς, τα θύματα αυτής της βαρβαρότητας, δεν αντιδρούμε, σα να επρόκειτο για… τυχαίες εξελίξεις, δεν είναι ένδειξη πολιτικής αποχαύνωσης*; Ευτυχείς στιγμές μαζικής συσπείρωσης, όπως οι διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για τα Τέμπη, οι κινητοποιήσεις για την Παλαιστίνη, το πανελλαδικό συλλαλητήριο των συνταξιούχων και οι πιο πρόσφατες μαζικές κινητοποιήσεις των φοιτητών και των αγροτών, είναι πράγματι παρήγορες και ενθαρρυντικές. Δεν αρκούν όμως.

Οι διεθνείς και εθνικές εξελίξεις καθώς και η σύγχρονη κοινωνικοπολιτική πραγματικότητα αποδεικνύουν ότι η απάθεια των πολιτών καθίσταται επικίνδυνη: αποθαρρύνοντας τη συλλογική δράση και ενθαρρύνοντας τους πομπούς παρα-πληροφόρησης και εξαπάτησης της κοινής γνώμης, γιγαντώνει τον κυνισμό των κυβερνώντων -των ισχυρών γενικότερα- και προδιαγράφει την εξαθλίωση των πολλών και ένα ακόμα πιο ζοφερό αύριο.

Η αυτοκριτική, η ανάληψη ευθυνών και η δραστηριοποίηση προβάλλει ως το ύψιστο χρέος μας απέναντι στον εαυτό μας, τα παιδιά μας και την ΙΣΤΟΡΙΑ και ως ο μόνος τρόπος εξόδου από τον κοινωνικό αυτισμό, που αποδυναμώνει την όρασή μας. Είναι επομένως επιβεβλημένο να δοθεί τέλος στην αγελοποίηση, και να αποδυθούμε σ’ έναν αγώνα για δημιουργία ενός πλατιού μετώπου δράσης κατά των αρπακτικών που καρπώνονται τον κόπο μας και λυμαίνονται ποικιλοτρόπως τις ζωές μας. Αντί κατακλείδος, δυο στίχοι του Μπέρτολτ Μπρεχτ, επίκαιροι όσο ποτέ: «Μπρος, στο δρόμο έξω! Αγωνίσου! Να περιμένεις πια δε γίνεται, είναι αργά πολύ» ( Από το ποίημα «Απεργία»).

[*Η παρούσα επίκριση αφορά το συντριπτικό ποσοστό των πολιτών και ασφαλώς, αν θέλετε, ας εκληφθούν αυτές οι γραμμές ως προσωπική απολογία και αυτοκριτική.]

Συνέχεια...

Έρωτας!!! - Της Ελένης Κύρκου-Σαφάκα

Φεβρουαρίου 14, 2024 0
Έρωτας!!! - Της Ελένης Κύρκου-Σαφάκα

Με τη φαρέτρα στέκεσαι
και όλο σημαδεύεις!
Ρίχνεις τα βέλη σου παντού
και τους θνητούς παιδεύεις!

Έρωτα παντοδύναμε,
στα χέρια σου κρατάς
κάθε καρδιά ευαίσθητη
κι όλες τις τυραννάς.

Πότε τις κάνεις να χαρούν,
στα ύψη να πετάνε,
πότε από πάθος καίγονται,
κλαιν και παραμιλάνε!

Είσαι ένας μικρός Θεός,
Όλοι τ' αναγνωρίζουν,
μιλάς με πάθος φλογερό
κι οι άνθρωποι "λυγίζουν"!

Η παντοδυναμία σου,
τότε πια είναι σίγουρη
και σαν Θεό θα σε τιμούν
κι έτσι δεν θα ναι εφήμερη!

Θα γίνουν δούλοι σου πιστοί,
μα αν τους πονάς λιγάκι,
βοήθησε το πάθος τους
γλυκειά να γίνει αγάπη!!!

13 - 2 - 2024
Ελένη Κύρκου- Σαφάκα
Συνέχεια...

Με το βουλευτή επικρατείας Π. Δουδωνή η κοπή πίτας του ΠΑΣΟΚ Θεσπρωτίας

Φεβρουαρίου 14, 2024 0
Με το βουλευτή επικρατείας Π. Δουδωνή η κοπή πίτας του ΠΑΣΟΚ Θεσπρωτίας

Η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής Θεσπρωτίας, σας προσκαλεί στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας, την Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου στις 19:30, στην καφετέρια ENVY στην Ηγουμενίτσα (οδός Εθνικής Αντιστάσεως 62).

Καλεσμένος και κεντρικός ομιλητής, θα είναι ο Βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Παναγιώτης Δουδωνής.
Συνέχεια...

