Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών την Παρασκευή - Θεσπρωτικοί Αντίλαλοι

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2021

Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών την Παρασκευή

Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών την Παρασκευή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3η Ειδική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

Καλείστε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη (σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας που προβλέπονται προς αποφυγή της διάδοσης του νέου κορωνοϊού COVID-19) στις 26 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:15 μ.μ. σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις: του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε​​ από το άρθρο 74 του N. 4555/18​​ και τα ​​ άρθρα ​​ 177 και 184 ​​ του N. 4635/19,τις από 11.03.2020 ​​ και 30.03.2020 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου,​​τις αριθ. 18318/13.3.2020, 40/20930/31.03.2020, 163/33282/29.05.2020 ​​ 60249/22.09.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ69/133/οικ. 20764/7-11-2020 και 426/77233/13.11.2020 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ,​​ για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για το παρακάτω θέμα:

1. Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Φιλιατών έτους 2021 .
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων & Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη (σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας που προβλέπονται προς αποφυγή της διάδοσης του νέου κορωνοϊού COVID-19) στις 26 Φλεβάρη 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα:

1. Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 για εκδίκαση υπόθεσης.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά – Μάλλιου Ουρανία

2. Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 για εκδίκαση υπόθεσης .
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά – Μάλλιου Ουρανία

3. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμων εκτάσεων Κοινότητας Ραγίου.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πανταζάκος Μιχαήλ

4. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμων εκτάσεων Κοινότητας Σμέρτου.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πανταζάκος Μιχαήλ

5.Εκμίσθωση καλλιεργήσιμων εκτάσεων Κοινότητας Φοινικίου.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πανταζάκος Μιχαήλ

6.Εκμίσθωση καλλιεργήσιμων εκτάσεων Κοινότητας Ασπροκκλησίου.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πανταζάκος Μιχαήλ

7. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμων εκτάσεων Κοινότητας Κεστρίνης.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πανταζάκος Μιχαήλ

8.Εκμίσθωση καλλιεργήσιμων εκτάσεων Κοινότητας Παλαιοχωρίου.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πανταζάκος Μιχαήλ

9. Ένταξη Κοινοτήτων Δήμου Φιλιατών στο Πρόγραμμα Δακοκτονίας έτους 2021.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πανταζάκος Μιχαήλ

10.Μερική ανάκληση της υπ΄αριθμ. 124/2020 απόφασης Δ.Σ. Δήμου Φιλιατών.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πανταζάκος Μιχαήλ

11.Αύξηση των ωρών εργασίας προσωπικού μερικής απασχόλησης ειδικότητας ΥΕΣχολικών καθαριστριών (ΙΔΑΧ- ΙΔΟΧ) που απασχολούνται στις Σχολικές Μονάδες του Δήμου μας.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά – Μάλλιου Ουρανία


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΙωάννης Τ. Μποροδήμος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad

Your Ad Spot