Προκλητική αδιαφορία της αιρετής Περιφέρειας Ηπείρου και της Αντιπεριφέρειας Θεσπρωτίας για το μέγιστο των αγαθών, αυτό της παιδείας - Θεσπρωτικοί Αντίλαλοι
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/

Τρίτη 11 Ιουνίου 2024

Προκλητική αδιαφορία της αιρετής Περιφέρειας Ηπείρου και της Αντιπεριφέρειας Θεσπρωτίας για το μέγιστο των αγαθών, αυτό της παιδείας

Προκλητική αδιαφορία της αιρετής Περιφέρειας Ηπείρου και της Αντιπεριφέρειας Θεσπρωτίας για το μέγιστο των αγαθών, αυτό της παιδείας

Μετά τα έντονα κτιριολογικά πρόβλημα των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας και Θεσπρωτίας, ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η αδυναμία της αιρετής περιφέρειας Ηπείρου να διαχειριστεί το έντονο πρόβλημα που σχετίζεται με την άρνηση της πλήρους κάλυψης των λειτουργικών δαπανών των υπηρεσιών Εκπαίδευσης της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

Με το υπ’ αριθμ. 14789/1784/30-01-2024 «Ενημερωτικό σημείωμα λειτουργικών δαπανών» της Π.Ε. Θεσπρωτίας, ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσπρωτίας, κ. Θ. Πιτούλης, επικαλέστηκε την οικονομική αδυναμία κάλυψης όλων των λειτουργικών δαπανών που αφορούν τις υπηρεσίες Εκπαίδευσης αρμοδιότητάς του. Ως εκ τούτου, αποτελεί ερωτηματικό ο τρόπος κάλυψης των δαπανών που απαιτούνται για την προμήθεια νέου εξοπλισμού, αναλωσίμων και ανταλλακτικών, απαραίτητων για την συντήρηση και λειτουργία των ηλεκτροτεχνικών μέσων (Η/Υ, εκτυπωτές κ.λ.π.), γεγονός που δυναμιτίζει την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών εκπαίδευσης.

Τόσο ο ΣΥΠΥΥΠ, όσο και οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της Θεσπρωτίας, ενημερώσαμε και προειδοποιήσαμε εγκαίρως τον Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Α. Καχριμάνη και τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας, κ. Θ. Πιτούλη, για τα σοβαρά προβλήματα που ανακύπτουν με την Απόφασή αυτή, η οποία οδηγεί στην υποβάθμιση της παρεχόμενης ποιότητας παιδείας στον νομό Θεσπρωτίας, με αποκλειστικά δική τους ευθύνη. Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ΠΔ161/2000 και την υπ’αριθμ.241/2022 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ, εκάστη Περιφερειακή Ενότητα οφείλει να περιλαμβάνει στον προϋπολογισμό της και να καλύπτει ΟΛΕΣ τις λειτουργικές δαπάνες των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης αρμοδιότητάς της, χωρίς διακρίσεις και διαχωρισμούς ανά είδος δαπάνης. Κάτι τέτοιο όμως, φαίνεται ότι δεν ισχύει για την Περιφέρεια Ηπείρου, αφού τόσο οι υπηρεσίες εκπαίδευσης του νομού Άρτας, όσο και αυτές του νομούς Θεσπρωτίας, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, όπως ήδη αναφέραμε.

Φυσικά, ο ΣΥΠΥΥΠ ενημέρωσε εγκαίρως και την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ, παρόλο που αυτή είναι αναρμόδια για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων. Και αυτό διότι υφίσταται το παράδοξο και μοναδικό ίσως στην ελληνική δημόσια διοίκηση, φαινόμενο, οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης των Περιφερειακών υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘΑ να υπάγονται οργανικά, διοικητικά και πειθαρχικά στο Υπουργείο Παιδείας, ωστόσο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι Περιφέρειες είναι αυτές που αναλαμβάνουν την κάλυψη κάθε δαπάνης για μίσθωση κτιρίων, αλλά και κάθε λειτουργικής δαπάνης των υπηρεσιών αυτών.

Ως εκ τούτου, πολύ συχνά προκύπτουν σοβαρά προβλήματα, αφού αρκετές αιρετές Περιφέρειες αδυνατούν να αποδεχτούν τις εκ του νόμου, σχετικές υποχρεώσεις τους, ενώ η εκάστοτε πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ «νίπτει τας χείρας της».

Με τα υπ’ αριθμ. 649/01-02-2024 και 37/14/05/2024 έγγραφά του, ο ΣΥΠΥΥΠ παρείχε αναλυτική ενημέρωση για την κατάσταση, ζητώντας από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, κ. Καχριμάνη, να πράξει τα δέοντα. Δηλαδή, να ασκήσει όλες τις κατά το νόμο σχετικές αρμοδιότητές του και να επέμβει άμεσα και αποφασιστικά ώστε να θεραπεύσει το οξυμένο πρόβλημα κάλυψης των λειτουργικών δαπανών των υπηρεσιών εκπαίδευσης της Π.Ε. Θεσπρωτίας, πριν τεθεί σε κίνδυνο, ακόμα και η διαδικασία των Πανελλαδικών εξετάσεων.

Όμως, μετά λύπης μας διαπιστώνουμε ότι, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μας, ο Περιφερειάρχης Ηπείρου και ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Θεσπρωτίας, επιδεικνύουν είτε αδυναμία, είτε αδιαφορία ως προς την αποτελεσματική διαχείριση του συγκεκριμένου ζητήματος! Ως εκ τούτου, τους καθιστούμε αποκλειστικά υπεύθυνους για τις δυσλειτουργίες που σύντομα θα εμφανιστούν στις υπηρεσίες εκπαίδευσης της Θεσπρωτίας, λόγω έλλειψης των αναγκαίων αναλωσίμων και του απαραίτητου εξοπλισμού.

Για το Δ.Σ. του ΣΥΠΥΥΠ
Ο Πρόεδρος                  Ο Γ. Γραμματέας
Νώντας Αθανασιάδης     Αντώνης Στεφανογιάννης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου