04/28/21 - Θεσπρωτικοί Αντίλαλοι
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/

Τετάρτη 28 Απριλίου 2021

Γ. Λώλος: "Αποκατάσταση της αλήθειας σχετικά με την υποτιθέμενη κατάργηση της παιδικής χαράς"

Απριλίου 28, 2021 0
Γ. Λώλος: "Αποκατάσταση της αλήθειας σχετικά με την υποτιθέμενη κατάργηση της παιδικής χαράς"

Τις τελευταίες ημέρες αναπτύσσεται ένας έντονος διάλογος με κεντρικό θέμα την παιδική χαρά και τη σχέση της με το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.
Ξεκαθαρίζουμε εξαρχής ότι ουδέποτε τέθηκε θέμα κατάργησης της παιδικής χαράς.

Ας βάλουμε λοιπόν τα πράγματα στη θέση τους:

Τι είναι το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ);
Το ΣΒΑΚ είναι ένα οραματικό στρατηγικό σχέδιο, το οποίο συντάσσεται από διεπιστημονική ομάδα και αποτελεί έναν οδηγό παρεμβάσεων για την πόλη.

Προκύπτει έπειτα από πολύμηνο και πολυεπίπεδο διάλογο με πολίτες και φορείς και προτείνει, δράσεις και παρεμβάσεις που εξελίσσονται σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα και έχουν ως στόχο μία ισόρροπη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη όλων των μορφών μετακίνησης στην πόλη, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες και τις μελλοντικές ανάγκες και υποδομές.

Με τις παραπάνω διαδικασίες συντάχθηκε και το ΣΒΑΚ του Δήμου Ηγουμενίτσας, το οποίο εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο το 2018. Πρόθεση της Δημοτικής Αρχής, αλλά και πρόβλεψη της κείμενης νομοθεσίας, είναι το ΣΒΑΚ να αξιολογηθεί και να επικαιροποιηθεί το 2023. Κατά την διαδικασία επικαιροποίησης τα προτεινόμενα μέτρα θα τεθούν εκ νέου σε εκτεταμένη, δημόσια διαβούλευση, στην οποία καλούμε και πάλι τους κατοίκους και τους φορείς αυτή τη φορά να συμμετάσχουν και να καταθέσουν τις ιδέες τους.

Τι προτείνει το ΣΒΑΚ του Δήμου για την παιδική χαρά;
Προτείνει, σε μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, ήτοι 2025-2026, τη μεταφορά της παιδικής χαράς στο παραλιακό μέτωπο, δίπλα από τα γήπεδα του τένις και στη θέση της την κατασκευή παρκινγκ.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να πραγματοποιηθεί η προτεινόμενη μεταφορά είναι αφενός η απόκτηση των τμημάτων της χερσαίας ζώνης από τον Δήμο και αφετέρου η αλλαγή της χρήσης του οικοδομικού τετραγώνου, κάτι που απαιτεί σχετική απόφαση της ΕΠΖ, του Δημοτικού Συμβουλίου, του ΣΥΠΟΘΑ κλπ, και εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να γίνει εν κρυπτώ. Επομένως, αφού σήμερα, καμία από τις δύο προϋποθέσεις δεν πληρείται, καμία κατάργηση της παιδικής χαράς και καμία αλλαγή της χρήσης της δεν επίκειται να συμβεί.

Τι ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο με την αρίθμ. 39/2021 απόφαση του;
Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την μελέτη του έργου με τίτλο «Παρεμβάσεις Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Κοινοχρήστων Χώρων – Ανάπτυξη Δικτύων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Ηγουμενίτσας», η οποία συντάχθηκε στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ, έπειτα από ομόφωνη απόφαση των τοπικών συμβουλίων των Κοινοτήτων Ηγουμενίτσας, Γραικοχωρίου και Λαδοχωρίου, καθώς και ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Η πρόταση θα υποβληθεί για χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ. Προφανώς και δεν ήταν στις προθέσεις της Δημοτικής Αρχής να συμπεριλάβει τον χώρο της παιδικής χαράς και γι’ αυτό εξάλλου δεν έγιναν οι προαπαιτούμενες διαδικασίες αλλαγής της χρήσης.