Στο Δ.Σ. της ΕΝ.Π.Ε. ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσπρωτίας Θωμάς Πιτούλης

Φεβρουαρίου 14, 2024 0
Στο Δ.Σ. της ΕΝ.Π.Ε. ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσπρωτίας Θωμάς Πιτούλης

Ευχαριστήριο του Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας Θωμά Πιτούλη για την εκλογή του στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας

Μετά την ολοκλήρωση των εκλογών της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε ) για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Γενικής της Συνέλευσης στις 12/2/2024 και την εκλογή μου στο Διοικητικό μας Συμβούλιο, θέλω να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέξανδρο Καχριμάνη που με πρότεινε ως υποψήφιο για αυτή τη θέση και να συγχαρώ τους συνάδελφους που εκλέχτηκαν ευχόμενος καλή θητεία σε όλους.

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλες και όλους όσους με ψήφισαν και να τους διαβεβαιώσω ότι θα προσπαθήσω για την όσο το δυνατόν καλύτερη συνεργασία των μελών του Συμβουλίου μας, με σκοπό τη διατύπωση προτάσεων και την εξεύρεση λύσεων στα προβλήματα που υπάρχουν και κατά καιρούς ανακύπτουν.

Ο συνδυασμός μας «Σύγχρονες Ισχυρές Περιφέρειες» με επικεφαλής τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και νέο Πρόεδρο της Ένωσής μας Απόστολο Τζιτζικώστα, έλαβε επί συνόλου 335 μελών και 333 εγκύρων ψηφοδελτίων 262 ψήφους ( ποσοστό 78,7 %) και εξέλεξε 9 μέλη σε σύνολο 12.

Όπως μεταξύ των άλλων τόνισε και ο επικεφαλής μας… και οι 13 Περιφέρειες μαζί, ως μια, θα είμαστε εδώ ενωμένοι και τα επόμενα χρόνια, απέναντι σε όλες τις προκλήσεις και σε όλα τα μέτωπα, να δίνουμε μάχες καθημερινά και να εργαζόμαστε σκληρά για το καλό των συμπολιτών μας!

Συνέχεια...

Π. Νταής: Σε 3 πυλώνες στήριξης οι δράσεις για τη διάσωση του Δρεπάνου

Φεβρουαρίου 14, 2024 0
Π. Νταής: Σε 3 πυλώνες στήριξης οι δράσεις για τη διάσωση του Δρεπάνου

Ενημέρωση για το Δρέπανο στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2024 ενημερώθηκε από το Δήμαρχο, σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στο πλαίσιο της προσπάθειας, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκάλεσαν τα πρόσφατα έντονα καιρικά φαινόμενα, αλλά και για τις προοπτικές οριστικής αντιμετώπισης του προβλήματος της διάβρωσης της ακτογραμμής Δρεπάνου-Μακρυγιαλίου, καθώς και τη σταδιακή επανάκαμψη της παραλίας έναντι των διαβρωτικών θαλάσσιων διεργασιών.

Οι δράσεις αυτές θα δομηθούν σε 3 πυλώνες στήριξης:

1) Ήδη έχουν εκτελεστεί ορισμένες άμεσες δράσεις καθαρισμού και αποκατάστασης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα και ο κυματισμό της θάλασσας, κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας του περασμένου μήνα.

2) Ο δεύτερος πυλώνας θα αφορά συγκεκριμένες παρεμβάσεις και άμεσα μέτρα αναχαίτισης των έντονων διαβρωτικών φαινομένων σε επιλεγμένα σημεία της ακτογραμμής Δρεπάνου – Μακρυγιαλίου που παρουσιάζουν στοιχεία κατεπείγουσας αντιμετώπισης.

3) Ο τρίτος και μεσοπρόθεσμος πυλώνας αφορά στην εκπόνηση διεπιστημονικής μελέτης για τα αίτια πρόκλησης του φαινομένου, για τα αναγκαία μεγάλα και μόνιμα έργα που θα δώσουν οριστική λύση στο πρόβλημα.

Ο Δήμος έχει ήδη κάνει ενέργειες προς την κατεύθυνση της διασφάλισης της χρηματοδότησης από τα Υπουργεία Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας, Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών για την υλοποίηση των πρώτων έργων έκτακτης ανάγκης, αλλά και για την εκπόνηση της μελέτης.

Συνέχεια...

Ηγουμενίτσα: 4μηνη παράταση αδειών χρήσης κοινόχρηστων χώρων

Φεβρουαρίου 14, 2024 0
Ηγουμενίτσα: 4μηνη παράταση αδειών χρήσης κοινόχρηστων χώρων


Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2024, αποφασίστηκε η χορήγηση 4μηνης παράτασης στις άδειες παραχώρησης ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστων χώρων στην παραλία της Ηγουμενίτσας, οι οποίες έχουν εκδοθεί από την Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. και αφορούν τμήματα της αποχαρακτηρισμένης πλέον χερσαίας ζώνης λιμένος Ηγουμενίτσας. Η παράταση δίδεται για την διασφάλιση της νόμιμης χρήσης των χώρων αυτών, σε προσωρινή βάση, έως τη θέση σε ισχύ νέων κανονιστικών διατάξεων από το Δήμο Ηγουμενίτσας.

Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, θα τεθεί σε διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερομένους, ο νέος κανονισμός για την παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων χώρων, για το σύνολο του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Ο νέος κανονισμός στοχεύει στην ακώλυτη άσκηση του αναφαίρετου δικαιώματος των πολιτών στη χρήση των κοινόχρηστων χώρων, στο σεβασμό προς το αστικό περιβάλλον, στην πλήρη εφαρμογή των αρχών της βιώσιμης αστικής κινητικότητας για την απρόσκοπτη κίνηση πεζών, ποδηλάτων και οχημάτων σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (ασθενοφόρο, πυροσβεστική κ.λ.π.) καθώς και στην ανάπτυξη ήπιων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, συμβατών με τους κανόνες χρήσεων γης και τις γενικότερες διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας.

Συνέχεια...

Α. Μπέζας: Προνομιακή παραχώρηση τμήματος του ΤΕΠ Ηγουμενίτσας σε ιδιωτική ΑμΚΕ για τη λειτουργία «Κ.Η. για την Άνοια»

Φεβρουαρίου 14, 2024 0
Α. Μπέζας: Προνομιακή παραχώρηση τμήματος του ΤΕΠ Ηγουμενίτσας σε ιδιωτική ΑμΚΕ για τη λειτουργία «Κ.Η. για την Άνοια»

«Η προέγκριση του ΔΣ του Γενικού Νοσοκομείου Φιλιατών και η αντίστοιχη θετική γνώμη της Διοίκησης της 6ης ΥΠΕ για τη δωρεάν προνομιακή παραχώρηση, για 15 χρόνια, τμήματος του Α΄ ορόφου του ΤΕΠ Ηγουμενίτσας σε συγκεκριμένη ιδιωτική ΑμΚΕ ώστε να λειτουργήσει «Κέντρο Ημέρας για την Άνοια», δε συνάδει με τον Οργανισμό του Νοσοκομείου Φιλιατών που προβλέπει ότι το ΤΕΠ Ηγουμενίτσας αποτελεί τμήμα του Νοσοκομείου και Μονάδα επείγουσας νοσοκομειακής περίθαλψης και σαν τέτοια πρέπει να λειτουργήσει», τόνισε ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Μαζί για την Ηγουμενίτσα» Αντώνης Μπέζας, κατά τη συζήτηση στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (12.2.2024) ερώτησής του για τις νέες Μονάδες Ψυχικής Υγείας που προκήρυξε το Υπουργείο Υγείας στη Θεσπρωτία.

«Θεωρούμε ότι η άνοια αποτελεί σύγχρονη νόσο που δημιουργεί έντονα προβλήματα σε συνεχώς αυξανόμενο αριθμό οικογενειών στην περιοχή μας και τη χώρα γενικότερα και ότι ειδικές δομές για την άνοια είναι απαραίτητες και στη Θεσπρωτία. Τόσο όμως η μεταφορά του Κέντρου Υγείας που έγινε στο παρελθόν όσο και η μελλοντική λειτουργία του «Κέντρου Ημέρας για την Άνοια», αλλοιώνουν το χαρακτήρα και την αποστολή του ΤΕΠ που χρηματοδοτήθηκε με ευρωπαϊκούς πόρους και σε κάθε περίπτωση στερούν την Ηγουμενίτσα από μια νοσοκομειακή μονάδα. Αντί να στελεχώσουν το ΤΕΠ και να το εξοπλίσουν για να λειτουργήσει για το σκοπό που κατασκευάστηκε, στεγάζουν σ’ αυτό διαφορετικές υπηρεσίας υγείας», ανέφερε ο κ. Μπέζας.

Παράλληλα, κάλεσε τη Δημοτική Αρχή να μην έχει μεροληπτική μεταχείριση υπέρ του συγκεκριμένου ιδιωτικού φορέα αλλά να συνάψει προγραμματική σύμβαση με όλους τους αντίστοιχους φορείς που θα υποβάλλουν αίτηση στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργείου Υγείας.

Συνέχεια...