Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών - Θεσπρωτικοί Αντίλαλοι

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2019

Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών


Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 25η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18: 00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: 

1) Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2019 του Δήμου Φιλιατών. - Εισηγητής : Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων 

2) Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της υπ΄ αριθμ. υπουργικής απόφ. αριθμ. οικ. 2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019,του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Γ. Χουλιαράκη λόγω μείζονος σημασίας του θέματος. 
- Εισηγητής : Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων 

3) Έγκριση πρωτόκολλου παραγραφής αξιώσεων προμηθευτών λόγω παρέλευσης πενταετίας. Εισηγητές: Αντιδήμαρχος κα Παππά -Ουρανία Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος 

4) Απόφαση ένταξης Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Φιλιατών στο Πρόγραμμα συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς με δολωματικούς Ψεκασμούς. 
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκίκας Θωμάς 

5) Ορισμός των δικαιούχων αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και Προσδιορισμός ύψους της καταβαλλόμενης αποζημίωσης και καθορισμός του τρόπου καταβολής για το έτος 2019. 
- Εισηγητές: Αντιδήμαρχος κα Παππά -Ουρανία Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος 

6) Έκφραση γνώμης για παραχώρηση ακινήτου κατά χρήση. 
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκίκας Θωμάς 

7) Χορήγηση παράτασης προθεσμίας και έγκρισης του πρώτου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου ¨ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ και ΚΑΤΩ ΞΕΧΩΡΟΥ¨. 
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος 

8) Διαγραφές οφειλών ύδρευσης. 
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος 

9) Ορισμός δημοτικών υπαλλήλων που θα αποτελέσουν μέλη (τακτικό και αναπληρωματικό) των Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών / Εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (άρθρο 221 παρ. 11β και παρ. 11δ).  - Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος Αντιδήμαρχος κ. Παππά Ουρανία 

10) Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών – υπηρεσιών των οχημάτων του Δήμου. 
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος 

11) Εκμίσθωση καλλιεργήσιμων εκτάσεων της Τοπικής Κοινότητας Ραγίου. 
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκίκας Θωμάς 

12) Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης 85,00στρ. στη θέση << Παπαδιά>> της Τοπικής Κοινότητας Κεστρίνης. 
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκίκας Θωμάς 

13) Εκμίσθωση καλλιεργήσιμων εκτάσεων της Τοπικής Κοινότητας Ασπροκκλησίου 
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκίκας Θωμάς 

14) Εκμίσθωση καλλιεργήσιμων εκτάσεων της Τοπικής κοινότητας Κυπαρίσσου. 
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκίκας Θωμάς 

15) Εκμίσθωση καλλιεργήσιμων εκτάσεων της Τοπικής κοινότητας Σμέρτου. 

- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκίκας Θωμάς 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad

Your Ad Spot