Μεταδημότευση υποψηφίων - Θεσπρωτικοί Αντίλαλοι

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πέμπτη, 11 Απριλίου 2019

Μεταδημότευση υποψηφίων


Του Σταύρου Κωστάρα*

Για τους υποψήφιους δημάρχους, δημοτικούς συμβούλους, συμβούλους κοινότητας, με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων ή προέδρους κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό έως και τριακοσίων (300) κατοίκων, οι οποίοι δεν είναι δημότες του δήμου όπου ενδιαφέρονται να εκλεγούν, δίδεται η δυνατότητα μεταδημότευσης με τις ειδικότερες προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω.
Οι παραπάνω υποψήφιοι μπορούν να μεταδημοτεύσουν για να θέσουν υποψηφιότητα:
Στους Δήμους που ανήκουν στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, οποιοσδήποτε το επιθυμεί χωρίς κανέναν περιορισμό. Π.χ. Κάποιος που είναι εγγεγραμμένος στο δημοτολόγιο του Δήμου Ηγουμενίτσας, νομού Θεσπρωτίας, μπορεί να μεταδημοτεύσει στο Δήμο Περιστερίου του νομού Αττικής ή στον Δήμο Καλαμαριάς του νομού Θεσσαλονίκης, εφόσον επιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα σε κάποιο από τα αιρετά αξιώματα του δήμου αυτού. 
Σε οποιοδήποτε Δήμο νομού, εφόσον σήμερα είναι εγγεγραμμένος σε δημοτολόγιο ή Μητρώο Αρρένων ή εκλογικό κατάλογο οποιουδήποτε άλλου Δήμου του ίδιου νομού. Π.χ. Εγγεγραμμένος στο δημοτολόγιο του Δήμου Ηγουμενίτσας, νομού Θεσπρωτίας, μπορεί να μεταδημοτεύσει στο Δήμο Φιλιατών του νομού Θεσπρωτίας, εφόσον θέσει υποψηφιότητα σε κάποια από τα αιρετά αξιώματα του δήμου αυτού .
Σε οποιοδήποτε Δήμο νομού, εφόσον κατά το παρελθόν ήταν εγγεγραμμένος σε Δημοτολόγιο ή Μητρώο Αρρένων ή εκλογικό κατάλογο οποιουδήποτε άλλου δήμου του ίδιου νομού. Π.χ. Εγγεγραμμένος παλαιότερα στο δημοτολόγιο του Δήμου Ηγουμενίτσας, νομού Θεσπρωτίας, ο οποίος τώρα είναι εγγεγραμμένος στο δημοτολόγιο του Δήμου Καβάλας, νομού Καβάλας, μπορεί να μεταδημοτεύσει, στο Δήμο Φιλιατών, νομού Θεσπρωτίας, εφόσον θέσει υποψηφιότητα σε κάποια από τα αιρετά αξιώματα του δήμου αυτού.
Όσοι ενδιαφέρονται να θέσουν υποψηφιότητα κατά τους άνωθεν αναφερόμενους τρόπους οφείλουν να υποβάλουν στους δήμους αυτούς αίτηση για μεταδημότευση από την 1η Απριλίου 2019 μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της κατάθεσης στο πρωτοδικείο της δήλωσης κατάρτισης των συνδυασμών, δηλαδή μέχρι και την 4η Μαΐου 2019. 
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη μεταδημότευση των υποψηφίων για τις ανωτέρω περιπτώσεις είναι τα εξής:
1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου, η οποία κατατίθεται στο δήμο όπου επιθυμεί να μεταδημοτεύσει. Στην αίτηση αυτή πρέπει να δηλώσει ρητά ότι θα θέσει υποψηφιότητα στο συγκεκριμένο δήμο και για το λόγο αυτό ζητά την εγγραφή του στο δημοτολόγιό του.
2.(α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δήμου από όπου μεταδημοτεύει, για όποιον θέτει υποψηφιότητα στους Δήμους των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης ή (β)Πιστοποιητικό του δήμου του νομού, στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται ο δήμος όπου επιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα, ότι ο συγκεκριμένος υποψήφιος είναι ή ήταν γραμμένος στα δημοτολόγια ή Μητρώα Αρρένων. 

*Σταύρος Κωστάρας
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Ηγουμενίτσας
με το συνδυασμό
Ανεξάρτητη Δημοτική Συνεργασία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad

Your Ad Spot