Έγινε ενημέρωση για τη μελέτη;
Πριν τη συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο, κλήθηκαν οι επικεφαλής των παρατάξεων, οι οποίοι είτε οι ίδιοι, είτε μέσω εκπροσώπων τους, μετέβησαν στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και ενημερώθηκαν αναλυτικά, τόσο από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, όσο και τους μελετητές του Δήμου.

Αυτή είναι η πραγματική εξέλιξη των γεγονότων και ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματα του.

Δεν εκπλήσσει κανέναν βέβαια, το ύφος και το περιεχόμενο της ανακοίνωσης του συνδυασμού της μείζονος αντιπολίτευσης, με την οποία για ακόμη μια φορά επιχειρεί να παραποιήσει βάναυσα την αλήθεια.

Βρήκαν ευκαιρία, εκμεταλλευόμενοι την ευαισθησία συμπολιτών, να καταγγείλουν με έπαρση και αλαζονεία την Δημοτική Αρχή, παρουσιάζοντας εαυτούς ως καταλύτη εξελίξεων, τη στιγμή που απουσίαζαν από τον δημόσιο διάλογο, αγνοήσαν επιδεικτικά τις δημοκρατικές διαδικασίες και κρυφτήκαν όταν έπρεπε να εκφράσουν άποψη και να αποφασίσουν.

Επειδή, λοιπόν τα γραπτά μένουν θυμίζουμε ότι, κατά την έγκριση του ΣΒΑΚ το 2018, ο κ. Γόγολος έλεγε επί λέξει για το θέμα: «Αρχικά δηλώνω ότι είμαι θετικός. Έχει να κάνει με αποτέλεσμα εργασιών από επιστήμονες. Ευτυχώς που στο τέλος της θητείας σας εμπιστευθήκατε αυτούς… Γιατί μέχρι τώρα είχατε γίνει μερικοί από εσάς επιστήμονες σε όλα τα θέματα του Δήμου. Δεν θα τοποθετηθώ αν θα πρέπει η μοναδική παιδική χαρά να καταργηθεί ή να γίνει πάρκινγκ αυτοκινήτων, ούτε αν είμαι υπέρ της ελεγχόμενης στάθμευσης….» (ΑΔΑ: 6Α0ΓΩΡΙ-Μ27). Αυτοδοξάζεται λοιπόν κρυπτόμενος. «Οὐαὶ ὑμῖν, Γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι, ὑποκριταί»

Ως Δημοτική Αρχή θα συνεχίσουμε, με υπευθυνότητα και δείχνοντας εμπιστοσύνη στις υπηρεσίες του Δήμου και στα δημοκρατικά αντανακλαστικά των πολιτών, να σχεδιάζουμε με όραμα, να υλοποιούμε, αλλά και να επαναξιολογούμε τους σχεδιασμούς μας, με γνώμονα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και την ανάπτυξη του τόπου.

Θυμίζουμε επιπλέον ότι οι υπηρεσίες του Δήμου είναι στη διάθεση των πολιτών προκειμένου να παράσχουν οποιαδήποτε ενημέρωση και τυχόν διευκρινήσεις.

Απευθύνουμε τέλος κάλεσμα προς τους πολίτες να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και να κρίνουν τις τοποθετήσεις των μελών του, καθώς και την σοβαρότητα με την οποία συμμετέχουν σε αυτό.

Καλή Aνάσταση!
Συνέχεια...

Η παράταξη Δημητρίου για την παιδική χαρά Ηγουμενίτσας

Απριλίου 28, 2021 0
Η παράταξη Δημητρίου για την παιδική χαρά Ηγουμενίτσας

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ
"ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ"

Δελτίο Τύπου

Κάνουμε γνωστό ότι, το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας στη συνεδρίασή του τη Δευτέρα 26 Απριλίου 2021, που όπως είναι γνωστό συγκλήθηκε μετά από ενυπόγραφο αίτημα των 12 δημοτικών συμβούλων, ομόφωνα αποφάσισε ότι δεν σκοπεύει να μετατρέψει σε parking την Παιδική Χαρά στα Πλατάνια, ούτε τμήμα αυτής.

Επίσης το Δ.Σ. εξέφρασε την ομόθυμη βούληση, να ακυρώσει τη πρόβλεψη του ΣΒΑΚ που μετατρέπει την Παιδικη Χαρά σε χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων, όταν μετά την παρέλευση πενταετίας από την έγκριση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) δηλαδή το 2023, θα επιτρέπεται η αναθεώρησή του.

Ηγουμενίτσα 27 4 2021
Για τη Δημοτική Παράταξη "ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ"
Θωμάς Δημητρίου 
Δημοτικός Σύμβουλος

Συνέχεια...

Ο Γ. Γόγολος για την παιδική χαρά Ηγουμενίτσας

Απριλίου 28, 2021 0
Ο Γ. Γόγολος για την παιδική χαρά Ηγουμενίτσας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

του επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Γιάννη Κ. Γόγολου και των μελών της.

Παιδική Χαρά ...

Όπως είναι γνωστό μετά από αίτημα των Δημοτικών Παρατάξεων της Αντιπολίτευσης και του δημοτικού συμβούλου κύριου Δημάκου Δημήτρη συνεδρίασε τη Μεγάλη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ηγουμενίτσας, με θέμα την τροποποίηση της Απόφασης που είχε ληφθεί στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά πλειοψηφία με ΑΔΑ - 6ΟΜΧΩΡΙΜΨΧ 23/303/2021, για την έγκριση εκτέλεσης του έργου «Παρεμβάσεις Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Κοινοχρήστων Χώρων – Ανάπτυξη Δικτύων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Ηγουμενίτσας» μεσυνημμένα σε αυτό, Τεχνική Έκθεση με αρ. 37/2020 μελέτη και Οριζοντιογραφία με αρ. σχεδίων 1.1., 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 και 1.6 τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.

Το αίτημα επανεξέτασης αφορούσε τμήμα του έργου (όπως αυτό προσδιορίζεται στην μελέτη και με αρ. σχεδίου 1.2), για τη μετατροπή μέρους της υπάρχουσας παιδικής χαράς στα Πλατάνια, σε Parking αυτοκινήτων.

Συγκεκριμένα:

Αφ’ ενός, το έργο που εντάσσεται στο ΣΒΑΚ, προβλέπει τη μεταφορά της παιδικής χαράς στον χώρο της παραλίας δίπλα από τα γήπεδα τένις. Κάτι που είναι προφανές σήμερα δεν μπορεί να γίνει,καθώς ο Δήμος Ηγουμενίτσας στην παρούσα χρονική περίοδο δεν μπορεί να επέμβει σε χώρο που ανήκει στην χερσαία ζώνη λιμένα, συνεπώς η μεταφορά της παιδικής χαράς δεν μπορεί να υλοποιηθεί έως ότου ξεκαθαρίσει το θέμα της χερσαίας ζώνης.

Αφ΄ ετέρου, η πρόταση της Δημοτικής Αρχής για μείωση της υπάρχουσας έκτασης που καταλαμβάνει η παιδική χαρά, σύμφωνα με τη μελέτη και τον πίνακα 1.2 που επισυνάπτεται στην εισήγηση του θέματος για το Δημοτικό Συμβούλιο, να δημιουργηθούν θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων στην βόρεια πλευρά της παιδικής χαράς, αποτελεί πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής, η οποία συνάντησε την αντίδραση των συμπολιτών μας, δεν εντάσσεται με τη μορφή που εισηγείται η Δημοτική Αρχή, σε κανένα μέτρο του ΣΒΑΚ.

Προχωρήσαμε σε αυτή την πρόταση προκειμένου να μην στερηθεί η τοπική κοινωνία από ένα πολύτιμο χώρο αναψυχής των παιδιών και για να μην υποβαθμιστεί η ευρύτερη περιοχή. Προτείναμε επίσης να επανεκτιμηθούν και να επαναπροσδιοριστούν οι παρεμβάσεις του ΣΒΑΚ στη συγκεκριμένη περιοχή, λόγω του εκκρεμούς θέματος της χερσαίας ζώνης, αλλά και του σχεδιασμού για την κατασκευή Μαρίνας, στο πλαίσιο του οποίου προβλέπονται ειδικές χρήσης της χερσαίας ζώνης.

Απέναντι σε αυτή την πρόταση, αλλά και στις αντιδράσεις των κατοίκων της περιοχής της παιδικής χαράς αρχικά ο κ. Δήμαρχος ήταν εριστικός και ειρωνικός και λίγο πολύ κατηγόρησε εμάς και τους πολίτες ότι κακώς αντιδρούμε, καθώς δεν υπάρχει κανένα θέμα, αποκρύπτοντας για μια ακόμη φορά την πραγματικότητα. Στην πορεία της συζήτησης βέβαια και υπό την συντριπτική πίεση των στοιχείων που παρουσιάσαμε, αναγκάστηκε να σταματήσει τη διαστρέβλωση της αλήθειας, «ανέκρουσε πρύμναν» και κυριολεκτικά …αναγκάστηκε από τις αντιδράσεις σύσσωμης της αντιπολίτευσης και του δημοτικού συμβούλου κύριου Δημάκου Δημήτρη στην αποδοχή και τη λήψη απόφασης που αποσαφηνίζει, ότι δεν πρόκειται να γίνει καμία αρνητική παρέμβαση στην Παιδική Χαρά, αλλά αντίθετα θα ληφθεί μέριμνα για την αναβάθμισή της, σε αντίθεση με τις αρχικές προθέσεις της.

Άλλαξε επίσης και την προσφιλή του θέση να θεωρεί το ΣΒΑΚ «Ευαγγέλιο» και δέχθηκε την επανεξέτασή του, όπως θα το διαμορφώσουν οι ανάγκες τα επόμενα χρόνια. Αλγεινή εντύπωση μας προκάλεσε βέβαια, η παρέμβαση Δημοτικού Συμβούλου της πλειοψηφίας, που ανέφερε ότι η Δημοτική Αρχή δεν πρέπει να συναινέσει στο αίτημα της αντιπολίτευσης και της κοινωνίας, όχι γιατί δεν είναι δίκαιο, αλλά γιατί την επόμενη ημέρα θα βγουν ανακοινώσεις που θα καταδεικνύουν τις παλινωδίες, τις αστοχίες και τα λάθη τους. Με λίγα λόγια …να έχουμε την καλή εικόνα ως Δημοτική Αρχή και το καλό του τόπου δεν έχει καμία αξία.

Εμείς δηλώνουμε ότι δεν μας ενδιαφέρει η δημόσια εικόνα της Δημοτικής Αρχής και των Συμβούλων της παράταξής της. Ας φροντίσουν να κάνουν καλά τη δουλειά τους για να μην έχουν πρόβλημα και να μην εκτίθενται.

Όσο δυστυχώς δεν το πράττουν αυτό, η αντιπολίτευση θα κάνει αυτό που πρέπει:

Θα αναδεικνύει τα λάθη και τις αστοχίες και θα προτείνει ρεαλιστικές εναλλακτικές λύσεις, όσο και αν αυτό ενοχλεί τη …nirvana κάποιων.

Επισυνάπτουμε για την πλήρη ενημέρωση των πολιτών με έγγραφα που αφορούσαν την αρχική απόφαση :


Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου κατά πλειοψηφία με ΑΔΑ - 6ΟΜΧΩΡΙΜΨΧ 23/303/2021 και ημερομηνία ανάρτησης 16/04/2021

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την υλοποίηση του έργου: Παρεμβάσεις Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Κοινοχρήστων Χώρων σύμφωνα με αρ. πρωτ. 79/04.01.2021 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και τα συνημμένα σε αυτό, Τεχνική Έκθεση με αρ. 37/2020 μελέτη και Οριζοντιογραφία με αρ. σχεδίων 1.1., 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 και 1.6 τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 39/2021

Μελέτη 37/2020 αρ. σχεδίου 1.2
Αυτή την παρέμβαση σχεδίαζε αρχικά να κάνει η Δημοτική Αρχή !
Οι αντιδράσεις των πολιτών, ενεργοποίησαν τη θεσμική ευθύνη σύσσωμης της αντιπολίτευσης και του Δημ. Συμβούλου κ. Δημάκου και την ανέτρεψαν.

Νικητές και ηττημένοι δεν υπάρχουν από αυτή την απόφαση. Μόνο από «καθεστωτικά μυαλά» μπορούν και περνούν τέτοιες σκέψεις.
Καλό Πάσχα σε όλους !

Συνέχεια...

Νέα κρούσματα σήμερα στη Θεσπρωτία - 2.781 σε όλη τη χώρα με 63 νεκρούς και 805 διασωληνωμένους

Απριλίου 28, 2021 0
Νέα κρούσματα σήμερα στη Θεσπρωτία - 2.781 σε όλη τη χώρα με 63 νεκρούς και 805 διασωληνωμένους

Αναλυτικά η σημερινή κατανομή των κρουσμάτων στην Ήπειρο
ΠΕ Άρτας 1
ΠΕ Θεσπρωτίας 2
ΠΕ Ιωαννίνων 45
ΠΕ Πρέβεζας 3

Ανακοίνωση ΕΟΔΥ
Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 2.781, εκ των οποίων 2 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 340.493 (ημερήσια μεταβολή +0.8%), εκ των οποίων 51.3% άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 54 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 2.455 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 63, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 10.242 θάνατοι. Το 95.4% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 805 (62.4% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 68 έτη. To 85.3% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 2.087 ασθενείς. Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 530 (ημερήσια μεταβολή +44.41%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 461 ασθενείς.Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 44 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 78 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη)
Συνέχεια...

Ηγουμενίτσα: Νέα συνέλευση κατοίκων σήμερα για την παιδική χαρά

Απριλίου 28, 2021 0
Ηγουμενίτσα: Νέα συνέλευση κατοίκων σήμερα για την παιδική χαρά

Συζητήθηκε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας τη Δευτέρα 26/4 το θέμα που προέκυψε με την παιδική χαρά.

Συγκεκριμένα, στο ΣΒΑΚ υπήρχε πρόβλεψη για μεταφορά της παιδικής χαράς στον απέναντι παραθαλάσσιο χώρο (ο οποίος όμως ανήκει στον ΟΛΗΓ) και μετατροπή μέρους της σημερινής παιδικής χαράς σε πάρκινγκ, κάτι που προκάλεσε την αντίδραση των κατοίκων της πόλης.


Η δημοτική αρχή αναφέρει ότι πρόκειται για μια αόριστη ιδέα να εφαρμοστεί κάποια στιγμή στο μέλλον και όχι για δεσμευτική απόφαση άμεση.

Παραταύτα, η Πρωτοβουλία Κατοίκων Ηγουμενίτσας καλεί σε νέα συνέλευση των κατοίκων σήμερα Μ. Τετάρτη στις 6 μ.μ. , ενώ σε ανακοίνωσή της αναφέρει:

"Η πρώτη νίκη ήρθε μέσα από τον κοινό αγώνα. Υπήρξε δέσμευση του Δημάρχου ότι δεν θα προχωρήσει σε καμία αλλαγή της μορφής της παιδικής χαράς πέρα της τωρινής της κατάστασης.
Αλλά επειδή από παχιά λόγια και δεσμεύσεις έχουμε χορτάσει πρέπει να συνεχίσουμε τον αγώνα, να το μάθει όλη η πόλη και να κερδίσουμε την αναστήλωση της παιδικής καθώς και την δημιουργία περισσότερου πρασίνου, παιχνιδιών και τουαλέτες".
Συνέχεια...

Θεσπρωτία: 10 πρόστιμα χθες για μάσκες και μετακινήσεις

Απριλίου 28, 2021 0
Θεσπρωτία: 10 πρόστιμα χθες για μάσκες και μετακινήσεις

Αποτελέσματα ελέγχων για τα μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού στην Ήπειρο

Στο πλαίσιο εντατικών ελέγχων για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού στην Ήπειρο, βεβαιώθηκαν χθες (27-04-2021) από τις υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηπείρου συνολικά 65 παραβάσεις.

Ειδικότερα, βεβαιώθηκαν:

60 παραβάσεις για περιορισμό μετακίνησης με την επιβολή ισάριθμων προστίμων ύψους 300 ευρώ, ως εξής:
· 16 παραβάσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας,
· 7 παραβάσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας,
· 17 παραβάσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων και
· 20 παραβάσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας.

5 παραβάσεις για μη χρήση μάσκας με την επιβολή ισάριθμων προστίμων ύψους 300 ευρώ, ως εξής:
· 1 παράβαση στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας,
· 3 παραβάσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας και
· 1 παράβαση στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται καθημερινά με αμείωτη ένταση με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας.
Συνέχεια...