Λειτουργία του Δ.Ι.Ε.Κ. Βοηθών Νοσηλευτικής νοσοκομείου Φιλιατών για το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023 - Θεσπρωτικοί Αντίλαλοι
https://picasion.com/
https://picasion.com/

Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022

Λειτουργία του Δ.Ι.Ε.Κ. Βοηθών Νοσηλευτικής νοσοκομείου Φιλιατών για το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023

Λειτουργία του Δ.Ι.Ε.Κ. Βοηθών Νοσηλευτικής νοσοκομείου Φιλιατών για το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023

Σε εφαρμογή της Γ6α/Γ.Π. 23735/24-05-2022 Απόφασης, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2712/Β΄/1-06-22 ενημερώνουμε ότι το Δημόσιο Ι.Ε.Κ Βοηθών Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας του Γενικού Νοσοκομείου–Κ.Υ. Φιλιατών, για το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023, θα εγγράψει από 1 έως 15 Σεπτεμβρίου 2022 καταρτιζόμενους για το Α΄ εξάμηνο κατάρτισης (απόφοιτοι ΓΕΛ ΕΠΑΛ) και για το Γ΄ εξάμηνο (απόφοιτοι ΙΕΚ, ΕΠΑΛ, ΤΕΕ Β΄ κύκλου, ΤΕΛ, συναφούς ειδικότητας).

Για πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής καθώς και για κάθε άλλη ενημέρωση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8:00 -14:00 με τη Διεύθυνση του Δ.Ι.Ε.Κ .

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΟΥΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου