Ηγουμενίτσα: Μαθητές του 1ου Δημοτικού σχολείου επικοινωνούν με Τούρκους μαθητές μέσω του προγράμματος e-Twinning - Θεσπρωτικοί Αντίλαλοι
https://picasion.com/
https://picasion.com/

Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023

Ηγουμενίτσα: Μαθητές του 1ου Δημοτικού σχολείου επικοινωνούν με Τούρκους μαθητές μέσω του προγράμματος e-Twinning

Ηγουμενίτσα: Μαθητές του 1ου Δημοτικού σχολείου επικοινωνούν με Τούρκους μαθητές μέσω του προγράμματος e-Twinning

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ e-Twinning

Το σχολείο μας για πρώτη φορά είναι στην ευχάριστη θέση να αποτελεί μέλος της ευρωπαϊκής κοινότητας του E-Twinning και να συμμετέχει σε μια δράση με τους μαθητές της Ε΄ και ΣΤ' Δημοτικού. Η εργασία πραγματοποιείται μεταξύ δύο χωρών, της Τουρκίας και της Ελλάδας.

Το θέμα της εργασίας είναι η αλληλεπίδραση και επικοινωνία των μαθητών με σκοπό την εξάσκηση τους στην αγγλική γλώσσα, την ανταλλαγή πολιτισμικών στοιχείων και την ενθάρρυνση για αποδοχή της διαφορετικότητας και της πολυπολιτισμικότητας. Προκειμένου να συμβεί αυτό οι μαθητές των δυο χωρών ανταλλάσσουν γράμματα, φωνητικά μηνύματα, κάρτες και ζωγραφιές είτε μέσω ταχυδρομείου, είτε μέσω των εφαρμογών που προσφέρει η πλατφόρμα του E-Twinning


Το e-Twinning είναι μια ευρωπαϊκή δράση μέσω της οποίας σχολεία από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), συνεργάζονται ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη. Η δράση eTwinning δίνει στα σχολεία την ευκαιρία να μάθουν μαζί, να μοιραστούν τις απόψεις τους και να δημιουργήσουν καινούργιες φιλίες.

Όλοι οι Ευρωπαίοι μαθητές και μαθήτριες μέσω της δράσης e-Twinning θα έχουν τη δυνατότητα με την βοήθεια των εκπαιδευτικών τους να συμμετάσχουν σε κοινά παιδαγωγικά έργα με κάποιο σχολείο από άλλη ευρωπαϊκή χώρα. H δράση παροτρύνει τους νέους διαφορετικών κρατών να μάθουν οι μεν για τους δε καθώς και για τη σχολική και οικογενειακή τους κουλτούρα, ενώ παράλληλα θα εξασκούν τις ικανότητες τους στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών. Το e-Twinning βελτιώνει την παιδαγωγική διαδικασία, ενώ τα σχολεία κρίνουν τη δράση ως δραστηριότητα που προσθέτει αξία στην συμβατική μάθηση. Όμως αυτό, δεν είναι ο μοναδικός στόχος του e-Twinning, το οποίο ξεπερνά την στενή έννοια της θεματικής συνεργασίας των σχολείων, αλλά στοχεύει και σε μια πλήρη και συστηματική συνεργασία των σχολείων σε όλα τα επίπεδα (Μαθητές, Δάσκαλοι, Σχολικές τάξεις και Σχολική Διεύθυνση).

Το e-Twinning προσφέρει πολλές ευκαιρίες για εφαρμογή καινοτομιών και δημιουργικής μάθησης στη διδακτική πράξη μέσα από τις δυνατότητες που προσφέρει. Οι εκπαιδευτικοί αλλά κυρίως οι μαθητές που συμμετέχουν, επωφελούνται από τη συνεργασία που έχουν με τα σχολεία των άλλων χωρών, βγαίνουν από τα στενά όρια της τάξης και το μάθημα αποκτά ευρωπαϊκή διάσταση.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να ευχαριστήσω την εκπαιδευτικό Κακοσίμου Σοφία που επιμελήθηκε τη δράση e-Twinning.

Ο διευθυντής του 1ου Δημοτικού Σχολείου
Γεώργιος Κύλλας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου